Home > Ellenika > Sheldan Nidle - January 24, 2012

January 24, 2012

8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Ντράτζο! Επιστρέψαμε! Ξεκινάμε ένα άλλο μήνυμα! Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουμε παρατηρήσει τις δυσκολίες που συναντούν όσοι έχουν υποκύψει εδώ και καιρό στη σκοτεινή ελίτ, όταν καλούνται να ενεργήσουν με έναν νέο τρόπο. Οι Γήινοι σύμμαχοί μας επιθυμούν βαθιά να φέρουν αυτόν τον κόσμο σε μια νέα πραγματικότητα, και παρόλα αυτά εξακολουθούν να αναζητούν κάποιο είδος επαρκούς αποζημίωσης για τους πρώην αφέντες τους. Είμαστε πραγματικά έκπληκτοι από αυτή τη συνεχιζόμενη αργοπορία! Οι άνδρες και οι γυναίκες σε αυτήν την ανελέητη ελίτ έχουν φέρει τον κόσμο σας στο χείλος της καταστροφής, και μάλιστα επιμένουν σε αυτή την καταστρεπτική πορεία, γι 'αυτό η μόνη μέθοδος που μπορούμε να φανταστούμε είναι να τους απομακρύνουμε. Θυμίζουμε στους Γήινους συμμάχους μας τον μεγάλο πόνο και την καθημερινή αγωνία του κόσμου σας, και ότι είναι καιρός να παραμερίσουν αυτούς τους παλιανθρώπους και να δημιουργήσουν έναν πιο ευεργετικό κόσμο για όλους, αλλά αυτές οι εκκλήσεις για ένα υψηλότερο όραμα φαίνεται να φτάνουν στα κλειστά αυτιά της ομάδας σαν σύνολο. Ωστόσο, οι μυστικές ιερές κοινωνίες της Γης δεν συμμερίζονται αυτή την επιεική άποψη: γι’ αυτούς, οι σκοτεινοί είναι βδέλυγμα σε όλα τα ανθρώπινα και επιθυμούν να τους αναχαιτίσουν νομικά το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία μπορούμε να εργαστούμε πιο εύκολα.

Επειδή αυτή η ομάδα χειρίζεται τις νέες οικονομικές διευθετήσεις, ζητήσαμε από αυτές τις ιερές μυστικές κοινωνίες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων υπηρεσιακών κυβερνήσεων. Οι Αναληφθέντες Δάσκαλοι συμφωνούν και έχουμε ζητήσει οι αναθέσεις τους να προχωρήσουν με τα πολλά σχέδια που έχουν συμφωνηθεί. Σκοπός μας είναι να έχουμε αυτά τα σχέδια σε εφαρμογή αμέσως και να τερματιστεί η ισχύς της σκοτεινής κλίκας. Είμαστε προβληματισμένοι από την απροθυμία των συμμάχων της Γης σε αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι γνωρίζουν πολύ καλά την εξωφρενική εγκληματικότητα που ασκείται εδώ και καιρό από τα σκοτεινά καθεστώτα. Τα πολιτικά κόμματα από τα διάφορα έθνη είναι τόσο διεφθαρμένα που η δυσανεξία τους από τους αντίστοιχους πολίτες γίνεται όλο και πιο εμφανής, κάτι που έχει οδηγήσει στις πρόσφατες εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Η νέα διακυβέρνηση θα θέσει τέλος στην αυταρχική συμπαιγνία και θα διαχειριστεί σωστά την εξουσία ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα προς το τι σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε: να εξηγήσουμε την γαλαξιακή κοινωνία σε σας. Η αυξανόμενη συνειδητότητα του κόσμου σας φωνάζει για μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών σας.

Τα τωρινά κυβερνητικά σχήματα δεν ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες και τη νέα συνειδητότητα, ούτε επιδιώκουν με οποιονδήποτε τρόπο να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους σε εσάς. Όλοι είναι επιρρεπείς στη διαφθορά και την εξαγορά από ισχυρά ειδικά συμφέροντα, και κυριαρχούνται από διχαστικές «ιδεολογίες». Όλα αυτά οδηγούν σε μια σκηνή με καπνό και καθρέπτες που σας κρύβει την αλήθεια, και επίσης απέχει πολύ από το να σας παρέχει τα βασικά για γενική ευημερία. Απαιτούνται κανονισμοί για την άρση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των υποψηφίων και την αποτροπή θέσπισης ειδικών κανόνων που θα ισχύουν μόνο γι 'αυτούς. Η τοποθέτηση σε μια κυβερνητική θέση είναι μια ιδιαίτερη τιμή που απονέμεται μόνο και μόνο επειδή οι εκλεγμένοι είναι πραγματικά ικανοί να ανταποκριθούν υπεύθυνα στους συμπολίτες τους. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν απλώς μια προσωρινή λύση, αφού απαιτείται ένα πολύ πιο αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης προκειμένου να γίνουν γρήγορες προσαρμογές στις τεχνολογίες μεταβολής προτύπων, που συνδέουν για παράδειγμα κάθε πολίτη πιο άμεσα με τη νομοθετική και διοικητική διαδικασία.

Εδώ είναι που θα πλησιάσετε στη γαλαξιακή κοινωνία. Εδώ, η διακυβέρνηση επιτυγχάνεται μέσω της συλλογικής και ενημερωμένης συμβολής όλων των πολιτών ενός έθνους. Προς το παρόν, δεν έχετε την τάξη των διαδραστικών τεχνολογιών και το επίπεδο της εκπαίδευσης και των πληροφοριών που απαιτούνται για να κάνουν μια τέτοια ιδέα βιώσιμη. Σκοπεύουμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε αυτή την το πιο σύνθετη διαδραστική τεχνολογία και να σας δείξουμε πώς να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει έως ότου παρουσιαστούμε επισήμως σε σας, μετά μπορούμε να αρχίσουμε μια σειρά εκπομπών, εξηγώντας πλήρως όλα όσα έχουν παρακρατηθεί εδώ και τόσο καιρό από εσάς σαν παγκόσμια κοινωνία, κάτι που θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε ένα κοινωνικό περιβάλλον που υποστηρίζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός πλήρως συνειδητοποιημένου Όντος. Η «Κυβέρνηση» πρόκειται να αλλάξει από το αυταρχικό μοντέλο και να γίνει περισσότερο επιστάτης μιας σειράς δημιουργικών λύσεων. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας των αστρικών εθνών. Στο επίκεντρο αυτής της λειτουργίας είναι οι φωνές και οι προσταγές του κόσμου και οι κοινωνικές δομές πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι «ακούγονται» και εκτιμώνται δικαίως.

Νάμαστε! Είμαστε οι Αναληφθέντες Δάσκαλοι σας! Ερχόμαστε με μια σύντομη επισκόπηση του τι συμβαίνει. Χρησιμοποιούμε πολλές μυστικές ιερές κοινωνίες μας να μεσολαβήσουν σε μια σειρά κατευθυντήριων οδηγιών ώστε να δημιουργηθούν τα μέσα που θα φέρουν τη νέα σας πραγματικότητα. Το αιώνων μονοπώλιο των σκοτεινών στην εξουσία και τον τεράστιο πλούτο, που αποσκοπούσαν στον να ελέγχουν εσάς και τον κόσμο σας, κατακερματίζεται από αυτά που κάνουν οι μυστικές μας κοινωνίες. Κάναμε αυτούς τους σκοτεινούς να προσέξουν ότι οι λεγεώνες του Φωτός είναι σε θέση να τερματίσουν αυτά που δρομολόγησαν οι πρώην αφέντες τους, οι Anunnaki, περίπου 13 χιλιάδες χρόνια πριν. Οπλισμένοι με μια σειρά από ειδικά διατάγματα από τον Ουρανό και τον πλούτο που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι ομάδες αυτές αποκαλύπτουν τη διαφθορά της εξουσίας των σκοτεινών και δημιουργούν τα μέσα για να αντικαταστήσουν τις δομές ελέγχου των σκοτεινών. Αυτό σημαίνει ότι με τη βοήθεια των Αγκάρθιων και τις οικογένειες μας της Εσωτερικής Γης, αυτά τα ειδικά όργανα του Φωτός είναι έτοιμα να φανερώσουν μια νέα πραγματικότητα.

Το να αναδείξουμε αυτή την εδώ και καιρό πολυσυζητημένη νέα πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς, αυτή τη στιγμή, είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη νίκη μας! Μαζί, αναμετρηθήκαμε με επιτυχία με τους σκοτεινούς και τις ολέθριες μεθόδους τους, έστω και αν αυτός ο αγώνας πήρε πάρα πολύ καιρό να ευοδώσει! Σκοπός μας είναι να σας ελευθερώσουμε από τα δεσμά σας και να παρέχουμε ευημερία για όλους. Αυτό μας δίνει επίσης την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε τη θεία σοφία και να σας δείξουμε το δρόμο προς την πλήρη συνειδητότητα. Εδώ, θα μας συνοδεύσετε στο να φέρουμε μια νέα ημέρα για την Μητέρα Γη και να δημιουργήσουμε ένα υπέροχο 5-D βασίλειο στην επιφάνειά της, ενώνοντας το έτσι με το 5-D εσωτερικό βασίλειο της Agartha. Μαζί θα δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνία που θα αποτελεί το παράδειγμα από αυτές τις αλήθειες που σας έκρυψαν οι σκοτεινοί. Αυτό που θα συμβεί σύντομα θα σας εκπλήξει και θα σας γεμίσει με θαυμασμό και χαρά!

Το να σας κατευθύνουμε πίσω στο Φως είναι πολύ ικανοποιητικό. Και τώρα πρόκειται να σας εξοικειώσουμε με περισσότερους από την εκτεταμένη οικογένειάς σας που μπορούν να βοηθήσουν για να ολοκληρωθεί το ιερό σας ταξίδι. Οι Αγκάρθιοι παρακολουθούσαν και περίμεναν υπομονετικά να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστούν και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και τις γνώσεις τους σε σας. Έτσι, η επόμενη φάση της ιστορίας σας, θα περιλαμβάνει αποκαλύψεις που θα καταρρίψουν πολλές από τις βαθιά ριζωμένες προκαταλήψεις σας. Θα δείτε πράγματα για τη σωματικότητα που τα νομίζατε αδύνατα, τα οποία θα συμβάλλουν στη γέννηση μιας εντελώς νέας επιστήμης και την επαναφορά μιας παλιά ιστορίας που έχει παραμορφωθεί άσχημα. Είμαστε όλοι αλλοφερμένοι που αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε ένα σκληρό κόσμο επιφάνειας που τώρα πρόκειται να εξαφανιστεί, και θα δούμε τους υπεύθυνους να φεύγουν με μια ακατάληπτη ομιλία και χωρίς πάταγο.

Σήμερα, μιλήσαμε για τις εξελίξεις που σας έχουν φέρει στο σημείο όπου μια νέα πραγματικότητα πρόκειται να εκδηλωθεί. Αυτή θα φέρει γρήγορα εμάς και τους υπόλοιπους της πνευματικής και διαστημικής σας οικογένειας στη ζωή σας, για να σας καθοδηγήσουμε πίσω σε πλήρη συνειδητότητα. Ήρθε η ώρα για κάτι πραγματικά εκπληκτικό να εκδηλωθεί! Να ξέρετε αγαπημένοι μας ότι η αμέτρητη Προσφορά και ατέρμονη Ευημερία του Ουρανού είναι πραγματικά Δική σας! Έτσι ας γίνει! Σελαματ Γκαγιουν! Σελαμάτ Για! (Στα Σειριανά: να είστε Ένα! να είστε Χαρούμενοι!)

Website: Planetary Activation Organization
Μεταφραστής: Vasiliki

Share |