Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Matthew Ward — 2. november 2020


Matthew Ward — 2. november 2020

Aktiviteter i Jordens energipotentiale; hvad Jorden har brug for; falske ”forudsigelser” fra mørke kilder; vibrationer; de mørkes livstidstilbageblik; sandheder kommer mere og mere frem

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Glødende aktivitet i Jordens energipotentiale afspejler følelser, tanker og handlinger verden over, og blandt de utallige energistrømme er der tre hvirvlende masser, der er fremtrædende.

Den ene er borgeres demonstrationer i mange lande mod undertrykkende regeringer. Den anden angår det forestående præsidentvalg i USA på grund af landets globale indflydelse. Den tredje og af størst global betydning sker uden for offentlighedens øjne. Lysets styrker, som opløser Illuminatis globale netværk, er i gang med at omringe og arrestere de vedholdende i toppen af dette hemmelige selskab.

Udfaldet af protester og resultatet af valget er sandelig af stor vigtighed for menneskene i disse lande, og på kort sigt vil det være meningsfuldt. Men det er afslutningen på de mørkes kontrol, hvilket vil gøre alle folk frie af frygt og splittelse og gøre det muligt for dem at udvikle sig bevidst og spirituelt som aspekter af Gud, guddommelige suveræne væsner, multi-dimensionelle selv’er og medlemmer af den universelle familie.

Kære søstre og brødre, det er naturligt, at jeres interesse først og fremmest angår det, som påvirker jeres liv og alle jeres kæres liv. Det er sandt for mennesker overalt - familier ønsker, at deres børn, børnebørn og fremtidige generationer er sunde, har fremgang og indholdsrige liv i en fredelig, harmonisk verden. Disse fælles værdier er langt, langt større end ideologiske forskelle, og det er grunden til, at enhed i ånd for at skabe sådan en verden er, hvor civilisationen er på vej hen.

Enhver person og ethvert regeringsniveau fra lokalt til nationalt plan må arbejde i samklang med Jordens skæbne, tilbagevendelsen til hendes oprindelige uberørte skønhed og sundhed. Biodiversiteten er hendes livsgrundlag, derfor også menneskehedens livsgrundlag, og naturbevarelse og -genopretning kræver international enhed.

Personer, som hævder, at klimaforandringer er en naturlig proces, som menneskeheden ikke har noget at gøre med, må holde op med at benægte fakta: giftige forurenende stoffer i jeres himmel, have, søer, floder og jord; dyb minedrift; olieboringer; fracking efter naturgas; ødelæggelse af skovområder; og teknologiske vejrmanipulationer er ikke Moder naturs værk. Disse aktiviteter, som har været tragisk ødelæggende for Gaias planetariske legeme, hæmmer hendes tilbagevenden til den sundhed og balance, som er livsvigtig for alle hendes beboere for at kunne overleve og trives.

Lad os i forbindelse med dette nævne nogle "forudsigelser" udtænkt af de mørke og videregivet af personer, som tror på, at problemerne er af alvorlig karakter som for eksempel, at Jorden bevæger sig mod en ny istid. Nej, det gør hun ikke - hun bevæger sig mod et moderat klima, som var fremherskende, da planeten i sin helhed var Edens have. Der var ingen snedækkede bjerge dengang, men Gaia fryder sig over deres majestætiske skønhed og den store glæde, de giver sportsentusiaster.

En anden forudsigelse, som ikke vil ske, er, at havene pludselig vil oversvømme alt land op til høje klipper og bakketoppe og drukne mange millioner. Gradvist stigende vandstande vil påvirke lavtliggende øer og kystlinjer, og beboere i disse lavtliggende områder vil flytte til højere liggende områder, længe før disse områder kommer under vand.

At tørke vil forårsage mangel på føde og vand og døden for milliarder vil heller ikke komme til at ske, ej heller vil et himmellegeme kollidere med Jorden. Og så er der den temmelig fantasifulde ide - planeten vil være for ødelagt til fortsat at være beboelig for mennesker, der overlever naturkatastrofer; de vil blive taget ombord på rumskibe, og når de vender tilbage til Jorden, vil de være nødt til at leve under Jordens overflade.

Det eneste formål med disse forlydender om skæbnesvangre situationer er at skabe frygt. Det er af den samme grund, at tallet på covid-tilfælde uophørligt udsendes i medierne, og at "eksperter" siger, at selv efter alle er vaccineret, vil virusset fortsætte med at hærge rundt om på kloden, så ansigtsmasker og social distance vil blive måden at leve på. Det er frygtens lave vibrationer, som lader de mørke blive stærke i jeres verden.

Alt i eksistens er energi, der fluktuerer på utallige vibrerende frekvenser, og den samlede sum af energierne er kosmisk bevidsthed. Mørke hjerter og sind er energi i sin laveste frekvens - bevidsthedsniveauet, hvor grådighed, bedrag, grusomhed, intolerance, skabelse af splittelse og kontrolsyge florerer - og gennem lange tidsaldre holdt de mørke styrkers marionetter Jordens civilisation på disse lave frekvenser.

Civilisationen i dag bevæger sig ind i de høje vibrationer i kærlighed, medfølelse, venlighed, tilgivelse, empati og harmoni med naturen. I og alle andre lysarbejdere - og antallet fortsætter med at stige - er de mørkes undergang. De kan ikke hindre jer i at udstråle lysets høje vibrationer, og de kan ikke fungere i dem.

Vi er blevet spurgt, om alle, som villigt befinder sig inden for Illuminatis rækker, vil blive retsforfulgt for deres forbrydelser mod menneskeheden. Nej, ikke alle. Nogle i toppen har lidt en naturlig død, andre er blevet slået ihjel, og i nogle tilfælde fortsætter "dobbeltgængere" disse personers forbryderiske handlinger. Ingen af de afdøde undgik imidlertid den universelle lov om retfærdighed, ej heller vil de, som findes skyldige inden for jeres retssystem, undslippe.

Nirvana er et fleksibelt, multi-dimensionelt rige, hvis lag eller sektioner er energetisk afgrænset, og ved universel lov tiltrækkes alle personer automatisk til det lag, der svarer til deres umiddelbare overståede levetids energetiske registrering. Personer, som bevidst forårsagede udbredt lidelse, går til Nirvanas laveste sektion, en lille klode, hvor energien er så tæt, at den spærrer alle inde, som er der. Den kan retteligt betragtes som "helvede", fordi de i livstidstilbageblikket oplever hvert sekund af den samme fysiske, mentale og følelsesmæssige smerte, de har pådraget andre. Tilbageblikket kan vare i årtusinder i jeres opfattelse af tid, og for disse personer vil oplevelsen synes endeløs.

Enhver sjæl er en del af Gud, og Han svigter aldrig nogen. Lys stråles altid til kloden, og når sjæle accepterer lyset, kommer de ud og inkarnerer som en amøbe, snegl eller et lillebitte insekt for eksempel. Disse livsformer har ingen cellulær hukommelse, derfor begynder sjælene med en "ren tavle" og udvikler sig gradvist til livsformer på det næste bevidsthedsniveau.

En læser, som refererede til vores udtalelse i et nyligt budskab - "Dagen nærmer sig, hvor størstedelen af befolkningen vil få den chokerende erkendelse, at ikke alt er, som det ser ud til" - spurgte: "Hvordan kan vi forberede os på denne begivenhed i vores støttende rolle med at hjælpe dem omkring os, som uden tvivl vil blive rystet i deres grundvold?" Det grundlæggende arbejde er blevet gjort, så at sige, og lysarbejdere bidrog til dette i stor udstrækning.

Lad os give jer noget baggrundsviden her. Det højeste universelle råd, som planlagde Jordens Gyldne Tidsalder, vidste, at hvis alle skjulte sandheder, som havde været undertrykt længe, blev afsløret på én gang, ville en tredje tæthedsgrads civilisations kollektive psyke gå i chok. Derfor må sandheder komme frem i et tempo, hvor samfundet kan tilegne sig dem, gradvist, og det har stået på i et godt stykke tid.

Kendskab til korruption i regeringer kom via fortroppen af frivillige fra avancerede verdener - I - som inspirerede Jordens folk til at vågne op. De, som gjorde det, begyndte at rejse sig mod undertrykkende regimer og ledere, som tjente sig selv. Kvinder, som gik forrest, satte kursen for deres ligesindede, som fulgte i deres fodspor politisk, professionelt, økonomisk og ved at bekæmpe kulturel underkuelse.

Udbredt korruption i de multinationale selskabers verden er også blevet afsløret af lysarbejdere, whistleblowere og undersøgende journalister. Sandheden om pædofili ikke kun inden for præsteskabet, men også i sekulære stillinger i samfundet, er kommet frem i lyset. Og samfundet lærer, at Illuminati - kabalen, Deep State, En Verdensorden, skyggeregeringen - kontrollerer den globale økonomi, medicinalindustrien, mainstream medierne og kommunikation.

Rådet vidste, at efterhånden som lyset blev ved med at udstille sandheden på alle disse områder og andre områder, ville Illuminati fortsætte med at forsøge at nå deres mål om verdensdominans og udryddelse af milliarder af Jordens befolkning. Og sandelig, de forsøgte at gøre det via en række af laboratorie-fremstillede "pandemier", hvoraf den seneste er covid-19. Den vil følge sin kurs - jo mindre energi den gives, jo hurtigere vil den løbe ud i sandet - og aldrig igen vil der ske noget lignende den i jeres verden.

Således er civilisationen blevet "forberedt", så at sige, på at håndtere sandheder, efterhånden som de kommer frem.

Vi ved ikke, hvornår det omfattende bedrag med virusset og de involverede personer vil blive offentligt anerkendt. Med det stadigt stærkere lys og så mange informationer, der er tilgængelige på internettet, kan det ikke vare meget længere, og når det sker, vil mange mennesker blive overraskede.

Reaktionerne vil imidlertid nok snarere være chok og mistro, når det afsløres, at personer beundret for deres bedrifter på deres respektive områder ligeledes har levet et hemmeligt mørkt liv. Når disse informationer offentliggøres, så vær ikke fordømmende - det vil dæmpe jeres lys, og Jorden har brug for, at jeres lys fortsat skinner med stor stråleglans!

I kan ikke gøre noget ved andres reaktioner på afsløringerne. I kan måske være i stand til at influere efterfølgende holdninger ved fx. at sige "Jeg venter på at høre, om alle beviserne er korrekte". Nirvanas overvågere af Jorden fortæller os, at i de fleste tilfælde er beviserne ubestridelige, og yderligere undersøgelser vil vise, at nogle af de anklagede er uskyldige eller blev involveret gennem tvang.

At få at vide, at mange kendte, respekterede personer deltog i samvittighedsløse ritualer, vil være smerteligt for samfundet. Den bedste måde at støtte personer tæt på jer er ved at lytte med medfølelse og omsorg.

Elskede familie, vi ved fra vores oplevelser, at en rejse som jeres ikke er nem, dog har I været vedholdende i jeres mission for at hjælpe Jordens folk. Alle lysvæsner i dette univers ærer og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

Note fra Suzy: Jeres positive tilkendegivelser af budskaberne er meget meningsfulde - tak!

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]

MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge