Home > > Matthew Ward — 2. maj 2014

Matthew Ward — 2. maj 2014

Ingen krig i Ukraine. Med tiden fred i Israel og Palæstina. Afrika. Negativitet. Bevidsthed. Ingen atomkrig, begrundelse. Genopbygning af smadrede - rystede sjæle. Dyrs betydning i en civilisations udvikling. Hvaler. Lyset i medfølelse og taknemmelighed.

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Det strålende lys af medfølelse har strømmet rundt i verden til de familier, hvis medlemmers liv endte i den sydkoreanske færge, og til familierne til dem, der menes at have været forsvundet på havet i det malaysiske fly. Alle vegne fra, hvor mange hundrede græmmes efter at have delt et så pludseligt traume, rejser der sig en strøm af medfølelse med dem fra alle jordens verdenshjørner.

Det kan således se ud, som om jeres hjerter kun er forenet i tider med flere personlige tragedier, og det er ikke tilfældet. I er altid forenet i jeres kærlighed til familien, og i ønsket om at jeres børn og alle fremtidige generationer kan leve i en bedre verden, end I har arvet. Og dette fundament af jeres enhed er langt,langt stærkere end jeres forskelle, kære søstre og brødre! Det er grunden til, at alle Jordens kulturer og racer - i det tidløse kontinuum - lever i harmoni med hinanden og hele naturen. I er medskabere af denne verden, idet I overvinder udfordringerne i den verden, I er i her og nu.

Lad os dæmpe bekymringerne om Ruslands aggressivitet i Ukraine. Det vil ikke føre til total krig. Vladimir Putin ønsker ikke en krig, og han er ikke helt forkert på den ved at tillægge uroen den delvise indblanding fra USA. Det er ikke landets regering, der står bag, det er den kendsgerning at USA er hjemstedet for CIA, og det er den Illuminati-kontrollerede fraktion af CIA, der skaber uroen globalt. Åh jo, deres "black ops" (mørke operationer) har stadig nok levedygtighed til at indfinde sig og forværre situationen, der hvor folk er utilfredse.

Tiden for nye krigszoner er imidlertid forbi, vibrationerne vil ikke meget længere støtte krigssind og kamplysten splittelse. Tiden er nu kommet til at løse konflikter ved forhandling, og i sidste ende vil alle alvorlige forskelle i og mellem nationerne løses ved hjælp heraf. Drøftelserne vil komme i ryk, så I skal ikke forvente en glidende overgang eller hurtige resultater, især hvor kampene stadig raser, og i adskillige tilfælde, hvor store følelser stadig ikke tager hensyn til fornuften.

Samtalerne om at afslutte årtiers uro mellem Israel og Palæstina gik i stå, ikke fordi befolkningen foretrækker uenighed frem for at leve fredeligt sammen, men fordi toppen af Illuminati ikke ønsker harmoni der, før regionen er under deres kontrol. De få individer, der er tilbage, holder fast i deres illusion om et verdensherredømme med Jerusalem som et af deres hovedkvarterer. Deres plan var dømt til at mislykkedes, i samme øjeblik Jordens opstigning begyndte. Og i sidste ende vil vibrationsniveauet skabe en varig fredsaftale.

Vi er også blevet bedt om at kommentere situationen i flere lande i Afrika. Det grundlæggende spørgsmål hedder: "Hvorfor er der stadig så megen brutalitet?" Historisk set har kontinentet været en arena for undertrykkelse og blodsudgydelser. Sammen med hensynsløst at dræbe hinanden, erobrede stærkere stammer de svagere og holdt dem i underdanighed eller solgte dem til slavehandlere. Den negativitet, der blev samlet i løbet af århundreder med slagtning og slaveri og senere apartheid og borgerkrige, er gradvist blevet frigivet i løbet af Jordens opstigning. Og ved at holde de lave vibrationer i disse lande i live, bliver indbyggere modtagelige for omvæltninger. Da Moder Naturs bratte metoder til at løsrive og frigive indgroet negativitet - så som jordskælv, vulkanudbrud og kraftige storme - ikke er udbredt i Afrika, er en "ren tavle" så at sige så sandelig på vej der, men det kommer langsommere end til nogle andre områder.

Ud over at hæve jeres samfunds bevidsthed, har de fremherskende vibrationer også andre virkninger. Personer, der udholder traumer af en eller anden art, måske langvarig kamp, seksuel forulempelse eller andet fysisk misbrug eller psykiske afvigelser, er særligt sårbare. Når de erfaringer fører til ukontrollabel vrede eller overvældende fortvivlelse, bryder individernes minimale stabilitet sammen, og ofte dræber de andre eller sig selv. Personer, der fra barnsben er trænet i at hævne, hvad der blev gjort mod deres forfædre, føler en intensiveret trang til at udslette den udpegede fjende. Det vil køre sit eget løb, imens viljen til at dræbe ebber ud rundt om i jeres verden.

Fællestrækket i de forskellige situationer, fortid og nutid, er at de alle var og er muligheder for at sjæle kan udvikle sig åndeligt og bevidst. Nu er det ikke kun mennesker, der tidligere har haft liv på jorden, som ivrigt drager fordel af den enestående chance for at færdiggøre tredje tætheds karma i én livstid i stedet for mange, men sjæle fra andre civilisationer kommer også for at gøre dette. Men vi ved, at det selv for jer, der forstår denne meningsfulde karmiske cyklus, er yderst vanskeligt at tænke på den måde om de mange millioner, der har valgt at leve og dø under smertefulde omstændigheder. Så vær venlig at tænke på de mange tusinde lysarbejdere, hvoraf de fleste aldrig har hørt denne betegnelse om dem selv, men som deltager i eller donerer penge til humanitære programmer, der løfter disse menneskers liv. Føl jer taknemmelige for deres indsats. Lyset af taknemmelighed er altid et værdigt bidrag.

Talrige af de seneste kommentarer og spørgsmål kan samles således: Flere lande har fjendtlige relationer, og nogle har atomvåben. Hvordan kan du være sikker på, at ingen vil blive brugt bevidst eller ved et uheld til at starte en atomkrig? Men hvis en atomkrig kan forhindres, hvorfor kan ALLE krige så ikke forhindres?

Vi kan sige med sikkerhed, at der ikke vil komme nogen atomkrig på Jorden, fordi Skaberen har bestemt, at der ikke vil blive flere sådanne krige noget sted i kosmos. Når kroppe dør i forbindelse med eksplosioner, der finder sted i jordhøjde eller ved meget lav- atmosfæriske eksplosioner, bliver sjælene ikke beskadiget, tætheden i deres fysiske kroppe beskytter dem. Når nukleare våben eksploderer i rummet, som det er sket i andre civilisationer, er sjælene, der lever som frie væsener eller i lyse tæthedsformer, ikke beskyttet. De er blevet knust og sjælens enkeltdele spredt i hele rummet.

De kan ikke blot efterlades i denne chokerede tilstand, og en genoprettelse og restaurering foregår som lange, indviklede processer, der starter med specialuddannede hold, der søger efter de enkelte sjælsdele. Nogle flyder måske omkring uden mål, uden at ænse andet end deres eksistens. Andre er måske trådt ind i velvillige sjæles kroppe, der modtog "de forældreløse". Endnu andre er måske blevet fanget af mørke væsener og holdt som gidsler. Og andre er måske så bange og forvirrede, at de kun kan tumle omkring. Men hvor end hver enkelt del befinder sig, bevarer den sjælens unikke frekvens, og det er dette sporingssignal eftersøgningholdet bruger som guidningssystem.

Når en sjælsdel er fundet og hentet frem, bliver det ført hen til hvad I ville kalde et rehabiliteringscenter og givet en behandling, der er skræddersyet til dets tilstand. Det vil sige lige den pleje der passer til erfaringerne under den adskilte tilstand. Når andre dele af denne sjæl bliver fundet, bliver hver del bragt hen til centret og forsigtigt genindført til de dele, der er blevet forynget. Når alle dele er blevet fundet og plejet, bliver de omhyggeligt reintegreret, så at alle oplevelser, erindringer og al viden er i orden og overensstemmelse med sjælens registrering i Akasha-optegnelserne. Først da kan sjælen blive fuldstændigt helbredt og restaureret til at fungere, og i nogle tilfælde har dette taget så længe som tusinder af jeres lineære år.

Denne enorme virksomhed viser, hvor vigtig hver sjæl er for Skaberen, og i dette univers, for Gud. Hvad disse splittede sjæle udholdt er årsagen til at Skaberen bestemte, at der aldrig igen vil komme en atomkrig. I overensstemmelse hermed gav Gud alle åndeligt, bevidst og teknologisk udviklede civilisationer bemyndigelse til at forhindre ethvert forsøg på at detonere atomsprænghoveder overalt i dette univers. I jeres verden, har de gjort det mere end en halv snes gange.

Gud kan ikke gribe ind i en "almindelig" krig, startet og valgt ud fra en persons frie vilje - og det smerter os at tale på den måde om krig, når nogle af vores elskede familier bliver dræbt af andre, som vi også elsker ubetinget, og deres karmiske karrusel fortsætter. Gud er forpligtet til at ære Skaberens lov, der ikke tillader nogen undtagelse i enhver sjæls frie vilje, udover at starte en atomkrig. Men Gud har tilladelse til at ære Gaias valg af massiv indstrømning af lys for at redde hendes planetariske krop og alle dens livsformer. Store, kraftfulde fjerne civilisationer, der reagerede øjeblikkeligt, gjorde Jorden i stand til at løsrive sig fra dyb tredje tæthedsgrad og starte på sin opstigningsbane.

Selvom dette er i gang med en hidtil uset hast, ved vi godt, at I til tider er ved at miste tålmodighed i længslen efter at al lidelse og vold stopper. I bliver trætte af at høre os sige, at der er store forandringer på vej, I ønsker beviser, ikke kun opmuntrende ord. Så vi skal tale om fremskridt på et område, som I måske ikke har set det i sammenhæng med planetarisk og personlig opstigning, men det er et vitalt - livsvigtigt - aspekt af en civilisations udvikling: behandlingen af dens dyr.Vi har med glæde set aktiviteter på dyrenes vegne blive udbredt i jeres verden!

Dyr er sjæle. Hvert dyr er en del af Kilden, ligesom I er det, og de udvikler sig, lige som I gør. Blandt nogle arter findes sjæle af højt udviklede mennesker, der valgte at inkarnere i disse former, specifikt for at forbedre båndet mellem alt dyreliv og menneskeheden. Kærlighed er nøglen - dyr viser jer, hvordan I skal elske uden betingelser og begrænsninger.

Intelligensen hos højere ordner er meget tæt på jeres. Og familien af hvaler og delfiner udgør de højst udviklede sjæle på planeten intellektuelt og åndeligt. Spektret af dyrs følelser og egenskaber ligner også jeres, bortset fra erhvervede egenskaber som taktik, bedrag, bitterhed og drab for sjov. På nogle måder er deres bevidsthed jer overlegen. De kender jeres tanker, de er mere energifølsomme end de fleste mennesker, og en eller flere af deres grundlæggende fem sanser er skarpere end jeres.

De er flerdimensionale sjæle lige som I er, men går bevidst frem og tilbage mellem fysiske og åndelige verdener, og de forstår, at der ikke findes sådan noget som "død". De kommunikerer telepatisk med hinanden og interagerer med de mange deva-sjæle, om hvem de fleste mennesker kender lidt eller intet til. Men disse dyrebare væsener er uundværlige for opblomstringen af alt liv på Jorden.

Lad os gå lidt tilbage i tiden her. For æoner siden levede dyrene fredeligt med hinanden og med folk, og der var telepatisk kommunikation mellem alle livsformer, herunder plante- og deva kongerigerne. Hele planeten var Edens Have dengang, og alt liv blomstrede. Da stærke civilisationer med mørke tilbøjeligheder bukkede under for de mørke styrkers vilje, nedgraderede de DNA'et hos de svagere civilisationer og inkluderede brutalitet, og de introducerede vildskab hos dyr, der førte til rovdyr-byttedyr fødekæden. Da lyset i folks bevidsthed blev mindre, begyndte de at massakrere hinanden og dyrene. Det er det, der fik planeten til at gå ned i spiralforløbet, ned i dyb tredje tæthedsgrad og forblive fastholdt dér i lange tider.

De mørke kræfter vidste, at hvalerne tjente den meget vigtige funktion af at forankre lys i havets dybder, hvor mørket ikke kan nå frem. Og for at fjerne alt lys på Jorden, påvirkede de mennesker til at dræbe hvaler, som en del af deres kultur eller handel. Og meget senere påførte de dem alvorlig skade ved sonar tests i havets farvande. Men mørket nåede ikke sit mål - hvalerne blev enige om at lade deres lys forblive dybt nede i havene, efter deres kroppe blev dræbt.

Den samme mørke indflydelse udfoldede sig i en næsten fuldstændig udslettelse af bison besætningerne, der strejfede om på sletterne på den jord, der blev til USA. Personer, der kom under mørkets fortryllelse, beordrede en masseødelæggelse, fordi de vidste, at dyrene var kilde til mad og ly, som var nødvendig for at den indfødte befolkning kunne overleve. I forhold til dette dræbte de indfødte kun lige nok bisoner til at opfylde deres basale behov, og de gav udtryk for deres ære og taknemmelighed for de liv, de tog.

Andre eksempler på mørkets indflydelse var at motivere befolkningen til at værdsætte udskårne genstande af elfenben, at få dem til tro at det er fashionabelt at bære dyrepelse, at udstoppe hovederne af de vilde dyr og fangede fisk og montere dem på vægge. At få dem til at tro, at nogle dele af dyr er afrodisia eller styrker seksuel overlegenhed. Millioner og atter millioner af dyr i naturen eller i farvande er blevet dræbt blot for at opfylde menneskehedens begærlige ønsker.

Det er aldrig faldet folk ind, at dyr har følelser og intelligens, og at mange arter er familie-orienterede. Der var aldrig en tanke om, at dyreforældrene elskede og havde omsorg for deres børn, ligesom mennesker har, og at de sørger over tabet af et familiemedlem eller en kær ven, ligesom mennesker gør. Nej, dyr var simpelthen objekter, der skulle tilfredsstille menneskelige luner. Denne dybe tredje tætheds mentalitet måtte ændres, så Jorden kunne ascendere. Og det er derfor, at mens hun har været på sin opstigningskurs i løbet af godt halvfjerds år nu, at lyset har bevidstgjort jeres samfund til at indse dyrenes afgørende betydning i balancen af alt liv på Jorden.

Efter nogle røster proklamerede, at dyr har ret til at blive behandlet humant og med værdighed og respekt, begyndte grupper at dannes for at handle på denne forudsætning. Og et par modige personer blev inspireret til at leve i den vilde natur og registrere deres observationer af specifikke dyrearter. Disse begyndelser voksede og er sidenhen væltet ind i nutidens lokale, nationale og internationale organisationer med den mission at redde dyr og deres indfødte levesteder. Nogle skaber eller udvider reservater for tilskadekomne og forældreløse vilde dyr. Andre driver krisecentre eller rednings- og rehabiliterings programmer for mishandlede husdyr. Og mange mennesker støtter disse grupper økonomisk.

Raseri over umenneskelige forhold, hvorunder fødedyr lever og dør, fremtvinger forbedringer på disse områder. Zoologiske haver skaber eller forøger de vilde dyrs omgivelser, og avlsprogrammer redder truede arter. Cirkus'er reagerer på bønner om at passe deres dyr samvittighedsfuldt og venligt. National lovgivning forbyder eksporten af indfødte dyr. Dele af at håndhæve anti- krybskyttelove hjælper krybskytter til at finde et andet levebrød. Love kræver, at opdrættere af kæledyr skal opfylde højere standarder.

Omfattende forskning i dyrs adfærd, intelligens og kommunikation viser deres lighed med jer i disse henseender. Et stigende antal kæledyr bliver adopteret. Skolebørn bliver uddannet i behovet for at sterilisere og kastrere kæledyr, samt i deres rette sundhedspleje og ernæring. Mange anmodninger om bidrag til dyrs velfærd er i omløb - selve det at underskrive en anmodning udsender lys. Og Internettet bugner med film og fotos, der viser venskaber på tværs af dyrearter, selv i rovdyr- byttedyrkæden, samt nogle vilde dyrs vilje til at være venner med mennesker.

I ved godt dette, så hvorfor taler vi om det her? For at I bevidst kan tænke over disse kæmpeskridt jeres samfund har opnået og føle jer taknemmelige! Ja, der skal gøres en hel del mere, og mange af jer har skrevet gribende breve om hvordan. Det er af afgørende betydning, at vi opfordrer jer til at stoppe med at fokusere på den grusomhed og forsømmelighed dyr udholder og føle jer fortvivlede over det. Via den universelle lov om tiltrækning, der er i evig bevægelse, kan de lave vibrationer af disse negative følelser og tanker hjælpe med at fortsætte det, I ønsker at afslutte. Ved i stedet at udsende høje vibrationer af taknemmelighed for de utallige bestræbelser, der er gjort på dyrenes vegne, spreder I lys i hele dyreriget.

Elskede familie, der er langt mere godhed og lys i jeres verden, end I måske tror. Og alle jeres kærlige tanker, følelser og handlinger føjer til denne overflod, der transformerer jeres verden. Med kærlighed, respekt og ære, hylder vi jer og ledsager jer hvert skridt i retning af de mange herligheder i Jordens Gyldne Tidsalder.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |