Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Mike Quinsey – 2. juni 2017


Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 2. juni 2017

Mike Quinsey

Tingene skrider godt fremad og Illuminati kan ikke længere diktere kursen for Menneskehedens fremskridt mod Opstigning eller forhindre den i at finde sted. I mellemtiden er mange aspekter af forberedelserne til den blevet gennemført, herunder det vigtigste behov for en ny amerikansk kongres, der er klar til at tage over, umiddelbart efter den nuværende er opløst. Som I kan forestille jer, er der stadig meget arbejde at gøre for at indskrænke aktiviteterne hos de hemmelige grupper, der arbejder hen imod en énstat union. Det kommer ikke til at ske, da Illuminatis magt ikke længere kan diktere jeres fremtid. Måske vil jeres største bekymring være omkring Menneskehedens fremtid og I kan være forvisset om, at den er i sikre hænder. Når de virkelige forandringer begynder, vil I se, at Lysets Kræfter har lagt fundamentet til, at NESARA bliver bekendtgjort. På det rette tidspunkt, da vægten lægges på jeres sikkerhed, vil det ske og fra da af vil gavnlige forandringer hurtigt følge efter hinanden.

Så fortsæt jeres arbejde med viden om, at store kræfter, også de Blå Fuglemennesker (Blue Avians), overvåger jeres liv. Deres mange rumskibe er stationeret rundt om i hele solsystemet for at sikre, at ingen andre entiteter får lov til at blande sig i jeres udvikling. De er meget avancerede Væsener, der nøje overvåger begivenhederne for at sikre, at I får enhver mulighed for at opfylde jeres livsplaner og hjælpe Moder Jord med hendes egne forandringer. Resultatet vil være en vellykket periode med forandringer, der sikrer, at både jer og Jorden er fuldstændig forberedt på at stige op. Derfor fører mange af jer et hektisk liv, idet I overvinder jeres sidste udfordringer med at rydde al gammel karma, som I bærer med jer. Naturligvis er I ikke alene, når I forbereder jer til Opstigning og I vil blive guidet på en sådan måde, at I får enhver mulighed for, at det lykkes for jer.

Når I er kommet så langt, skal I ikke se jer tilbage, men fokusere på jeres fremtid, da dette er en af de vigtigste tider, I nogensinde vil opleve. Faktisk, hvis I kan leve i nuet og tage tingene, som de kommer uden et forudbestemt udfald, vil I rykke ind i jeres "nye" Højere Selv. Men vær ikke bekymret, hvis I tilsyneladende ikke kan tage det skridt ind i de højere vibrationer nu, da det på det rigtige tidspunkt vil ske for jer. Hver sjæl har talrige hjælpere og det illustrerer, hvor vigtig jeres udvikling tages. I er meget specielle sjæle, selvom I ikke kan forstå, hvordan det kan være, så fortsæt bare med at kigge fremad og tage tingene, som de kommer. Alt skrider frem i god orden, til trods for det tilsyneladende kaos på Jorden. Alt liv har mulighed for at udvikle sig og er sandelig involveret i forberedelserne til de forandringer, der er uundgåelige.

Med tiden vil I komme til at se, hvor kraftfulde I i virkeligheden er og nogle føler allerede, at de har magt til at bestemme deres egen fremtid. I bliver, hvad I tænker og I har uden tvivl oplevet begivenheder i jeres liv, der vil bekræfte dette. Så selv nu må I udvise forsigtighed, når I giver kraft til jeres tanker. De er virkelige og vil komme tilbage til jer på et tidspunkt for fuldendelse eller forandring. Heldigvis vokser I i jeres evne til at kontrollere jeres tanker, når I udvikler jer, men jo hurtigere I accepterer ansvaret for dem, desto lettere bliver det. Jeres nuværende mål bør være at fjerne negative tanker fra jeres sind eller i det mindste ikke at virkeliggøre dem med kraften til at materialisere sig. Det lyder uden tvivl så svært midt i de daglige udfordringer, I står over for, men det er for jeres erfarings skyld og er en hurtig vej til succes. Gør jeres bedste og vid, at I aldrig vil blive skarpt kritiseret eller straffet for at forsøge at gøre det bedre. Al erfaring er af værdi og aldrig spildt, så uanset hvad I går igennem, så prøv at se de positive aspekter af det.

"Hvor kommer vi fra" strejfer de fleste menneskers tanker og svaret er meget enkelt, I kommer fra Guddommen som Gnister af Lys og dertil skal I vende tilbage, når jeres rejse er slut. I spørger måske, hvorfor det er sådan og det er, fordi Gud sendte jer alle ud for at opleve, så Guddommen kunne vokse, som følge af det. I spørger, om det er slutningen på jeres rejser og svaret er, at I højst sandsynligt vil blive sendt ud igen til nye oplevelser. I er udødelige, så I vil altid være bevidste om jer Selv som en del af Gud. Der er ingen tvivl om, at meget mere kunne fortælles, men på dette stadie behøver I kun at vide, at jeres fremtid er sikret. Det umiddelbare vigtige er at udvikle jer, så I ikke igen behøver at opleve de lavere riger. Løft jer op i Lyset og nyd perfektionens harmoni og skønhed. Det er, hvor I kom fra, da I frivilligt meldte jer til at hjælpe de sjæle, der er fanget i de lavere vibrationer.

Mennesker finder det svært ikke at "blande sig" i andres liv, da egoet tror, det ved bedst. Der er også den anden sjæls livsplan at tage hensyn til, dog vil folk forsøge at diktere andre om, hvordan de skal leve deres liv. Hjælp og bistand er velkomment, når der bliver bedt om det, men ofte vil en sjæl foretrække at tackle sine udfordringer på sin egen måde. Det er et vanskeligt emne, fordi hver sjæl kan se det på deres måde, som kan være helt forskellig fra jeres. Tilbyd endelig jeres hjælp, men træk den tilbage, hvis den ikke accepteres, ellers kan I mod forventning blive involveret til ulempe for jer selv. Men i overensstemmelse med jeres grad af forståelse kan I blive guidet ind i situationer, hvor jeres hjælp ville være ideel og lige netop var det, der var brug for.

Levereglen om, at I skal behandle andre, som I selv vil behandles, er meget relevant. Det betyder, at I ikke beder om noget til gengæld for at leve på den måde, dog bærer det lønnen i sig selv. Hver handling af venlighed hjælper med at højne jeres vibrationer og det er, hvad I ønsker, mens I lever jeres liv med Opstigning i tankerne. Det er en dejlig fornemmelse at have evnen til at leve fra dag til dag i harmoni med alle andre og ikke blive foruroliget eller forstyrret af begivenheder, der sker omkring jer. Faktisk hjælper jeres blotte tilstedeværelse med at skabe ro og folk føler sig bedre ved at være sammen med jer. I jaget og larmen fra folk, der går omkring i deres daglige trummerum, bliver folk undertiden irritable og jeres energier kan gøre en positiv forskel. Undervurdér aldrig tankens kraft, da den i sådanne situationer kan bevirke en gavnlig forandring.

Jeres historie fra gammel tid bliver skrevet om som følge af forbløffende fund i Antarktisk og vigtigst med hensyn til den Menneskelige Race. Det er blevet ganske indlysende, at Mennesket har udviklet sig i mange former, der oprindeligt blev bragt til Jorden for mange tusinder af år siden og beviset er blevet fundet under flere kilometer af is. Det er også blevet klart, at Mennesket har haft oplevelser i mange forskellige former, men klart menneskelignende i udseendet. I relativ nyere tid blev jeres nuværende civilisationer bragt til Jorden fra forskellige planeter for at fortsætte udviklingen og det forklarer, hvorfor I har særegne Racer, der er helt forskellige fra hinanden. At lære at leve med hinanden og respektere deres overbevisninger har forårsaget megen friktion og endda krige, dog har freden efter mange år endnu ikke indfundet sig på Jorden.

Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv og bærer Lysets og Kærlighedens energier.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge