Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Velkommen til Nova Gaia - 15. marts 2018


Fader Gud - Velkommen til Nova Gaia (Welcome to Nova Gaia) - Adele Arini - 15. marts 2018Mine kære børn

Det er med stor glæde, at jeg nu byder jer velkommen til jeres nye hjem, Nova Gaia.

Det har været en ganske udfordrende rejse for Gaia, jeres Moder Jord, at nå dette punkt i hendes evolution. Jeg skabte og udpegede det store, kraftfulde, levende væsen, der er Gaia, som er jeres vogter, jeres beskytter, jeres livgiver og jeres midlertidige hjem, mens I er væk fra jeres virkelige HJEM hos Mig.

Gaia, velsign hendes strålende Hjerte, har udvidet en åben invitation til alle sjæle; alle racer af væsner fra forskellige civilisationer, i æoner. Hun byder alle velkommen til at leve på Hendes planetariske krop uden undtagelse. På grund af dette har Planeten Jorden været en af de populæreste destinationer i denne galakse for enhver sjæl, der ønsker at opleve et fysisk 3D liv.

Forud for den fysiske fødsel er alle sjæle, der besluttede at inkarnere på Jorden, blevet anmodet om at indgå en kontrakt med/afgive et løfte til Gaia. I har alle lovet at passe på jeres planetariske hjem på den bedste måde, I kan, hver eneste dag. I har også afgivet løftet om at behandle alle Gaias levende skabninger i det rum, som I deler, med megen kærlighed og respekt.

I æoner er disse kontrakter stort set blevet ignoreret. Når først de var inkarneret fysisk på Jorden, glemte mange sjæle deres løfte til Gaia. Gaia og hendes levende indbyggere (især dem i Plante-, Dyre- og Mineralriget) har lidt umådeligt. Menneskeheden tænkte, at disse levende væsner ingen stemme har. Intet kunne være fjernere fra sandheden. De har alle en stemme, menneskeheden har imidlertid mistet viljen til at lytte.

Nogle mennesker tror, at skovrydning er normalt; at det er i orden at fælde så mange træer som muligt og efterlade mange dele af landet nøgent. Trods alt har menneskeheden brug for papir, møbler og at bygge huse. Og disse træer er blot et middel til at nå målet. Nogle mennesker gav endda sig selv ”et klap på ryggen” for at have plantet et træ eller to, for hvert eneste modent, gammelt træ, de havde fældet. De indså aldrig, at disse gamle træers eksistens er grunden til, at der er nok af frisk ilt på Planeten, som I kan indånde. Disse træer besidder også megen Visdom fra alle Tidsaldre. Alle jer, der i øjeblikket har evnen til at kommunikere med alle i Planteriget, har opdaget, at disse træer er levende, guddommelige væsner, så fulde af visdom, kærlighed, glæde og humor.

Få mig endelig ikke til at begynde at tale om lidelserne hos dem, der tilhører dyreriget. Det bringer virkelig tårer frem i mine øjne, hver gang jeg ser Gaia og hendes indbyggere ”tilsyneladende” uden stemme blive mishandlet, nogle gange brutalt, hver eneste dag; milliarder af gange verden over. Hele dette vanvid må stoppe. Det vil afgjort stoppe. Faktisk er det allerede stoppet i det store NU, hvor Nova Gaia eksisterer.

Det, menneskeheden ikke har formået at indse, er, at når I ser ind i et dyrs øjne i længere tid, vil I begynde at se Mig i dem alle. Jeg er Allestedsnærværende. Jeg er i selve den luft, I indånder; det vand, I drikker.

Der er Ingen steder, hvor Gud ikke Er.

I alt, hvad I ser, vil I genkende tilstedeværelsen af Guddommelig Kærlighed; Gudsgnisten, som også bor i hvert eneste menneske. Ikke længe efter vil I være i stand til at se jer selv reflekteret i deres øjne. I vil blive forelsket i ethvert dyr, når I har tilbragt tilstrækkelig lang tid med det, ligesom I ville med jeres eget elskede kæledyr.

De af jer, der besidder et højere niveau af energetisk sensitivitet, har nu indset, at der ikke er nogen adskillelse mellem jer og Alt, Der Er. Alt er så indbyrdes forbundet. Enkelt sagt: videnskabeligt, energetisk og spirituelt er I alle ÉT, med Mig, med hvert eneste levende væsen på Planeten Jorden og med Gaia Planeten Jorden hende selv.

I, der besidder dette højere niveau af energetisk sensitivitet (den gruppe af mennesker, der nogle gange bliver kaldt empatikere (eng.: empaths), har haft det sværest med at leve på Jorden. De kunne føle og let blive påvirket af Gaias og mange af hendes indbyggeres umådelige lidelser.

Nogle af jer, der læser dette, har endda nået en fase, hvor I virkelig har legemliggjort Samhørigheds- og Enhedsbevidsthed og har således været i stand til telepatisk at kommunikere med Gaia og alle i Plante- og Dyreriget. I ”ved og føler” udmærket omfanget af den skade, Gaia og hendes indbyggere ”uden stemme” bliver forvoldt hver dag.

Og alligevel, fordi jeg tidligere havde designeret Jorden til at være en Fri Vilje planet, har I alle følt det, som om der ikke var meget, I kunne gøre for at forsvare rettighederne hos sårbare grupper af mennesker og/eller andre levende væsner på Planeten.

Man kunne deltage i demonstrationer; man kunne også være en ”trækrammer” eller blive vegetar/veganer. Men inderst inde, alle jer, der allerede gjorde disse ting, følte det stadig, som om disse handlinger i virkeligheden ikke hjalp meget til at ændre verden. Trods alt er respekt over for andres frie vilje også en del af jeres vej til Lys og Kærlighed.

Det følgende er mit budskab til alle jer, der tilhører ovennævnte gruppe af sjæle:

”Vær centreret i Lyset, mine elskede børn og fortvivl ikke, føl jer heller ikke hjælpeløse. 3D levemåden får nu en ende. Meget snart vil KÆRLIGHED være det eneste navn på spillet. Vold, grusomhed, mishandling, intolerance, uretfærdighed, diskrimination eller vanrøgt vil snart ikke længere blive accepteret eller tolereret af flertallet af Menneskeheden, som har længtes efter at leve i en ånd af Fred, Kærlighed, Samhørighed og Enhed, og Overflod.

Massivt, intenst, højt vibrerende Kristus Bevidstheds Lys fortsætter med at strømme ind fra himlen, hvert eneste øjeblik hver eneste dag. Ikke et eneste levende væsen kan undslippe Mit Lys’ berøring. På de mørkeste steder, i de mørkeste hjørner i mange dele af denne verden er der uendelige mængder af kraftfulde Spotlys, der skinner på ALLE nuværende aktiviteter, der ikke er baseret på Guddommelig Kærlighed. Forestil jer, at utallige spotlys bliver tændt på et mørkt stadion og hele stedet bliver så lyst, som om natten er blevet til dag. Det er, hvad der for tiden sker verden over. De, der tager del i lavere vibrerende aktiviteter, kan ikke længere gemme sig i mørket. De vil begynde at sætte spørgsmålstegn ved deres måder og blive guidet til at ændre sig og vælge den vej, der fører tilbage til deres Højere Selvs sande Kærlighed og Lys.

På grund af jeres forøgede sensitivitet ved jeg, mine meget empatiske børn, at I har lidt lige så meget som verden omkring jer har lidt, og af den grund vil I alle blive bedt om at være 5D ledere inden for jeres egne ekspertise områder. Tun hver dag ind på jeres egen indre vejledning, jeres eget Højere Hjerte/indbyggede GPS, og vi vil arbejde sammen for at forandre alle aspekter af Jordens 3D dagligliv til en ånd af Enhed og Samhørighed. I er bestemt til at være, hvor som helst I er, i tidens store øjeblik lige nu. Hav troen på, at alt er perfekt lige nu, i overensstemmelse med Vores Guddommelige Plan.”

I den næste del af dette budskab vil jeg gerne dele en lille bid med jer af, hvad livet vil være som på Nova Gaia. Når Menneskeheden har opnået 5D levemåden, vil livet der i sandhed være langt ud over, hvad I for tiden kan forestille jer. I har virkelig glemt jeres højere dimensionelle fortidige/fremtidige liv, og derfor er jeg her og deler dem med jer i dag for at hjælpe med at styrke jeres motivation og for at hjælpe jer med fortsat at blive på jeres egen Storslåede Vej af Lys, ligegyldig hvilke daglige udfordringer I konstant står overfor.

Når al støvet har lagt sig og når Jordens indbyggere begynder at legemliggøre Samhørighed med og Kærlighed til ALT OG ALLE, vil Jorden gå ind i en periode af Fred. Enhvers hovedfokus vil være spirituel vækst og at blive Mestre i Skabelse og Manifestation. ”Mysterie Skoler” vil blive etableret mange steder over hele planeten, som vil lære deres studerende Enhedens, Mestringens og Oplysningens vej. Alle vil arbejde sammen med jeres Galaktiske Brødre og Søstre for at heale planeten og for etablering af et 5D paradigme i alle aspekter af menneskelig eksistens.

Herunder er nogle eksempler på, hvordan livet på Nova Gaia; i et 5D samfund vil være:

* Penge (alle slags: papir, mønter, guld etc.) vil en dag være forældet. Hvis I har brug for/ønsker jer noget i jeres liv, kan I bruge åndelige kræfter, jeres egne kraftfulde Guddommelige Skaberkræfter til at skabe det ud af den blå luft. Koncepterne om skat, bankvæsen og drift af en forretning/virksomhed med sigte på profit vil også blive forældet, når penge ikke længere eksisterer. Penge (og hvor mange man har) vil ikke længere være en grund til splittelse og adskillelse for Menneskeheden.

* Alle vil blive opfordret til at leve for at tjene det Højeste Gode for alle på Planeten på en måde, der bedst passer til jeres egne talenter, gaver og kald. I vil være fuldstændig fokuseret på spirituelle fremskridt og på at tjene Kærligheden i alt, hvad I gør. At arbejde 9-5 i et job, som ”blot betaler regningerne”, vil blive en ting, der hører fortiden til. Alle vil leve et rigt liv og således være ”økonomisk” frie til at forfølge deres egen passion; deres egen vej i glæde og opfyldelse.

* Menneskeheden vil være en race af væsner, der, overvejende, kommunikerer telepatisk. I er i stand til at sanse/kende hinandens tanker og kan sende beskeder, over store afstande, via jeres 5D sinds kraft. I vil lære at være Mester over jeres tanker i de første år af livet på Nova Gaia.

* At rejse hvor som helst i verden vil ske øjeblikkeligt, når I visualiserer og koncentrerer jer om destinationen i jeres sind. Jeres fysiske kroppe vil være blevet krystallinsk baseret på jeres Højere Selvs Guddommelige Lyskrop. Det vil muliggøre øjeblikkelige rejser til alle dele af verden. Jeres Lyse fysiske kroppe vil ikke længere have brug for søvn, føde eller drikke for at opretholde sig selv. I kan eksistere udelukkende på Lys. I er frie til stadig at spise eller drikke, men det vil udelukkende være baseret på glæde og ikke nødvendighed.

* Der vil ikke længere være behov for grænser mellem verdens lande. Alle steder på denne planet vil være Jeres Hjem. Der vil ikke være brug for pas; ikke behov for militær/grænsesikring. Alle våben, som potentielt kan ødelægge planeten og/eller alle dens indbyggere vil blive ødelagt. Der vil være en dyb følelse af indbyrdes forbundethed og Kærlighed over for alle, og således vil I ikke længere være bange for fremmede. Der er ikke noget ekstra, I behøver at gøre/have for at beskytte jeres nation, jeres måde at leve på, når ALLE på Jorden bliver den fysiske legemliggørelse af Guddommelig Kærlighed.

* Der vil ikke længere være behov for en regering for hver enkel nation/land på Jorden. I alle spirituelt udviklede samfund i hele dette Univers er der kun ÉN Planetarisk Regering/Lederskab, som består af repræsentanter fra alle nationer/alle de forskellige kulturer i den verden. Tænk på jeres ”Forenede Nationer”, men i en større, mere Forenet målestok. Jeres nyvalgte Forenede Nationer; jeres planets Centrale Regering vil være ansvarlig for at tage beslutninger og give vejledning om det, der potentielt kan påvirke den menneskelige race som et hele. Jeres valgte ledere vil bestå af kun højt udviklede mennesker, der har de reneste intentioner om at tjene det Guddommelige Lys og det Højere Gode.

* Alle I Gaianere (som I snart vil blive kaldt, og ikke Jordboere *latter*) vil blive budt varmt velkommen med stor Glæde og Kærlighed til gruppen af højere dimensionelle civilisationer og være aktive deltagere i det Galaktiske fællesskab. Og det betyder: hele Universet vil være tilgængelig for jer alle. Andre Planeter, galakser og stjernesystemer vil være jeres legeplads. Rummet vil ikke længere være et ”Uudforsket Territorium” for fremtidige Gaianere. Jeg er sikker på, at mange af jer nu er klar over, at spirituelt og teknologisk udviklede racer, så som Plejadianerne, Arcturianerne, Venusianerne og mange flere, har ageret som Vogtere af denne Galakse i æoner; i meget lang tid. De har guidet og beskyttet Menneskeheden i tjeneste for Lyset og det Guddommelige. En dag (når menneskeheden er vokset til at være en spirituelt udviklet race) vil Gaianere også påtage sig den rolle og blive beskyttere og vogtere af en anden planet/civilisation, som vil gå igennem en massiv udvikling fra de lavere til de højere bevidsthedsdimensioner.

Afslutningsvist vil jeg sige, at jeg kender hver og en af jer, som læser disse budskaber. I er fortsat med at læse, fordi I et eller andet sted dybt inde, jeres indre væsen, resonerer med indholdet af disse budskaber. Selv om Nova Gaia (Utopia Jorden), som jeg netop har beskrevet herover, lyder for godt til at være sandt, ved I på en eller anden måde, at det er jeres fremtid. I nuværende inkarnation for dem, der har valgt at Stige op. Faktisk, i det evige store øjeblik af NU’ET, eksisterer Nova Gaia, og I alle spiller nu jeres rolle for at manifestere den i jeres fysiske virkelighed, lige her, lige nu.

Jeg har dekreteret, at det NU er tid for Gaia, og alle Hendes levende indbyggere, at vende tilbage til KÆRLIGHEDENS storslåede vej. Mange lysvæsner (på begge sider af riget: det fysiske og ikke-fysiske) arbejder utrætteligt på at få det til at ske. Fiasko er en umulighed.

Det lovede Himlens Rige på Jorden er her NU, og det er op til hver og en af jer at gøre krav på det og gøre det til jeres. Som altid, som med alt andet, har I jeres frihed til at tage del i det eller til ikke at tage del i det. Vi respekterer hver enkel sjæls beslutning og vi hjælpe jer alle i jeres egen spirituelle udvikling.

JEG ER DET STORE, JEG ER. I er alle uendelige udtryk af Mit Guddommelige Selv. I bliver, hvert øjeblik, konstant støttet og helt igennem elsket ud over alle grænser.

Jeg sender jer alle Mit Lys og Min Kærlighed,

Fader Gud.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed. Namaste.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge