Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 15. maj 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 15. maj 2015

Vejen frem er ved at blive klar for mange mennesker, men der er så mange vildledende situationer, at I aldrig er sikker på, om I tager den rigtige vej. Den bedste måde er at spørge jer selv, hvilke forventningerne I personligt sigter mod og stoler på jeres intuition for at afgøre, om I er på vej i den rigtige retning. Det er ønskeligt at have et mål i livet snarere end et liv uden mål, dog vil alle situationer henvende sig til jeres behov for at lære bestemte lektioner for at hjælpe jer med at udvikle jer. Husk på, at intet, der griber ind i jeres liv, sker ved et tilfælde, selvom der ikke umiddelbart er noget synligt resultat. I, kære Alle, er ansvarlige for, hvilken vej jeres liv tager, da I er blevet begavet med fri vilje. Men I har altid en livsplan, som bliver aftalt, før I inkarnerer og denne skal tages i betragtning.

Alt vil blive afsløret, når I vender tilbage til de højere dimensioner og det er en tid med selv-evaluering, da intet andet end den sandfærdige beretning kan registreres. Vær forvisset om, at I hele vejen har støtte fra mange sjæle, der ønsker jer det bedste resultat. Men mennesker, da de er, som de er, kan tabe deres mål af syne, når de bliver viklet ind i jordiske følelser. Selvkontrol er noget, I hele tiden er ved at lære, da I uden den bogstaveligt talt er en fortabt sjæl. I lægger en Tidsalder bag jer, som har været en af ??de blodigst tænkelige, hvor de samme fejl skete igen og igen. Egoet har ført jer ind på en sti af ødelæggelse, men heldigvis er der nok af jer, der har vendt jer mod Lyset og har indset, at beslutninger baseret på kærlighed er den eneste vej ud af jeres knibe. Sandheden er, at i sidste ende vil I se det nyttesløse i bestandige krige og indse, at tiden nu er kommet til at fremme fred og goodwill.

Hvorfor ikke bygge på fremgang i stedet for at ødelægge liv og ejendom, der forårsager sorg og lidelse. Hvor er gevinsten bortset fra kontrol over Jordens landjord og skatte? Mange riger er kommet og gået på trods af at have nået et højdepunkt og lektien er klar, at intet varer evigt i de lavere vibrationer. Hvor længe vil det tage Menneskeheden at indse, at I alle er brødre og søstre, der går den samme vej. Ville det derfor ikke give god mening at hjælpe hinanden med at opnå succes. I har tendens til at dømme nogen ud fra deres rigdom og position i samfundet, men fra et liv til et andet kan rollerne meget vel ændre sig afhængigt af, hvilke erfaringer der er behov for. Mennesket har skabt sine egne erfaringer, men tiden er ved at rinde ud nu, hvor den Nye Tidsalder er begyndt. Nu er det op til hver enkelt sjæl at overveje, hvor de vil hen med deres liv og om de er klar til at tage et kæmpe spring fremad. De højere dimensioner venter forude, men I kan ikke bare flytte ind i dem uden at have hævet jeres vibrationer.

Mens I har travlt med at pleje jeres egne behov, planlægger vi en velkomst for dem af jer, der allerede har besluttet at gøre, hvad der er nødvendigt for at stige op. I vil finde, at ved at holde fast på jeres vej udvikler I jer og er i stand til at se bort fra, hvad der foregår omkring jer. Der er mange distraktioner, men disse er levn fra en Tidsalder, der snart vil være forbi og I vil lade dem bag jer. I har undere at opdage, der vil føre jer hurtigere ind i de højere dimensioner og borte vil alle de problemer og spørgsmål være, som I tidligere har oplevet. Der er ikke plads til dem, når vibrationerne hæves og I vil vide, at I virkelig er steget op. Belønningen har været velfortjent ved jeres engagement i lyset og klare hensigt om at lægge alt mindre bag jer. Al kredit til jer for at have etableret jeres plads i fremtiden ved at løfte jer op til de højere vibrationer. Tegnene alle steder omkring jer angiver, hvor dybt ændringerne påvirker jeres Jord. Landjorden og oceanerne er alle i den forandringsproces, som er en del af hele genoprettelsen af ??Jorden. Mennesket har forurenet dem kraftigt og i virkeligheden ville Jorden have været død, hvis det ikke var for den udrensning, vi jævnligt har foretaget. Faktisk, havde vi ikke regnet med at sager kunne løbe løbsk, kunne skaden meget vel have været irreversibel. Kære Alle, jeres erfaringer har ikke været spildt og værdifulde lektioner er blevet lært. Men så længe de mørke bliver på jorden, er der en stadig trussel mod miljøet, som vi overvåger. Vær forvisset om, at vi ikke vil tillade dem at ødelægge eller hærge Jorden. Denne Tidsalder vil bringe succes for Menneskeheden i dens søgen efter sandheden om dens eksistens og vidunderlige fremtid, der ligger forude.

De sidste 100 år har været medvirkende til at vække mange sjæle, som har været så opslugt af de lavere vibrationer, at de mistede kontakten med deres sande selv. Nogle lever stadig i den uvirkelige verden, som I har skabt, men som vibrationerne fortsætter med at stige, vil de gradvist forstå sandheden. De vil altid have udviklede sjæle omkring sig, der venter på tegn på, at de er ved at vågne, så de kan vejlede dem til at fortsætte med at bevæge sig ind i Lyset. Enden på ??en cyklus, som I gennemgår lige nu, er ofte meget krævende, da karma, der er akkumuleret over en lang periode, ryddes. Det angår ikke kun enkeltpersoner, men også Nationer, som har fremmet deres egne overbevisninger snarere end sandheden. Der er kun den ene sandhed og det kan ganske enkelt udtrykkes som "Kærlighed" og som I udvikler jer, bliver det tydeligere for jer. Tiderne med adskillelse er forbi og i fremtiden vil Menneskeheden indse, at, da I Alle er Én, er der ikke plads til selvforherligelse.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er som altid glad for at hjælpe jer til at nyde jeres oplevelser. Når I forstår, at der er ikke sådan noget som sjælens død, fjerner det frygten for døden og gør det muligt for jer at magte jeres oplevelser. I indser også, at I har mange liv, hvori I kan opfylde jeres behov for udfordringer, der vil tillade jer at udvikle jer og som vi ofte har påpeget, har I altid Guider og andre usynlige hjælpere ved hånden. Vær tro mod jeres rejses hensigt om at komme tættere på lyset og vid, at I i sidste ende vil nå dertil. Der er ingen tidsbegrænsning på jeres behov, da tiden i virkeligheden ikke eksisterer, som I kender den. Jeg sender jer min Kærlighed altid

Tak, SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |