Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 28. August 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 28. August 2015

Jordens Folk, I befinder jer i uroligheder, mens jeres systemer bryder ned, hvilket endnu engang beviser, at de er utilstrækkelige til at opretholde en anstændig og vedvarende levestandard. Desværre må det være sådan, da I er Mestre over jeres egen skæbne og er blevet udstyret med fri vilje. Det kunne have været så anderledes, hvis I havde accepteret, at I er jeres Broders vogter og at I alle i den Menneskelige Race er En. Grådighed og selvforherligelse har forhindret sjæle i at dele planetens rigdom lige og det har ført til et skævt samfund. Vi fordømmer ikke de involverede, da den Menneskelige Race har accepteret, hvad der svarer til fri vilje for alle. Imidlertid har erfaringerne givet alle berørte et indblik i liv uden kærlighed og uden Gud og har vist, at Mennesket mangler viden eller vilje til at være hans Broders Vogter. Så erfaring er ikke uden en positive side, at lære lektioner, som har fremskyndet jeres udvikling.

I har haft mange liv, hvor forskellige tilgange til livet er blevet prøvet og bortset fra de lejlighedsvise højdepunkter har det været en meget hård livslektion. Det er sikkert og vist, at mens I har oplevet mange forskellige tilgange til livets udfordringer og problemer, har I alligevel fortsat med at udvikle jer og mange af jer har avanceret tilstrækkeligt til at være i stand til at stige op. Nu er der kun tilbage at se, hvornår I kan hæve vibrationerne tilstrækkeligt til, at Opstigning kan finde sted. Det vil helt sikkert ske, da det er jeres skæbne og sandelig hele universets. Det kan ikke være anderledes og er blevet forordnet af de højere kræfter, der overvåger den Menneskelige Races udvikling.

Alle sjæle får den samme mulighed for at stige op og meget hjælp gives dem under hensyntagen til deres frie vilje. Nogle er så forankrede i de lavere vibrationer, at de har svært ved at komme videre, men vær forvisset om, at al mulig hjælp gives dem for at hjælpe dem med at stige op. Men der kommer et tidspunkt, hvor en cyklus har kørt sit løb og en ny begynder og det er denne mellemliggende periode, der giver jer så mange problemer. Der er meget, der skal udredes, hvilket på dette tidspunkt opløfter alle Lysets aspekter. Der vil meget snart komme en tid, hvor lyset er steget til et sådant niveau, at det bogstaveligt talt efterlader de lavere vibrationer bag sig. Det betyder, at enhver sjæl, der ikke er steget op, vil flytte til en anden cyklus, der fortsætter med at opfylde deres behov. Alt fungerer i sidste ende perfekt, så der er ingen grund til at bekymre sig om fremtiden for en bestemt sjæl. Kære Alle, tænk på det faktum, at Gud dvæler i en tilstand af komplet og fuldkommen Kærlighed og Perfektion og Guds plan for Mennesket er inkarneret perfektion.

Før I meldte jer frivilligt til at opleve dualitet og faldt ned til de lavere vibrationer, vidste I, at det ville være en prøvelsernes tid, men havde tillid til, at I kunne klare udfordringen. I vidste, at under hele jeres rejse ville I blive hjulpet til at stige op igen, men også at med fri vilje kunne I opleve alle aspekter af dualiteten. Så I rejser i et tempo, der passer til jeres særlige behov, hvilket er grunden til, at nogle sjæle "halter" bagefter. Dem, der føler en stærk tilknytning til den Menneskelige Race, vil efter deres Opstigning vende tilbage med ønsket om at hjælpe fortabte sjæle til at finde vej ud af mørket og tilbage til Lyset. På et højere vibrationsniveau forstås virkelig alle sjæles Enhed og i Broderlig/Søsterlig kærlighed vil nogle blive i tjeneste for dem. Da I uden tvivl er begyndt at indse, at ??kærlighedsenergien er den mest magtfulde kraft i universet.

I sådanne skiftende tider er vores råd til jer simpelthen at holde jeres mål for øje og prøv så vidt muligt at ignorere, hvad der foregår omkring jer. Ingen af jer på jeres niveau vil virkelig forstå, hvad der reelt sker bag kulisserne, men hvordan det end ser ud, så husk, at alle Lysets handlinger i sidste ende er til gavn for jer. I tænker måske, at de opgaver, vi står overfor, er for enorme at klare inden for kort tid. Men vi understreger igen, at vi har enorme Lysstyrker klar til at gå i aktion. Plus at vores metoder er langt mere udviklede, end hvad I allerede ved og vi kan på relativt kort tid give os i kast med, uanset hvilke opgaver, vi står over for, da vi har ubegrænsede ressourcer til vores rådighed. Vores største bekymring er som altid jeres sikkerhed og vi vil flytte jer til et andet område, hvis behovet skulle opstå, men vær ikke bekymrede, da vi ikke ser noget større behov for en sådan drastisk handling.

I får stadig besøgende fra andre civilisationer, men ofte er de ikke andet end flygtige besøg, hvor der samles oplysninger om ændringerne på jeres planet. I er i en meget unik situation, da jeres personlige Opstigning tiltrækker sig en masse opmærksomhed, da det er første gang, det vil være gjort med jeres levende fysiske kroppe, som selv nu påvirkes af de højere energier. I "føler" måske ikke, at det sker, men vil muligvis fornemme ændringen inden i jer selv, da I i sidste ende vil blive mere trygge og i harmoni med alt andet. I kan selvfølgelig hjælpe jer selv ved at være rolige og fokuseret på Lyset. I læser måske om mange skræmmende hændelser rundt omkring i verden, men det er uundgåeligt, når rensning finder sted. Plus det faktum, at pressen nyder at overdrive forholdene ved at bruge meget følelsesladede ord. De mørke nyder også at skabe frygt, da energien nærer deres lavere energier og at trække flere folk ind i dem.

Enhver sjæl, hvis de ikke allerede er der, bevæger sig gradvist i position til at opleve de sidste tider, mens de på samme tid fuldender deres karmiske behov. Nogle af jer er allerede forbi dem og forbereder jer til Opstigning. Glem, hvad der foregår omkring jer, da det er en meget spændende tid, selv om nogle, der er mere involverede i handlinger på Jorden, måske ikke tror det. En dag i fremtiden vil I se tilbage på denne periode og være glade for, at I var en del af historien. I af Lyset har tjent menneskene ved mange lejligheder og anerkendes for, hvad I har opnået. Vi er ikke overrasket over jeres succes, da I oprindeligt blev udvalgt til opgaven på grund af jeres store erfaring.

Den Galaktiske Føderation er klar med instruktioner til at omringe de mørke, som ikke længere er den styrke, de var. De er nu meget begrænset i, hvad de kan gøre og er ude af stand til at gå videre med deres planer om at overtage Jorden. Ja, vi overvåger og kontrollerer, hvad der finder sted og forhindrer således enhver handling, der ville forårsage omfattende skader og tab af menneskeliv. Det kan til tider være forvirrende, da der, som I forstår det, stadig vil være angreb på civile, men de er ikke altid, hvad de ser ud til at være. Husk, at Illuminati har infiltreret mange institutioner og at deres håndlangere stadig udfører deres hemmelige operationer, som vi allerede er klar over.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er glad for, at flere og flere sjæle vågner op og begynder at indse, at noget stort finder sted på Jorden. Snart vil hændelser ske, som vil indikere, hvad der kommer. Vid, at hver enkelt af jer har mange Kære med jer, der giver jer vejledning, så jeg vil forlade jer med disse tanker og min kærlighed.

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |