Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward - February 14, 2010

Matthew Ward - February 14, 2010

Jordskælvet på Haiti – årsag og virkninger; send lys til formørkede personer; styrken i negative tanker; global økonomi, gæld; find svarene indeni; vegetarisk kost; stjerne-portaler; ingen "anden Jord"; reinkarnation

1. Dette er Matthew med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station. Alt som Jordens stadig tiltagende opstigningstempo tager hende gradvis ind i lysere og lettere energiplaner, ser vi flere og flere hjerter og sind åbne sig for lyset, selvom uroen fortsætter. De mennesker, der har negativiteten helt inde i selve deres kerne, og som er uvillige til at acceptere, at deres indsats vil ende i fuldkommen ørkesløshed, kæmper stadig ihærdigt for at holde fast på deres svindende kræfter i at forsvinde helt.

2. Vi ser den udbredte sorg, forvirring og de massive ødelæggelser på Haiti, og vi græder. Ikke for de titusinder, der døde, da de, der har haft behov for særlig pleje, får personlig opmærksomhed fra entusiastiske sjæle i Nirvana, og andre er glade for atter at vende tilbage til denne vidunderlige åndelige verden. Nej, vores sorg gælder de millioner, hvis liv er endnu mere desperat nu end tidligere, langt værre end deres ældre familiemedlemmers, som har udholdt smerten ved forarmelse i gennem mange årtier. At kende deres sjæls-kontrakter gør os ikke immune over for at føle sorg over de personlige tragedier, der stadig udfolder sig for vores brødre og søstre i Haiti, hvor det stærkeste vidnesbyrd på det bedste og det værste i mennesket eksemplificerer dualitetens ekstremer.

3. Jordskælvet var ikke skabt af Moder Natur. Det var et helt bevidst værk, skabt af dem blandt jer, der har teknologien til at skabe sådanne katastrofale planetariske omvæltninger. I dette tilfælde var grunden, at man ville dække over et forsøg på at bevæge en kæmpestor formue gennem Haiti fra dets skjulested, der var blevet opdaget, og til en nu hemmelig destination. Hvis der kan være blot en splint af noget positivt i denne djævelske handling, så er det, at sandheden om vejrkontrollerende teknologi og dens ugudelige anvendelse ikke længere er skjult – oplysningerne findes på jeres Internet, så alle kan se og læse om den. Brugen af denne slags "masseødelæggelsesvåben" kan ikke forhindres, og når de først en gang er sat i gang, kan der kun tages skridt hen i mod en udjævning eller blødgøring af dens virkninger. Så ødelæggende end jordskælvet var, uden vores rum-families indgriben, der mindskede indvirkningen på Port-au-Prince, ville dødstallet og ødelæggelserne have været endnu større.

4. Det bedste i menneskeheden var den øjeblikkelige medfølelse i hele jeres verden og udstrømningen af bistand. Dette skaber lys, som hjælper Haitis jord, vand og luft med at slippe den negativitet, der har fået landet til at blive et af de fattigste i jeres verden. Despotiske diktatorer, der levede i overflod, nægtede deres landsmænd selv den mest grundlæggende levestandard, og dermed dømte dem til et liv med invaliderende sygdomme, og stort set ingen sundhedspleje, uddannelsesmuligheder eller kilde til indkomst, de kunne leve af. Lån, som kunne have lettet disse betingelser og de lidelser, det har forårsaget, gik i stedet ned i lommerne på diktatorerne, og folk følte sig hjælpeløse til at forbedre deres egne liv eller deres børns. Da disse årtier med frygt og undertrykkelse endte for nogle få år siden, blev landet præget af politisk uro, og snart var haitianernes håb om forbedringer atter knuste.

5. De sjæle, der valgte at inkarnere i disse barske livsbetingelser kendt for Haiti, gjorde det frivilligt for at balancere andre livstider, så de kunne udvikle sig åndeligt, som er målet for enhver sjæl. Mange, der nyligt gik over til det åndelige liv, havde opfyldt deres sjælskontrakter for at færdiggøre tredje tætheds oplever, og på et tidspunkt vil de reinkarnere i en fjerde tætheds verden efter eget valg. De, der døde, inden de havde afsluttet deres sjælskontrakter, har de samme muligheder for at gøre dette i Nirvana, hvor de får hjælp til at færdiggøre deres karmiske lektioner og forbereder sig på at udvikle sig ud af tredje tæthed.

6. I alle tilfælde hjælper disse sjæle deres familier og venner på to måder: Det, at de forlod livet, har reduceret mængden af negativitet skabt af deres tidligere elendige levevilkår og samtidig forhindret den negativitet, som ville være blevet skabt ved at leve i endnu ringere levebetingelser; og disse sjæle sender lys fra deres åndelige hjem til alle på jorden, med hvem de er forbundet i kærlighed, og også til selve Jorden.

7. Et positivt aspekt af jordskælvet og de rystelser, der fulgte, er, at selvom de destruktive kræfter blev ”blødgjorte”, så frigav de en gigantisk mængde negativitet fra denne lille halv-ø-nation. Denne formindskelse af negativitet vil tillade indstrålingen og forankringen af lys at gøre det lettere for det haitianske folk at genopbygge deres liv og deres land.

8. Trods alt, hvad de har oplevet i de seneste uger - sorg, skader, traumatiserede psyker og de desperate omstændigheder, de stadig står midt i – så skinner en ukuelig ånd stadig igennem. Med lægehold og andre hjælpere fra mange nationer, der kommer dem til undsæting, der dog er utilstrækkelige for at afhjælpe en stor del af lidelserne eller levere alle de basale behov, så ved befolkningen i Haiti verden ikke har glemt dem. Lyset i deres nyfundne håb føjet til lyset fra alle, der hjælper - enten direkte ved deres side eller ved bønner eller gaver fra hele verden - er langt større end negativiteten af sorg og traumer.

9. De mørkeste hjerter, der skabte dette jordskælv, har intet lys i sig, undtagen den gnist af levedygtighed, livskraften, der er hver eneste sjæls evige forbindelse til Gud og Skaber-Kilden. Deres samvittighed er svundet ind fra manglende brug, og nu, hvor deres korruption og ufattelige formuer er ved at blive afdækket, begår de grufulde gerninger for at holde fast i, hvad de føler er deres retmæssige magt og besiddelser. De mørk-hjertede forårsager massive skader for at skabe angst og smerte, fordi energien fra disse følelser tanker dem op igen. Vi og andre budbringere af lyset, har opfordret jer til at sende lys til disse gerningsmænd, der begår skruppelløse handlinger, fordi det kun er lyset, der kan helbrede deres beskadigede sjæle og dermed ændre deres gerninger. I kan sende dem lys ved at forestille jer, at I holder et stearinlys eller en lommelygte for at guide en fortabt sjæl ud på en belyst sti.

10. Budbringere af lyset, har fortalt jer om dem, der handler ud af mørke, for at hjælpe jer med at bryde ethvert greb de måtte have i jeres liv og overbevisninger, og de samme oplysninger vil blive afsløret for offentligheden for at tjene på samme måde. Alt som disse sandheder kommer frem trinvist, bedes I hjælpe andre til at forstå, at de ikke behøver at billige nogen handling, der forårsager grusomheder og smerte, men lyset i tilgivelse vil tjene jer alle langt, langt bedre end negativiteten ved at kræve straf for gerningsmændene. En del af tredje tætheds mentalitet består i at afvise at tilgive personer, der betragtes som "onde", og det er ikke dagsbevidst kendt, at som værende lige dele af Gud, der er hver sjæl i dette univers evigt forbundet med alle andre, eller at mørket i en hvilken som helst dæmper det kollektive lys i det "universelle hjerte", eller at ens eget lys mindskes ved at dømme og fordømme dem, der er berøvet for lys.

11. Individer, der handler med mørke hensigter, kan ikke huske, at når livet på Jorden ender, vil hver eneste sjæl blive nød til at gennemgå hvert eneste minut af det - ikke bare ved at se på alt, hvad de har gjort i hele deres levetid, men ved ligeledes at føle hver eneste følelse, præcis som den blev følt af enhver person, hvis liv de rørte på en hvilken som helst måde. Den næste levetid for dem, der er faret vild i mørket, vil blive et helvede af deres egen skabelse - en straf, om I så vil, der vil være langt mere alvorlig end noget, I nogensinde kunne forestille jer - og indtil de accepterer lyset, der vedvarende vil blive strålet ind i disse tætte placeringer, hvor deres samlede levetids energi dømte dem til at være, vil de fortsætte med at forblive der.

12. Vi beder jer huske på, hvad der er i vente for disse fortabte sjæle, alt som vi gennemgår andre emner, som I har udtrykt interesse for. Ja, de seneste snestorme i de østlige dele af USA er en anden forekomst af menneskeskabt teknologi, der er blevet anvendt til selviske formål. Den primære hensigt var at lukke den amerikanske regering så godt som helt ned, fordi mange andre lande derved også blev påvirket. Snestormene - ligesom den klodsede "mørke operation" [engelsk: ”Black Ops”] forsøg på at eksplodere et fly juledag ved hjælp af en meget forvirret person, der handlede under indflydelse af tankekontrol, og så ødelæggelserne på Haiti – har alle til formål at afbryde handlinger, der er undervejs, for at fjerne Illuminati's fangarme på usigelige rigdomme og deres fodfæste på den globale økonomi.

13. Tidligere meddelelser har beskrevet de mange forskelligartede grupper under Illuminatis "paraply", den organisatoriske struktur, der er bygget op som en pyramide, som holder lavere rangerende medlemmer uvidende om hensigterne hos dem, der befinder sig i toppen af pyramiden, og det magtfulde globale netværk, som i århundreder har kontrolleret alt, hvad der påvirker livet på jeres planet. Vi kender til de udtalelser, at USA's præsident Obama fører sit land i den forkerte retning, og vi ønsker at fortælle jer, at hvis I blot kunne se med hvor stor forsigtighed og omtanke han bevæger sig bag kulisserne for at vælte hele Illuminatis struktur, i stedet for at have bekymringer, om den retning han tager, da ville der være opildnende jubel.

14. Det større formål vi ønsker at tjene, ved at forsikre jer om, at Obama's hensigter bestemt er i overensstemmelse med lyset, er af allerstørste betydning. Energien fra negative tanker om hans lederskab og alle andre situationer hvor som helst på Jorden, der anses for at være bekymrende, flyder ud i jeres verden og forsinker handlekraftige beslutninger i forbindelse med tumultagtige begivenheder overalt. Det er energien af kærlighed-lys, der motiverer samarbejdets ånd mellem folk og bringer en ende på konflikter, vold, bedrag og uretfærdighed. Nogle af jer siger, "Vi er dem, vi har ventet på." [engelsk: ”We are the ones we have been waiting for.”] JA! Sandheden i dette udtryk for personligt ansvar stammer fra sjæls-niveau bevidsthed, at I har valgt dette liv specielt for at bidrage til at fremskynde Jorden langs hendes opstignings-bane.

15. Så de personer, som foreslår, at en kollektiv vilje til at gøre jeres verden til et bedre sted at være vil opnå dette uden udenjordisk hjælp, har en god pointe – I skal så sandelig handle, I må sætte farten hen imod en verdenstransformation, fordi det er jeres verden. Men disse personer befinder sig langt fra sporet ved ikke at erkende, at uden mange udefrakommende civilisationer umådelig hjælp, der startede for omkring halvfjerds år siden, ville ingen af jer befinde jer der, hvor I er nu, fordi planeten simpelt hen ville være død. Og vi kan forsikre jer, at jeres rumfamilies fortsatte hjælp vil blive hilst velkommen af alle undtagen dem, der kæmper bravt for at undgå alle former for reformer.

16. Vi kan fortælle jer, hvad der sker bag kulisserne i forbindelse med sandheden om den globale økonomi, men fordi Jordens energifelt for potentiale befinder sig i sådan et stort røre, kan vi ikke se, hvilke oplysninger der vil komme frem først eller den rækkefølge, som andre fakta vil følge. Vi kan dog sige, at det ikke kan vare meget længere, før det "første udslip", fordi al korruptionen må afdækkes, så den kan fjernes, og et hæderlig system kan blive implementeret i stedet. Det er muligt, at slutningen af Federal Reserve [USA's nationalbank] i sin nuværende form vil blive den første offentlige "nyhed", og det forekommer sandsynligt, at der lige i hælene vil komme et nyt og mere retfærdigt skattesystem. Offentliggørelsen af, at USA's ukontrollerbar gæld skyldes ejerne af Federal Reserves bankerne, vil med stor sandsynlighed indbefatte, at systemet blev etableret på en snu måde for et århundrede siden sammen med en koncernstruktur, som grundlæggende har holdt landet under Englands diktat. Men da USA's kaotiske økonomi er den første domino, der skal falde, så at sige, og linjen af dominobrikker hele verden rundt derefter hurtigt vil følge, så kan det være den lange historie om korruption i alle større banker og kreditinstitutter i hele verden som afsløres først. Hen ad vejen vil Bush og Clinton familiernes involvering med Rockefeller Illuminatifraktionen følge, der hjalp til med at lade USA's pengekasser forbløde til døden. Har I tænkt over, at det er temmelig ironisk, at begge de to tidligere amerikanske præsidenter skyndte sig at vise deres store interesse i, hvad der foregik på Haiti?

17. Uanset i hvilken rækkefølge disse oplysninger vil blive offentliggjort, så ser det ud til, at en forsinkelse af tv-udsendelsen om de udenjordiske civilisationers tilstedeværelse er uundgåelig, indtil efter de aktuelle omvæltninger er faldet til ro igen. En bekendtgørelse af en så aldeles kritisk og følsom natur kræver det indviklede planlægningsarbejde, som Hatonn har forklaret [19. November 2009 – se evt her: http://archive.constantcontact.com/fs068/1102575355546/archive/1102881118632.html], og på grund af de alvorlige spørgsmål, der har krævet ekstra fokus og forstyrret møderne for programplanlægningen, må endelige afgørelser endnu tages af de deltagende landes repræsentanter. Til stor bekymring for dem, der forårsagede disse forstyrrelser via deres strategisk skabte kaos, vil annoncerings-programmet kun blive udskudt, og ikke aflyst, hvilket de havde til hensigt.

18. Et spørgsmål, der har stor betydning og overvejes af lys-fyldte ledere, er: Hvor mange chokerende oplysninger kan folk tilegne sig og kappere, før det begynder at skabe kaos i den kollektive bevidsthed? I vil hilse hver åbenbaring med glæde, vel vidende, at det er et skridt tættere på verdenstransformation og Jordens Gyldne Tidsalder. Men uvidenhed om dette og mange andre sandheder – så som de forskellige former for tankekontrol for at nedsætte jeres hjernefunktioner, og de kæmpestore underjordiske laboratorier og levesteder for de "små grå", som er finansieret af Illuminati's ulovlige narkoindustri – er en masse at fordøje for de fleste mennesker. Mange mennesker lever på hæderlige måder, men de sover for så vidt hvad angår højnet bevidsthed og åndelig opvågning, og dette kan ikke komme til traumatiserede psyker. Så sandheder af alarmerende karakter må for den brede befolkning komme som en gradvis udfoldelse, ikke som et bombardement.

19. Vi må fortælle jer, at det er med blandede følelser, at vi tager fat på de efterfølgende spørgsmål, som de fleste læsere har vist interesse i, som angivet i e-mails sendt til min mor. Vi ønsker at fjerne den negativitet, der skabes af jeres bekymringer i forbindelse med oplysninger, I har hørt eller læst om, men vi ønsker ikke at sabotere et af de primære mål, som disse meddelelser har: At I lærer at kommunikere med jeres sjæle-selv, stiller spørgsmål og er stille og lytter til de svar, der kommer intuitivt. Fordi det at lytte til og følge meddelelserne fra ens sjæl til ens bevidsthed er et væsentligt skridt i jeres sjæleudvikling, og formålet med vores budskaber er at tilbyde oplysning og vejledning for at hjælpe jer med at udvikle jer, vil vi endnu en gang opfordre til: Find svarene indeni!

20. Desuden kan endda sandfærdig information fra eksterne kilder begå fejl ved at udelade nogle fakta, og dermed utilsigtet videregive ufuldstændig data, som læserne kan antage for at være hele historien. Lad mig nævne et eksempel, som i livets vægtæppe er ubetydeligt, men hvor jeg selv alligevel videregav en bid af information, der var fejlbehæftet. Med tak til alle, der skrev om de positive medicinske virkninger af marihuana, kan jeg godt se fejlen i mit svar [besked fra den 11. januar 2010] til læserne, der spurgte, om visse nydelser, herunder "sociale stoffer”, forsinker ens spirituelle udvikling eller forhindrer ens fysiske opstigning sammen med Jorden. I mit "ja" svar, tænkte jeg på stoffer som heroin, kokain og sortimentet af syntetiske stoffer, der forårsager ugunstige virkninger på krop, sind og ånd. Marihuana tilbyder rigtig nok nogle medicinske fordele, og der er ingen skadelige virkninger fra en moderat brug i en social sammenhænge. Juridiske konsekvenser, ja, så jeg opmuntrer helt sikkert ikke til en anvendelse uden medicinsk recept! Jeg vil blot anføre, at med en fornuftig anvendelse, som jeg nævnte, befinder marihuana sig ikke blandt de stoffer, der danner en barriere mellem ens bevidsthed og sjæl og forhindrer absorptionen af lys.

21. Nuvel, dyr vil efterhånden blive vegetarer efter eget valg af denne form for kost, fordi det vil være mere tiltrækkende for dem, ligesom det vil være det for Jordens menneskelige beboere. Alt som lyset intensiveres i alle kroppe på cellulært niveau, vil både mennesker og dyr vælge fødevarer, der har lys-egenskaber, og afskåret dyrekød har ikke. Uden den nuværende fødekæde, vil dyrene ikke overbefolke kloden; i stedet vil de instinktivt reproducere sig langsommere eller slet ikke. Der finder absolut ingen "fordømmelse sted af Gud" for at spise kød, fisk og skaldyr, men at udtrykke taknemmelighed for de dyr, der giver disse fødevarer, er meget hensigtsmæssig. Et stærkt immunforsvar er det bedste forsvar mod skadelige stoffer i forarbejdede fødevarer og krydderier, kød fra dyr, der er injiceres med steroider, skaldyr forurenet med kviksølv eller andre giftstoffer, og genetisk modificerede fødevarer; og energien fra lys er den ultimative styrke-giver i forhold til immunforsvaret.

22. Vi ved ikke, om et moratorium for al eksisterende gæld vil være en generel bestemmelse i den planlagte omstrukturering af den globale økonomi, men det forekommer sandsynligt under overgangen fra de gamle systemer til de nye. Hvad vi ved er, at gæld fra lande, der på grund af lån til ågerrente fra Den Internationale Valutafond - penge, som gik til disse landes grådige ledere i bytte for Illuminatis kontrol med naturressourcerne - vil blive eftergivet, og det ser ud til, at justeringer i den enkeltes gæld vil være i overensstemmelse med omstændighederne, som forårsagede denne gæld. Formålet med den økonomiske omstrukturering er at fordele rigdommen i jeres verden retfærdigt, så ingen lever i fattigdom, som gør det muligt for andre at leve i luksus. Og tanken om, at når Illuminati's ulovlige formuer er generhvervet, så vil en million eller flere dollars blive givet til hvert menneske på jorden, er ren fantasi. I Jordens Gyldne Tidsalder vil tendensen være væk fra penge og hen mod systemer for deling og byttehandel - lysstyrken i sjæle vil lade disse former for vederlag for tjenesteydelser og udførelse af handel blive lige så tilfredsstillende mellem nationer som mellem individer.

23. Ingen asteroider og kometer bliver sigtet mod Jorden af magtfulde ondsindede aliens. Selv hvis dette var tilfældet, så er I omgivet af tusindvis af rumskibe og millioner af lysvæsener med teknologi til at styre ethvert himmellegeme væk, der kunne kollidere med jeres planet. Et andet rygte for at skabe frygt, at "Planet X" er på kollisionskurs med Jorden, er ligeledes en løgn.

24. Hvad er det jeres sol gør? Den reagerer på de hastige ændringer, der sker i hele jeres solsystem. Hvis jeres astrofysikere var klar over Jordens opstigning gennem "det universel tidsvindue," ville de vide, at den intensiverede solar-aktivitet er en naturlig følgevirkning, og at solen ingen fare udgør for jeres planet.

25. Ingen civilisationer vil kom ind via en stjerneportal [engelsk: ”stargate”] for at tage kontrollen og holde jer fra at ødelægge jeres planet. Lad os tale mere om stjerneportaler, og de forskellige syn på deres formål: Portaler åbnet i oldtiden af civilisationer, der kom til Gaia; åbninger, som moderskibe kan passere igennem; områder, hvor rumfartøjers besætninger observerer hændelser på kloden; kanaler, gennem hvilke vores rumfamilies teknologi fungerer med succes; sikre zoner for "walk-ins" fra andre civilisationer for at træde ind; energi-hvirvelstrømme hvorigennem lyset fra fjern kilder stråles for at hæve vibrationerne af lande eller have, der er fortættet med negativitet; og placeringer med intensiveret lys, der medvirker til at forankre lyset på planet. Der er en vis gyldighed i hvert af disse synspunkter, og vi ser også stjerneportaler som dele af det beskyttende lysgitter omkring jeres planet, der tjener som pejlemærker for de sjæle, der er frie ånder samt astrale rejsende mellem Jorden og Nirvana.

26. Der vil ikke finde en "hoppen over 4. tæthed og bevægelse ind i 5. tæthed" sted – universets love fungerer simpelthen ikke således, og det gør udviklingen af en sjæl heller ikke. Men den tid det vil tage for Jordens opstigningsrejse begyndende i dyb tredje tæthed at nå frem til hendes bestemmelsessted i femte vil universelt set være uden fortilfælde i dets hastighed. De enorme energetiske forskelle mellem tredje og fjerde tæthed gør rejsen ufattelig svær, og at overvinde mørket, der gennemsyrer en tredje tætheds verden, kan tage evigheder.

27. Der vil ikke ske følgende, at du den 21. december 2012, eller en hvilken som helst anden dato, står ved siden af to andre, og de foran dine øjne vil forsvinde ind i deres egne "tidslinjer". Selv den sædvanlige dato 31. december 2012 vil være meget som de foregående og de efterfølgende dage, det vil sige, bortset fra nytårsaftens-festerne. Forskellene mellem livet i dette øjeblik og i den Gyldne Tidsalder vil være fantastiske og storslåede, men livet vil ikke adskille sig radikalt fra den ene dag til den næste, alt som Jorden fortsætter på sin rejse gennem fjerde tæthed og videre ind i femte.

28. Forståeligt nok, er der en hel del spekulationer om, hvad der vil ske for hvem ved udgangen af 2012. Der findes ikke noget endeligt svar, fordi det, der vil ske med hver enkelt sjæl, vil være i overensstemmelse med hver sjæls unikhed. Men vi kan med sikkerhed sige, at teorien om, at et himmellegeme vil dukke op som en "anden Jord" og blive det tredje tætheds hjem for sjæle, der ikke fysisk vil ledsage den "første Jord" ind i fjerde tæthedsgrad, er fejlagtig. I er en sjæl i en menneskekrop. Jorden er en sjæl i en planetarisk krop. Hendes sjæl forblev i femte tætheds oprindelse, mens hendes krop spiralformet bevægede sig ned i dyb tredje tæthed, i de årtusinder, hvor hendes menneskelige beboere udgød hinandens blod, masse-slagtede hendes dyr og alvorligt skadede hendes krop. Hun kunne have valgt at lade hende voldshærgede krop dø, men i stedet valgte hun at genvinde sit helbred, så alle hendes beboere i deres utallige former for liv, kunne fortsætte livet der. Desuden imødekommer denne "to Jorde"-teori kun de mennesker, hvis levetids valg ville placere dem i en anden tredje tætheds verden. Men der vil være sjæle, hvis levetids valg automatisk vil føre dem til første eller anden tætheds placeringer, og i den anden ende af spektret befinder sig de sjæle, som kom fra fjerde, femte og højere tætheds verdener specifikt for at hjælpe Jorden i hendes opstigning. Når deres mission er afsluttet, vil de vende tilbage til deres hjemlande.

29. Det er også forståeligt, at reinkarnation kan være et mysterium. Vi kender jeres tanker, såsom "I et andet liv, var hun Jeanne d'Arc" eller "Han var Abraham Lincoln i hans sidste levetid". Personer, der har samme visdom, idealer og mod - eller måske de samme færdigheder og talenter og personlighedstræk - kendt af meget respekterede, beundrede og elskede personer, der levede for mange år siden i lineær tid, kan være personligheder eller sjæledele af den kumulative sjæl, der omfatter disse andre. Den person, med hvem du "skænker" en bestemt anden levetid, kan være dybt inspireret af denne samme person og efterligne de kvaliteter, der gjorde ham eller hende storartet, eller persons høje aspirationer kan tiltrække den kraftfulde energi af sjæle, I kalder "mestre". Et familiemedlem kan have valgt attributter, der meget ligner dem fra et "afdød" familiemedlem. Måske på grund af delte levetider i kontinuumets tidsløshed, kan enhver person ligne en anden bemærkelsesværdigt meget, der levede for lang tid siden i jeres lineære tid. Der er utallige kilder til usete og sædvanligvis uopdagede påvirkninger i ethvert liv, men hver eneste af jer er og vil altid forblive med at være en uafhængig, ubrydelig, uvurderlig og unik sjæl, selvom I også er en lige så elsket, integreret del af Enheden af Alt.

30. Lysvæsner i hele dette univers hepper på jer i denne overgangens tid ind i den Gyldne Tidsalder. Hold herlighederne af denne verden forrest i jeres visioner, verdenen, som allerede ER og venter på jeres ankomst!

                             _________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Matthew's næste besked vil komme ret sent, fordi Bob og jeg vil være ud af landet til vores barnebarns bryllup og familiesammenføring.

For dem, der kunne være interesseret i at stille ind på Internet-radioudsendelser, hvor jeg er gæst, da vil jeg slutte mig til Maureen Moss, vært for udsendelsen "spontan selvantændelse" kl. 18:00 pacific tid, 28. marts på World Puja Network www.worldpuja.org. Vores første show sammen fra 28. januar er arkiveret på samme websted.

De fire bøger i Mattew's bogserie og min lille bog, ”Amusing to Profound — My Conversations with Animals”, kan bestilles i bog-shoppen på www.matthewbooks.com. And Then God Said…Then I said…Then He Said… en samling af oplysende beskeder fra Gud, Matthew og mange andre kilder kan bestilles på www.awakenedhearts.com/books2.htm.]Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge