Home > > Sheldan Nidle - 15. december 2015

Sheldan Nidle - 15. december 2015

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Mange gode ting sker nu i jeres rige. De midler, som I har ventet på i stor frustration og bekymring, er her! Deres ankomsts rækkefølge er afhængig af flere nøglefaktorer. For det første er der graden af overordnet sikkerhed anvendt af de store involverede grupper. De første midler vil være de første faldende dominobrikker, som vil indlede den formelle afslutning på den globale mørke klikes herredømme. Det betyder den formelle indledning af en lang række nye bank- og finansielle procedurer. For det andet vil disse midler signalere slutningen på ??det svigefulde privatejede "amerikanske Federal Reserve". Der er en stor sidste fortvivlet kamp mellem dem, der er ved at tabe kampen for at bevare den byrdefulde institution og dem, der ønsker at begrave den. For det tredje kæmper mange, der skal frigive disse midler, også en indre kamp for at gøre det. På trods af det frigives midlerne på det aftalte tidspunkt (NU). Vi insisterer indtrængende på, at det er det eneste tilbageværende alternativ. Det har været ren og skær dumhed for alle, der på en eller anden måde ønsker at forsinke det uundgåelige!!!

For længe siden blev denne virkelighed på Jordens overflade erobret af en gruppe mørke oprørere kaldet Anunnakierne i det gamle Sumer. Disse beboere i jeres over-verden regerede på drakonisk vis i næsten 13 årtusinder. Deres modbydelige styre endte pludseligt med Anchara traktaten for over 20 år siden. Siden da har en verdensomspændende kamp fulgt om, hvorvidt ediktet skulle håndhæves her. Vi er glade for at fortælle jer, at det galaktiske edikt også gælder her. Vi skal overvåge jeres overgang til en periode, der først og fremmest er fyldt med sandhed, frihed og velstand! Operationen er nu gået ind i en ny fase og visse ting må gøres. En af dem er hurtigt at ødelægge det politiske og økonomiske system, der ulovligt har regeret over jer. I er ikke finansielt foder eller gældsslaver. Dem, der ærer eller ser ud til at udføre ediktet, synes at være for langsomme med at opfylde Himlens ønsker. Derfor er denne tid en tid, hvor et magisk øjeblik skal ske, hvilket ændrer alt. Se hen til denne tid som det magiske øjeblik. Vær modige og nyd den sidste del af turen!!!

I løbet af de sidste to årtier har vi set, hvordan Lysets kræfter og den mørke klikes store fraktioner har kæmpet med hinanden. Mange venner, som var på Lysets side, gik bort, da flere forbryderiske handlinger tog deres liv. Vi er opsatte på at færdiggøre vores venners handlinger. Sejren, der er her, er dels at ære dem og at ære hver enkelt af jer, der er forblevet stærke i jeres tro på den store forandring og på os. En storslået proces sker for at bringe jer i fuldstændig kontakt med Lyset. Som repræsentanter for den guddommelige vision er vi bundet af vores sandheder med at give jer den hellige gave. Vi beder derfor inderligt om en hurtig og sikker frigivelse af midlerne. Det er nedslående at se, hvordan mørkets onde net stadig har selv det mindste at sige om, hvad der sker. Lyset må rydde dem ud, der på nogen måde forsøger at hindre operationen. Projektet er et humant projekt, der vil bringe jer alle frihed og midler til at ændre verden.

Når I ser tilbage på alt det, der foregår rundt omkring i verden, ser I hurtigt graden af ??panik og den lille tøven fylde alle involverede. Vi er klar over, at det ikke er let drastisk at ændre en verden, der har bevæget sig i en bestemt rytme i årtusinder. Vi indser yderligere, hvor enorme de påtænkte ændringer nu er. Tingene må afsluttes og et virkelig gigantisk uddannelsesprojekt er så afgørende for succes. I har selve værktøjerne, der er nødvendige for den store sociale mediekampagne, ved hånden. Flere store regeringer efter NESARA vil hjælpe med den yderst nødvendige kampagne. Procedurer i modsætning til noget, I nogensinde har set i jeres liv, bliver gjort klar til at finde sted. Jeres formål i disse projekter er åndeligt at støtte og fysisk vække den nye virkelighed til sin væren. Brug jeres indre intuitive vision til at bringe alt det ind i en positiv virkelighed. Brug juletiden som et springbræt for de vidundere, der vil manifestere sig. Sikke en vidunderlig verden der nu vil blive set af alle.

Velsignelser! Vi er jeres opstegne mestre! Den i sandhed herlige glød i Himlens retfærdige Lys varmer menneskehedens hjerterødder denne morgen. Store begivenheder finder sted, efterhånden som de mange midler fra Himlen begynder at strømme ud over den dyrebare klode. For længe siden blev menneskeheden pludselig kastet ud i mørket af den atlantiske herskende klasses modbydelige handlinger. Handlingerne vil nu nådigt blive sonet af mørket og dets utallige håndlangere. Den voldelige historie skal nu ophøre og omdannes til et befordringsmiddel for Lyset og dets uundgåelige triumf! Vi bærer med os minder, der vil blive vækket igen, om hvordan vi i en tid alle rejste ad denne vej af begrænset mørke. I erindringerne er eksempler på, hvordan vi overlevede og taknemmeligt opretholdt Lyset i dette land af lidelse, smerte og død. Det er en historie, som alle jeres Mestre ønsker at fortælle jer.

Forbliv positive, mine søstre og brødre. Generationernes lange fortælling vil blive omdannet til en fortælling om ??glæde, frihed og velstand! Dybt inde i jer er jeres Sjæls kerne og den har altid husket den lange lidelseshistorie og beredt hver af jer til den evige sejrs tid. Hør, kære Alle, vær klar til, hvad der skal komme! Himlen er begyndt at rydde ud i den store stemning, der dækker os alle. Når I begynder at dukke frem, så tag alt det ind. Frem for alt døm ikke! Vær hellere klar til at favne det i Kærlighed og Enhed. Jeres befrielse kommer som en stor gave, en hellig gave, fra Himlen. Gang på gang har mange af os spillet enten dommeren eller offeret i den store uretfærdighed, der var et tegn på disse uvidende tider. Vi er her alle for nådigt at lægge det væk og i Skaberens nåde at fortsætte til fuld bevidsthed!

Den nærværende meddelelse kommer som forløber for fremragende oplevelser, som I så vidunderligt skal favne. Himlen ønsker at fortælle og forklare, hvad der skal ske. Brug disse påmindelser som bebudelse på, hvad der skal komme. Jeres rige vil endelig forvandles og blive noget, hvor I nemt kan bevæge jer, som vi gør, fra denne herlige klode til de ufattelige herligheder i Himlen. Processen er værd at kende og være klar til i glæde og sandhed. Det er et rige fyldt med ting og begivenheder, der på dette tidspunkt endnu ikke helt kan afsløres. Bare forbliv positive og ekstremt fokuserede på de fantastiske ting, som Himlen vil lade strømme ud over jer! Forbered jer derfor i glæde og sejr på vores opdukken og vores familiers opdukken fra Ånd, rummet og de dyrebare lande i Agartha. Med dette forlader jeg jer! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi udforsket, hvad der bereder sig på dets storslåede opdukken! Vær forberedte på den næste fase i jeres bevægelse i retning af fysisk Engelskab. Denne tid har bragt jer megen sorg, glæde og til sidst frihed. Den har også testet jer til det yderste! Alt det fører til jeres triumferende genforening med dem, der nådigt elsker jer! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |