Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 14. december 2019


Matthew Ward — 14. december 2019

Kærlighedsenergien breder sig, kærlighed "i handling"; ords vibrationer, intentioner; effekten af musik; træers vigtighed; Skaber Kilden

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Som endnu et af jeres kalenderår nærmer sig sin afslutning, tænker mange: ”Hvor er dette år dog gået hurtigt!” I kender følelsen af, at tiden går hurtigere, og faktisk bevæger Jorden sig hurtigere ind i lysere og lysere energiplaner, og I ved, at lys er den samme energi som kærlighed. Og da kærlighed er nøglen til at rette op på al uret, så glæd jer sammen med os over, at kærlighedens kraft breder sig i jeres verden!

En anden grund til glæde er, at ordet "kærlighed" er ved at træde ind på hovedscenen. Folk taler om kærlighed langt oftere end nogensinde før, og kærlighed nævnes hyppigt i sange og på tryk, i radio og på tv. I husker måske, at vi har talt om vigtigheden af ord, talt og skrevet, og at kærlighed, glæde, fred, taknemmelighed, tilgivelse, venlighed, håb, medfølelse, generøsitet og ærlighed tilfører store mængder af lys. Yderligere udsender intentionen i disse ord på alle jeres sprog dens egne høje vibrationer, så kærlighedens voksende frekvens er en dobbelt fremgang i befolkningen.

I tidligere december budskaber har vi sagt, at det at dele med dem, der befinder sig i nød, og det at trøste dem, som sørger, har været stigende år for år i overensstemmelse med de stadigt stigende vibrationer. At dele og at tage sig af er kærlighed "i handling". Andre venlige handlinger, så som at smile til en forbipasserende, at hjælpe en fremmed med at bære pakker, at åbne døren for en, at give naboen et lift og at ønske godt for en ekspedient er flere af de utallige måder, som kærlighed udtrykkes på ikke kun i juletiden, men hver dag hele året rundt. Selvom samfundet ikke er klar over, at venlige gestus som disse er lysfyldte, stiger høfligheder og hjælpsomhed over for hinanden også kraftigt.

I et tidligere budskab talte vi om jeres julemusik. Dens lysfyldte toner og ord så som "halleluja", fred på Jord", "glæde i verden" og "alt stråler" frembringer det bedste i menneskehedens følelser, og denne energi strømmer rundt i jeres verden i denne juletid. Vi har også fortalt jer, at den prægtige musik, som til stadighed produceres i Nirvana af så mange som en million musikere, der spiller på strengeinstrumenter, hjælper med at holde universet i balance - Jordens åndeverden er af største vigtighed universelt. I nyder også godt af "sfærernes musik". Tonerne transmitteres til Jorden for at hjælpe planeten og alle dens modtagelige livsformer med at opretholde et sundt sind, en sund krop og ånd.

Lad os nu tale om en anden gammel juletradition i mange lande - træer pyntet med lys og stearinlys, popcorn guirlander, bånd og sløjfer og andre former for smukt pynt. Ånden løftes af de pyntede træer, som tilfører hjem, kirker, forretninger, restauranter, gader og andre udendørs steder rundt omkring i verden julestemning.

Træer tjener til uendelig meget mere end blot udsmykning. Deres vigtighed går langt ud over at tjene som hjem for utallige liv i skove, jungler og parker; til frugtproduktion og som træ til bygninger og møbler; og tilfører Jordens landskaber skønhed og ynde.

Træer er udviklede sjæle, hvis energi er livsvigtig for jer og planeten. Det er velkendt, at de optager kuldioxid fra atmosfæren og frigiver det meste af den som ilt. Hvad, der ikke er kendt, er, at træers kollektive bevidsthed transmitteres rundt i verden gennem et botanisk kommunikationssystem, som overgår jeres mest avancerede computere.

Træer deler deres gamle visdom ved at filtrere den ud til Jordens andre livsformer, og alle, som intuitivt tapper ind i denne energi, løftes i bevidst og spirituel bevidsthed. At dyrene har optaget denne energi, er tydelig i venligheden hos nogle rovdyr over for deres tidligere byttedyr, og i taknemmeligheden, som dyr udtrykker over for mennesker, som redder dem fra sørgelige omstændigheder. Nogle af jeres telepatiske formidlere modtager træers tvingende nødvendige budskaber, og til sidst vil alle på Jorden ære træer som Gaia gør, som en af Guds største velsignelser for hendes planetariske krop og alle hendes indbyggere.

"Da Kilden vågnede af Sin døs for æoner siden, ved vi så, hvilken stimulus til at vågne, der var tale om? Havde Kilden brug for kærlighed? Skabte Kilden Sjæle for at bringe cirklen af kærlighed til Sig? Jeg er nået til erkendelsen, at Kilden og Guden for vores univers har brug for alle Sine skabninger. Udvidelse af tanken med nye tanker og handlinger sikrer, at Kosmos og Universer vil bestå i meget lang tid. Det er ikke et ensrettet forhold, som jeg troede, da jeg var barn og det meste af mit voksne liv."

Meget få i jeres verden grunder så dybt, og vi takker den kære sjæl, som delte sine spørgsmål og intuitive viden med os. Vi vidste ikke, hvad der ansporede Kilden - Skaberen/Skabelsen - til at udtrykke Sig selv i det, som ofte refereres til som Big Bang, og vi vidste ikke, hvad der eksisterede forud for dette første udtryk af Dens Totalitet.

På alle sjæles vegne på denne station bad jeg derfor Gud om svar, og Han talte med Skaberen. Tro venligst ikke, at Gud ikke vidste det - Han ønskede at give os det svar, som Skaberen ønskede, vi skulle have. Svaret på begge spørgsmål, sagde Gud, kan fortolkes som JEG ER skal deles.

Nu vil vi fortælle jer, hvad vi vidste før denne oplysning. Essensen af JEG ER, Skaberen, Kilden, Enheden af Alt er kærlighed, som Den udtrykte som lys, og alt, som er blevet skabt gennem alle tider/tidsløshed er af denne energi. Så Skaber Kilden behøvede ikke kærlighed - Dens totalitet ER kærlighed, den kraftfuldeste kraft i kosmos.

Den udtrykte Sin kærlighed ved at skabe sjæle - ærkeenglene - og begavede dem med den frie vilje og dens udelelige evne til manifestation. Det vil sige, at Skaberen lod ærkeenglene bruge Sin energi til at skabe entiteter efter deres forestillingsevne - således sam-skabelse - og fra da af og til nu er sam-skabelsen [engelsk: co-creation] fortsat.

JEG ER skal deles antyder, at Skaberen ikke kun deler Sin kærlighedsenergi, men også Sin viden - alt i eksistens er energi og energi omfatter bevidsthed. Så på sjæleniveau har alle vi på denne station og enhver anden person svarene på spørgsmålene stillet af læseren. Det er den dagsbevidste viden, som vi allerede har på sjæleniveau, vi alle søger, og alle i dette univers har uendelige muligheder for at opnå den.

Ja, sandelig, er der "brug for" enhver af Skaber Kildens skabelser - ydermere er enhver en evig og uadskillelig del af Den og vil altid være det. Kildens forbindelse med hver af Sine skabelser sikrer den fortsatte udvidelse og sammentrækning af dette univers. Vi ved ikke, hvad der sker andre steder, men da alle sjæle i de andre universer er evigt forbundne dele af Skaber Kilden, er det sandsynligt, at enhver bidrager til Totaliteten, lige som alle sjæle i dette univers gør det.

Vi ved heller ikke, hvad der sker, når sjæle har udviklet sig til det punkt, hvor de husker deres Begyndelse og derfor vender tilbage til Skaberen. Vi tænker imidlertid på muligheden for, at når sjæle vender tilbage, udøver de deres gave med den frie vilje og vælger at tage ud på en ny rejse et eller andet sted i kosmos.

Lad os nu komme "ned på Jorden igen". Elskede søstre og brødre, vi ønsker jer glædesfyldte julefester med familie og venner. Når I fejrer denne juletid – så sandelig hele livet igennem! - så lad jeres hjerter fyldes med taknemmelighed over de vigtige bidrag med kærlighed, musik og træer til jeres og verdens velbefindende.

Gå ind i det nye år med selvtillid og optimisme og vid, at alle lysvæsner i dette univers støtter jer med den uforlignelige kraft i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund[Note fra Suzy: De varmeste juleønsker og et strålende nytår til jer alle. Matthew og jeg takker jer for jeres kære ønsker for os

I Bookshop på www.matthewbooks.com kan I læse om emnerne og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr).

Hvis denne besked blev sendt til dig eller du læser den på www.matthewbooks.com og gerne vil modtage fremtidige beskeder direkte, så ved at sende en e-mail til messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com vil din adresse blive registreret på distributionslisten.]


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge