Home > > Matthew Ward — 20. november 2017

Matthew Ward — 20. november 2017

Verdensomspændende krav; anholdelser i Saudi-Arabien; symptomer på den intensiverende energi; børn og mobiltelefoner; ET'er nær jorden; ”Små grå"

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ønsker og håb gennem længere tid er vokset til et verdensomspændende hav af krav: Borgerne, om moralsk integritet i deres regeringer og retssystemer; de fattige, om lige vilkår i alle aspekter af livet; minoritetsgrupper, om de samme rettigheder, som andre har; kvinder, om personlig, professionel og kulturel lighed og respekt; folk overalt, fred i stedet for krig.

Alle de dermed forbundne aktiviteter, der er kendt over hele kloden via sociale medier og de fleste landes mainstream nyheder, er bebuderne af gennemgribende forandringer. Men kun de samarbejdspartnere, der arbejder inden for lyset og alle de, hvis interesser er dybt påvirket af negativitet, de, hvis gerninger er baseret på mørke gerninger, ved, at aktiviteter bag lukkede døre fremmer andre monumentale forandringer, der vil gøre en ende på det lange mørke styre på planeten.

Ned gennem tidsaldrene har Jordens civilisationer haft andre muligheder for at kaste lænkerne af kontrol af sig, men mørkets greb i menneskene gennem frygt og bedrag har været for mægtig, for dominerende, at trænge igennem. Som reaktion på Gaias råb om hjælp, har vores familie på Jorden denne gang den kraftfulde hjælp fra lyset, som stråles fra fjerne kilder og genereres af ??frivillige på planeten, så som jer selv. Lyset af jeres indre styrke, udholdenhed og tillid har hjulpet til med at indgyde mod i befolkningen til at føre en global revolution i fredens, retfærdighedens og velstandens navn for alle.

"Vil arrestationen af ??så mange i Saudi-Arabiens embedsværk yderligere destabilisere den ustabile situation i Mellemøsten, eller er det måske en forløber for, at der endelig opnås stabilitet og fred i den region?" Vi er klar over, at arrestationerne betragtes som bekymrende af nogle af jeres analytikere, men vi ser dem som en indikation på, at dette land ikke længere vil støtte Illuminatis interesser ved at finansiere ISIS og andre terroristgrupper i Mellemøsten, og det er sandelig et skridt i retning af at ændre regionen fra et arnested for vold til et land med stabilitet og fred. Vi ser også arrestationerne som et tilbageslag for Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som befinder sig i toppen af ??Illuminati. Når han bliver fjernet fra magten af ??sine landsmænd, hvis interesser han aldrig har tjent, vil det mørke samfund, hvis planer er at holde gryden i kog i Mellemøsten, få tildelt endnu et slag.

"Kunne I tale om, hvad lysarbejdere kan opleve fysisk på dette tidspunkt? I har talt om dette emne før, men energien er mere intens nu, så hvad kan vi forvente? Det gør symptomerne nemmere at håndtere, når vi har informationer om det. Kan vi håbe på, at vores kroppe vil finde ro i de nye energier, og at vi kan føle, at vi har det godt igen? Er der en tid, hvor alt dette skal ske?" Sikkert er det, at de intensiverende energier tager hårdt på kroppen, primært i form af træthed eller svaghed. I har næppe tid til at tilpasse jer den seneste energibølge, før der kommer endnu en bølge. Hovedpine, der kommer og går kortvarigt, depression, hukommelsesbesvær, ømme muskler og led, ringen for ørerne, uregelmæssig søvn, sløret syn, kramper, kvalme og kløe er også almindelige symptomer.

For at mindske virkningerne, få tilstrækkeligt med god søvn, men tag ikke lægemidler som hjælp til at sove eller for at blive peppet op eller for at falde ned, engager jer i alderssvarende motion og drik masser af vand. Spis mindre end normalt; undgå sukker, alkohol (undtagen små mængder rødvin) og fødevarer med kemiske tilsætningsstoffer; hvis jeres budget tillader det, vælg økologiske produkter, fisk og skaldyr, som ikke er forurenede og æg, fjerkræ og kød fra fritgående, økologiske dyr. Der er ingen adskillelse mellem krop, sind og ånd; derfor er det lige så vigtigt at reducere mental og følelsesmæssig stress. Ændr negative tanker til positive; ophold jer i naturen, så ofte I kan; foretag prioriteringer, så jeres dag bliver tilbragt på tilfredsstillende måde; afsæt tid til alene-tid, fri for andres energier; og meditation er også nyttig til lindring af spændinger.

I kære, I er unikke, således er jeres reaktion på nye energiniveauer det også. Men når I tager jer godt af jer selv, absorberer jeres celler mere lys, og det gør tilpasningsprocessen nemmere. Og vær opmærksom på, at effekten af ??energibølger er den samme som tegnene på begyndelsen eller tilstedeværelsen af en sygdom. Hvis jeres symptomer bliver værre eller kroniske, så konsultér en læge, helst en med en holistisk tilgang til diagnose og behandling.

"Bed venligst Matthew om at kommentere det at have og at blive opslugt af iPhones og Internettet i en tidlig alder." Dette er en sag, som forældre må tage stilling til, og vi håber, de ved, at strålingerne fra mobiltelefoner og mobilmaster, der er skadelige for voksnes hjerner, er meget mere skadelige for børn og unge, hvis hjerner stadig udvikler sig. Paradokset er, at børn så let behersker smartphones og bærbare computere, at disse genstande kan blive fast tilbehør, og kloge forældre vil forhindre det. De kan tale med læger om, hvornår det er sikkert for deres barn at få en mobiltelefon, sætte begrænsninger på brugen af ??den, begrænse computertiden og blokere adgangen til uegnede internetsider. Vi føler, at det er vigtigt for unge børn ofte at interagere med familie og venner for at opleve glæden ved ??personlig kontakt – at tale, smile, kramme, grine, spise sammen og tage på udflugter sammen - og at etablere kærlige relationer, som elektroniske enheder aldrig kan tilbyde, meget mindre erstatte.

Lad os tilføje dette: Når den brede befolkning kræver helbredssikre kommunikationssystemer, vil producenterne sørge for det. I mellemtiden bruger besætninger på rumfartøjer deres teknologi til at mindske de skadelige virkninger på jer selv, men vid, at frygtenergi producerer mere stress i kroppen end strålinger, der ikke svinger med jeres elektriske systemer, gør.

Til læsere, der spurgte om "ildkuglerne", der for nylig strøg hen over Tyskland, Frankrig og det sydvestlige USA og den øredøvende "eksplosion" i Alabama, fortæller Nirvanas overvågere af Jorden os, at astrallegemers energi spektakulært og harmløst interagerede med rumfartsteknologi, som kontinuerligt kæmmer jeres himmel for i det omfang, det er muligt, at neutralisere de giftige forurenende stoffer i Jordens atmosfære. Hvis vi ser på planeten i de sekunder, hvor begivenheder som disse sker, ser vi pludselige lysglimt; overvågerne ved, hvad der forårsager dem.

"Hvad med de kraftige computere, der skaber kunstig intelligens, som kan ændre os uden vores viden, som er blevet udviklet af den hemmelige regering, og som sker nu?" Først siger vi, at alt i jeres verden er der, for at I kan lære af jeres oplevelser. Enhver opfindelse, fra hjulet til den nyeste teknologi, filtreres fra videnskabsmænd uden for planeten til sind på planeten, der kan absorbere og behandle informationerne. Efterfølgende opfindelser kan bruges til nyttige formål, eller skadelige, og de enkelte personers valg bestemmer fremskridt eller tilbagegang i sjælens udvikling.

Og nu, for at imødegå læserens bekymring om den hemmelige anvendelse af kunstig intelligens: Det vil ikke nå det lumske punkt - intet baseret på mørke kan holde længe i planetens stadigt stigende vibrationsniveauer. Når jeres forskellige teknologier bruges gavnligt, vil de i høj grad forbedre livet; og den kunstige intelligenses rolle er at fremme akkuratesse og færdigheder inden for områder som lægehjælp, videnskabelig forskning, transport og fremstilling. Automatisering, som allerede har erstattet mange jobs, vil fortsætte med at gøre det, men det vil føre til udvidede former for uddannelse og udvidede træningsprogrammer for ansættelser, der er meget mere tilfredsstillende for sjælen, end fx samlebånd, minedrift og rengøringsservice er det. Fremskridt betragtes som nedbrydende i et samfund, der klamrer sig til det, der er kendt. Men når folkene ser de store fordele ved de forestående forandringer, vil de hilse den spændende nye verden i Jordens horisont velkommen med åbne arme.

"Matthew sagde, at extraterrestriske nær Jorden er venligtsindede, og når de lander, vil de medbringe deres teknologi og hjælpe os med at rydde op i naturen og miljøet. Spørg ham venligst, hvorfor andre kilder anfører, at extraterrestriske vil foregive at være venlige og hjælpsomme, før de handler på deres reelle hensigter om at udslette os eller overføre deres mørke sjæle til vores kroppe." Uden at kende kilderne, kan vi kun give mulige grunde til, at åbenlyst falske oplysninger er blevet givet. Hvis de stammede fra væsner uden for planeten, sendte frygtskabende lave entiteter, der måske hævdede at være velkendte respekterede lysvæsener, det til personer, der ikke kan skelne de lave vibrationer, som mørke entiteter udsender. Hvis oplysningerne stammede fra planeten, kan clairvoyante have fortolket, eller fejlfortolket, det, de så i en af ??Jordens parallelle eller mulige verdener; eller mørke personer udtænkte og formidlede disse løgne for at fremkalde frygt.

Sandheden er, at kun lysvæsner kan komme gennem det beskyttende elektromagnetiske gitter omkring Jorden - dets glans er for kraftfuldt for mørke extraterrestriske til, at de kan nærme sig jeres solsystem. Når det er sagt, har mørke væsener, der stammer fra andre civilisationer, levet på planeten på et eller andet tidspunkt, lige siden den først blev beboet, og tiden løber hurtigt ud for dem, der lever der nu.

"Matthews beskrivelse af de reptilmenneskelige øverstbefalende lyder som de ”små grå” [engelsk: ”Little Greys”], der gav den amerikanske regering avanceret teknologi i bytte for at måtte udføre brutale eksperimenter på mennesker, som de bortførte. Mit spørgsmål lyder, er det de mørke reptilmennesker på Jorden?" De væsener, I kalder små grå, er en humanoid art fra Zeta Reticuli, og det er en misopfattelse, at de har indgået den aftale med den amerikanske regering. De delte deres viden om bygning af rumfartøjer, missilsystemer og kloning af mennesker, men det blev givet i den ånd, at besøgende tilbyder gaver til deres værter, for hvem deres grund til at komme til Jorden, ikke var et problem: De havde indgået før-fødsels aftaler med de sjæle, der tilbød at give dem genetiske prøver.

Meget længe før den gruppe af grå ankom for omkring 80 år siden, tog deres civilisation flugten fra indtrængende ved at forlade overfladen på ??deres hjemlands planet og i stedet leve inde i den. Kloningen og fokuseringen på intellektuel overlegenhed, der hindrede befolkningen i at uddø i århundrederne, før de kunne generobre overfladen, resulterede i et askegråt udseende og, af langt større betydning for dem, tabet af følelser i deres væsen og natur. Ønsket om at genoprette følelser i deres folk ved at klone afkom med menneskeligt DNA førte til en aftale mellem dem og de sjæle, der inkarnerede på Jorden.

De grås mangel på følelser havde dog to alvorlige konsekvenser. De fleste overholdt aftalens bestemmelse om, at de kun ville tage vævsprøver fra personer, som huskede aftalens indgåelse ved mødet. Mødet med dem "i kød og blod" aktiverede hukommelsen. Men nogle få personer havde ikke den oplevelse og kunne ikke huske, at de havde indgået denne førfødsels-aftale, og uden evnen for empati, følsomhed og medfølelse indså de grå ikke, at de traumatiserede disse personer. Og uden nogen følelsesmæssige rammer for at kunne vurdere menneskers troværdighed, som de nærmede sig dem, foretog de dårlige valg og blev forrådt. På samme tid hvor den amerikanske regering latterliggjorde alle rapporter om UFO'er og ET'er, gjorde deres forskere beretningerne om bortførelse og brutale oplevelser troværdige ved selv at udføre procedurer for at indgyde frygt i befolkningen omkring extraterrestriske.

En anden uventet situation kom også i spil for de grå, som blev gemt væk i kæmpemæssige underjordiske labyrinter, hvortil "bortførte" ligeledes blev ført hen, og det var katastrofalt. De havde forventet hurtigt at kunne vende tilbage til deres hjemland og familier på samme måde, som de var kommet til Jorden på, nemlig via tankens kraft, der gjorde dem i stand til at dematerialisere sig og derefter re-materialisere sig ved ankomsten. Men deres kroppe var blevet fanget i planetens dybe tredje tæthedsgrads energi, og da regeringens forsøg på at dræbe dem alle fejlede, lever de overlevende stadig under jorden. Disse meget intelligente væsener er ikke krigere, og hvis de kommer op til Jordens overflade, måske efter at andre civilisationer er ankommet, ville det aldrig være for at skade nogen.

I stigende grad afslører sandheder dybden af ??bedrag og frygt, som de mørke har anvendt for at holde Jordens civilisationer som slaver i årtusinder. Jo flere sandheder der kommer frem, jo ??svagere bliver de mørke, og i sidste ende vil folket leve i den glæde, som det er meningen livet dér skal være. Lysvæsner i hele dette univers ærer jer for at hjælpe – lede! - dem stadig fremad.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |