Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 8. september 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 8. september 2017

Mike Quinsey

I Kære, bliv ikke påvirket af de ydre tegn på uro og de nuværende problemer, der synes at være endeløse og viser ingen tegn på at nå en afslutning. Som I vil se en dag snart, når I ser tilbage, begyndte den Nye Tidsalder som forudsagt, men det tog tid at etablere de nye måder at leve på. De gamle energier forsvinder gradvist, men der er dem, der ikke vil give slip, før de føler sig tvunget til at gøre det. Ligesom nogen af jer skaber de deres egen skæbne og tidslinje, der vil gøre det muligt for dem at fortsætte på deres valgte vej. De negative kræfter vil imidlertid ikke længere være i stand til at påtvinge dem, der søger et fredeligt liv, der er fri for krigens vederstyggeligheder, deres måder. Trusler om krig vokser, men samtidig fortsætter mange kilder med at arbejde for permanent fred på Jorden. Vær forvisset om, at uanset hvor alvorlig truslerne er og hvor alvorligt ”krigsmageriet” bliver, er der absolut ingen mulighed for, at en atomkrig vil blive tilladt. Samtidig med at jeres frie vilje respekteres, har de højere kræfter gjort det helt klart, at ingen nukleare våben får lov til at blive brugt. Ethvert forsøg på at gøre det, vil resultere i total fiasko og det er Guds vilje.

Frygt for, hvad fremtiden bringer, vil kun hjælpe de mørke, der bruger det mod jer. Prøv at sætte jer ud over de negative energier ved ikke at give dem næring. Fokusér på verdensfred, der kommer som en del af den Nye Tidsalders forandringer, der allerede hjælper med at højne vibrationerne på Jorden. Det er jer, folket, der har styret jeres Jord væk fra de gamle konfrontationsmåder og I er måske i mindretal, men I har skabt tilstrækkelig kraft til at ændre jeres tidslinje til en, der bringer permanent fred til Jorden. Da I har gjort det, gør det det også muligt for de sjæle, der overvåger jeres fremskridt, at hjælpe jer, da det ikke vil krænke jeres frie vilje. I øjeblikket venter meget på at ske og tiden har ikke været spildt ved at have forberedt denne tid godt på forhånd. Fortsæt jeres arbejde uden frygt for fremtiden, da det allerede er blevet skrevet, at I vil opleve alt det, der følger med fredelig eksistens. I har fuldført jeres tid i de lavere vibrationer og kan fokusere på alle de fordele, der er forbundet med den Nye Tidsalder, som snart vil begynde at manifestere sig.

Hvis I er klar til at stige op, så har I taget de første skridt mod at blive et Galaktisk Væsen. Det er et naturligt niveau, som I er bekendt med og som I forlod for at opleve de lavere dimensioner. Det hele er en del af jeres åndelige vækst og ansvar for at blive mentorer for dem, der følger i jeres fodspor. I de højere dimensioner er det normalt at sætte andre før én selv og på den måde fortsætter evolutionen på en velordnet og acceptabel måde. Husk for eksempel, at mange, mange civilisationer, så som jeres mentorer, plejadianerne, har udviklet sig langt mere end jeres, men de overvåger jeres opstigning, fordi de har en personlig interesse i jeres udvikling. Livet i de lavere dimensioner kan til tider synes meget ensomt, men i virkeligheden er I aldrig alene og jeres fremskridt følges af højere Væsner hele tiden. De holder jer til jeres livsplan, hjælper, når det er nødvendigt, ofte uden at I ved, hvor den kom fra, mens I sandsynligvis vil tilskrive det held eller tilfældighed. Tal med jeres Guider, som I ville tale med en ven, da de vil være glade for at høre fra jer.

Det liv, der skal komme, vil kunne sammenlignes meget lidt med det, I i øjeblikket oplever, så bær over med alle de problemer, I har og vid, at al erfaring er af værdi for jeres vækst og udvikling. Mange civilisationer har interesse i jeres fremskridt og beundrer jeres beslutsomhed og engagement. Det er anerkendt, at I har påtaget jer en virkelig hård udfordring og blev valgt som dem, der er bedst egnede til opgaverne. For jer er gevinsten en uvurderlig erfaring, der vil gavne jer i det lange løb. Personlig vækst styrkes af jeres holdning og tilgang til jeres udfordringer og intet er spild af tid, da alle erfaringer har noget personligt at byde jer. Med hver inkarnation er der vækst og I vil støt gøre fremskridt, fordi I vil have påtaget jer en livsplan, der specielt er tilpasset jeres behov.

Jeres Guider spiller en vigtig rolle med at hjælpe jer i jeres udvikling ved at sikre, at I så vidt som muligt fuldfører jeres livsplan, uden at de krænker jeres frie vilje. Erkend, at med hvert liv får I opgaver, som vil hjælpe jer i jeres udvikling og med at rydde karma. Men hvis I ikke gør fremskridt, vil de samme opgaver præsentere sig for jer igen og igen, indtil det lykkes for jer. Under de omstændigheder kan I ikke undgå at gøre fremskridt, medmindre I afviser al hjælp og det tilfører jer yderligere karma, hvor I skulle have ryddet den.

Når I ved, at jeres liv er planlagt i detaljer, så ignorér ikke det, I måske betragter som negative oplevelser. Nogle gange vil I spille en rolle i en anden sjæls behov, så klar det lige så godt, som I ville gøre for jer selv. Der kan være situationer, hvor I kan hjælpe en anden sjæl og det kan være en måde at anerkende hjælp på, som du modtog engang. Det kan naturligvis også virke omvendt og til jeres fordel. Det enkle svar er at gøre jeres bedste i alle situationer, så vil I ikke gøre det forkerte. Vær hjælpsom, uden at forvente belønning, det kan ikke desto mindre resultere i gevinst for jer på et senere tidspunkt på en måde, I ikke forventer. En god leveregel er en, der lyder "gør mod andre, som I ville have gjort mod jer selv" og det er et godt råd.

Livet bliver allerede lidt lettere, da de mørkes indflydelse er svækket. Deres pludselige tab af magt havde været planlagt i nogen tid og de vil være ude af stand til at genvinde tabt terræn. Naturligvis vil deres håndlangere fortsætte alligevel, men selv da vil deres aktiviteter være indskrænket, da deres pengemidler begynder at slippe op. Der er også et samordnet forsøg hos dem af Lyset på at omvende dem til at opgive deres negative handlinger og overgive sig til dem.

Vær forvisset om, at der sker meget, der er positivt og har været forberedt til at være klar til offentliggørelse med meget kort varsel. Når tingene begynder, vil meget ske inden for kort tid på grund af det. Det hele vil løfte jer op, så den Nye Tidsalder virkelig kan komme i gang. Det har været planlagt i ret lang tid og er blevet tilpasset for at tage hensyn til de seneste forandringer. Intet, absolut intet, vil få lov til at gribe ind i dem og de er sikre i hænderne på dem, der vogter jeres interesser. De gode mennesker på Jorden er kendt for dem, der overvåger forandringerne og hver og én får fuld støtte.

Sandheden om jeres tid i de lavere vibrationer må fortælles, før I stiger op. Det er nu tid, at I begynder at høre om, hvordan jeres oplevelser var planlagt at give jer den maksimale mulighed for at udvikle jer. Det har været svært, men på grund af den frie vilje, hvilket betyder, at de mørke også har haft enhver mulighed for at bekæmpe jeres udvikling og I har overlevet deres forsøg, er I nu solidt på vej til Opstigning. Alt er på plads til at skride fremad, når den rette mulighed opstår. Det er der sørget for og det vil fortsætte på denne måde for at sikre, at alt udvikler sig som planlagt.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge