Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 22. april 2015

Matthew Ward — 22. april 2015


Med kærlig hilsen fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Hændelser i de seneste måneder har fået mange lysarbejdere til at spørge og mange andre til at tænke: Hvorfor får den frie vilje hos mennesker, der gør forfærdelige ting, højere prioritet end den frie vilje hos mennesker, der ikke ønsker at blive terroriseret eller dræbt?

Elskede familie, ingen er aldrig blevet prioriteret, ej heller vil det nogen sinde kunne ske. Universernes herskere er forpligtet til at ære Skaberens gave om fri vilje for hver eneste sjæl, og Gud indarbejdede dette edikt i de love, der styrer livet i dette univers. Ligesom alt andet i eksistensen er lovene energi, og energi har ingen selvstændig tænkning, ingen mulighed for at prioritere eller beslutningsbemyndigelse over noget overhovedet. Det eneste energi kan gøre, er at vibrere ved en eller anden frekvens i overensstemmelse med, hvordan denne bruges og med vores forklaring, er det, hvordan mennesker, der lever på Jorden, bruger den.

Det velfungerende univers kræver en kontinuerlig afbalancering for at hindre, at vibrationsmæssige frekvenser kommer ud af balance, så at sige; og som universets mikrokosmos, som i hvert øjeblik påvirker dets tilstand, har sjæle deres egen afbalancering. Før fødslen indgik de - eller bedre sagt, os alle! – aftaler med andre sjæle, og inden for aftalerne ligger alle deltagernes individuelle kontrakter, der indeholder alt, hvad de har brug for til at kunne balancere andre livstider. Dette "hvad" er karma.

Men fordi Skaberen dekreterede, at fri vilje har forrang over alt, må alt i kontrakterne - at der endda er en kontrakt - glemmes, når sjæle inkarnerer. Faktisk er det en god ordning, ellers ville hver livstid blot være at følge et skema i stedet for frit at skulle træffe beslutninger og lære af resultaterne. Og vejledning i overensstemmelse med kontrakterne er tilladt via sjælens meddelelser til bevidstheden, men alle har fri vilje til at lytte til vejledningen eller strejfe langt omkring. Uanset hvad, pådrager sjæle sig karma, og det er hverken "godt" eller "dårligt" - det er den måde, hvorved den sidste levetid kan balanceres i den næste ved at fuldende karma eller karmiske lektioner i sjælskontrakten.

Sommetider gør begivenheder en ende på liv, før kontrakter er fuldendt. Dette var tilfældet i to nylige hændelser, og vi skal dele med jer, hvad vi hørte om dem fra kolleger i Nirvana. Af de 150 personer ombord på Germanwings Flight 9525 havde kun tre nået fleksibilitetens vindue med hensyn til klausulen om livslængde i deres kontrakter, det vil sige, at disse personer havde fuldendt deres valg af karmiske lektioner, missioner og andre erfaringer, og de ville alligevel være gået over til det åndelige liv på en eller anden måde inden for få dage eller uger.

Ved ankomsten til Nirvana blev hver person kærligt modtaget og hilst ved navn, æteriske legemer blev styrket og omsorgsfuld og tilpasset pleje blev givet for at behandle alle psykiske traumer, der var opstået på et hvilket som helst tidspunkt forud for styrtet. I hele den helbredende periode var medlemmer af det medicinske team inden for sjælens overgang konstant til stede.

Da disse nyligt ankomne blev klar til at slutte sig til andre i jeres åndelige verden, fik hver enkelt tilbudt bopæl og forskellige aktiviteter, og alle, der ikke havde fuldendt deres kontrakter, blev også tilbudt tre muligheder. Afslut karmiske lektioner i Nirvana, hvor liv og læring er langt mere glædelig end på Jorden. Modtag fuld kredit for delvist lærte lektioner og inkarner relativt hurtigt i en ny aftale med andre sjæle for at afvikle resten af ??den oprindelige kontrakt og tilføj, hvad der ønskes i den nye levetid. Den tredje mulighed er, i en aftale med en person på Jorden, at sørge for en sjælsoverførsel eller "walk-in" – fordelen er at "spare" år ved at træde ind i en voksen krop i stedet for i en nyfødts, men fordi der også er alvorlige udfordringer, vælger en sjæl sjældent den mulighed.

Vi ønsker at tale om et andet aspekt af flystyrtet. Jeres analytikeres samstemmende mening er, at co-piloten, Andreas Lubitz, planlagde at begå selvmord ved bevidst at styrte flyet, uden tanke for alle de andres liv om bord. Det er ikke tilfældet i følge det medicinske team, der giver personlig pleje til behandling af Andreas’ traumatiserede psyke, som kommer sig langsomt på grund af hans dybe fortvivlelse, da han hørte, hvad der var sket.

Hvad, der blev brugt som bevis til at understøtte opfattelsen, var den unge mands beslutsomme bestræbelser på at overvinde sin følelsesmæssige skrøbelighed, herunder oplysninger fra Internettet han følte, han kunne bruge på positive måder til at styrke sunde tankeprocesser især under flyvningerne. Øjeblikke efter piloten forlod cockpittet, brød Andreas' bevidsthed sammen - han har ingen erindring om det øjeblik, eller hvad der skete bagefter. Hvis dette kunne blive udbredt, selv om det ikke ville trøste dem, der elsker de mennesker, der gik ned med flyet, kunne det give noget fred i sindet og hjertet hos Andreas' familie og venner. Vi bør tilføje, at han ikke var en af ??de tre personer, der havde fuldendt deres kontrakter.

Den anden hændelse er massakren ved et kenyansk universitet begået af al-Shabaab terrorister, hvor næsten det samme antal mennesker mistede livet som i flystyrtet. Men ingen af ??kontrakterne for de personer, der døde i universitetets blodbad, indeholdt en levetid, der ville ende på det tidspunkt og alle har de samme førnævnte tre muligheder. Vi ønsker, alle kunne se den kærlige modtagelse og personlige pleje, som hver person fik, hvis liv endte der, men deres familier og kære venner kender kun hjertesorgen ved det chokerende tab og en barbarisk adfærd, der er uforståelig, får dem til at vakle.

Nogle af de overlevendes kontrakter indeholder en "traumatisk, ikke-letal oplevelse" med fleksibilitet med hensyn til type og timing – at udholde, hvad der skete på universitetet, opfylder denne bestemmelse. Overlevende, der ikke havde brug for den oplevelse til afbalancering, kan sætte den i depot på en måde, til "kredit" i en anden levetid eller give det til en person i den samme aftale-gruppe, hvis kamp med karmiske lektioner har været vanskeligere end forventet. I begge tilfælde ville den overlevendes ønske fremkalde en energistrøm i den rigtige retning. Hvis overlevende, hvis sår har livsændrende følger, som ikke er indeholdt i deres kontrakter, vil ændringer ske på sjælsniveau for at give andre erfaringer, der vil gøre deres liv så meningsfyldt og tilfredsstillende, som de oprindeligt havde valgt.

Fordi gerningsmændene bag angrebet langt oversteg deres kontraktlige bestemmelser, der ville have afbalanceret tidligere erfaringer, har de pådraget sig karma, der kunne tage flere livstider, før balance er opnået. I Nirvana, ligesom på Jorden, ville stadigt stigende vibrationer energetisk lukke af for psykiske og cellulære mønstre med karma af så alvorlig karakter. Når disse personer dør, vil energien i deres levetid automatisk føre dem til åndeverdenen i en lav tredje tæthedsgrads civilisation og deres næste inkarnation vil blive i den population.

Der er et andet aspekt af før fødsels aftaler, som er beregnet til den åndelige og bevidste vækst af alle deltagere i den fælles levetid: Når en persons liv ender før kontraktens fuldendelse, påvirker det alle andre i gruppen med mere end dybe følelser. For voksne kan dette omfatte ægtefælle, børn, forældre, søskende, andre familiemedlemmer, venner, kolleger, alle andre, med hvem personen havde tætte bånd og dem, med hvem bånd ville have udviklet sig i kommende år. Når en "for tidlig" overgang sker for et barn, kan der ud over familie være klassekammerater, lærere og venner, samt alle andre, der ville have været vigtig i det barns liv i hele den valgte levetid. Alle personers kontrakter, der havde eller ville have haft en væsentlig rolle i den levetid, der blev forkortet, skal ændres for at give alle de personer tilsvarende muligheder for at fuldende deres karmiske lektioner. Det oprindelige og efterfølgende match af sjæle sker i kontinuummet, hvor alt sker på samme tid.

Alles del i en aftale er vigtig. Dog kan de enkeltes kontrakter og deres formål variere betydeligt. For eksempel kan en sjæl aftale at være "kaptajn" så at sige, for at give andre deltagere mulighed for at styrke deres svagheder på et eller flere områder, som denne sjæl har mestret såsom tålmodighed, gavmildhed, ydmyghed, tilgivelse, medfølelse, selvdisciplin, ærlighed, venlighed, kloge forældre, arbejdsomhed. I disse tilfælde tjener "kaptajnen" de andre, ikke ved at kritisere deres mangler, men ved selv at vise beundringsværdige holdninger og adfærd, som andre kan blive inspireret af til at efterligne.

Eller en sjæl kan aftale at udvise egenskaber, der er uønskede, måske jalousi, ukontrolleret vrede, selvoptagethed, dovenskab, arrogance, nærighed, harme eller utroværdighed. Hvis de andre i aftalen, ved at observere den pågældendes sårende, stødende eller uhensigtsmæssige opførsel, lærer ikke at opføre sig på disse måder, kan de balancere andre livstider, hvor en eller flere af disse træk var dominerende.

Hvis en person skal blive bredt kendt og respekteret, kan "kaptajn-team" arrangementet vendes og omfatte et lille antal deltagere, hvis værdier, bedrifter, opmuntring og bistand er stærke incitamenter for den udpegede person til at holde sig til høje standarder, holde ud trods modstand og tilbageslag og fortsætte med at stræbe, indtil bemærkelsesværdige resultater er nået. Dette kan være tilfældet, selv om den enkelte krediterer en bestemt person som kilde til inspiration for hans eller hendes succes.

Normalt vælger sjæle at leve i fattige kår for at balancere en levetid i rigdom og lethed med ringe eller ingen interesse i at hjælpe mennesker i alvorlig nød.

Når en sjæl inkarnerer i en region hærget af krig og fattigdom og bliver forældreløs som barn og må klare sig selv fra da af, kan det være for at opleve frygt og alvorlige prøvelser, der havde ramt børn på grund af denne sjæls handlinger i en anden levetid.

En sjæl kan vælge et kort liv i en kærlig familie i et fredeligt miljø for at hvile efter et langt, trættende liv i slid og tjene andre formål også. Tabet af et barn giver familiemedlemmer mulighed for at kanalisere sorg over i meningsfulde bestræbelser. Det kan også styrke familiebånd eller rive dem over, alt efter hvad de andre kan have brug for at balancere.

Som vores eksempler viser, kan aftaler indeholde mange deltagere eller kun nogle få og ingen af ??dem ved, hvad der var aftalt. Hvis din samvittighed er tilfreds med dine beslutninger, der påvirker andres liv, er det en indikation på, at du handler i overensstemmelse med din kontraktmæssige rolle, men du kan på ingen måde vide, om de primære personer i dit liv følger eller alvorligt afviger fra deres – derfor er åndelig vejledning, døm ikke andre. Dette betyder ikke, at du skal tolerere handlinger, du finder uretfærdige eller forkastelige, men snarere, at du afstår fra at dømme personerne.

Hvis lys virkelig er stigende på planeten, hvorfor er der stadig så meget vold og brutalitet?

I tidligere meddelelser har vi sagt, at en af effekterne ved øget lysintensitet er forstørrelse af ??menneskers egenskaber og adfærd - "godt" bliver bedre, "dårlig" bliver værre. De fleste mennesker i jeres verden reagerer positivt ved at være venligere, mere eftertænksomme, generøse, samarbejdsvillige, hjælpsomme og fordomsfrie. Det giver ikke overskrifter, så du hører ikke om dem.

Men selv om mainstream mediers hovedfokus stadig er på enkeltpersoner og organiserede grupper, hvis handlinger er voldelige og brutale, indeholder dækningen også positive udviklinger. I hører om innovationer om vedvarende energikilder og gennembrud i medicinsk forskning; borgere puster nyt liv i deres landsbyer, byer eller større byer; udvider indsatser på miljøbeskyttelse og -genopretning; og undertiden deler multimillionærer ud af deres rigdom i overflod.

Sandelig skal der gøres en hel del mere og det vil ske, men ær jer selv, som vi gør og fejr med os jeres fremragende fremskridt indtil nu. I, som ved, I er lysarbejdere og de mange millioner, der også er det, men som måske ikke engang kender det ord, er fortroppen i jeres samfund, dem, der støt bevæger jeres verden i positiv retning.

Lad os give jer et eksempel på de positive og negative aspekter af lysets forstørrelse. Efter flere år med straffeforanstaltninger over for Iran for dets nukleare udvikling mundede en række nylige samtaler mellem dette lands ledere og andre ud i en diplomatisk rammeløsning, hvor begge sider gør indrømmelser for at nå den indledende fase i samarbejdet. De fleste i jeres verden hilste dette som et positivt, om end svagt første skridt, dog blev det hårdt fordømt af den øgede negativitet hos enkeltpersoner i Illuminatis rækker eller under deres indflydelse, der ønsker dette problem klaret med militær magt. Kun toppen af ??Illuminati holder stadig fast ved den vildfarelse, at yderligere destabilisering af Mellemøsten vil give dem kontrollen over denne region og fortsætte deres march mod global dominans.

Læsere har spurgt, om de følgende påstande er sande: En asteroide kommer til at ødelægge Jorden i september. Et militariseret politi vil fange dissidenter i USA og fængsle dem i FEMA-drevne lejre. Udenlandske tropper er blevet bragt ind for at dræbe amerikanere, fordi amerikansk militær ikke vil skyde deres egne borgere. Mange millioner vil drukne, når havene stiger og oversvømmer kyster langt inde i landet. Kliken kontrollerer folks sind gennem vaccinationer indeholdende programmerede mikrochips. Illuminati vil forårsage global kaos ved at skabe et hologram af invaderende rumvæsener, som de vil hævde, er antikrist styrker. En eller anden "rød flag" terrorhandling vil være undskyldningen for at indføre militær undtagelsestilstand. En mørk civilisation, der foregiver at være godgørende, befinder sig omkring planeten Jorden. Tredje Verdenskrig vil blive startet af den forsætlige eller utilsigtede afskydning af et atommissil. Levering af "velstandspakker" er nært forestående. Kliken klargør områder under en række bygninger til midlertidig beboelse, flugtveje og/eller arsenaler.

De er eksempler på fordrejede oplysninger, uvidende meninger eller skæve fortolkninger, længe forældede beredskabsplaner, længe forældede potentielle jord/hav ændringer, skræmme-taktiske løgne eller usandheder i meddelelser kanaliseret af lave entiteter, der hævder at være respekterede lyskilder. Og ligesom alle oplysninger på Internettet ikke er gyldige, er alt det, medier fortæller deres klienter, heller ikke.

En læser skrev det, en ven fortalte hende, hvad et medium havde fortalt ham: Folk på jorden ville blive transporteret til en meget stor planet, der er stor nok til at rumme hele jordens befolkning. Det ville være en rejse på flere uger for at redde os, fordi miljøet på jorden er blevet ubeboeligt. Det er en venlig mere avanceret gruppe, der sagde, de tilbød deres hjælp til en bedre, fredelig og kærlig oplevelse, der lød behagelig. Læseren tilføjede hendes spørgsmål: "Ved du, om folk vil blive flyttet fra planet jorden i et år, der slutter med ni?«

Vi fortæller jer dette, kære alle, fordi I bliver overdænget med information, noget af det chokerende eller skræmmende, og en masse af det modstridende, og vi ved, at det til tider er svært for jer at skelne, hvad der er sandt, og hvad der ikke er. Når jeres tanker ikke er klare om et emne, I føler er vigtigt, spørg inden i jer selv efter svaret, gør derefter jeres sind stille og lyt til, hvad der kommer fra jeres hjerte og sjæl. Gud sagde: "Hjertet er sæde for sjælen" og sjælen kender sandheden.

Nogen, der vidste, at min mors seneste rejse indeholdt et besøg hos vores familie i Peru, har spurgt, om rumvæsener var involveret i inkaernes forsvinden fra Machu Picchu eller har hjulpet til med oprettelsen af de gamle bygninger med præcist sammenføjede kampesten, der vejer op til hundrede tons. I er måske interesserede i svarene.

Da indbyggerne i Machu Picchu hørte, at spanske styrker var nået frem til Cusco og fortsatte deres blodige erobring nedad fra den høje højde, begyndte de at bygge en sti ned på den anden side af deres samfund, der lå i de lavere Andesbjerge. Da den var klar, begyndte de deres rejse mod sikkerhed og den sidste i troppen skjulte stiens begyndelse. Selvom stien sidenhen er blevet opdaget sammen med ruinerne, er der kun blevet knyttet lille eller ingen forbindelse mellem sporet og dets oprindelige formål.

For at imødekomme peruvianernes ønske om høje, stærke mure og monumenter brugte medlemmer fra avancerede civilisationer, der levede blandt dem, teleportation, levitation og laserteknologi. Lignende bistand er blevet givet i andre områder, hvor gigantiske sten også skulle transporteres mange mile til opførelsesstederne, til pyramider eller strukturer som Stonehenge og hovederne på Påskeøen.

De mennesker, der levede dengang, var taknemmelige for de udenjordiskes venskab og hjælp. Kære alle, I har uendelig mere grund til at føle jer taknemmelige, fordi jeres universelle familie reddede selve livet for jeres hjemlands planet for omkring 80 år siden, og de har hjulpet jer på afgørende vigtige måder siden da. Oplyste væsener i hele dette univers venter spændt på den dag, hvor folk fra andre civilisationer, der befinder sig i skibe over jer, der lever blandt jer eller lever i den Indre Jord, kan hilse på jer, som de elskede familiemedlemmer, I er.______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge