Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Cosmic Awareness – den 12. november 2013

Cosmic Awareness – den 12. november 2013

Lydfilen fra denne live kanalisering kan findes her.

November 2013 er en afgørende måned

Det, som er den Kosmiske Bevidsthed, er tilgængelig nu. Denne Bevidsthed beder om, at I påbegynder sessionen i dag.

Tak, Bevidsthed, fordi du er tilgængelig for denne Rainbow-Phoenix-session for vores medlemmer den 10. november 2013. Will Berlinghof fortolker dine budskaber, og Joan Mills stiller spørgsmål og er energileder. Lysloven og Kærlighedsloven er blevet påberåbt.

Er der et åbningsbudskab eller en hændelse, som du kunne tænke dig at omtale på dette tidspunkt?

Ja, der er bestemt et åbningsbudskab, som denne Bevidsthed vil dele med jer netop nu. Det er et budskab, som taler til energierne i denne tidsperiode, denne måned, som er kendt som november. Der er så mange instanser involveret på netop dette tidspunkt, som indvirker på og påvirker energierne i denne tidsperiode.

En vigtig overvejelse er de astrologiske energier, som udspiller sig på dette særlige tidspunkt. Der er en særlig stærk energi i forholdet mellem Uranus og Pluto, samtidig med at også adskillige andre planeters indflydelse er involveret. Derudover er der stadig energierne fra Merkurs retrograde bevægelse, som også spiller ind. Generelt kan man sige, at dette er en yderst vanskelig måned og en tid, hvor mange nu vil mærke en enorm byrde på deres skuldre, en følelse af skuffelse, fortvivlelse og uventede begivenheder, der sker i deres liv, som tilsyneladende ikke understøtter troen på, at ting er under forandring, at ting vil bedres, og at tingene bevæger sig fremad.

Gennem denne vanskelige tid er solaktiviteten meget stærk på grund af to kometer, der bevæger sig mod os, hvoraf den ene hedder Ison og den anden Encke. Disse to objekter har også indflydelse på sagerne, i særlig grad på hvordan de påvirker selve solen. Disse såkaldte kometer sender bølger af energi til solen. De sendte også energi til Mars og ligeså til planeten Jorden, da de drønede forbi, og de påvirker stadig jeres planet på dette tidspunkt.

Dette er ikke en utilsigtet hændelse og ej heller en kosmisk hændelse af planlagt karakter, og da kometer betragtes som planetariske objekter på en elliptisk bane, som vil bringe dem tilbage til solsystemet, så de kan svinge sig rundt om solen, kan det synes, som om dette ikke har nogen effekt, men det er ikke tilfældet. Alle kometer har en interaktiv funktion på deres rute og interagerer med solen og planeterne. Dette er i særdeleshed tilfældet på dette tidspunkt med de objekter, som kaldes kometen Ison og kometen Encke.

De skaber energetiske resonansbølger, resonansbølger, som påvirker solen og skaber store storme på solens overflade, store soludbrud, store koronale hændelser, som påvirker Jorden og således skaber en enorm effekt på de elektromagnetiske felter på planeten. Disse bølger er også en del af de energier, som påvirker Moder Jord, og er en del af hendes proces og bevægelse ind i de højere riger for det, der kaldes Gaia, for menneskeheden, det maskuline og det feminine; alt er indbefattet.

Af denne grund vil denne Bevidsthed foreslå alle og enhver, der befinder sig i en særlig vanskelig tid netop nu, at huske på, at andre kræfter også er på spil, en større udformning af det, som er den Guddommelige plan. Guddommelig indgriben spiller også ind. Det er alt for let at glemme, at man som individ er en del af meget større handlinger og bevægelser end det, der bare er ens personlige liv og hændelserne i ens personlige liv. Da individets fokus kan være så stærkt, intenst og snævert, er det ofte vanskeligt at huske på, at andre faktorer også spiller ind. Faktorer, som er en del af en større plan, en større udformning, Guds skabelse, Guds plan. Men da Gud også er den bevidsthed, som findes i alt og alle, fordi I hver især er en del af det Guddommelige stof, Guddommelig bevidsthed, selve Ånden, så er I også hver især en del af planen, og jeres handlinger netop nu i forhold til disse energier, disse kræfter, disse resonansbølger, som er at finde overalt omkring jer – i rummet, på planeten, i atmosfæren osv. – er alt sammen en del af rejsen for hvert enkelt individ.

Det kan man godt glemme og i stedet føle sig omgivet af tumultagtigt hav med bølger så høje og storme så rasende, at man klynger sig desperat til det fartøj, man er på og bare håber, at man klarer sig igennem skærene. Det er, som det er, og mange af jer, som mærker hændelser af denne størrelsesorden i jeres liv og negative bølger af håbløshed og fortvivlelse, er nødt til at stå det igennem. Dette er tidspunktet, hvor I må stå ansigt til ansigt med disse ekstreme udfordringer og gå igennem dem. Det er en tid, hvor I simpelthen må sætte én fod foran den anden og sejle igennem de tumultagtige energier, som mærkes så kraftigt og påvirker jer så meget lige nu.

Der er en grund til, at magthaverne har valgt at afholde visse øvelser og manøvrer netop nu, for de har hele tiden vidst, at energetisk set ville dette være en meget kaotisk og meget undertrykkende tid. Og når man ved og forstår, at de netop vælger dette tidspunkt, fordi det passer ind i deres største behov og ønsker, bør det ikke gøre nogen forskel. Man kan vælge at se det sådan, at magthaverne på det jordiske plan, som de betragter sig selv som, selvfølgelig har valgt netop dette tidspunkt til at lancere deres planer og handlinger.

At være bevidst om dette kan have to virkninger, eller mere præcist kan man vælge mellem de to virkninger, der er tilgængelige, hvoraf man ved at vælge den ene bliver påvirket af deres planer og giver dem større magt og styrke i ens personlige livsforhold, eller man kan vælge ikke at blive synderlig generet og påvirket. Det er muligt at undgå at blive påvirket, og man kan vælge at forblive i sit eget centrum, sin egen kerne af erfaringer, og placere sig i stormens øje, mens den raser løs alle vegne omkring én.

I dette centrum kan man observere, hvad der foregår, og selvom man kan mærke og til dels er påvirket af disse tunge energier, som hvirvler rundt, kan man stadig sætte én fod foran den anden, tage ét skridt ad gangen, én dag ad gangen og bevæge sig gennem den modstand og de udfordringer, som man måtte opleve.

Det er selvfølgelig i orden at have spørgsmål, at tvivle, at spekulere på, om der overhovedet vil komme noget godt ud af det hele. Men det, der ikke er i orden, er at opgive alt håb, fordi det virker, som om disse ydre instanser, disse manipulatorer og kontrollører, som så længe har manipuleret og kontrolleret planeten, har større kraft og bedre er i stand til at påvirke og bevirke ting, end Ånden er det. Med andre ord blåstempler man disse kræfter, man blåstempler det negative, hvis man underlægger sig den kraft og styrke, som disse instanser projicerer.

Det er af allerstørste vigtighed på dette tidspunkt, at selvom man er vidne til de aktiviteter og handlinger, som måtte forekomme i særlig grad i det kommende par dage og gennem resten af november måned, så er disse handlinger foretaget af desperate instanser, som ved, at disse uger er afgørende i forhold til deres planer, og en del af deres planer går ud på at fange så mange menneskers forestillingsevne som muligt og at få den ud på et sidespor, hvor de har fuld kontrol og dominans over den.

Det er derfor, at denne Bevidsthed siger, at det er altafgørende på dette tidspunkt ikke at blive offer for disse hændelser og omstændigheder, som magthaverne på denne planet forsøger at udføre og udspille. Det er vigtigt at se det for, hvad det er: Desperate handlinger fra en håndfuld bedragere, som kun kan bevæge sig fremad, hvis bevidste sjæle frasiger sig deres ansvar for at stå fast, for at bevæge sig fremad, trin for trin, dag for dag.

Dagene netop nu og ugerne fremover i november måned er absolut afgørende, og når dette er sagt, vil denne Bevidsthed minde enhver af jer om, at der er en fremtid for jer. At disse intense tider netop er, hvad mange af jer har marcheret hen imod igennem hele jeres liv, og det ville virkelig være en skam, hvis I giver op så tæt på målstregen. Denne Bevidsthed ser, at der er andre hændelser, som vil komme til at udspille sig efter denne måned, men visse hændelser og måden, hvorpå de mennesker, som bliver påvirket af disse, reagerer på dem, vil have en afgørende indflydelse for mange i forhold til deres tidslinjer og deres livs retning.

Man må ikke glemme, at det ikke blot er et rænkespil fra dem, som er bedragere, og som ønsker at vildlede, som udspiller sig på dette tidspunkt. Guddommelige og kosmiske energier er involveret. Universelle kræfter bliver ledt til planeten, til solsystemet, på dette tidspunkt. Stjerner og solen selv er en del af de hændelser, der udspiller sig, og planeten selv bliver påvirket, skifter kurs og bevæger sig. Der sker så meget mere, end det man lige ser eller opsnapper, og i stedet tillader så mange sig at blive fuldstændig styret af de tidsmæssige begivenheder i deres liv, ligesom de gør det af nyhederne på tv. Dette er en nærsynet måde at betragte ens liv på, ens storslåede liv. Det er altafgørende at huske på, at I er en del af en større sammenhæng, at I er en del af en større plan, og at hvis I sætter jer på linje med desperate bedrageres små og usle planer, så vil det være sådan, at sjælen har behov for at opleve disse hændelser på en måde, som svarer til sjælens egen spirituelle og evolutionære plan.

Men det forholder sig også sådan, at man kan bevæge sig ind i en højere forståelse, en højere accept af større sandheder og højere virkeligheder, som er ved at blive skabt, som er undervejs, og som allerede er blevet skabt og er en del af den større skabelse og den større plan. Hvil i dette, husk dette, gå ind i jer selv, og find den indre kerne og den indre forbindelse. Husk, at I også er en del af den kollektive Ånd, at I ikke kun har en individuel bevidsthed, men at I er multidimensionale af natur, er drevet af Ånden, er defineret af Gud, og at den Guddommelige gnist brænder stærkt indeni jer og er en del af den bevidsthedsenhed, I tilhører.

Ved at vide dette vil I få øje på og kende til en fred indeni, en tillid og en tro, som vil føre jer mod helbredelse, oplysning og illumination. Følg bevidstheden indeni mod helbredelse, mod Helios, mod illumination, og I vil opdage, at I altid har været på rette spor, hvor hård vejen end har været, og at I indimellem bliver udfordret, og alligevel vil I opdage, at dette også er en del af rejsen, en del af vejen hjem.

Lad dette være i jeres bevidsthed i denne interessante og udfordrende tid. Husk, at der er håb, altid håb, og bevæg jer med håb og tro mod den skarpe lyskegle, som skinner forude, og som guider jer mod Lyset og tilbage til jer selv.

Dette fuldender dagens åbningsbudskab.

Mange tak, Bevidsthed. Det var helt vidunderligt og vil være utrolig nyttigt for vores medlemmer. Tak.


Kanal: Will Berlinghof
Hjemmeside: Rainbow-Phoenix
Oversættelse: Anna Grete Telesford


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge