Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 26. januar 2018


Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 26. januar 2018

Mike Quinsey

Det ser ud til, at de mørkes kamp for at fastholde en eller anden form for magt på Jorden nåede nye niveauer, da de forsøgte at ødelægge Hawaii og Japan. Deres nukleare våben blev imidlertid forhindret i at virke i overensstemmelse med ordrer fra Lysets Styrker, der kontrollerer begivenheder på og uden for Jorden. Sikkert er det, at mennesker i stort antal, der har modarbejdet de af Jorden, er blevet arresteret og placeret, hvor de ikke længere kan skabe problemer. Det er en udrensnings opgave, der til sidst vil gøre de mørke ude af stand til at blande sig i de forandringer, der har placeret Jorden på Lysets vej til frihed og overflod. Meget er på plads, klar til at gå i gang, når ordrerne gives, og selv nu bliver mulighederne for de mørkes aktiviteter indskrænket for at mindske deres evne til at forårsage forsinkelse.

Tingene kan ikke være som de var før 2012 milepælen, de tider er nu forbi, og tingene kan ikke længere gå tilbage til det, der var normalt i den gamle cyklus. I er godt inde i den nye cyklus og har nu fuld opbakning fra Lysets Styrker, og tingene vil fortsætte med at udvikle sig til alles bedste. Udadtil er verden i oprør, men, som I vil begynde at se, baner meget, der gøres bag kulisserne, vejen for et kæmpe skridt fremad ind i den Nye Tidsalder. Jeres tålmodighed vil blive godt belønnet, og inden længe skulle I se de første tegn på velkomne forandringer, der er forbundet med etableringen af en fredelig nation, der har folkets velfærd på hjerte. Det har været planlagt i lang tid, og i hele verden venter nye innovationer på muligheden for at blive introduceret. Det vil ske, når de negative kræfter er blevet overvundet og er ude af stand til at stoppe de påtænkte forandringer, der vil finde sted.

Enhver sjæl, der er af Lyset, bidrager til fremskridtene, hvilket gøres ved at være positiv og sprede Lys og Kærlighed. Det er den kraftfuldeste kraft i Universet og kan ikke længere stoppes eller forsinkes. Vibrationerne er allerede begyndt at øges markant, og det har til følge, at det mindsker effekten af de negative energier. Der er tydeligvis meget af dem tilbage i de lande, der har været centrum for krig, men med hjælp fra jeres ET-venner kan det blive renset og erstattet med ro og fredelige energier. Siden I passerede 2012, er sådan en hjælp nu tilladt, og I vil blive overrasket over, hvor hurtigt gavnlige forandringer kan opstå.

Selv om I måske ikke kan se de mange åbenlyse forandringer i de aktuelle forhold, så vær forvisset om, at der allerede er givet hjælp, såsom slut på chemtrails. Forureningen af havene og oceanerne er en anden stor udfordring, men I må først vise jeres positive hensigt om at tage ansvarlig handling ved at starte jeres egen rensning. Når først I er begyndt, kan vi hjælpe jer og har teknologier, der langt overgår dem, I har, og det vil ikke tage nogen tid at genoprette kvaliteten og renheden af jeres have. Livet og vegetationen i havene vil hurtigt vende tilbage til ideelle forhold, og fra da af forventes det af Menneskene, at de stopper enhver handling, der tidligere har været årsag til udbredt forurening og skade. Genoprettelse vil blive dagens orden både i havene og på land, der er blevet ødelagt gennem mange års manglende respekt for konsekvenserne af jeres handlinger.

Moder Jord kan håndtere meget, der skal gøres for at genoprette hende til hendes oprindelige uberørte tilstand. Men det skal siges, at alt må starte med jer, da I tager jeres ansvar tilbage for Jordens vedligeholdelse og velfærd for alle livsformer. Sikkert er det, at som tiden går, vil det forventes af jer, at I viser jeres hensigt om at hjælpe med at genoprette Jorden til dens uberørte tilstand. Fokusér i mellemtiden på visualisering af de forandringerne, der vil finde sted, og hvad resultaterne vil blive. Bekymr jer ikke om størrelsen af opgaven, da I vil få hjælp, og med god vilje vil I opnå bemærkelsesværdige resultater meget hurtigere, end I nu forstår eller forventer. Tiderne, hvor I skulle kæmpe for at opnå resultater, er forbi, og hjælp venter på at blive givet til de forandringer, I foreslår og som er i Moder Jords og hendes menneskers interesse. Som I må vide, venter meget, der har været holdt tilbage af de mørke, men som nu kan begynde at blive frigivet.

Meget ansvar ligger nu hos de af jer, der er Lysarbejdere, man kan sige, at jeres tid er kommet, hvor I skal bruge jeres talenter og viden for at løfte Jordens folk op. De gamle energier har stadig nogen effekt, men taber langsomt deres kraft til at stoppe det fortsatte fremskridt ind i den Nye Tidsalder. Scenen er sat, og over hele Jorden reagerer mange sjæle på vågn-op kaldet om at bruge deres viden og evner til at begynde at manifestere det "nye". Hvis I havde vores panoramaudsigt over, hvad der finder sted, ville I vide, at storslåede ting er på vej til at manifestere det, I længe har ventet på.

Tålmodighed har der længe været anmodet om, da en række lovede forandringer stadig venter på at manifestere sig. I, Jordens folk, lever i en tidslomme, der bevidst har haft til hensigt at holde jer i en tilstand af mangel og nød, da I er blevet nægtet fordelene ved forandringer, der ville have øget jeres livskvalitet betragteligt. I vil imidlertid ikke blive dem nægtet meget længere, og mange innovationer er klar til at blive introduceret med kort varsel. Der er så meget, der står klar og som straks vil løse de mange problemer, I dagligt står overfor. Når tid er, vil jeres livskvalitet forandres i en grad, I ikke har set før, og allerede nu begynder de gamle begrænsninger at blive fjernet. Menneskeheden må omstruktureres, så der er mere ligestilling mellem jer alle, og det betyder en retfærdig deling af den store rigdom, der nydes af en så lille procentdel af befolkningen. Vær forvisset om, at der er kendskab til jeres behov, og den uretfærdige fordeling af rigdom vil blive ændret, når tid er.

Der er mange avancerede civilisationer, der følger jeres fremskridt, men indtil nu har de ikke fået lov til at "gribe ind" i jeres frie vilje, men siden I passerede milepælen, har tingene ændret sig. Hjælp til jer er tilladt inden for visse grænser, når omstændighederne tillader det. Forandringer vil ikke få lov til at overvælde jer og vil komme forsigtigt på et passende tidspunkt. Forandringerne vil imidlertid komme, og ingen indgriben vil blive tolereret, og hele operationen vil hele tiden blive overvåget af dem, der overvåger aktiviteterne på Jorden. Jeres frie vilje er stadig altafgørende, men selv da vil det ikke være tilladt at forsinke eller forhindre det, der allerede er aftalt som nødvendigt for Menneskehedens videre udvikling.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Hej venner,
Russ Michael forsøger at starte en meditationsbevægelse, kaldet "Worldwide Collective Global Meditation Community Event" (Verdensomspændende kollektiv global meditations event), der vil begynde den næste fuldmånedag, som er onsdag den 31. januar. Målet er at lave en 10 minutters meditation for Kærlighed, Fred, RV (revalueringen af valutaerne) og Sundhed. Det foreslås, at meditationen kunne finde sted på et hvilket som helst tidspunkt på dagen.
Tak - I kærlighed og lys. Mike Quinsey.

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge