Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Sandheden vil sætte jer fri (1) - 18. april 2018


Sananda - Sandheden vil sætte jer fri (1) (The Truth Will Set You Free (Part 1)) - Adele Arini - 18. april 2018Vær hilset, mine brødre & søstre!

I dag er jeg her for at hjælpe jer med at gøre op med kraftfulde 3D overbevisninger, der kommer fra en bestemt religiøs lære. Dette budskab vil vise jer vejen til en sundere fysisk krop; et sundere, gladere liv.

Men før vi begynder, vil jeg gerne minde ALLE jer, der læser dette budskab, om, at I HAR JERES FRIHED til at tro eller mistro alt det, I læser her i dag. Og denne regel gælder ALLE de budskaber, Adele har kanaliseret på vores vegne her i det højere dimensionelle rige. Til de af jer, der ikke er helt klar til at læse/lytte til denne type af højt spirituel viden, anbefaler vi, at I stopper med at læse/lytte til det og gør noget andet.

Vi respekterer jeres Frie Vilje 100% af tiden, så det er op til hver enkelt af jer at vælge, hvad I skal tro. Vi vil fortsætte med at elske jer alle sammen meget inderligt, ud over alle grænser, om I tror på det, der er skrevet her, eller ej. Og vi beder jer om, at I viser den samme frihed, venlighed og respekt over for andre. Over for andre til at tro på, hvad de ønsker at tro på; over for dem til at tro på, hvad deres hjerter fortæller dem, at de skal gøre.

Vi har ofte sagt det, men vi vil sige det igen i dag:

Jeres hjerte vil ALTID være jeres stærkeste SANDHEDSBAROMETER.

Hvis jeres hjerte fortæller jer, at det resonerer med de højere dimensionelle informationer, der afsløres her, så er det tid for jer at tage disse oplysninger til jer som jeres egne, for at hjælpe jer med at bevæge jer fremad på jeres vej i Lyset. Hvis det fortæller jer, at I skal stoppe med at læse/stoppe med at lytte til dette budskab, måske fordi det ikke er tid for jer at vågne spirituelt, så følg venligst jeres hjerte og gør noget andet.

Hvis I vælger at fortsætte med at læse, fortsætte med at lytte til det, så gør det med den hensigt at læse/lytte til dette budskab med et åbent hjerte og sind. I bliver, hvert eneste øjeblik, altid guidet til den vej, der er mest passende for JERES egen guddommelige plan i den nuværende inkarnation.

Det er ikke let for Adele at skrive dagens budskab. Alle de budskaber, hun har skrevet, har krævet meget af hendes tid, anstrengelse og dedikation. Men nogle budskaber var vanskeligere at skrive end andre. Dette budskab er til dato den vanskeligste for hende at skrive. Og det skyldes mestendels hendes fortid som praktiserende katolik. Hun var Mig (som Jesus Kristus i min velkendte fysiske inkarnation) og Fader Gud så hengiven; så meget, at hun i en kort periode på et år, først i tyverne, alvorligt overvejede at forfølge hendes livsvej i tjeneste for andre som katolsk nonne.

Efter at være vokset op i en gudfrygtig katolsk familie, som gik til messe i kirken hver søndag og have gået i katolske skoler i hendes yngre dage, er det ikke let for hende nu ”at komme ud af skabet” og ”formelt” bekendtgøre over for verden, at hun nu er vokset fra katolicismen. Hun er blevet mere spirituelt vågen og har givet slip på behovet for at være knyttet til en bestemt religion. At gå i kirke (bare for at følge hendes families katolske traditioner) føltes som at bære tøj, der var alt for småt til hende.

Det havde føltes meget restriktivt og denne følelse fik hende til for nylig at forsvare sine overbevisninger og være tro mod sit Sande Selv. Selv om det får hende til at ”være en outsider” i hendes familie.

Adeles såkaldte ”religion” er nu ”Harmoni og Enhed” med ALT, DER ER. For at hun kan skrive disse kanaliserede budskaber, i deres Guddommelige Sandhed og Renhed, (med fuld tillid, tro og overgivelse), er hun nødt til at kunne ”gøre sig fri” af én bestemt religion og favne ALLE. En af hendes, og en af jeres, vigtigste missioner i denne levetid er at tage del i foreningen af alle medlemmer i det Menneskelige Kollektive ved at vise dem Kærlighedens vej.

  • Vejen til “Harmoni og Enhed med Alle” (uanset religion, hudfarve, penge/uddannelsesmæssig baggrund, sprog, geografisk placering, kultur/nation, seksuel orientering, etc.).

  • Inklusionens vej i stedet for eksklusion.

  • En højere dimensionel vej, der kræver, at I ALLE er den Kærlighed, I i sandhed er, i alle jeres daglige interaktioner med verden og menneskene i den.

  • En vej af ikke-konformitet, der er baseret på Guddommelig Kærlighed og Enhed med ALLE.

Jeg vil gerne minde jer alle om Gud Faders budskab med titlen ”At være eller ikke være, det er spørgsmålet”. I det budskab forklarede Han jer den SANDE funktion af alle jordisk baserede religioner/trosretninger. For de af jer, der endnu ikke har læst det, kommer det her igen:

“Alle veje fører til Rom” (Alain deLille)
”Der er mange veje til toppen af Bjerget, men udsigten er altid den samme” (Kinesisk ordsprog)

Det første ordsprog betyder, at der er mange forskellige veje for at nå det samme mål eller den samme ende. I det andet ordsprog er ”Bjergtoppen” jeres Sande HJEM med Gud eller at være i en tilstand af perfekt Enhed med Gud. ”Udsigten er altid den samme” betyder, at ligegyldig hvilken vej I tog, er resultatet, udfaldet, altid det samme. I vil altid finde Gud der, i perfekt forening med Jer.

Den vej (op til bjergtoppen), som Adele har taget, var katolicismens vej på grund af den familie, hun voksede op i. Og afhængig af jeres opvækst, geografiske placering og den dominerende religion i jeres område, opdager I måske, at I/jeres kære tilhører en anden religion. Og det er fint.

Hvis I fortsætter med at gå opad på jeres egen særlige vej, med hjertet som jeres indre GPS, vil I til sidst finde Gud, i perfekt Enhed med jer.Selv de, der har valgt vejen som en, der ikke tror på Guds eksistens eller de identificerer sig selv som ikke tilhørende en bestemt religion, vil til sidst finde Gud på bjergtoppen/ved målet for deres destination.

Alt, hvad der behøves, er at tro på eksistensen af Kærlighed. Når en person tror på Kærlighed, vil han til sidst finde sit Autentiske Selv/sin Sande Spirituelle Identitet på et eller andet tidspunkt på sin livsrejse; ligegyldig hvilken vej han har taget indtil nu.

Han kalder/benævner måske Gud ved et andet navn: ganske enkelt ”Kærlighed”, ”Øverste/Højeste Skaber”, ”Kraften”, ”Det Strålende Lys”, ”Energiens Kilde” eller ”ALT, DER ER”.

Og det er ok. Gud har det helt fint med at have mange navne.

Der er absolut ingen grund til at være uenig; der er aldrig nogen grund til at slås med hinanden over, at en vej skulle være bedre end en anden. I fortiden har der været kæmpet alt for mange krige ”I Guds navn”.

Jeg ved ikke, hvilken Gud, de, der var involverede i de krige, refererede til, fordi alt det, som IKKE gøres i en ånd af: KÆRLIGHED og ENHED, er IKKE gjort i Guds navn.

Det er helligbrøde at bruge Guds navn til andre formål end af Kærlighed. Når disse krige blev kæmpet, brugte de ansvarlige kun Guds navn for at fremme deres egne mål; deres herredømme og overherredømme over masserne af troende under deres kontrol. De brugte Gud til ”legitimering” af deres behov for rigdom og magt.

Til de af jer, hvis hjerter NU er klar og fuldstændig åben for Guddommelig, Ubetinget Kærlighed, uanset hvilken bestemt religiøs vej eller ikke-religiøs vej I har valgt at rejse ad indtil nu, vil I til sidst blive ledt til kun ÉN destination.

Når den destination er nået, vil I finde jer selv forenet med ALT, DER ER; forenet med alle mennesker, der lever på denne smukke planet Jorden. I vil også være vågnet til det faktum, at I er ét med Gaia; ét med jeres Moder Jord og alle Hendes levende væsner.

Og med den erkendelse vil I derefter fortsætte med at vågne op til jeres Guddommelige identitet; jeres Guddommelige natur og evner, der perfekt ligner Mig og Gud.Alt det, der er skrevet indtil nu herover, er blot en lang introduktion til vores emne i dag. Det har tjent til at give jer den rette baggrund (for de af jer, der ikke har læst alle vores budskaber via Adele) og en dybere forståelse (for de af jer, der har læst dem) for mit budskab i dag.

I dag vil jeg gerne dele en lille bid af min sande livshistorie fra min berømte inkarnation som Jesus af Nazareth med jer alle. Jeg vil også dele min Sande lære; den lære, som er blevet ”strøget” af tidlige kristne autoriteter for at gøre Biblen til den bog, den er i dag.

Jeg kom til verden hos to spirituelt vækkede forældre: Mary og Josef. Når et barn kom til verden hos vækkede biologiske forældre, så ville barnet vokse op fuldstændig spirituelt vågent. Det betyder, at jeg aldrig blev fanget i livets matrix, som var 3D Jorden. Jeg voksede op velvidende præcist, hvem jeg var: en elsket søn af vores Gud Skaber, som var kommet til denne planet med en meget vigtig Kærlighedsmission.

Da jeg var omkring 15 år, fik jeg en vision fra Fader Gud om den rolle, som jeg skulle påtage mig, når jeg var klar. Alt, hvad jeg gjorde, lige siden jeg modtog den vision, var at forberede mig til min Lysgerning.

Fra et højere dimensionelt synspunkt var min vigtigste mission: at forankre Kristusbevidstheden (også kendt som Bevidstheden om Ubetinget Kærlighed og Enhed) i Planeten Jordens hjerte ved selve min tilstedeværelse i en af de mørkeste perioder, Menneskeheden har gennemlevet i dens tidlige historie. Jeg skulle være et kraftfuldt forbillede af Lys. Et forbillede, der inviterede alle (der levede i min tid som Jesus), der var klar til at vende tilbage til Sandheden om Hvem De Var, Hvor De Kom Fra og Hvad De Kunne Blive.

Dengang havde jeg mange tilhængere; mange mandlige og kvindelige disciple (ikke kun de berømte 12). Tusinder af mennesker deltog jævnligt i mine undervisningssamlinger; hvad jeg i mit indre ville kalde ”at vække og oplyse mennesker om højere dimensionel Visdoms” samlinger. Mennesker i alle aldre, alle baggrunde, deltog ofte i mine undervisningssamlinger: de syge, de rige, de fattige, de lærde/uddannede jødiske præster, nogle romerske embedsmænd/soldater. Min lære tiltrak mange på grund af den store mængde af Lys/Kærlighed vibrationer; vibrationerne af Ren Sandhed og Visdom, der blev delt med folkemasserne.

Min gerning kunne ikke vare for evigt. Min lære, selve min tilstedeværelse, udgjorde i høj grad en trussel for det eksisterende religiøse paradigme. Mennesker, som besad høje autoritetsstillinger i det jødiske samfund på den tid; mennesker, hvis hjerter allerede var lukket i for Guddommelig Kærlighed & Sandhed på grund af deres grådighed efter rigdom og/eller magt; disse mennesker samledes for at diskutere en plan om at stoppe min gerning og begrænse den omsiggribende effekt af min Lære på de skarer af mennesker, der var blevet ”sande troende”.

Jeg vidste, hvad der skete på den tid, hvor dette ”drama” udspillede sig og lod alting udspille sig, som det var meningen, det skulle gøre. I hver en tid i Jordens historie, selv i dag, er der altid sjæle, der har valgt at spille en rolle som en del af Mørkets Kræfter. Og der er altid sjæle, der spiller rollen som ”en, der lever i Lyset” for at balancere tingene, så ALT ikke er tabt.

(Hvis I ikke allerede har gjort det, så læs venligst mit tidligere kanaliserede budskab med titlen ”At favne mørket” (”Embracing the Dark”) for at få en dybere forståelse af sjæle, der spiller Mørkets rolle).Illusionerne/de store dramaer, der finder sted i de evige ”kampe” mellem Lyset og Mørket, fortsætter med at udspille sig, ligegyldig hvilken tidsperiode i Jordens lange historie I har valgt at inkarnere i. ALT er godt i Guds Store Rige.

Alt er, som det skal være, for at give jer (den Evige Ånd/Sjæl, som I er) friheden til at opleve alt det, som I ønsker at opleve. I mange af jeres tidligere livstider (i hele det fysiske Univers/”Legepladserne”, som vor Fader/Moder Gud har skabt og som I kan lege i) har I valgt at spille begge roller som: en, der lever i Mørket og en, der lever i Lyset.

I er alle på en uendelig ”stor og evig færd” for at udvikle jer og blive den næste ”store vision” af, hvad det Højere Selv beslutter, at I ville elske at være.

Lad os vende tilbage til min livshistorie som Jesus af Nazareth. Jeg vidste (længe før starten på min gerning), hvordan ”dramaet”, som var mit liv på Jorden, ville ende; jeg kendte også mange af de involverede birolleindehavere og de roller, de ville spille i det. Mange ting/begivenheder blev afsløret for mig i ”visioner”, før de faktisk fandt sted i min fysiske virkelighed på den tid. Jeg kendte dem ALLE og dog løb jeg aldrig væk fra det. Jeg forsøgte aldrig at undslippe mit endelige endeligt.

Med en stor portion mod, styrke og tapperhed praktiserede jeg hver dag kontinuerligt kunsten at ”give slip og overlade det til Gud”. Jeg havde taget mit eget store ”spring fra klippen” og havde fuldstændig overgivet mig til: Fader/Moder Gud og mit Højere Selv, så min vigtige Guddommelige mission om at forankre højere dimensionelt Lys og blive et kraftfuldt forbillede af Lys for verden (og som alle fremtidige kristne kunne følge) kunne blive gjort til virkelighed.

Dengang vidste jeg (fra de visioner om ”fremtidens Nova Gaia”, som jeg havde modtaget) på grund af min direkte deltagelse i: ”forankring af Kristusbevidsthedens Lys” gennem min fysiske krop/mit fysiske liv, at der vil komme en tid, hvor Gaia, jeres Moder Jord, og alle Hendes indbyggere endelig kan stige op til de højere dimensioner, hvor Hun, og I alle, til syvende og sidst kom fra.

I alle kom fra ”den absolutte virkelighed”, som er Guds Rige, hvor ALT er Kærlighed. Alt er Enhed. Alt er Fred og Harmoni. Alt er Overflod. Og den tid er nu kommet! Nu er det tid for Gaia og alle jer at vende tilbage til Guds Lys; til den Kærlighed, der er jeres Højere Selv, mens I stadig er i fysikalitet.

Det er tid for alle medlemmer af det Menneskelige Kollektive at bringe sig i overensstemmelse med deres Højere Formål/Mission ved at være fysisk inkarneret her lige nu: i en tid, hvor denne massive FORANDRING, (det stor ryk ud af de lavere dimensioner til de højere), hvor dette monumentale DRAMA/SHOW udfolder sig/udspiller sig.

Mange af jeres højere dimensionelle galaktiske brødre og søstre følger med i, hvad der sker. De er kommet fra alle hjørner af dette Univers; er vandret gennem alle dimensionerne; gennem tid og rum for at være her. De er kommet som støtte for Lyset og for at sikre, at det ENDELIGE UDFALD, denne gang, vil ske som allerede dekreteret af Fader/Moder Gud.

Det længe ventede Himmelske Rige på Jorden er HER NU.

Jeres galaktiske familie er kommet efter at have hørt historierne om ”det store slag” mellem Mørket og Lyset, for ”det rette” for Gaia. For ”det rette” for Menneskehedens sjæle. De er her for at hjælpe jer alle med at tage jeres ENDELIGE beslutning (om at Stige op eller ikke at Stige op) uden den tunge indflydelse fra den 3D Matrix, I har levet i i æoner.

Det er nu tid for jer ALLE at beslutte:

”Spiller I nu Mørkets rolle? Eller spiller I rollen som en, der lever i Lyset? Ønsker I at fortsætte med at leve jeres liv, hvor I er forpligtet til den specifikke rolle, I har valgt? Eller ønsker I at forandre det til dets diametrale modsætning? Ønsker I at blive en større person, end I er lige nu? Ønsker I at vende tilbage til ”det Lys og den Kærlighed”, som I allerede er, i spirituel SANDHED? Eller ønsker I at fortsætte med at spille rollen som en, der er i dyb, spirituel søvn og aldrig vågner op i denne levetid? Ønsker I at leve i et kærligt, glædesfyldt, fredfyldt og fuldstændig forenet 5D samfund, som er Menneskehedens fremtid?”

”Eller foretrækker I at leve i et 3D samfund, hvor had, vrede, dualitet, adskillelse, grådighed, magt, frygt, penge fortsætter med at være ”hovedtemaerne” i jeres dagligdag? Foretrækker I at tage kampen op og nægte at fortsætte med at leve i sådan et lavere vibrerende samfund? Er I klar til at indrette hele jeres væsen, hele jeres liv til og aktivt tage del i: skabelsen og manifestationen af Nova Gaia, så det faktisk bliver jeres ”fremtidige” fysiske virkelighed? Eller foretrækker I at fortsætte med at spille rollen som en, der: ikke ønsker, at Nova Gaia sker og aktivt gør, hvad I kan, for at forhindre det i nogensinde at ske?”Disse er meget dybe spørgsmål, som KUN I har det ”rette” svar på.
VALGET ER I SIDSTE ENDE JERES.
Jeres frie vilje respekteres altid af os alle her i Himlens kompagni.

Selvom det er blevet sagt før, er det vigtigt for jer alle at integrere Sandheden i den følgende udtalelse: Et valg er IKKE bedre end et andet. Ved at foretage valget om ”at stige op nu, i dette liv” gør jer IKKE bedre, end de, der foretrækker ”ikke at stige op nu”. Alt afhænger af hver enkelt sjæls parathed til at bevæge sig ind i en højere dimension bevidsthedsmæssigt; en højere dimensionel måde ”at Være ÉT” med ALT, DER ER.

Hvis jeres kære ikke er klar til at stige op i denne levetid (I kan nemt fornemme det når: de ofte udspiller de roller hos mennesker, der er det fuldstændig diametralt modsatte af deres naturligt kærlige Højere Selv), så respekter venligst deres valg. Lad dem leve deres liv på måde, de ønsker at leve. Slip al kontrol og stol på Gud. Stol på jeres eget Højere Selv. Og stol på, at jeres kæres Højere Selv kontinuerligt vil guide deres ”fysiske selv” til i sidste ende at vende tilbage til Lysets vej.

Send Lys og Kærlighed til dem (visualisér, at det kommer direkte fra jeres hjerter til deres), så de en dag, på det perfekte Guddommelige Tidspunkt (hvilket de selv bestemmer), også kan vende tilbage til deres Højere Selvs Lys og Kærlighed.

I kan vælge ikke at blive ”trukket” ind i deres mørke dramaer/dagsordener ved at nægte at deltage; ved at nægte at blive involveret; ved at nægte at være i deres indflydelsessfære.

Forestil jer, hvis lederne af en stor nation har planer om at gå i krig med dens naboland. Men ingen melder sig ind i kampen. De ”soldater”, der er medlemmer af nationens militær, er nu: blevet meget spirituelt vækket og har besluttet ikke længere at tage del i nogen aktiviteter, der ikke er baseret på Kærlighed. Hvad vil der ske med den krig, når nationens borgere nægter at tage del i den? Den vil aldrig blive udkæmpet.

Hver og en af jer må lære at give slip på al frygt.
Giv slip på alt det, der holder jer væk fra jeres egen Guddommelige Suverænitet som den kærlige, dog kraftfulde Skaber, som I virkelig er.

Stop med at være enig i, hvad I tror, verden/folk omkring jer ønsker, I skal være, for at få jer til at føle, at I tilhører en gruppe.

Hvis nogen beder jer om at gøre noget, så stop op og spørg jeres Højere Hjerte, ”De ting, som disse mennesker/denne gruppe beder mig om at gøre, er de i overensstemmelse med mit Højere Selv? Er de i overensstemmelse med min Højere Mission/mit Højere Formål med at være her?”.

At leve jeres liv autentisk ved at følge jeres hjerte er den hurtigste vej til: glæde, succes, at leve et liv i overflod og at blive ét med jeres Højere Selv.

I alle vil aldrig mislykkes med at vende tilbage til tilstanden, hvor I er Ét med Gud, Ét med ALT, DER ER, ved slutningen af alle jeres fysiske eventyr/inkarnationer på Planeten Jorden. Så alt er altid godt. Der er intet at frygte. Alle lever deres fysiske liv på en måde, det er meningen, de skal, i overensstemmelse med deres egen store Guddommelige Plan; på deres egen storslåede vej i Lys som de evige Sjæle, de er.

Det er slut på Del 1 af mit budskab i dag. I Del 2, som Adele vil offentliggøre en af de nærmeste dage, vil jeg fortsætte med at dele min virkelige, Autentiske Lære fra min inkarnation som Jesus af Nazareth med jer alle.

Jeg sender jer alle meget Lys og megen Kærlighed.

Jeres broder Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge