Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 23. maj 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 23. maj 2017

13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Distributionsspillet går ind i sin næste fase. De ansvarlige bevæger sig mod et mere selektivt system for lettere og mere sikkert at kunne flytte midlerne. Det antages, at alle større modtagere på denne måde hurtigere kan "forsynes". Som nævnt tidligere må denne komplekse proces gennemføres på en hurtigere og mere vidtspændende måde.

Efterhånden som hele denne virkelighed bevæger sig fremad, kræver denne procedure den hurtige proklamation af den nye NESARA Republik. Det ser ud til, at en forsinkelse ser ud til at ville berøre alle. Vi har brug for denne republik, simpelthen fordi den kan give mulighed for hurtig isolering af de mørke og deres vanvittige USA, INC. Implementeringen af nye valutaer og andre relaterede aktiviteter kan derefter fortsætte som oprindeligt planlagt. Faktisk kan hele rækken af stadier derefter foregå med en tiltrængt stor grad af hurtigere regelmæssighed.

Hvorfor er der fortsat forsinkelse med hensyn til at afslutte den lidelse, der skabes af denne skændige regering? Denne ulovlige regering, USA, Inc, har fået lov til at eksistere trods dens formodede afgang i de sidste 18 måneder. Endvidere, hvorfor er det nuværende globale banksystem stadig i kraft og hvorfor har Federal Reserve fået lov til at handle, som den gør på trods af den advarsel, som den angiveligt fik af Verdensdomstolen i Haag? Disse er sandelig nogle af vores mange dilemmaer.

I øjeblikket ser vi på, mens de forandringer skabt af de kinesiske Ældste og deres allierede træder i kraft. På trods af disse virkeligheder handler kloden, som om intet af betydning er sket. Vi har fået at vide, at alt dette vil ændre sig drastisk om meget kort tid. Vi beder om, at en række ting ændres straks, så Lysets måde kan fortsætte som lovet og den nye NESARA Republik kan erklæres. Så lad os i Glæde lovligt proklamere den nye amerikanske NESARA Republik!!!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi velsigner jer og takker jer for jeres fantastiske visioner! Sammen støtter vi de midler, hvorpå GCR (Global Currency Reset) gøres klar til at blive spredt vidt og bredt til jer alle. Der sker meget rundt omkring på denne klode til dets egen rette guddommelige tid. Denne proces med at distribuere det kæmpestore beløb af valutaer arbejder sig vej frem. På nuværende tidspunkt er denne proces kun lige begyndt. Mange fantastiske begivenheder er meget tæt på at ske og I er meget tæt på at se ting, der i sandhed vil forbløffe jer!

Himlen holder øje med, at dens guddommelige tidsplan bliver fulgt. Det nuværende rige er derfor ret tæt på en stor transformation. Disse forandringer, som nævnt ovenfor, skal bringe den velstand, frihed og suverænitet, som I længe har været lovet. Til tider har det været nødvendigt at bevæge sig langsommere frem end oprindeligt tænkt. Himlen er dog vedholdende i sin beslutsomhed. Nogle betaler sig, mens andre er meget tæt på at lykkes. Vi beder jer vente på den store herlighed, der er under forberedelse for jer!

Derfor glædes vi over Skaberens vidunderlige gaver. Det har krævet meget at sikre transformationen af dette rige. Den mørke klike accepterer nu fuldt ud dets mulige skæbne. Disse sidste tider kan virke endeløse, men vær, ligesom Himlen, helt sikre på jeres skatte og gør jer, i denne hellige tilstand, klar til det, der skal ske næst. Vi Mestre forventer selv nu, at mange underværker vil feje mørket bort og genoprette Lyset til dets strålende position, som da vores forfædre først ankom til denne yderst prægtige klode. Halleluja! Halleluja!

I dag har vi endnu engang givet jer en kort rapport om, hvad der foregår i jeres rige. Positive kræfter bevæger sig fremad for at sikre vores fælles succes. Derfor beder vi jer om, at I bevæger jer ud over korte øjeblikke med desperation og forbereder jer på jeres uundgåelige herlighed! Vid, I Kære, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge