Home > > MICHAEL LOVE - BEGIVENHEDEN 2020 - 11. april 2020

MICHAEL LOVE - 💙 BEGIVENHEDEN 2020 - ATLANTEANERNES TILBAGEVENDEN! 💙 - 11. april 2020

Transmissioner fra de Plejadiske Styrker af Lyset.

ET BUDSKAB OM HÅB OG KÆRLIGHED (DIREKTE FRA PLEJADERNE) TIL STJERNEFRØENE PÅ JORDEN.

TRANSMISSIONEN BEGYNDER...

Kære, elskede fantastiske,

Efter den største massemeditation i menneskets historie fortsætter utrolige transformationer med at finde sted rundt om på planeten, mens den store kosmiske cyklus slutter og den nye vandmandens tidsalder af lys gryer for menneskeheden!

Under den nylige, kraftfulde globale meditation blev en afgørende masse af enhed opnået, som i stor grad har styrket det kollektives bevidsthed på Jordens overflade!

I en særtransmission til Earth Alliance i morges formidlede de atlanteanske styrker af lysets division dette budskab som guidning til stjernefrøene på Jorden!

Vi er her i denne tid under jeres store opstigningsbegivenhed for at lykønske jer med at have valgt en anden vej, end vi valgte i ældgamle dage!

Planeten Jorden befinder sig lige nu i præcis samme tid-rum, som den befandt sig i for 12.000 år siden, da vores strålende civilisation i Atlantis befandt sig på sit højeste!

Som I ved, fik Atlantis en brat og tragisk ende, før vores store opstigning blev fuldført, fordi vi havde for stort et fokus på den ydre verden og mistede forbindelsen til den indre guddommelige verden!

I disse ældgamle dage lærte vi at aktivere et højere dimensionelt netværk i tredje dimension ved brug af et indviklet matrix krystal gitter (grid) system. Vi opnåede dette ved at fokusere det meste af vores energi på at designe Jordens energetiske gitter og placere vores store pyramider på disse gitterknudepunkter ud over hele planeten!

Denne teknologiske bedrift er den store arv fra Atlantis!

Planen var at bruge vores pyramider til at kanalisere rigeligt med 5D energi fra den centrale sol ind i Jordens gitter og alle menneskekroppes hylster på Jorden for at udløse en planetarisk opstigning, men for at få det til at fungere havde vi stadig brug for at opnå et udviklet evolutionstrin i menneskets bevidsthed på kollektivt niveau.

Vi forsøgte at gøre det samme, som I gør nu, men vi forsøgte at gøre det mere mekanisk og ikke så naturligt, derfor fik det hele en ende på blot 1 time!

Vi indså for sent, at denne evolution i bevidsthed kun kan opnås ved at fjerne fokus fra ydre ting, blive stille, gå indad og forbinde sig med den guddommelige universelle kilde, som vi alle er!

Vi havde ikke nok fokus på denne kritiske del af vores store opstigningsplan, og planeten Jorden kunne ikke længere støtte vores civilisation, der havde fokus udadtil!

DEN STORE LEKTIE ER DENNE:
Imponerende ydre bedrifter er helt ok, men kun når de er korrekt afbalancerede med en stærk indre forbindelse til den guddommelige kildes energi!

Cyklussen gentager sig selv nu, hvor I er reinkarnationen af vores civilisation og arbejder på at afslutte, hvad vi begyndte for æoner siden!

Vi forsøgte fejlagtigt at lave den planetariske opstigning mekanisk i ældgamle dage, men nu gør I det på den korrekte måde, indefra og ud, på en naturlig måde!

Det planetariske opstigningsgitter, vi byggede for tusinder af år siden, er stadig til stede på Jorden i jeres moderne tid, og det er stadig fuldt funktionsdygtigt, mens jeres planet fortsætter med at højne dens bevidsthed hver dag!

Som det jordiske år 2020 skrider fremad og som flere bølger af kosmisk lys gennemtrænger Jordens atmosfære, vil det kollektive hos stjernefrøene på Jorden snart nå et perfekt bevidsthedsniveau, som vil udløse en planetarisk opstigning til femte dimension!

* SAMMEN MED DEN ATLANTEANSKE TRANSMISSION 11. APRIL 2020 FORMIDLEDE PLEJADIANSKE OPSTIGNINGSGUIDER OGSÅ DETTE BUDSKAB TIL EARTH ALLIANCE I DAG *
Da vi tæt overvåger Jordens opstigningsproces, vil vi gerne give jer de følgende vise opstigningsråd på en jordnær måde:

Der findes to forskellige dimensionelle synspunkter blandt stjernefrøene på Jorden lige nu om de transformationer, der sker på Jorden:

Fra det 4D vibrationsmæssige synspunkt udspilles der en stor krig mellem lys og mørke på Jordens overflade, som tilskynder mange stjernefrø til at engagere sig i forøgede protester, modstand, pres og kampe mod ting og andre mennesker.

Fra et 5D vibrationsmæssigt synspunkt er det store lys kommet, det prægtigste planetariske skift i menneskets historie er begyndt, livet er vidunderligt, og menneskene på Jorden stiger endelig op til femte dimension!

Hvordan I ser denne globale transformation, afhænger udelukkende af den dimensionelle bevidsthedstilstand, I resonerer på!

I har bemærket, at de fleste budskaber på de sociale medier for det meste for tiden fokuserer på matrix politik, frygt-virusset, krigen mellem lys og mørke og andre lavt vibrerende ting.

Grunden til, at så mange budskaber som denne, dukker op nu, er, fordi mange af stjernefrøene på planeten Jorden, selvom de er vågnet op, stadig resonerer på den fjerde dimensionelle bevidsthedstilstand, som ligger ca. midt på skalaen.

De fleste af disse aktivistiske lysvæsner har de bedste intentioner og forsøger meget stærkt at sætte fokus på tingene, så andre vil vågne op!

HER ER VORES VISDOM:
I en persons spirituelle evolution vil hun/han til sidst indse, at jo hårdere han/hun presser, protesterer og kæmper mod negative ting, som ikke er behagelige, jo mere vedbliver disse ting!

Da vi alle er skaberne af vores virkelighed gennem vore energetiske fokus, jo større fokus og energi, der gives til lavere ting selv i et forsøg på at gøre verden bedre, forårsager det faktisk, at problemet bliver værre!

Omfanget af dette kan ganske enkelt ses af, hvordan det får jer til at føle jer!

En stjernefrø-kriger af lyset kan sandelig ændre ting til det bedre, han/hun vil imidlertid nå til den realistiske konklusion, at han/hun ikke kan ændre den ydre verden DIREKTE, men at det eneste, der kan ændres, er en selv eller ens energi!

Den ultimative erkendelse en systembryder (eng: ”System Buster)” kan nå, er at vide, at når I ændrer jer selv på en positiv måde i det indre, da, og kun da, kan I begynde at ændre verden i en positiv retning!

På den spirituelle vej vil stjernefrøene på Jorden også til sidst erkende, at det lavere væsen ikke kan ændre noget, så de beslutter ganske enkelt at begynde at være det højere væsen! De tager det højere engle-selvs avatar på, og hele deres identitet ændrer sig til et væsen, som ser og nærmer sig tingene meget anderledes og ud fra et højere synspunkt! Dette højere væsen holder op med at kæmpe, presse og protestere og begynder faktisk at kæmpe uden overhovedet at kæmpe!

Det højere væsen begynder at fokusere på at ændre selvet, og de fokuserer også så vidt muligt kun på højt vibrerende ting!

5D væsner indser tidligt, at det er bedst at slutte fred med mørket, fordi i sidste ende er det en del af os alle, og det er klogt ikke at kriges med sig selv!

Styrker af lyset har foreslået, at "det er bydende nødvendigt, at stjernefrøenes energetiske fokus hæves over denne 4D værenstilstand!"

Selvom denne 4D tilstand er et nødvendigt skridt på vejen til 5D, må stjernefrø-kollektivet arbejde på hurtigt at bevæge sig op ad den vibrationsmæssige skala mod den nye 5D Jord!

Jeres verden bliver lige nu bombarderet med en spærreild fra 3D massemedier og endda 4D stjernefrø nyheder i sociale medier, og vi råder jer til at holde en pause fra det hele!

Det er ikke det bedste fokuspunkt lige nu, hvor I begynder at bevæge jer helt ind i femte dimension!

Vi råder jer til at slukke for alle 3D massemedie nyheder og andre lavt vibrerende programmeringer og kun streame højt vibrerende programmeringer i jeres hjem og på jeres apparater!

"Det er tid til at trække jer tilbage fra det hele, gå indad og igen forbinde jer med jeres højere selv!"

"Vær bevidste og hold jer informeret om, hvad der sker i jeres verden, men placer det bagerst i jeres bevidsthed, og lad jer ikke blive overvældet af det hele!"

At fokusere på det hele dag efter dag vil gøre jer syge og vil ikke gavne jer på nogen måde!

Igen siger vi, at "I skaber alt gennem jeres fokus, så fokusér på det, I ønsker og foretrækker, ikke det, I ikke ønsker."

For at rydde op i den lavt vibrerende energi på de sociale medier, råder vi jer til at vurdere, hvem I har forbindelse med på sociale medier!

Hvis nogens meddelelser på de sociale medier ikke er af den højeste vibration, så hold op med at følge dem eller afbryd forbindelsen med dem!

Spørg jer selv, hvordan den og den meddelelse på de sociale medier påvirker jer og vær ærlig omkring det!

Hvis en meddelelse på de sociale medier ikke opløfter jer og inspirerer jer, så klip den energetiske snor over til vedkommende i det mindste for et stykke tid, indtil de kommer en smule højere op!

Den højere lov siger, "forbind jer kun med højt vibrerende væsner, så revidér jeres forbindelser og nye opslag på de sociale medier for at være mere på linje med højere positive væsner, som ikke taler om alle 3D traumer og dramaer i massemedierne!

I jeres nære fremtid vil medierne blive fuldstændigt ændret til at være mere positive og i overensstemmelse med virkeligheden på den nye Jord, og indtil da tilrådes det ganske enkelt at slukke for det!

At slukke for det medfører ikke kun at fjerne ting, I ikke ønsker at se i jeres verden, men det stopper også med at dræne jer for energi og bevirker, at jeres vibrationer hurtigt højnes!

I har fået denne fantastiske tid af universet til at være stille og bruge tid på at lære jeres sande selv at kende igen!

Tag ud i naturen i forårets nye fødsel og påskens magiske tid så meget som muligt og brug tid på at meditere og forbinde jer med jeres universelle kildes energi igen!

Balancer jeres tid med jeres kære også og gør alt, hvad I kan, for at forblive forbundet med jeres hjerterum, mens vi bevæger os fremad mod det kommende soludbrud og menneskehedens opstigningsbegivenhed 2020!

* UPDATE OM DELTA FORCE OPERATIONER *
Specialstyrker af lysets missioner er stadig i gang denne weekend for at rydde ud i alle tilbageværende mørke styrker fra Jordens overflade, og tingene vil udfolde sig hurtigt nu og netop på det rette tidspunkt!

Vi vil bringe flere kraftfulde informationer fra Earth Alliance om disse specialstyrker af lysets missioner efter påske!

I manifesterer den nye Jord, kære fantastiske, og I gør det ganske enkelt ved at holde fokus på det!

Lyset er kommet ind i denne verden, kære fantastiske, og et utroligt paradigmeskift er godt i gang!

Tak, fordi I er kommet til Jorden i denne tid og for jeres store bidrag for hele menneskeheden!

Sammen vil vi transformere denne verden til det Paradis, det altid var meningen, jorden skulle være!

* UPDATE OM GLOBALE OPSTIGNINGSSYMPTOMER *
Stjernefrø over hele kloden rapporterer om stærke opstigningssymptomer lige nu, da vibrationsniveauet rundt omkring på Jorden fortsætter med at stige!

Lad os vide, hvilke opstigningssymptomer og større livsændringer I oplever i denne tid!

GUDS VELSIGNELSER OG LYKKE PÅ REJSEN,
MICHAEL OG PLEJADIANERNE

Speciel credit og tak til Earth Alliance, det Store Hvide Broderskab, White Dragon selskabet, plejadisk kodenavn: Cobra, Jordens Vogtere og Sphere Being Alliance. David Wilcock, Corey Goode, Eceti Ranch.

Kanaliseret af Michael Love

KILDE: https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2495109414071664Share |