Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 21. marts 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. marts 2017

4 Men, 18 Ceh, 3 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Der er en sær stilhed, der gennemtrænger alt. Nattens slyngler, kliken, indser, at den nuværende periode, hvor intet sker, betyder, hvordan kliken, til en vis grad, stadig kan kontrollere, hvad der sker. Derfor overvåger de Ældste forsigtigt forandringernes gang. Vores samarbejdspartnere rapporterer stadig, at processen med at begynde de massive arrestationer næsten er færdig. Det nuværende amerikanske de facto regime er stadig fuldt ud klar over dets nuværende fejl og mangler. Enden kommer nærmere, alt imens det nuværende regime viser den tomhed, der stort set har kendetegnet dets officielle tiltag. Lyset, som tidligere nævnt, gør sig klar til et muligt gennembrud, når tiden er inde. Som sædvanligt rører tingene på sig lige under overfladen. Elementerne i denne mærkelige virkelighed er som nogensinde i den grad ved at falde fra hinanden. En mærkelig form for lurende utilfredshed er den dominerende tilstand i denne tid. Alt dette er bestemt til ikke at vare meget længere. Mørket begynder at lægge mærke til den usædvanlige rytme, som vi har lagt lige under deres fødder. Alt sker efter guddommelig timing og er noget, som kliken ikke længere kan ignorere.

I befinder jer i en tid, der stadig ikke er i sync med virkeligheden. Vær ikke forvirret over det. De underliggende grundlæggende rytmer vinder nødvendig styrke i et tempo bestemt af det Guddommelige. Dette underjordiske element er bestemt til at svække og omstyrte den måde, hvorpå dette rige fungerer. Over denne relative ro står den mørke klikes fortvivlede metoder. Disse kaotiske toner skal inden længe ødelægge mørkets formodede sejre. En slags underlig koncert gør det umuligt for mørket at udføre, hvad det nu foreslår. Lysets kræfter venter derfor på det rette tidspunkt at komme frem på og hurtigt løse den nuværende situation, der stadig har tag i den gamle virkeligheds sidste stumper. Husk derfor, at det, I ser for jer, ikke kan vare meget længere. Den mørke klike, som tidligere nævnt, indser sin tåbelighed. Det er ikke desto mindre uheldigt, at mørkets mærkelige fortsættelse af tingene har sinket Lysets fremskridt. Lyset retter langsomt op på alt dette. Vidunderlige ting venter lige forude.

Det, der sker globalt, er et tegn på det, der skal komme. Lyset blev oprindeligt rådet til af Himlen at vente på det rette guddommelige tidspunkt til at handle. Dette særlige tidspunkt er meget nær. Mørket så Præsidentens sejr som et varsel på, at den formodede hurtige afslutning ikke ville finde sted. Kliken, som nævnt før, troede på, at Lyset var nødt til at acceptere USA, Inc.’s forbavsende eksistens som et sandt tegn på, at den ulovlige aftale, der blev påtvunget Amerika i 1871, skulle få lov til at blive. Hvad mørket ikke ved, er, at denne virkelighed kun er et midlertidigt vilkår. Som vi nævnte i tidligere rapporter, blev dette gjort for at give mørket falske forhåbninger. Det har fungeret og gjorde vores opgave, i det lange løb, meget lettere. Den mørke klike har nu i realiteten sat en løkke om dets egen hals. Dette projekt har nu udviklet sig for vidt til, at mørket bryder sig om det. Frosten har sandelig sat sig på Græskarret! Vi forventer at kunne bekendtgøre nogle gode nyheder inden længe.

Som I kan se, virker planerne med at lokke mørket i en fælde, godt. Den vanskelige del er, hvor meget disse udviklinger har forsinket den uundgåelige sejr. Mørket er endelig færdig og deres enorme onde netværk fuldt udstillet. Lyset kan inden længe afslutte den opgave, det forpligtede sig til, tillade, at den nye regering (NESARA Republikken) bliver bekendtgjort og at den særlige fejring formelt begynder. Alt dette vil rulle sig ud og ske i et forsigtigt tempo. De Ældste har gjort det helt klart, hvor langsomt det hele skal foregå. Som sædvanlig må vi formelt protestere. Vi ved, at disse begivenheder virkelig kunne skride fremad i et langt hurtigere og lige så sikkert tempo. Denne forsigtige tilgang viser tydeligt den store grad af bekymring, som de forskellige grupper af Ældste og kongelige har givet udtryk for over for os. Denne uenighed forsvinder hurtigt, idet en større enighed er nået af hver af de forskellige grupper. De nuværende resultater er endnu et tegn på denne overordnede optøning. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi ankommer med mange gode ting at fortælle jer. Jeres fantastiske visioner handler stadig om at have en positiv konsensus og fortsætte med at rykke denne virkelighed fremad. De nuværende vanskeligheder til trods kan tingene ikke stoppes. Derfor beder vi jer inderligt om, at I tager alle de positive dekreter fra Himlen til jer og bruger dem til at rykke jer stadig nærmere til denne verdens sande essenser om Kærlighed og Lys – at det breder sig på hele denne hellige klode. Vi er fortsat velsignede og beærede over jeres vidunderlige reaktion på det, der skete for et par måneder siden. Forstå, at et bestemt resultat var nødvendigt for stadig at styrke denne storslåede energi, og vær klar til at acceptere det, der skal ske næst. Det er sandelig tid for Lyset at begynde at manifestere en ny dagsorden for dette rige. Det har taget længere tid end først planlagt at afslutte de foreskrevne handlinger. Dette forårsagede nogle nødvendige forsinkelser, der næsten er til ende.

Det, vi har her, er en række situationer, der snart vil blive afsluttet. Vi har i samarbejde med Himlen skabt en række særlige scenarier, der på dramatisk vis skal forandre det globale kaos. En ny ordning i dette samfund på Jordens overflade er undervejs. Vi velsigner og reorganiserer alt. Det er tid for en ændring af den måde, hvorpå klodens regeringer fungerer. For længe siden blev denne verden bestemt til at støde på nogle hårde vilkår. Denne periode, som varede i mange årtusinder, nærmer sig nu sin afslutning, hvilket længe har været ønsket. De, der stadig tror på de gamle måder, får sig en grim overraskelse. Der skal komme nye måder, der skal sætte en stopper for terror, som stadig synes at herske. I virkeligheden står de, der for tiden kører showet, over for en overraskelse. En helt ny virkelighed skal manifestere sig og skal gennemgribende vælte mørkets planer. Lad os velsigne og hilse denne nye virkelighed.

Det bliver en usædvanlig tid, når der lægges hindringer i vejen for mørket og de mange terroriserede ofre befries og på forunderlig vis støttes åbent af Himlens store tjenere. Dette, mine Kære, skal være sådan en tid. Bevar stadig tålmodigheden og gør jer klar til at gøre det, Himlen befaler. Særlige velsignede bud er klar til at blive indført. Der skal blive vendt op og ned på mørkets nuværende position og en ny, mere rigtig orden skal træde i kraft. Vi mestre glæder os over det, der skal ske. Det har ikke været nemt at se mørket lege kispus med jer. Alle mørkets tjenere skal få som fortjent. At vide dette kan hjælpe jer med bedre at håndtere de frustrationer, som mange af jer har følt. Derfor beder vi jer igen om, at I bærer over med denne tid og erkender, at også denne vil få en ende. Himlen agter til fulde at forandre dette rige, som vi har lovet. Med dette i tankerne, vær glade og forvent at nyde det, der skal ske! Hosianna! Hosianna!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Husk, at meget bliver gjort klar til at manifestere sig. Disse hårde tider er næsten ovre. Vi ser frem til at se jer alle fejre den nye tidsalder. Det skal blive en storslået, pragtfuld tid! Vid, I kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge