Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey - SaLuSa, 29. maj 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 29. maj 2015

Det gamle system fortsætter med at bryde sammen, da den ikke længere tjener jeres behov for at udvide jeres bevidsthedsniveauer. Også dem, der tjener jeres interesser, arbejder i vid udstrækning med de gamle energier og så længe de består, går yderligere fremskridt i Lyset meget langsomt. Men lysarbejderne har en stemme og dem, der søger oplysning, vil blive draget mod de mennesker, der kan lede dem ad en passende vej. Jeres intuition spiller en vigtig rolle i at lede jer i den retning, der bedst passer til jeres behov og nogle gange er karma involveret, der kan kræve, at I oplever fremskridt på en bestemt måde. Vær endnu engang forvisset om, at intet af betydning for jeres udvikling sker tilfældigt og alle erfaringer har deres værdi. Sommetider er årsagerne ikke umiddelbart indlysende, men set i bakspejlet kan I ofte begynde at se den lektie, der skal læres. I disse sidste tider har nogle lektioner været barske, men I ville gøre klogt i at notere jer det budskab, de har givet jer. I skal dog ikke bekymre jer om graden af fremskridt, da, forudsat I håndterer jeres oplevelser med den hensigt at lære af dem, vil I udvikle jer. Faktisk ville I ikke være nået så langt, hvis I ikke havde gået ad jeres vej mod oplysning.

Denne Tidsalder vil vise sig at have haft stor succes med at guide jer tilbage til højere bevidsthedsniveauer og det var faktisk altid planen for dem, der var begyndt at vågne op til deres sande selv. Husk på, at I ivrigt meldte jer frivilligt til at opleve "mangel" for at teste jeres evne til at overvinde en sådan situation. Det var kendt, at I altid havde evnen til at gøre det og nu ved vi med sikkerhed, hvor godt I har overvundet forhindringer på jeres vej til oplysning. Dog har I selv nu stadig et godt stykke vej at gå, før I når niveauet af fuld bevidsthed. De af jer, der er vakt, bliver hurtigt opmærksomme på manglerne og den vildledende vejledning, der har holdt jer i en tilstand af forvirring, men jeres Guider arbejder på fuld tid med jer for at sikre, at I bliver oplyste. De vigtigste aspekter af jeres oplevelser er dem, der lægger vægt på sandheden om jeres udvikling og giver jer et klarere billede af jeres sande arv. I er vordende guder og jeres fremtid ligger ikke på en Jord, sådan som I kender den nu, men i de højere riger af Lys.

I hører fra en lang række af kilder, at I er ved at træde ind i en periode med omfattende ændringer og det er allerede begyndt at ske. Hvis I i øjeblikket bor, hvor store forandringer skal forekomme, vær sikker på, at der tages forholdsregler for at sikre jeres sikkerhed. Der vil naturligvis være tab af liv, men for de involverede sjæle vil det være en ønsket udfrielse fra deres nuværende erfaringer. Husk, at intet sker tilfældigt og alle større begivenheder i særdeleshed er planlagt med opmærksomhed på de involverede sjæles livsplaner. Vær også klar over, at jeres bevidsthed, mens I er på Jorden, er begrænset af de lave vibrationer, som I lever i, men med forøgelsen af det lys, som når den, er I ved at vågne. Prøv at gå gennem livet med fuld bevidsthed om, at I i sandhed er uforgængelige og uanset hvad der sker for jer nu, vil I komme jer helt, når I forlader Jorden. Betragt jeres oplevelser som skuespil og forsøg at forstå de lektioner, som de giver jer.

Dette år er et ??forandringens år og i meget nær fremtid vil I blive oplyst om jeres væsens sandhed. I er ikke jeres krop, men et smukt Lysvæsen og når I afkaster jeres fysiske krop, vil I være fri for de begrænsninger, som I har oplevet. I de højere riger genvinder I perfektion i jeres højere vibrerende krop, der vil åbenbare jer, som I var som en yngre sjæl. Der er ikke plads i dem til noget mindre, så alle de prøvelser og besværligheder I oplever nu, vil ikke længere ramme jer. I bevæger jer og eksisterer i de lysere vibrationer, der reagerer på tankens kraft. I vil hurtigt tilpasse jer dem og nyde den frihed, de giver jer. Når I "ankommer" efter den fysiske krops død, kan I ved tankens kraft "genskabe" den i sin perfekte form og som et ungdommeligt væsen. Ja, hvis I ønsker at vise jer selv, som folk husker jer, kan I "tænke" på, hvordan I ønsker at blive set. Så hvis nogen kun kendte jer som en ældre person, kan I præsentere jer selv i overensstemmelse hermed.

For nuværende er planer for den nærmeste fremtid langt fremme, selv om planerne er blevet forhalet pga. indblanding fra de Mørke. De forsøger hele tiden at forsinke det uundgåelige, men uden reel succes, da vi er opmærksomme på deres planlagte forsøg på at gøre det. Når først "bolden begynder at rulle", som I ville sige, vil intet kunne stoppe dets fremskridt og mange forandringer vil ske ganske hurtigt. Når alt er på plads, vil I og Jorden være klar til at modtage de første officielle besøg fra os og det vil være en tid med fejring. Vær forvisset om, at fra vores synspunkt er alt klar til vores ankomst og intet vil hindre det i at ske. Således fortæller vi jer om den vidunderlige fremtid for menneskeheden, for at øge jeres forventninger. Selvfølgelig skal vi bede jer om at udvise tålmodighed, da ingen begivenheder vil manifestere sig, før tiden er helt rigtig, men vore løfter vil blive holdt.

Der er mange, mange sjæle, der er bange for fremtiden, når de ser, at deres vante omgivelser tilsyneladende falder fra hinanden. Når I har lejlighed til det, forsøg at vække det indtryk, at alt er til det bedre og at det gamle skal ryddes væk for at gøre det muligt for det nye at manifestere sig. Tidlige Tidsaldre i de sidste tider har undergået større ændringer for at muliggøre en helt ny start og selv i jeres nyere historie eksisterer beviserne stadig. Husk altid, at I er sejrrige og I så at sige har bestået prøven og ikke behøver at gøre det igen. I er så meget desto større pga. det, selvom I måske ikke er klar over det på nuværende tidspunkt. Når I ved, at I alle er brødre og søstre uanset farve eller tro og forstår alle sjæles Enhed, er I godt på vej til fuldkommen forståelse. Vær mod andre, som I selv ønsker, de skal være mod jer og I vil hjælpe dem med at erkende den uforanderlige sammenhæng, der eksisterer mellem jer alle.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for at være i stand til at give jer flere oplysninger på et tidspunkt, hvor så mange af jer er parat til sandheden. Der er meget mere at afsløre, men alt vil komme i rette tid og vi ønsker bestemt ikke at overvælde jer med alt for meget på én gang. Vi ved, at når I får lidt af sandheden, får det jer til at tænke på andre muligheder og når I gør det, vil jeres Guider give jer indtryk om endnu mere. Mange sjæle er tydeligvis ikke klar til sandheden og den vil ikke blive påtvunget dem. Nogle tror stadig på en version af sandheden, der i vid udstrækning gives gennem religiøse læresætninger, men hvor disse er fejlagtige, vil deres lærere selv blive vækket og ændre deres tilgang. Hav tillid og vær aldrig bange for, hvad fremtiden bringer jer. Vid, at meget kærlighed følges med jer på jeres rejse.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

Kære venner, jeg holder min sædvanlige ferie for at besøge mine to sønner Alan og Colin. Så min næste meddelelse vil være fredag ??d. 19. juni. Tak for jeres støtte og for at bære over med mig ved skiftet fra min gamle e-mail-server. I Kærlighed og Lys. Mike Quinsey

Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge