Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. maj 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 13. maj 2016

Mike Quinsey

Ikke alene går tiden går hurtigere end nogensinde, men begivenheder på Jorden tager også fart. Magtfulde grupper er blevet dannet, der vil bakke folk af Lyset op, der kæmper for "Afsløring" og store fremskridt er blevet gjort. Det har krævet stor tålmodighed fra jeres side og snart skal I se resultatet af en lang periode med forberedelse til at overtage kontrollen fra de mørke. En stor ændring er i gang med at finde sted og selv om det er vanskeligt at give faste indikationer, synes det sandsynligt, den begynder inden for de næste to måneder. Der er selvfølgelig andre forhold, der kræver opmærksomhed og en følelse af, at det haster, er til stede i betragtning af den tid, der allerede er tabt. Vær dog endnu en gang forvisset om, at alt forløber godt og så fremskreden som processen er, kan fremskridtet ikke stoppes. Disse begivenheder støttes af usædvanligt stærke kræfter både på og uden for Jorden. Det kan derfor ikke understreges stærkt nok, at det er vigtigt at holde jeres vibrationer så højt som muligt ved at holde Lyset i konstant fokus.

Det er kendt, at mange mennesker ville føle sig mere opløftede, hvis de kunne se beviser på jeres Rumvenner på himlen. De er naturligvis til stede i stort tal, men ofte indhyllet i usynlighed for beskyttelsens skyld. Tiden for masseobservationer vil ske, når det er sikkert at gøre det og det kan vare nogen tid endnu. I bliver ikke desto mindre beskyttet af Galaktiske Styrker, der observerer Jorden fra sikker afstand. Nogle kan ikke forstå, hvorfor de med deres overlegne teknologi har noget at frygte, men konfrontation og vold er ikke deres måde at håndtere modstand. Jeres Rumvenner er på en fredelig mission for at sikre jeres sikre og positive overgang fra de mørkes kontrol til de af Lysets.

I vil opdage, at graden af kontrol og undertrykkelse er forbløffende, så der er meget, der skal indhentes. I er mange år bagud i forhold til det punkt i evolutionen, I nu skulle have nået. Det er blevet sagt, at I befinder jer i en tidslomme og det er den mest fyldestgørende beskrivelse. Men jo længere tiden går uden ægte fremskridt, jo sværere er det blevet for de mørke at holde deres hemmeligheder skjulte og opretholde deres kontrol over jer. I har en masse tabt tid at indhente og så mange opfindelser er klar til at blive frigivet. Keshe Foundation har allerede gjort fremskridt og tager skridt til at bringe avancerede teknologier for dagen. Der vil komme mere, efterhånden som tillid breder sig til at trodse dem, der ville forhindre deres præsentation.

Indtil Pressen kan renses for dem, der kun lever for at skabe forvirring, kan det være vanskeligt at afgøre, hvilke nyheder der er ægte. Som altid er det bedst at stole på jeres intuition sammen med beviste pålidelige kilder. Husk på, at de aldrig bruger truende ord for at skade menneskers liv og ikke er fortaler for intimidering eller brug af vold. I ved højst sandsynligt nu, hvordan I kan skelne de mørkes handlinger eller ord. Forstå, at deres budskaber til tider vil virke ganske autentiske og troværdige, men står ofte alene i de udtalelser, der er fremsat. Hvis det ikke lyder rigtigt - lad den ligge, indtil I kan vide det med sikkerhed. Nogle gange kan I lade et særligt bekymrende problem ligge natten over og næste morgen har I en klar forståelse. Noget af jeres bedste arbejde udføres ofte i løbet af jeres søvn.

Store tider ligger forude, hvor I skal få sandfærdige beretninger om jeres historie, hvilket for mange vil synes yderst usandsynligt, bortset fra at kildens pålidelighed vil være hævet over enhver tvivl. Meget af det, I er blevet forledt til at tro, er en fordrejning af sandheden eller direkte løgne, der på det tidspunkt syntes ganske acceptable. De mørke har været meget kløgtige med at lede jer ind på en vej, som de anviste jer. Men tiden har indhentet dem og heldigvis er mange af jer vågnet op og kan se de bedrag, der har fundet sted. En ny æra er på vej, hvor det absolut ikke er muligt at vende tilbage til de gamle måder og det vil bringe så meget glæde og lykke ikke kun til dem af Lyset, men til offentligheden i almindelighed. For første gang vil de se, at der er mere i livet, end hvad de hidtil har oplevet og er bestemt til at bringe mennesker sammen, som vil gå fremad som Én med store mål.

I skal forberede jer til den kommende opløftelse, der vil føre jer ind i de højere riger. Det har taget lang tid at nå frem til dette punkt og I skal snart høste frugterne af jeres anstrengelser. Det vil blive en betydningsfuld tid og efterhånden som jeres bevidsthedsniveauer udvider sig, vil I begynde at huske jeres sande plads i Kosmos. Det er blevet sagt flere gange, at I bliver Guder og er nu på vej til at udfylde jeres skæbne. For nuværende er I blot en bleg skygge af jeres sande selv, men sætter hurtigt jeres fødder på vejen mod fuldendelse. Nogle vil spørge, hvordan I kan være Guder i sin vorden, når I på nuværende tidspunkt kun lige er begyndt at hæve jeres vibrationer. Det er derfor klogt at huske, at mens I er på Jorden, er I kun et aspekt af jeres Højere Selv.

En storslået fejring nærmer sig, når I erkender jeres storartede resultater efter en ekstrem periode med prøvelser i livet på Jorden. Moder Jord har næret jer og bar jer på sine skuldre, men det vil snart være tid til at sprede jeres vinger som Kosmiske Væsener. Men Moder Jord er også en del af den igangværende rejse og hendes skæbne er at blive en Sol. Evolution bevæger sig konstant fremad og opad og står i virkeligheden aldrig stille. Universet er fuld af livsformer, alle på en stadig udvidende rejse, men er samtidig i sidste ende bestemt til den perfekte tilstand Enhed i Guddommen. I har dog langt at rejse, før I når til slutningen af ??jeres rejse, så nyd jeres succes og udforsk Universet, der ligger foran jer.

I de højere riger over Jorden kan I frit udforske Kosmos og mødes med forskellige livsformer, der er på forskellige udviklingsstadier. Der kan være en udveksling af oplysninger, da liv er forbundet med og afhængige af hinanden. I eksisterer trods alt i den Højeste Guds legeme og vil aldrig stoppe med at udvikle jer, før I når den perfekte Enhedstilstand. På jeres nuværende niveau kan det lyde, som om det ligger langt over jer, men det er simpelthen, fordi I har et begrænset bevidsthedsniveau. Det bliver åbenbart ved med at udvide sig, mens I fortsætter med at rejse fremad og opad. Der er så meget I kan gøre og realistisk set vil I aldrig nå en tilstand af kedsomhed på grund af det. Livet på Jorden har sine spændende øjeblikke og kan give megen glæde, men dualitet vil også altid skabe de negative aspekter og det er måden, hvorpå I oplever alt, I behøver, for at udvikle jer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen

EN SÆRLIG BESKED GENNEM DR. STEVEN GREER.
Det er kun en gang imellem, at en særlig besked kommer op, der er af stor betydning, hvilket er grunden til, at jeg føler mig forpligtet til at videregive linket til jer. Det er givet af Dr. Steven Greer, der allerede er velkendt for sit frygtløse og utrættelige arbejde for at få sandheden om ”Afsløring” og andre spørgsmål vedrørende Opstigning ud. Han leder også kampagnen for at få "gratis energi" indretninger og andre undertrykte opfindelser i omløb. Jeg føler, at det derfor er vigtigt at videregive oplysninger til så mange mennesker som muligt. Gå til link:
https://www.youtube.com/watch?v=56j6ySv14rk for at se den første video “I will pay you to make a free Energy Device”, som efterfølges af ”Call for New Witnesses” og “Time for Truth Together


Share |