Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. februar 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 19. februar 2016

Mike Quinsey

Tiden fortsætter med at gå hurtigere og jeres bevidsthedsniveauer vokser hele tiden. I vil nå et punkt, hvor I ikke længere vil være i stand til at forblive i de lavere vibrationer og vil stige op. Det er det punkt for forandring, I har været på vej til, siden I først faldt ned i de lavere vibrationer. Denne mulighed er åben for enhver sjæl, der har fokuseret på Opstigning og har taget skridt til at forberede sig på en sådan lejlighed. Hvis I har været klar over det og hævet jeres vibrationer, er der ingen grund til, at det ikke skulle lykkes for jer. Mulighederne er altid åbne for enhver sjæl, der har forberedt sig på sådan en opløftelse og deres guider vil hjælpe dem til, at det lykkes for dem.

Jordiske forhold er under store forandringer og nogle vigtige beslutninger er blevet taget, der snart vil bringe detaljerne ud i det offentlige rum. Selvom det kun får lidt omtale, er Staten Amerika blevet skabt og gennemgår nu juridiske træk for at godkende den. Sammen med valutaændringer, der også er langt fremme, søger mange lande at skifte fra dollaren som deres førende pengestandard. Også med den kommende revaluering af valutaerne skulle ingen lide tab som følge af revalueringen, da foranstaltninger, når det sættes i gang, sikrer, at der vil blive sørget for alle mennesker. Det har også længe været planlagt at distribuere økonomiske midler, der er vokset under St. Germains beskyttelse. Vær forvisset om, at der i sidste ende vil blive sørget for alle og deres levestandard vil blive stærkt højnet.

Ændringer har i meget lang tid været planlagt for en vellykket fuldendelse af denne cyklus og stærke kræfter af Lyset har sikret, at ingen indblanding er tilladt. Fri vilje er stadig gældende, hvad angår enkeltpersoner, men for Menneskeheden som helhed er dens skæbne allerede blevet bestemt af store Væsener, der har guidet jer i æoner af tid. Som jeres historie viser, sker der ved afslutningen af ??en cyklus altid store ændringer og om de er til gavn for jer, afhænger af, hvor meget I har hævet jeres vibrationer. Det var forventet, at I ville nå tilstrækkelige fremskridt til at stige op og intet kan nu ændre udfaldet.

Mens ændringerne finder sted, vil der være en vis grad af ubehag, fordi så hurtigt som de vil blive gennemført, er opgaven af en gigantisk størrelse. Så vær tålmodige, når tingene går i gang og vid, at resultatet vil være til alles tilfredshed. Der vil være få beklagelser, fordi I vil indhente den tabte tid og vil vinde meget mere, end I overhovedet kan have tabt. I stedet for at bruge jeres levetid på at arbejde dag ud og dag ind, vil I have meget mere tid til at forfølge jeres egne sysler. I vil ikke længere bruge stort set al jeres tid til at tjene til livets ophold og har mere end rigelig tid til at forfølge jeres egne interesser.

De mørke er godt klar over, at deres magt bliver kraftigt indskrænket og ligegyldigt hvad de prøver, vil de ikke få lov til at genvinde den. De er også bekendte med løfterne fra de af Lyset, der bevæger sig fremad i et hastigt tempo. Lysvæsnerne styrer nu fremtiden for Jorden og dens befolkning. Intet vil få lov til at blande sig i de fremskridt, der er gjort og forsinkelse, om nogen, vil ikke være af stor betydning. Kære befolkning på Jorden, jeres tid er kommet til at tage et kvantespring fremad og således indhente det forsømte, der har holdt jer tilbage. Ændringer vil snart manifestere sig og I vil forstå de vidundere, som fremtiden har i vente for jer. Det vil være glæde og lykke, når I bliver gjort fri af de mørkes opmærksomhed. Vær positive og vid, at alt går godt og de gunstige ændringer begynder at finde sted.

Mange sjæle er ivrige efter at give af sig selv på et så vigtigt tidspunkt, men afvent det rette øjeblik og vid, at der snart vil være masser af muligheder for at tjene Lyset. Mange giver allerede af sig selv for sagen og gør tjeneste på forskellige måder, der gør det muligt at manifestere sig. Udnyt enhver mulighed for at hjælpe andre videre og gøre sandheden kendt for dem, I anser for at være klar til det. Folk vågner til ændringerne, selv om de ikke forstår det større formål bag dem. Det er forventeligt, da vibrationerne fortsætter med at øges og mange opdager nu, at deres bevidsthed åbner op. Det kan skabe forvirring og det er her, Lysarbejderne kan hjælpe ved at forklare situationen for dem. Der vil gå lidt tid, inden Pressen befries for de mørkes kontrol, så indtil da vil den bedste kilde til sandhed være jeres Internet. Men det bliver også brugt af de mørke, men hvis I er intuitive, skulle I være i stand til at afgøre, hvilke websteder der er pålidelige og hvilke meddelelser der er givet i sandhed.

Vid, at I lever i et hologram og at det ikke repræsenterer den sande virkelighed, hvorfra I kom. Den er selvskabt og har givet jer mulighed for at skabe et miljø efter jeres valg. En, hvor I kan opleve en 3D-virkelighed, i hvilken I kan opnå en hurtigere udvikling. Mange aspekter er fornøjelige, men sjælene med en lav vibration sikrer, at I også oplever negativitet, hvilket bringer nød og ulykke. Det er en blanding af begge, der giver forandringer og udfordringer hele tiden. Men I af Lyset er kommet igennem det med glans og har udviklet jer betydeligt som et resultat af det. Aldrig igen vil I være nødt til at stå over for sådanne blandede erfaringer.

Det, der sker på Jorden, er helt normalt ved slutningen af ??en cyklus, men ikke alle ender på nøjagtig samme måde. I har haft succes med at lære de lektioner, en 3D-eksistens har givet jer, mens det slog fejl for de seneste civilisationer. I skal lykønskes med at have opnået så meget mere, end I i øjeblikket forstår. Rejsen har været lang og besværlig og I er kommet igennem materialismens brande og kommet sejrrige ud på den anden side. Erfaringerne har tjent jer godt og vil sikre, at I er godt rustet til eventuelle fremtidige udfordringer.

For mange sjæle har kaos ledsaget dem gennem hele deres liv, det hele har været for deres nødvendige erfaringsdannelse. Vær forvisset om, at I ikke bliver nødt til at gå igennem dem igen. I undrer jer måske over, hvorfor I meldte jer frivilligt til at opleve dem, men før I kom til Jorden, blev I gjort bekendt med karakteren af ??jeres kommende erfaringer. I forstod, at på intet tidspunkt ville I rejse gennem de lavere dimensioner uden hjælp, selv om I dengang var uvidende om det. I hver enkel levetid har I fået hjælp for at sikre, at I fulgte jeres livsplan, som I aftalte, før I inkarnerede. Det er så vigtigt for jer, at, hvis I undlader at følge planen, bliver I nødt til at gøre det i en anden levetid. Mange ting synes at ske ved en tilfældighed, men vær forvisset om, at alt af betydning er planlagt og nødvendig for jeres udvikling.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv. Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |