Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 10. maj 2016


Sheldan Nidle - 10. maj 2016

13 Ix, 7 Moan, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Meget sker nu bag scenen. Mørkets vigtigste håndlangere dør. Den tidligere arrogance hos denne gruppe af menneskeheden svinder hurtigt og bliver erstattet af en følelse af, at deres lange herredømme virkelig er forbi. I stedet kommer Lysets tid og den pludselige opdukken af deres tidligere protegéer, Gaias menneskehed på Jordens overflade! Historikerne fra Agarthas inderste dybder dokumenterer nu jeres vej til magten med stor fanfare. Selv jeres Opstegne Mestre glædes over det, der i øjeblikket sker for jer. Mens det er frustrerende for jer, er det tider, hvor I endelig kan befries fra magtesløshedens lænker og begynde at genoptage jeres tidligere liv. Disse muligheder har bragt os til jeres kyster med en mission fyldt med meget håb og stor indre glæde. Det er denne himmelske operation, der gør det muligt for de mange Opstegne Mestre at henvende sig til jer snarest og gøre en ende på manipulation af fakta både fra Anunnakiernes og deres tidligere håndlangeres side. Den allernærmeste tid skal også være den første store forsmag på den nye Lysets tid.

Vær opmærksom på de øgede tegn, der peger i retning af jeres nye tid med voksende styrke. Skjult rundt omkring i jeres verden er monumenter, der taler om en anden fortid, end den, som I nu tror, er sand. Mørket fortalte sine håndlangere, at de skulle skjule beviserne og bruge deres mange evner til at få jer til at tro på grove løgne for at dække over disse essentielle sandheder. Vi har set, hvordan det blev så dygtigt håndteret af disse godt underviste håndlangere. Alligevel bevaredes sandheder på de steder, hvor Agarthanerne lige så dygtigt havde efterladt dem for mange årtusinder siden. Der blev hentydet til deres eksistens i talrige gamle tekster og i nyere esoteriske værker, der beskrev, hvad disse ting virkelig var. Mørket brugte sin magt til at myrde mange sandsigere og tvinge mange flere til at tie om, hvad de egentlig vidste. Disse skjulte sandheder skal om kort tid komme for dagens lys og hjælpe de Opstegne Mestre i deres egne store afsløringer. Formålet med denne tidligere skjulte visdom er at forklare, hvem og hvad I virkelig er!

Dette er en tid, hvor fortidens hemmeligheder skal blive offentligt kendt af alle. Når de såkaldte Gyldne Tider betragtes nøje, bliver det tydeligt, at flere civilisationer, der for tiden er ukendte, var nøglen til, hvad der dengang skete. Faktisk henviser de fleste, der studerer oldtiden, til disse forskellige elementer simpelthen som "civilisationer zero". Meget er blevet afdækket om disse gamle steder - fantastiske steder, hvor et yderst bemærkelsesværdigt forsøg på samfund først begyndte. Flere af jeres arkæologer ser dette som værende for 8.000 til 15.000 år siden. Dette placerer disse steder mellem slutningen af ??den såkaldte Istid og tiden for den bibelske globale oversvømmelse. Vi nævner alt dette for at knytte det sammen med de mange myter og legender, der synes at bekræfte fakta om disse gamle steder. Vi agter fuldt ud at bruge disse fakta til at forklare sammenhænge mellem jeres forfædre og os selv. Disse steder var en blanding af energier mellem Anunnaki overherrerne og deres seneste forsøg på at skabe samfund, hvor I var prisgivet disse halvguder, der var inspireret af mørket.

Vores oprindelige formål var at observere og registrere for eftertiden, hvad der faktisk skete. Det skulle være en fremragende kilde for de nye Opstegne Mestre. Meget af jeres historie fra tiden for ødelæggelsen af ??Atlantis og den efterfølgende periode på omkring et tusind år er stort set ikke registreret. Ikke desto mindre har Himlen bevaret Akasha optegnelser. Alt dette skal bruges til at give jer flere historier til bedre at forstå jeres unikke forbindelse med Gaia og Agarthanerne. Hver af jer har Sjælsoptegnelser, der skal gennemgås af jeres mentor og af jer. I er nødt til fuldt ud at kende sammenhængen mellem hvert enkelt liv og de gamle tider. Det er grunden til, at dialogen mellem jer og jeres mentor vil tage måneder at gennemføre. Mange andre faktorer skal ligeledes dækkes. Vi ser disse udvekslinger som et middel for jer til at afdække flere uløste energier, der skal fjernes og gøre jer i stand til at sætte scenen for flytningen til jeres personlige Krystal Lys Kammer. I kan begynde at se, hvorfor det bliver spændende tider for alle!

Hosianna! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer til jer med et meget helligt løfte. Lad os sammen skabe en verden fyldt med Kærlighed, Lys og især velstand. Det er ofte fejlagtigt sagt af menneskeheden, at de ypperste mål er umulige. På denne dag har vores pragtfulde samarbejdspartnere frigjort en enorm mængde økonomiske midler. Lad disse midler passere let gennem alle potentielle barrierer, som sikkert venter dem. Lad disse penge være forvarslet om en stor endeløs "Tidsalder af Lys". Lad dem også være grundlaget for en epoke, der skal bringe en ændring til denne store klode med hensyn til, hvordan den skal være organiseret. Lad hver "økozone" og hver art være kærligt forbundet med Gaia og med hver enkelt af jer. Lad denne hellige sameksistens kunne mærkes af jer i jeres spirituelle kerne og lad denne energi være fundamentet for et nyt verdensbillede. Tag disse guddommelige ting til hjertet og vær i Enhed med hinanden. Lad hvert slag af dette nye kollektive hjerte lyde gennem hele denne del af den fysiske skabelse. Halleluja! Halleluja!

Vær i stand til at give frit til jeres nye verden. - Erkend dybt inde, hvordan disse tanker gennemtrænger hvert aspekt af, hvem I virkelig er. Dette rige var oprindeligt et helligt lys af kærlighed frembragt af energierne fra jeres grundlæggende Moder/Fader selv. Denne Moder gjorde det for næsten 850.000 åroner siden (et åndeligt år af samme længde). Vi sidder, kære Børn, ved selve indgangen til ??disse yderst storslåede tider. Vi skal ved Himlens magi i massevis vende tilbage til grunden til, at vi først kom til disse mange vidunderlige lande. Dette solsystem er et guddommeligt prøvested for, hvad I skal opnå med vores hjælp. Sammen skal nogle utrolige begivenheder bevæge sig i stor glæde gennem denne virkelighed. I holder i jeres hænder en vifte af utallige evner. Disse skal der nu trækkes på og et forunderligt løfte skal omsider blive realiseret! Det skal bringe jer i forening med jeres forunderlige brødre, Agarthanerne!

I er en del af menneskeheden, der strækker sig over denne galakse og findes på steder i mange andre dele af fysikalitet. I skal blive åndeligt genforenet med disse energier, når I igen som lovet påtager jer at være vogtere af dette solsystem. Himlen instruerer os i, hvordan vi videre går frem. Brug det, der nu sker, som anledning til at gøre jer selv åndeligt og guddommeligt kraftfulde. Bring jeres vidunderlige Lys til denne opgave. Vær i stand til at bruge jeres gaver og transformere dette store rige tilbage til det, som det først var, da vi sammen opdagede det for omkring 900.000 åroner siden. I er et stort folk, der blev kastet ud i en oplysningskurve og denne tid i udviklingen skal nu transformeres til en tid med ??guddommelige handlinger. I, som os, er den store og Kærlige Skabers fysiske Engle. Denne yderst hellige mission blev sat på hold, mens vi i fællesskab forvandledes. Vær altid i Kærlighed og Lys! Vid i jeres Hjerte, hvordan disse herlige Sjælsenergier flyder uendeligt gennem jer! Vær i Kærlighed, mine Kære!

I dag har I læst mange ting om, hvem I i sandhed er og hvor I står i jeres vældige udvikling. Vær i stand til at tage denne nye viden og brug den for dette rige og for jer selv. Der forventes meget og meget er givet i Kærlighed og i Lys til jer. Lad denne tid og dens gaver være starten på jeres tilbagevenden til Lyset! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge