Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Sheldan Nidle - 3. april 2018


Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 3. april 2018

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Vi er glade for at informere jer om, at der er en strategi, som vi, den Galaktiske Føderation, har implementeret ganske succesfuldt. Cabalen (the Cabal), der arrogant tror på, at ingen kunne besejre dem, og er uvillige eller ude af stand til at ændre, hvordan de opererer, har klynget sig til magten af alle kræfter. Det ændrer sig. Selvom de nu indser, at de mister deres jerngreb om Jordens borgere, vælger de stædigt at kæmpe til den bitre ende. Mens det er en situation, der er vanskelig at forstå for de fleste Lysarbejdere, så husk, at det ligger i cabalens epigenetiske natur at regere for enhver pris. I generationer har deres dominans været ubestridt. Ingen af betydning udfordrede dem: enhver, der gjorde, blev simpelthen latterliggjort. Cabalen, især den vestlige fraktion, ønsker, at den nuværende virkelighed fortsat består. Heldigvis udvikler jeres 3D virkelighed sig og vokser energetisk betydeligt. Forandring er uundgåelig. Efterhånden som bevidsthed vokser, bliver det mere og mere dynamisk.

Dette har åbnet portaler, gennem hvilke vores teams strategi kan infiltrere eller udfylde de huller, der er skabt af Gaias stigende frekvens og faldet i hendes magnetiske og tyngdekrafts felter. Vi har givet jer en model for, hvordan Jorden transformeres fra et bipolært til et monopolært miljø. Det bipolære økosystem holder jer fanget i begrænset bevidsthed. Det monopolære system vil opretholde jeres nye Enhedsbevidsthed. Denne proces fremmes af begivenheder observeret af både klimatologer og geologer. Hele jeres planets magnetiske og tyngdekrafts felter skifter. Det betyder, at havstrømmene og nordlysene bevæger sig sydpå og dækker Jordens overflade. Jeres geologer har målt det nordlige magnetfelts bevægelse helt til ækvator. Sydlysene bevæger sig indad ved Sydpolen. Forskere ved ikke, hvordan de skal forstå disse vandrende magnetiske felter, fordi de bliver ved med at tro på, at Jorden er solid (og ikke hul).

Ændringen i de magnetiske felter påvirker Jordens havstrømme, hvilket gør det muligt for vinteren at bevæge sig længere sydpå. Dette er hovedårsagen til de mange uberegnelige vejrforhold rundt om i verden. Den nordatlantiske havstrøm bevæger sig ikke på en normal måde, hvilket resulterer i vejrekstremer - koldere vintre og varmere somre - over hele kloden. Stillehavsstrømmene udviser ligeledes uberegnelige vejrcykler. Havstrømmene ved Japan og Humboldtstrømmen (ved Peru) strømmer ikke længere på den måde, de har gjort i århundreder. Det er yderst forvirrende for jeres forskere.

Forandring i densitet skaber en ny virkelighed, der, som i en kæmpe nålepude, producerer huller i rum-tid strukturen i vores 3D virkelighed. Når tyngdekraften bliver uregelmæssig, således bliver også vores atmosfære. Som rum-tid skifter, skaber det nye virkeligheder. Det er nålepudeeffekten, som vi henviser til, og som skaber forskellene i det, der sker i tyngdekrafts og magnetiske felter. Denne strategi bekræftes yderligere af opstignings symptomer, i hovedet, hjertet og halsen og mange andre dele af jeres fysiske krop. I virkeligheden begynder de lavere chakraer at interagere med de højere chakraer. Det forstærkes af ændringer i frekvensen, som forekommer i jeres nuværende virkelighed. Vi har en dynamik, der ændrer hver eneste detalje. Som bevidstheden øges, bliver chakraerne mere aktive, og flere af jer vågner op. I processen begynder I at sætte spørgsmålstegn ved status quo og søger den højere mening med livet. Når I ændrer jeres tanker om, hvordan I reagerer over for hinanden, skabes et netværk af mennesker, der længes efter at finde Sandheden. I udvikler jer i en retning, som cabalen har forsøgt at afværge, men ikke længere kan. Antallet af de, der er vågnet, fastholder ikke længere den gamle virkelighed, som var baseret på krig, grådighed og konkurrence. Folkets hjerter ønsker fred, overflod for alle og samarbejde. Sejren er sikker.

Vær hilset! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i denne guddommelige påsketid for at tale med jer om Nåde. Som nævnt i et tidligere budskab handler Nåde om respekt. Det er en tid, hvor to mennesker forsøger at præsentere hinandens sjæle for hinanden i en ånd af venlighed. Det er en tid, hvor vi lever i overensstemmelse med vor Skabers guddommelige plan, snarere end at kæmpe med illusionen. Ved Guds nåde. Det er vigtigt til alle tider at arbejde under den guddommelige nådes sanktion, da dens formål er at tilpasse jeres ønsker til det Guddommeliges flow. Ydermere i denne tid overøses jeres planet med en kontinuerlig række af specielle velsignelser i anerkendelse af denne yderst særlige begivenhed. Det er naturligt for Himlen at bruge denne hellige tid til at forklare omfanget af Yeshuas (Jesus’) særlige offer, Kristus. En kolossal Sjælsessens blev udløst ved hans genopstandelse. Det er denne særlige tid, hvor vi fejrer det formidable antal af himmelske velsignelser, der blev skænket ved både Kristi store oplyste Lys og ved de disciple, der fulgte og støttede dette højeste offer. Når vi igen forbinder os med Sandheden om, hvem vi virkelig er, bliver vi alle Kristnede udtryk for vores Skaber.

Hvad, der gør Yeshuas lære særlig, er det unikke bevidsthedsniveau, hans Sjæl viste i netop det liv. Det er vigtigt til alle tider at arbejde inden for den guddommelige nådes sanktion, da dens formål er at tilpasse jeres ønsker til det Guddommeliges flow. Vi udvikler alle Kristusbevidsthed. Når vi ser tilbage og undersøger vores Medmestres liv, kan ingen fuldt ud gentage betydningen af Kristi offer til menneskeheden. Det har givet os alle et særegent Lys og blueprint, der er et af de egenskaber, der gør det muligt for os at højne vores bevidsthed. Vi er yderst velsignede af dem, der følger i det store Kristnede Lys’ fodspor og følger hans eksempel. I denne tid hylder vi den virkning, som det herlige Lys har haft på os og i sidste ende på verden. Af den grund bærer vi det som en meget speciel tid i vores hjerter.

Til minde om denne hellige tid lukker to af os, Grev Saint Germain og Quan Yin, ned for vores betroede aktiviteter for Verden i en 24-timers periode hvert år for at fejre alt, hvad denne tid virkelig betyder for jeres opstigningsproces. Som vi tidligere har nævnt, giver dette Lys os mulighed for at bringe de store Lys og sejre frem i lyset, der nu er klar til at blive afsløret. Jeres vækst i bevidsthed, der er forbundet med Lyset, er nu klar til at manifestere en glorværdig Sejr for alle Sjæle fanget i det mørke, der engang regerede denne klode. Derfor beder vi om, at den kollektive energi i denne velsignede tid bruges til at opløfte jeres individuelle og kollektive bevidsthed. Når I er klar, så omfavn den højere bevidstheds Lys og brug det til at hjælpe med at højne hele menneskeheden. Påske er en tid til at ære Kristuslysets betydning og den måde, det bringer et nyt gry for menneskenes bevidsthed på denne planet og for alle, der eksisterer i galaksen Mælkevejen. I denne yderst hellige tid ærer vi både de tidligere ofre fra dette ene store Lys og væksten i bevidsthed, som står på tærsklen til en hidtil uset global opvågning.

I dag fortsatte vi med at tale om jeres virkelighed, og om hvordan den er under forvandling. Overalt oplever jeres verden det kaos, der er en bestanddel af jeres nuværende virkeligheds død. Det er forståeligt, at I er frustrerede, og I spekulerer på, hvornår og hvordan dette røre vil ende. Vi arbejder sammen med Himlen og vores allierede på Jorden for at blive færdig med denne meget komplekse operation på en guddommelig og betimelig måde. Vid, I Kære, i jeres Hjerters Hjerte, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!).

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit VillumsenShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge