Home > > Matthew Ward — 24. juni 2015

Matthew Ward — 24. juni 2015


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Mens informationer fra utallige kilder strømmer ind, skal I huske på, at kun nogle er faktuelle - meget er misinformation, fejlinformation, ufuldstændig dækning, skæve opfattelser eller uoplyste meninger - og at alt, der rent faktisk sker, er meningsfuldt. Dette omfatter vaklende eller konkursramte økonomier; protester mod uretfærdigheder; terrorisme; ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer; massive antal flygtninge; virksomhedsmæssige og statslige omvæltninger; og ja, selv FIFA’s skandaløse handlinger. Alt, hvad der foregår i jeres verden, tjener opfyldelsen af valgte karmiske erfaringer, eller hjælper til med Jordens tilbagevenden til miljømæssig sundhed og balance, eller til at sætte sind i bevægelse, som har siddet fast i glemslen i tredje tæthedsgrads begrænsninger.

Det er ikke nødvendigt i dette øjeblik, at alle forstår aktuelle situationer ud fra, at de sker i forbindelse med karma og balance, planetarisk udrensning og opstigning eller sjæles opvågnen. Denne forståelse vil til sidst komme til hver enkelt. Hvad der er nødvendigt for øjeblikket sker, og det er tydeligt rundt omkring i jeres verden: folks stadigt voksende vilje til ikke længere at acceptere drab, undertrykkelse, korruption, bedrag, forurening og forarmelse som "sådan er livet bare". Alle lysvæsner i hele dette univers sender lys og hjælper på mange andre måder for at hjælpe jer i jeres dedikerede bestræbelser på at afslutte "sådan er livet bare" betingelser.

En række meddelelser for nogen tid siden forklarede, hvad der forårsagede den 10-årige forsinkelse i jeres samfund i at nå det bevidsthedsniveau, der var forudset af det Højeste Universelle Råd, da de formulerede mesterplanen for Jordens Gyldne Tidsalder. I en nyere meddelelse fortalte vi jer, at ved udgangen af ??jeres år 2017 vil dette årti med forsinkelse være ovre. En kendsgerning, der ikke betød mere end det, men det fremkaldte en strøm af e-mails.

Spørgsmålene kan sammenfattes som følger: Mener I, at vigtige udviklinger ikke kan ske før slutningen af ??2017? Er det, når besætninger på rumfartøjer lander og extraterrestriske, der lever her, vil identificere sig selv? Vil Jorden nå hendes opstigningsdestination i 2017? Kan Jorden virkelig blive genoprettet til hendes oprindelige sundhed og skønhed i den korte tid? Betyder det, at alle krige vil fortsætte frem til 2017?

Særlig fejlagtig er tanken om, at vores udmelding betød, eller det var underforstået, at ingen væsentlige udviklinger kan ske før udgangen af ??2017. Elskede Jordfamilie, for hver dag, der går, bevæger I jer fremad med at transformere jeres verden. Et foretagende af hidtil uset størrelsesorden, som opnås med en hidtil uset hastighed! Vi ønsker - som I gør! – at alt, hvad dette medfører, ville ske øjeblikkeligt. Og det kunne faktisk ske øjeblikkeligt, hvis tilstrækkeligt mange sjæle på jorden troede, det kunne ske. Men kun få ved, at de har denne medfødte kraft. Så fremskridt, på måder befolkningen kan se, forløber efter, hvad de mener er muligt i lineær tid, og de har ingen idé om de større udviklinger, der foregår "uden for scenen".

Ikke desto mindre fortæller vi jer med stor glæde, at aktivitet på strategiske områder er ved at nå kogepunktet så at sige og Jordens energipotentiale indikerer, at resultater med vidtrækkende godgørende virkninger er i den nære horisont. Intet kan vende denne fremadgående bevægelse, men dens momentum kunne blive bremset, fordi feltet er i konstant bevægelse, da energistrømme zigzagger den ene eller den anden vej i overensstemmelse med tanker, følelser og handlinger hos enhver livsform på planeten. Standhaftighed med at udstråle jeres lys vil bidrage til at holde momentum i overhalingsbanen.

Nuvel, vi er glade for at besvare en række spørgsmål. Nej, vi opfatter ikke Kina som "at de forsøger at blive # 1 i økonomisk og militær overlegenhed over USA og Rusland". Kinas ledere er ikke forskellige fra dem i USA, Rusland og alle andre lande. De vil have tilfredse borgere, fordi det er grundlaget for national stabilitet. Kinas regering vil gerne vise solidaritet over for verden, men i høj grad på grund af de sociale medier er det klart, at der er konflikt blandt magthaverne, ligesom der er i andre lande i disse tumultagtige tider. Magtfulde personer i alle herskende organer fra samfundsplan til internationalt plan reagerer på de højnede vibrationer - strammerne sætter deres hæle i, lovende ledere omfavner lyset. Mens de "gode vibrationer" bliver ved med at accelerere, vil strammerne aftage i antal og indflydelse.

Talrige læsere i USA har udtrykt bekymring for, at den militære øvelse kaldet Jade Helm er en "rødt flag" operation, så regeringen kan erklære undtagelsestilstand, konfiskere skydevåben og sætte anderledestænkende i FEMA lejre for at hjernevaske dem. Det her er ikke anderledes end de mange andre tilfælde, der også var mærket "røde flag". Enten formidles decideret forkerte oplysninger for at skabe panik eller også er det personers antagelse, der tenderer til at tilskrive regeringen skumle hensigter, hvad end de foretager sig. Bliv ikke trukket ind i frygten, som er grundlaget for dette melodrama fra "enten/eller" kilder.

Et andet område af en vis bekymring er den risiko, som udgår fra en potentiel fejlfunktion af Large Hadron Collider i Schweiz. Det første vi vil sige dertil er, at hvis forskere i avancerede civilisationer og Nirvana ikke havde vurderet, at jeres verden var klar til dette fremskridt, ville de ikke have "filtreret" selve ideen om denne teknologi til jeres fysikere, for ikke at tale om bygge- og betjeningsvejledninger. Ja, det er menneskeligt at fejle, som man siger, og hvis nogen skulle gøre det, er besætninger i skibe over jeres hoveder parate til at forhindre et alvorligt udfald.

Vi er blevet spurgt, om alle, der var involveret i skyderiet i den historiske kirke i Charleston, South Carolina, indvilligede i at spille disse roller. De ni personer, der døde og deres familier indvilligede alle, men deres aftale, ligesom mange andre i løbet af denne fase af Jordens opstigning, indeholder, hvad der kunne kaldes en "eventualitets" klausul. I dette tilfælde fastsætter klausulen, at hvis racisme ikke længere havde været et problem i jeres verden, havde der ikke været behov for at afslutte levetiden eller sørge over tabet af en elsket på grund af en hændelse baseret på racisme. Beklageligvis ligger racisme stadig dybt i jeres samfund. De personer, der døde i kirken og deres familier, blev de seneste sjæle til at understrege, at sygdommen, der ligger i intolerance, skal helbredes. Det var det samme formål, som den unge mand hjalp med at afstedkomme og som indvilligede i at udføre skyderiet.

Personer, der skifter køn reagerer på deres bevidsthed om, at hjerte, sind og krop tilsammen ikke er det identificerede køn ved fødslen. Mens fysiske ændringer kan være en mere mental og følelsesmæssig kompleks foretagende end personer oplever, når de afdækker deres homoseksualitet eller biseksualitet, gør alle disse sjæle krav på deres autentiske selv. Et aspekt af jeres samfunds fremskridt er respekten over for transseksuelle personer, der ligesom alle andre ikke ved, at de i sjælskontrakter valgte at være pionerer i den henseende. Folk, der undlader at acceptere gyldigheden ved ??kønsskifte - eller nogen anden seksuel karakter end heteroseksuelle – har stadig rod i religiøse dogmer, der knap nok har bare et overfladisk kendskab til hver sjæls hellighed og guddommelighed.

Matthew har sagt, Illuminati har tjent deres penge ulovligt og umoralsk, så de kan inddrages og anvendes til at udrydde fattigdom. Hvorfor trækker de mennesker, der vil være ansvarlige for det nye økonomiske system, ikke bare pengene ud af Illuminatis banker allerede nu og distribuerer dem der, hvor der er desperat behov for dem?«Personerne i de stillinger, der kunne gøre det, handler med oprigtighed inden for jeres samfunds love. At gøre andet ville være at handle på samme forkastelige måde, som Illuminati har gjort det hele tiden, og de ville dermed anvende de selv samme taktikker, de stræber efter at eliminere.

En anden unødvendig bekymring er overbefolkning. Antallet af mennesker i jeres verden er ikke årsagen til sult, en tilværelse på eksistensminimum og mangel på sundhedspleje. En ulige fordeling af penge og Illuminatis kontrol med naturressourcer er. Mange planeter mindre end Jorden i dette univers har langt flere beboere, der lever fredeligt i overflod og med respekt for alle livsformer i deres verdener. Når Jorden er restitueret til hendes oprindelige helbred, ville hun nemt kunne tilgodese alle behov hos en befolkning, der er dobbelt så stor som jeres nuværende befolkning, men antag nu ikke, at det betyder, at der vil ske en befolkningseksplosion!

Selvom Illuminati ikke længere har adgang til den teknologi, de tidligere brugte til at forårsage jordskælv, vulkanudbrud og voldsomme storme, har energi, der sættes i gang af disse begivenheder, en dominoeffekt. Energien i ??et jordskælv for eksempel stopper ikke, når rystelserne stopper, men snarere fortsætter den med at strømme og genererer et væld af mindre kraftige skælv, før den forsvinder helt. Selvom der er taget hånd om "fortidig" negativitet, bringer "friske" kilder dybt rodfæstede rester af den massive mængde, der blev skabt for længe siden, op til overfladen og lejlighedsvis sker det i områder, hvor naturkatastrofer anses for unormalt.

Det er det samme med Moder Naturs aktivitet, men hensigten er meget forskellig og hensigt har sin egen energibane. Illuminatis hensigt er at skabe negativitet, som kunne anses for at være selvforstærkende, fordi dens energi opretholder og styrker dem. Moder Naturs hensigt er at frigøre al negativitet, så der ikke er mere til stede til at kunne skabe mere af sig selv.

En læser, der så en film af en journalist fra USA interviewe Vladimir Putin, spurgte, om der er nogen sandhed i hans påstand om, at han ikke er ansvarlig for uroen i Ukraine. Jordens overvågere i Nirvana har underrettet os om dette interview, så vi kan oplyse, at Mr. Putins påstand er sandfærdig. Det er Illuminati ballademagere, som er ansvarlige - og han har også ret, når han siger, at den fælles kulturhistorie mellem folk i Ukraine og Rusland krydser nationale grænser.

"Hvorfor bliver USA altid set som skurken, uanset hvor på jorden brændpunktet er?" Washington, DC og Wall Street er hovedkvarteret for Illuminatis Rockefeller fraktion, men da kun få ved dette, tilskrives alle deres operationer dette lands regering. Og ikke uden grund. Lige fra begyndelsen har denne regering været gennemsyret af Illuminati eller opererer under deres indflydelse og senere infiltrerede de CIA, FBI, FDA, NSA, CDC, FN, NASA og alle andre organer, der kunne fremme deres mål mod verdensherredømme.

Desuden var Rockefeller fraktionen yderst energisk med at udvide sin indflydelse langt ud over USA’s grænser, mens Rothschild fraktionen, der opstod af den oprindelige lille gruppe i Bayern, koncentrerede sin indsats i Europa. Mens Rockefeller gruppen stadig klamrer sig til nogle magtfragmenter, mister Rothschild gruppen hurtigt de sidste stumper af sin tidligere kontrol over regeringer, bankvæsen og handel og den højborg, de engang havde i Vatikanet, er væk. Pave Frans er på en oprydnings mission så vel som at tale imod Illuminati-skabte verdensbetingelser, som begge fraktioner har forsøgt at holde i status quo. De ser, at deres indsatser bliver mindre og mindre effektive; til sidst vil de se deres fuldkomne nyttesløshed.

Det er sådan, at vi ikke har tilskrevet stigningen i lyset på planeten soludbrud; vi har dog talt om lysets virkninger fra alle kilder. Ud over at redde selve Jordens liv, kan virkningerne omfatte usædvanlige og midlertidige fysiske, mentale og følelsesmæssige forhold og intensivering af lys forstørrer helt bestemt personlige karakteristika og adfærd. Vi har også fortalt jer om lysets langsigtede - og vitale! – virkninger: det transformerer kulstof-baserede celler til den krystallinske form, der er levedygtig i højere vibrationsniveauer og muliggør fremskridt i åndelig og bevidst opmærksomhed. Så ja, Sols aktivitet er absolut en integreret del af Jordens opstigning og jeres.

Vi forstår de følelser hos den læser, der skrev, hun havde svært ved at tro, at nogen ville vælge et liv i lidelse eller forårsage lidelse for andre, den første er masochistisk og den sidste sadistisk. Det er sandelig svært at forestille sig, hvorfor sjæle villigt ville vælge begge roller - eller at I alle har gjort det samme mange gange. Det er med ubetinget kærlighed til alle andre i før-fødselsaftalen, at nogle sjæle indvilliger i at handle med ekstrem hårdhed, så andre kan opleve, hvad de har brug for for at balancere livstider, da de var dem, der misbrugte. Når folk lever sammen lykkeligt og harmonisk, vil livet på Jorden være i balance, og der vil ikke længere være behov for flere frem-og-tilbage levetider.

"Tusindvis af børn dør hver dag. Hvordan er det i overensstemmelse med KÆRLIGHED og LYS, at alle disse uskyldige berøves fysisk opstigning med Jorden?" Bortset fra betydningen af ??det karmiske aspekt har det, at Jordens beboere fysisk stiger op med hende, aldrig betydet, at de skulle leve der under hele hendes rejse til femte tæthedsgrad. Hver eneste sjæl, der har levet på planeten siden opstigningsprocessen begyndte for ca. 80 år siden, steg eller stiger fysisk op lokationsmæssigt.

Formålet med enhver sjæl i enhver livstid er personlig opstigning – at vokse åndeligt og bevidst - og det har kun lidt at gøre med inkarnationens længde eller placering. Ved kun at inkarnere i kort tid, kan en sjæl fuldføre kontraktlige bestemmelser og opnå personlig opstigning. En person, der lever 100 år og livet igennem foretager frie viljes valg i strid med sjælskontrakten erfarer ikke, hvad der var nødvendigt til personligt at stige op.

Kære brødre og søstre, ligesom enhver anden person, som er gået ind i Jordens åndeverden, når I går over og gennemser jeres liv, vil I ikke måle det ved, hvor længe I har levet, men ved, hvordan I levede.

Nu byder vi jer farvel kun i ord, da vores ubetingede kærlighed altid er med jer.______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |