Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 7. juli 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 7. juli 2017

Mike Quinsey

Dette er tider, hvor sandheden ikke længere kan skjules af de forskellige lande, der er involveret i udforskning på Antarktisk. Så meget er blevet opdaget under isen, at de ville foretrække, at slet ingen vidste noget om det, men det uhyre omfang af deres fund er sådan, at det er umuligt at holde det hele hemmeligt. Menneskeheden fortjener at kende sandheden om dens fortid og en korrekt version af dens historie. Problemet er, at alle lande forsøger at opnå fordele frem for den anden ved at holde deres opdagelser for sig selv. Det ville være spændende for jer at lære om jeres sande fortid, som mange mennesker ville finde så utrolig, at de ville betragte det som fiktion.

Sandheden er en sjælden vare blandt de forskellige regeringer i verden, men det må der ændres på, da de er ansvarlige for deres handlinger. Historien bliver afdækket, hvilket vil føre jer længere tilbage end til den sidste istid og afsløre avancerede civilisationer fra den periode. Til sammenligning lever I i den mørke middelalder og har selv da kun gjort store fremskridt hovedsagelig på grund af extraterrestrisk teknologi. Men alt er ikke tabt, når det kommer til at fremme jeres civilisation til det punkt, som I burde have nået nu, da mange teknologier og nye opfindelser er klar til at blive givet til jer ved først givne lejlighed. De vil gøre det muligt for jer at tage et stort spring fremad ind i det, der i sandhed vil være den Nye Tidsalder.

Da I alle inkarnerede på Jorden, vidste I, at I ville blive grundigt testet, men samtidig ville I også drage fordel af store fremskridt, der ville resultere i, at I ville leve i fred og nyde livet. Det handler om, som I ville sige, at "binde de løse ender sammen" fra en af de mørkeste perioder i Menneskets historie, der ikke vil have nogen plads i fremtiden, så det er nødvendigt at rydde de gamle vibrationer ud for at gøre plads til det nye. Som enkeltpersoner kan I alle gøre en forskel ved at opretholde jeres vibrationer for ikke at blive påvirket af ting, der foregår omkring jer. Jeres tilstedeværelse vil hjælpe med at opløfte andre, der er ubevidste om, hvorfor der er opløsning i deres liv. For nogle mennesker resulterer forandringer i konsekvenser, de frygter, hvorved de trækker de lavere vibrationer til sig.

Vær endnu en gang forvisset om, at I altid bliver beskyttet af jeres Guider, men de skal respektere jeres frie vilje, selvom de vil gøre deres yderste for at påvirke jer til det bedste udfald. Nogle gange må de overlade det til jer, når problemer opstår, da det af karmiske grunde kan være jeres tidspunkt at rede tingene ud. Men i de fleste situationer kan de hjælpe jer og arbejde sammen med jer for at opnå det mest ønskelige udfald. I vil højst sandsynligt have hørt talemåden om, at "hvad I gør mod andre, gør I mod jer selv" og det forklares gennem Loven om Tiltrækning. Det betyder, at for hver reaktion er en modreaktion og det kaldes karma. Det kan enten være positivt eller negativt, det gør ingen forskel, så pas på med, hvad I gør mod jeres medrejsende.

Uden en livsplan ville det være formålsløst og mangle formål, men hver sjæl har en, der er lagt, før inkarnation finder sted. De fleste sjæle tror, at de skaber deres egen vej, men den er forudplanlagt for at sikre, at I oplever, som agtet. I søger alle sjælsvækst og har sigte på den tid, hvor I kan afslutte jeres rejser i de lavere dimensioner. Meget få religioner lærer om sandheden om reinkarnation, og I burde få fortalt om jeres behov for at fortsætte med at højne jeres vibrationer i hvert liv, I har på Jorden, da I ikke kan bevæge jer ind i de højere dimensioner, før I når det krævede højere vibrationsniveau. Det er grunden til, at der lægges vægt på, at I sætter alt ind på jeres livsopgave for at stige op.

Livet kan synes meget svært, afhængigt af hvor meget I skal lære. Når disse vigtige tidspunkter kommer, er det vigtigt, at I forsøger at forstå, hvilke lektioner der skal læres, da de er yderst vigtige for jeres fremtid. Hvis det lykkes for jer at klare dem, er der ingen grund til, at de nogensinde skulle gentages, men hvis I fejler, vil årsagerne blive diskuteret, så at I, når en anden mulighed viser sig, er bedre forberedt til at klare det. Uanset hvor meget en sjæl falder ned, er der altid en vej tilbage og mange højere Væsener vil give jer al mulig hjælp. Målet er at gøre det muligt for enhver sjæl at vokse tilstrækkeligt i bevidsthed, så de vibrationsmæssigt kan løfte sig og stige op. Så giv aldrig op og vid, at hjælpen altid er der for jer, men nogle gange må I først bede om den for at undgå at bryde ind i jeres frie vilje.

Husk, at I får det, I behøver for at opfylde jeres livsplan og det er ikke nødvendigvis det, I ønsker. Bare vær opmærksom på, at begivenheder vil komme ind i jeres liv, som det er nødvendigt for at sikre, at I får enhver mulighed for at gøre fremskridt. Hvis I går glip af det den første gang, vil I altid få en yderligere mulighed for at det lykkes for jer. Vid også, at jeres tanker og handlinger tiltrækker lignende energier, så I må vogte jer for grundløse tanker. Prøv hele tiden at projicere rene og positive tanker og ønsk ikke skade for en anden sjæl. Hver enestes karma vil sikre, at de står til regnskab for deres negativitet og lærer af det.

Da samfund første gang blev dannet, var det begyndelsen på samarbejde mellem mennesker fra forskellige områder eller endda lande. Det skete, da det blev indset, at store fordele ville blive opnået ved at rykke folk sammen og dele deres viden og evner. Det var et stort fremskridt, der meget hurtigt voksede og til sidst førte til, at byområder blev dannet. I dag har I store byer, der har tjent folket godt, men når nye ideer udtrykkes, er det tydeligt, at folk nu befinder sig ved en korsvej. De gamle måder synes ikke længere at være i stand til at opfylde folks krav, men at bevæge sig i en ny retning synes at være uden for en regerings evne. Det er forstærket af finansielle systemer, der ikke er på højde med de formål, som de behøves til og livet er stagneret uden nogen reel retning at gå i.

Der kræves forandringer, men hvor er de mennesker, der kan forstå, hvad der er brug for og har evnen til at få tingene gjort. Når forhold er i en kaotisk tilstand, vil kun lidt ændre sig, indtil de rigtige mennesker med fremsyn og beslutsomhed dukker op. Alligevel gøres der meget i lille skala af mange personer, der vil bane vejen for en pludselig ændring i jeres formuer. Det er en tid, hvor de, der vil lede jer, må tage nogle dristige skridt fremad og tage ledelsen for en ny måde at leve på. I har brug for retning og ledere af den rigtige slags, der vil tage ledelsen for begivenheder på Jorden. Der er lagt planer for det og meget snart vil der komme mange forandringer, der vil føre jer ind i en Ny Tidsalder.

Der er meget arbejde, der skal gøres og når først Menneskeheden føler, at der er en plan for at løfte dem op, vil en vidunderlig tid med samarbejde starte uden tilstedeværelsen af dem, der ville ødelægge jeres fremskridt og forhindre forandring. De gavnlige ændringer diskuteres allerede og vil med de rigtige folk i spidsen fortsætte. Timingen er afhængig af mange faktorer, men vær forvisset om, at forandringer er bydende nødvendige og de vil komme uanset eventuelle forsøg på at stoppe dem.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge