Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 8. februar 2015

Matthew Ward — 8. februar 2015


Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Vi er blevet spurgt, om Illuminati har nogen rolle i kampene i Ukraine, og hvad ISIS foretager sig. Ja, store roller i begge, men da de befinder sig "bag scenen", så at sige, tilskrives de ikke Illuminati hverken historisk eller aktuelt. Uroen i Ukraine skyldes krige, de indledte for længe siden, for at danne nye nationale grænser uden hensyn til de forskellige kulturer og de berørte befolkningers historie, og ISIS' mål med at skabe en islamisk stat har sine følelsesmæssige rødder i krige, der begyndte i Afghanistan og Irak af Illuminati inden for den amerikanske regering.

Den russiske præsident Vladimir Putin, den amerikanske præsident Barack Obama, og nogle nationale ledere i Mellemøsten og Europa forsøger nu at dæmpe ophedede situationer, som er indledt af Illuminati-kontrollerede CIA-agenter, der skabte hændelser for at opildne borgerne, og som blev udført af Illuminati-"ejede" lejesoldater og intetanende tropper, og finansieret af Illuminatis ulovligt erhvervede massive ressourcer.

Hav først og fremmest i tankerne, at turbulens løber ud af dens forskellige energetiske retninger og at det stigende energi momentum af positive forandringer fører jeres samfund stadig tættere på en fredelig, harmonisk verden. Det er nyttigt også at huske, at I lysarbejdere og medlemmer af vores universelle familie – fremskridtets fortrop - hjælpes af et stort antal i jeres befolkning.

Alle undtagen en relativ lille håndfuld personer er kærlige, medfølende, ærlige mennesker, der bestræber sig på at gøre livet bedre for deres familier og lokalsamfund, eller de tager til lande for at hjælpe de mange, der er i alvorlige vanskeligheder eller de støtter bestræbelser på at beskytte jeres miljø og dyreliv. Simpelthen ved at leve fra deres hjerter, tilføjer disse millioner og atter millioner af sjæle umådeligt meget til det lys, som i sidste ende vil sejre i hele jeres civilisation.

Da vi nævnte Nirvanas "fjerde tæthedsgrads beboelsesområde" fremkaldte det en række reaktioner. Vi takker læseren, hvis spørgsmål citeres, og vores svar vil også henvende sig til kommentarer og spørgsmål fra andre, der skrev.

"Matthew sagde: 'Personer, der går fra tredje til fjerde tæthedsgrad åndeligt og bevidst i levetiden på Jorden, kommer til Nirvanas fjerde tæthedsgrads beboelsesområder." Han sagde også, at beboere der spænder fra andet til femte tæthedsgrad eller højere. Hvorledes adskiller områderne sig, hvor de bor, fra fjerde? Hvem bestemmer, hvor folk bor? Genforenes familiemedlemmer i det område, hvor den første, der kom, er? Er folk begrænset til deres område, eller kan de flytte fra den ene til en anden? Hvilke boligforhold har beboerne? Hvad gør folk, mens de er der, og hvor længe bliver de? Jeg vil gerne vide mere om, hvad jeg skal forvente, når jeg kommer dertil!"

Først, som en påmindelse, nummererer vi tæthedsgrader, om det er masse eller placering eller sjælsudviklingsstatus, KUN for at angive fremskridt i udvikling. Densiteter er ikke opdelte og der er ingen skiltning, der angiver, hvor en tæthedsgrad stopper placeringsmæssigt og en anden begynder, og det samme gælder for sjælsudvikling. Inden for begge er der mange gradueringer, som I kan tænke på som nuancer på et farvekort, der går fra den svageste farvetone hele vejen op gennem spektret til farvens fulde intensitet. Anvendt på ophold i Nirvana, lever personer, der er mindst udviklede åndeligt og bevidst i den "svageste farvetone", og personer, som er mere udviklede, lever i nuancer, der svarer til deres status.

Nuvel, ved afslutningen af ??en fysisk levetid, går alle Jordens folk til denne multidimensionale åndeverden, således omfatter den religionernes begreber om både en himmel og et helvede. Nirvana omfatter talrige bugtende, energetisk forbundne, fleksible "lag", som kan betragtes som himlen, og en lille tæt kugle, der er adskilt fra lagene, kan betragtes som helvede. Begge befinder sig omtrent i samme afstand fra Jorden som jeres måne. Lagene er, hvad I kalder "diskarnerede", og selv om de har masse, gør deres høje vibrationer dem usynlige for jeres teleskoper, og den lille tætte kugle er for lille til at være synlig.

Vi vil først tale om lagene og deres gradueringer, som alle er i varierende vibrerende hastigheder, og hvem, der går hvor, er bestemt af de fysiske love, der styrer dette univers. Energien af ??hver persons tanker, motiver og gerninger i hele levetiden er registreret i de ufejlbarlige akashiske optegnelser, og når det tætte legeme dør, trækkes det æteriske legeme automatisk hen til den del af Nirvana, som svarer til energien i personens optegnelser.

Vi vil ligeledes minde jer om, at sjælen er fri sat, eller befriet fra det æteriske legeme – det er personligheden og dens erfaringer i livet, som danner psyken, der ankommer til Nirvana. Så det er muligt, endda sandsynligt, at medlemmer af en familie på Jorden kommer til forskellige steder. Men alle, der kommer til lagene, kan besøge hinanden. Som medlemmer i lavere lag eller laggradueringer vokser i åndelig og bevidst opmærksomhed, bevæger de sig tilsvarende videre i opholdssted.

Nirvana befinder sig i det tidløse kontinuum, så I vil ikke kun se familie og venner fra dette liv, som befinder sig der, men også kære fra andre livstider, og I vil måske foretrække at tilbringe tid med dem. De stærkere kærlighedsbånd mellem personer har altid forrang og alle ærer dette; det samme gælder for personer, der giftede sig igen, efter at deres ægtefæller døde, og alle er i Nirvana.

Nu skal vi tale om, hvem der bor hvor. Beboerne i det øverste lag er de højest udviklede: 100-medlemsrådet, der fører tilsyn med Nirvanas administrative aspekter, beboende og gæstende mestre på speciale felter og universelle familiemedlemmer, der ønsker at bo der et stykke tid efter endt frivillig tjeneste på Jorden. Et trin ned er de hovedansvarlige for overgang, tilpasset healing og assistance ved indflytning; børnepasning; uddannelse; beskæftigelse; transport; arkitektur og byggeri; underholdning; overvågning af Jorden; biblioteker og finere kunst. Derefter kommer de utallige medarbejdere i disse og andre områder, der bor i laggradueringer, der står mål med deres omfang af ansvar og fremskridt i tjeneste, åndelig og bevidst vækst og personlige interesser.

Selv om uddannelse på alle niveauer og uddannelse inden for alle områder er tilgængelige for alle, huskes færdigheder og talenter fra personlighedens andre levetider, så beboere har et væld af viden og erfaring at vælge ud fra. Beskæftigelse er altid et spørgsmål om valg, og personer, der ønsker at arbejde, kan skifte fra et område til et andet, når de ønsker det.

Babyer og småbørn går ind i fjerde tæthedsgrad. Hvis nære familiemedlemmer bor der eller i højere lag, slutter børnene sig til dem; hvis ikke, får de kærlig pleje af særligt uddannede plejere og skoles i overensstemmelse med alder og sjælsvækstsstatus på det tidspunkt, de ankom.

Dyr går også ind i fjerde tæthedsgrad. De, som I kalder rovdyr, har været planteædere, før mørke gjorde dem til kødædende for mange aldre siden, og dette aspekt i deres natur slettes fra det cellulære mønster under overgangen fra Jorden til Nirvana. Kæledyr og deres menneskelige familier genforenes af energiforbindelserne i deres fælles kærlighedsbånd. Hvis kæledyr ankommer først, strejfer de om med andre dyr, indtil et familiemedlem kommer til et af ??lagene. Fremover kan de leve sammen, hvis det er det, de ønsker - alle dyr er selvforsørgende, og ingen ejer et kæledyr, som i kender det.

Tredje tæthedsgrad er hjemsted for folk, der nægter at lytte til universelle sandheder, der adskiller sig fra deres tro og for folk, hvis karaktertræk såsom snæversynethed, grådighed, vrede, uærlighed, jalousi, arrogance, egoisme eller illoyalitet førte dem på afveje fra deres valgte karmiske lektioner. Alle disse mennesker har behov for tid og hjælp til at blive åbne for oplysning og få åndelig og psykisk styrke. Når de reagerer, flytter de til en højere graduering, hvor avanceret læring og en bredere vifte af beskæftigelsesmuligheder, aktiviteter og vækstmuligheder står til rådighed, og så videre op ad stigen.

Tro endelig ikke, at livet i Nirvana kun handler om arbejde, arbejde, arbejde eller lære, lære, lære! Ligesom på Jorden, ønsker de fleste indbyggere den selvtilfredshed, der følger med at være produktiv og kreativ og øge deres viden; og fordi de også nyder fritiden, er en bred vifte af aldersrelaterede aktiviteter og underholdning til rådighed. Alle hold og individuelle sportsgrene, undtagen dem, der ødelægger eller skader liv, er populære. Ligeså er tilskuere til eller deltagere i film, teater og koncerter; og "historie time" nydes af alle aldre. Der er rejser i hele riget, foredrag ved gæste "professorer," store fester og små sociale sammenkomster, prægtige museer og kunstgallerier, og hobbyer.

Bygninger i alle størrelser og former rejses ved fokuseret tænkning og visualisering, og selv om boliger er i overensstemmelse med udviklingsstatus, kan alle vælge et hus eller en lejlighed i en by eller bo i landlige omgivelser. Det er bemærkelsesværdigt, at de højst udviklede sjæle vælger ydmyge boliger og mennesker, der vælger palæer, føler sig senere utilpas ved sådan en overdådighed - de får disse hjem dematerialiseret og erstattet med boliger i mere beskedent stil.

Nu skal vi tale om anden tæthedsgrad, den lille tætte kugle, der kan betragtes som religioners helvede. De personer, der trækkes dertil, er dem, der konsekvent ignorerede deres samvittighed og før-fødselsaftaler, og forsætligt forårsagede store lidelser for personer, hvis sjælskontrakter ikke omfattede disse erfaringer. Da disse personer har en ekstrem modvilje mod lyset, rettes kun et knappenålshoved stort lys ind i deres mørke verden. Når de overvinder deres frygt for dette lille lys, stråles en smule mere lys til dem. Det kan tage flere hundrede eller endda tusindvis af jeres år, før de vælger at absorbere nok lys til at inkarnere på det laveste bevidsthedsniveau i en tredje tæthedsgradscivilisation, et liv, der kan sammenlignes med Jordens snegle og minutkortvarige insekter. Denne handling af guddommelig nåde visker det cellulære og psykiske mønster af ødelæggende valg af adfærd ren.

Selvom Nirvana primært er et midlertidigt hjem for mennesker, der går over fra Jorden, varierer beboere i de højere lag betydeligt. Mor, min beskrivelse af befolkningen besvarer andre spørgsmål, der er sendt til dig, og jeg tror, ??det vil være af interesse for alle læsere, så vær venlig at sætte det ind.

[Uddrag fra kapitlet "Beboere" af Matthew, Fortæl mig om himlen; Matthew sendte disse oplysninger i 1994, da han stadig boede i Nirvana.]

Matthew, hvor mange sjæle lever i Nirvana?

Mellem 10 og 12 mia. Vi kommer og går hele tiden, så befolkningstallet svinger. Du har det svært med dette tal, mor. Hvorfor?

Det virker som en masse sjæle mellem livstiderne på Jorden.

Jeg har brug for at præcisere vores befolkningstal, som er betydeligt mere varieret, end jeg har forklaret. Dette rige er primært for folk, der går over fra livet på Jorden, de kunne kaldes "almindelige" beboere, men mange andre bor her ligeledes, og jeg skal fortælle dig om dem alle.

Selvom de fleste af vores faste beboere forbereder sig på deres næste liv på Jorden, alt efter stadiet på deres sjælsvækst, forbereder nogle sig på inkarnerede eller diskarnerede liv andre steder, selv uden for vores galakse, eller de kan vælge at opleve som frie ånder. Sandsynligvis er 20 år gennemsnittet for en "lang-tids" resident, men jeg har det ikke rigtig godt med at give dig dette tal, fordi mange variabler påvirker længden af ??opholdet. Nogle sjæle føler stor følsomhed i alle aspekter, en evne, der kun erhverves i højere tæthedsgrads vibrationer, og de bliver ikke særlig længe. Nogle er så højt udviklede, at de praktisk talt farer lige igennem til deres næste vækstplacering.

Andre med denne åndelige udviklingsstatus kan vælge at blive her et stykke tid. De har opnået dette som belønning for hædret tjeneste, og de bliver i lang tid efter jeres målestok. Nogle af disse sjæl står meget højt i vores hierarki. Andre langtids beboere er her for intensiv healing af en række vanskelige liv. De bor i et roligt miljø, så længe de har brug for at komme sig, før de vælger deres næste niveau af åndelig vækstoplevelse. Alle disse sjæle er det, jeg kalder vores "almindelige" befolkning.

En anden stor gruppe er kort-tids beboere. Nogle er frie sjæle, der kommer og går, alt efter hvad behovet for vækst kræver.

Matthew, undskyld mig, tak. Husk, at her er frie sjæle folk, der synes at gå ubekymret gennem livet og gør tingene på deres egen måde uden hensyn til det "konventionelle". Er det det samme der?

Åh, nej, mor. Fri sjæl betyder udelukkende, at intet legeme, ikke engang det æteriske legeme, er nødvendigt for sjælens ophold. Men i en større forstand refererer det til den mentale indstilling eller psykiske tilgang til enhed med Gud og den kyndige varetagelse af den før-fødsel valgte mission. En af disse betingelser eller begge udgør en fri sjæls liv. Det er en anden slags læreproces og er lige så nødvendig som enhver anden lektion, der skyldes karmisk årsag og virkning.

Ok, jeg forstår. Tak.

Du er velkommen! Andre af vore forbigående beboere er lærere inden for specialområder eller studerende, der kommer på grund af udvalgte uddannelser, og de tager afsted igen, når de har fuldendt deres mål. Besøgende kommer fra andre diskarnerede riger for at fremme deres åndelige vækst og bliver så længe deres specifikke interesser varer. Og der er mange kortvarige ferierende, nogle fra overmenneskelige civilisationer. Nirvana er meget smukkere end mange andre diskarnerede riger og, ligesom feriesteder på Jorden, tiltrækker det "turister".

Der er endnu en form for beboere her, sjæle, som har påtaget sig nye kroppe på Jorden, men de bor her såvel som der. Mor, det er overhovedet ikke "underligt", og der er en god grund til disse "dobbelte" liv. Når man er motiveret for studier, kan læring opnås langt hurtigere her end på Jorden. Vi har næsten ubegrænsede fantastiske ressourcer og mesterlærere, og hele miljøet er befordrende for åndelig vækst. Hvilket bedre sted til at få viden og åndelig oplysning til at udstyre den nye personlighed?

Tak, mor. Vi har givet et oplysende glimt af livet i Nirvana, men ingen besked kan dække alle facetter af denne verden, som den personlige modtagelse af alle ankommende og hvordan de påvirkes af tankerne og følelserne hos deres kære på Jorden. Den tilpassede pleje gives til alle, der ankommer med traumatiserede psyker; det mangfoldige miljø i den åndelige verden; dets republikanske styreform; aldring og anti-ældning; eller beboernes store evne til at manifestere. Selv om vores budskaber aldrig har været en platform til at anbefale Matthew bøgerne, vil vi gøre denne ene undtagelse. Bogen "Matthew, Fortæl mig om himlen" tilbyder trøst til folk, der sørger over tabet af en elsket og er en inspirerende retningslinje for livet.

Lysvæsener i hele dette univers opmuntrer jer stadigt videre og omfavner jer med ubetinget kærlighed

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[NOTE fra Suzy: Den næste besked kommer i slutningen af ??marts eller begyndelsen af ??april, fordi jeg skal besøge familie i Sydamerika.]

Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge