Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 18. juli 2017


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 18. juli 2017

6 Ik, 17 Kumku, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Distribueringssystemet fortsætter med at skride fremad. Det menes, at de første indikationer tyder på, at alt det, der kræves, nu er på plads. Det viser os, hvor godt denne fremadskriden sandsynligvis vil foregå og er kun begyndelsen på det, der snart vil følge. Det centrale punkt er, at de, der "ved besked", indser, at der er behov for en form for positiv handling. I dette lys kan vi nu med sikkerhed sige, at de Ældste indser, hvad der er nødvendigt for at fuldende de forskellige distribueringsopgaver. Vi forventer, at resultaterne klart manifesterer sig for alles vedkommende.

Vi gentager, at dette kun kan betyde, at de første penge nu er klar til at genoptage deres flow. Det påhviler alle i bemyndigede stillinger at give slip på deres sidste rest af frygt og tillade, at de nødvendige pengebeløb gives til alle. Dette fremskridt ville vise, at de forskellige indledende finansieringsstadier, der er arrangeret af de Ældste, nu kan gennemføres. Det ville også betyde, at de i bemyndigede stillinger endelig er villige til helt at frigive de enorme pengesummer, de stadig holder fast i og det betyder, at det virkelig er slut med de lange forsinkelser. Vi glæder os over at vide det! Vær klar til at overvære en række ventede begivenheder. Det bedste skal endnu komme!

Alle disse fremskridt bliver dæmpet af den gamle energi, der inderligt ønsker, at dette nuværende rige holdes i live af USA, INC. Jo længere denne gamle energi bliver, desto længere kan de virkeligheder, der skal skabes gennem dannelsen af NESARA Republikken, på en eller anden måde blive yderligere forsinket. Vi støtter derfor oprigtigt etableringen af dette nye rige. Kun ved den gamle virkeligheds totale endeligt kan de ting, der længe har været lovet, blive leveret. Det er med denne vision i tankerne, at vi alle arbejder så ivrigt på at etablere det meget tiltrængte nye NESARA rige, alt imens det gennem dette arbejde bliver mere og mere muligt at befri dette land for USA, INC!!

På nuværende tidspunkt sidder vi på en eller anden måde fast i dette vældige morads, der er skabt af dette gamle rige. Regeringen skabt af denne tilsyneladende senile virkelighed fortsætter mirakuløst i det uendelige. Ledelsesændring er påkrævet. Det er på tide i sandhed at gøre en ende på denne mærkelige farce og tillade det længe lovede rige at manifestere sig fuldt ud og tillade, at de gamle måder endelig forsvinder. Dette er nødvendigt, før landingerne kan finde sted!! Derfor må det, der er tæt på at ske, nu fuldendes!! Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Der sker meget omkring os. De, der er af mørket, bliver skånet af de mærkelige intriger om dem, der handler på Lysets vegne. Det er først, når disse resultater skrider frygtløst fremad, at alt med velsignelse kan ændres. Se jer derfor omkring i dette mærkelige rige og bemærk omhyggeligt det, der i sandhed sker! I dette findes årsagen til, at alle i øjeblikket føler sig urolige. Hele denne nuværende form for virkelighed skal langsomt ændre sig drastisk. Mørkets magtcentrum kan på ingen måde fortsætte med at bevare grebet.

I overensstemmelse med det, der med velsignelse må gøres, opfordrer vi alle, der er ansvarlige for at frigive disse meget tiltrængte økonomiske midler, om at gøre det så hurtigt som muligt. Vi beder jer om at gøre dette for alle, der har opretholdt de vidunderlige visioner, der er blevet brugt til at overvinde jeres gamle virkelighed. Ved at gøre det, vil det betyde den formelle etablering af jeres nye velstående og suveræne virkelighed. Det er trods alt de midler, der er valgt for at gøre en ende på et meningsløst gældsslaveri gennem årtusinder. Det er i denne ånd, vi oprigtigt beder for dette riges frelse!

Det er afgørende, at I transformerer jeres nuværende virkelighed. Dette land passer ikke længere de fleste af jer. Himlen forandrer barmhjertigt dem, I er. Vi ved, hvor meget Himlen ønsker at forandre jer. I dette velsignede Lys behøver I alle et nyt og mere passende miljø. Forsinkelser tjener jer ikke. Det er vores mål at bruge vores indflydelse på Jorden til at hjælpe jer med at opnå mørkets fortsatte tyrannis endeligt. Vi skal bruge vores gode positioner til at sørge for, at det, der var lovet jer, med garanti materialiserer sig. Vi står for evigt til jeres himmelske tjeneste! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi med vores ugentlige rapporter. Der er stadig meget at gøre. Vi fortsætter med at anbefale, at de økonomiske midler, der er brug for og herunder en ny regeringsform, hurtigt står til jeres rådighed. Det er tid for endelig at fjerne og ændre den gamle virkelighed til den suveræne og velbemidlede regering, der længe har været lovet jer. Husk, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen sandelig er jeres. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge