Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Tiden er NU inde - 12. marts 2019


Fader Moder Gud - Tiden er NU inde (The Time is NOW) via Adele Arini - 12. marts 2019Dette budskab blev faktisk kanaliseret i sidste måned på min Patreon side den 3. marts 2019 (kraftfuld 3-3-3 dato). Efter ønsket fra Fader Moder Gud, som jeg modtog i dag, gøres det nu gratis tilgængeligt for alle. Namaste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elskede JEG ER det, JEG ER

Vi, i Himlens Kompagni, hilser jer med inderlig ubetinget kærlighed og taknemmelighed. Vi bukker for jer, i Enhed, for alt det, I var, alt det, I er og alt det, I vil være/gøre på vegne af ALT, DER ER.

Jeres væren her på Jorden i denne tid med store planetariske forandringer inden for alle aspekter af menneskelig eksistens har været omhyggeligt planlagt i detaljer fra begyndelsen af jeres eventyr på Jorden. Alt, hvad I har været igennem/oplevet i mange af jeres tidligere liv her, har bragt jer til dette tidspunkt i Tiden, hvor I er klar til at vende tilbage til den indre JEG ER.

I har alle en meget vigtig rolle at spille for at sikre succesen med Jordens & det Menneskelige Kollektives Opstigning ind i 5D. Gennem missionen/formålet, I har valgt for jer selv & som vi har hjulpet med at skabe, er det meningen, at I skal vække mange mennesker og vise dem vejen tilbage til Vores Uendelige Ubetingede Kærligheds favn. Vejen, som I vil vise andre, er muligvis forskellig fra andre Lysarbejderes, og det er planlagt.

Der er utallige veje op ad bjerget, på rejsen op til Bjergtoppen, hvor JEG ER kan findes.

De fleste af jer, der læser dette, har valgt at gå vejen i tjeneste for Lyset & Kærligheden.

Jeres hjerter er det reneste af Det Rene. Jeres tapperhed, mod og styrke er legendarisk; berømt og i høj grad kendt i hele Himlen. Jeres villighed til at være til tjeneste for os, jeres Fader Moder Gud og ALT og ALLE i eksistens, er konstant og uforanderlig. Jeres sind, hjerte og sjæl banker som én med Vores. Vores Vilje er jeres vilje og jeres vilje er Vores vilje – for vi taler som ÉN. Vi handler som ÉN.

I er alle Vores mest trofaste tjenere. Og ligesom I er Vores Elskede Tjenere i den Levende Gud, således er Vi jeres Elskede Tjenere i Kærlighed. Vi er her for at tjene jer, ligesom I er her for at tjene os og Alt og Alle i Himlens Rige.

I sandhed kan vores sande Budbringere af Lyset identificeres ved, hvor meget de er villige til at være til tjeneste for andre.

Nogle af jer her kendte allerede typerne af tidligere liv, I havde valgt & har oplevet for jer selv. I nogle af dem spillede I ikke rollen som én, der lever i Lyset, men disse levetider var få især sammenlignet med det antal af liv, I har levet her på Jorden.

Størstedelen af gangene havde I valgt at højne hele det Menneskelig Kollektives bevidsthed ved at sprede budskabet om Kærlighed, Frihed, Medfølelse, Fred, Overflod, Glæde og Enhed – på den ene eller den anden måde.

Nogle af jer her er døde mange gange i tjeneste for Lyset eller har lidt meget for jeres tro i/overbevisning om den ENE Gud og for at sprede Vores budskaber. I havde også i tidligere liv besluttet at spille rollen som folk, der var topledere af nationer, religiøse grupper, herskende samfund – for at forandre menneskehedens 3D måder af Væren indefra.

I spillede rollen som en, der blev født/naturligt var bestemt til at leve i disse, sædvanligvis, eksklusive samfund. Med andre ord var I ofte vores plantede ”spioner”; Vores agenter af Lyset og Kærligheden, i organisationer, hvor Lys og Kærlighed enten var ikke-eksisterende eller så betinget 3D, så længe I konstant ”adlød” organisationens regler/forskrifter. Selvom jeres livsmission tilsyneladende var mislykkedes (betragtet ud fra et lavere dimensionelt perspektiv), vaklede I aldrig og gav heller ikke op.

Faktisk er Vi her for at fortælle jer, at alle jeres missioner, vævet gennem Tidens Stof (for at højne Menneskehedens bevidsthed), var en total succes! Hver eneste en af dem var en succes – betragtet ud fra et multidimensionelt, Højere perspektiv. Vi kunne tydeligt se, hvordan jeres ord, følelser, tanker og handlinger bredte sig som ringe i vandet over hele verden og højnede bevidstheden hos ALLE fra et primitivt niveau (det handlede blot om de bedst egnedes overlevelse) til det højeste niveau, hvor den for tiden er (gradvist ændrende sig til at handle om tjeneste for Lys & Kærlighed).

Menneskehedens bevidsthed (a.k.a. Lyskvotientniveauet) har aldrig været højere end nu, ikke siden den sidste store Gyldne Tidsalder i Atlantis. Og denne succes kan for en stor dels vedkommende tilskrives alle jer, der læser dette i dag. For eksempel var nogle af jer medvirkende til, at slaveriet permanent blev afskaffet. Nogle af jer var ansvarlige for vækningen af det Guddommelige Feminines energier i verden, uden hvilke Opstigning ikke ville have været mulig. Og I gjorde det ved at forsvare kvinders rettigheder som ofre og/eller som deres beskyttere. Nogle af jer her har været vogterne af Frihedens og Retfærdighedens flamme på måder, som I ikke helt kan forstå/huske lige nu.

Disse var blot nogle få eksempler på aspekter af den Menneskelige Eksistens, som I har hjulpet med at forandre, blot ved at beslutte at give jeres Lys til & være til tjeneste for Menneskeheden og for os ALLE. Mange ting, som er sket på Jorden, er også sket eller sker for tiden også i mange 3D planeter i hele jeres Mælkevejsgalakse (fx endeløse krige, lidelser, fattigdom, bevidsthed om adskillelse).

Som en Nexus Planet vil det, der sker for Jorden, snart genlyde og sandsynligvis ske for mange andre planeter også. I sandhed, med risiko for at lyde dramatisk med ytringen af denne enkle sandhed, er hele galaksens skæbne ikke afgjort (som I måske husker fra læren delt i Adeles spirituelle gruppemøde sidste år – hvis I var medlem dengang) og Jorden er nøglen. Og dette, vores elskede, er den eneste grund til, at I er her.

Jorden modtager så meget støtte fra Himlen (hvis omfang aldrig før er set andetsteds i dette univers), fordi det, der sker her, vil i sandhed påvirke billioner af andre sjæle i denne galakse. Og naturligvis, hvis vi skulle betragte det fra et Universelt perspektiv, vil det, der sker lige nu på denne ene lille planet, kaldet Jorden, beliggende i denne galakses ydre område, have kolossale eftervirkninger, hvis lige ingen før har set.

Faktisk vil hele dette univers, ikke længe efter det præcise tidspunkt for Jordens & Menneskehedens Opstigning til 5D, blive opløftet og hævet bevidsthedsmæssigt til et niveau, som vi inderligt har ønsket, men som vi kun kan drømme om indtil videre. Det er den ”Store Korrektion”, som højt udviklede væsner (som styrer dette bestemte univers) omhyggeligt har planlagt med hver eneste en af jer her, som har deltaget i den Store Konklave (som jeres Højere Selv), og nu viser positive resultater sig.

Og vi kan ikke være lykkeligere! Vældige fejringer bliver afholdt alle steder, I kære – da jeres Familie af Lys fejrer jeres succes med dyb taknemmelighed & overvældende glæde. Hvis I i sandhed kunne se jer selv (ikke som det tilsyneladende lille mikrokosmos af Lys, som I engang tænkte om jer selv) som Store Væsner af Lys – som har opnået, hvad mange (højt udviklede Væsner i Himlens Hierarki) engang tænkte, var umuligt at gøre/opnå – ligesom vi ser jer, så vil jeres liv være så meget anderledes lige nu.

Tiden er NU inde, I kære, til FULDT at favne jeres Storhed. Giv slip på alle følelser om at være: lille, svag, hjælpeløs, uden betydning eller uværdig. Put jer i stedet tættere til jeres Højere Selv fra nu af ved at afsætte et specielt tidspunkt på dagen til at gøre dette uden undtagelse og snart vil den Storhed, der er jeres JEG ER, være Jeres Storhed.
Den Store Kærlighed, der er jeres JEG ER, vil være Jeres Store Kærlighed til ALT og ALLE.

Tiden er også inde til at give slip på al tvivl, mistillid, fortræd, frygt, bekymring over at arbejde for Lyset; at arbejde for Gud/jeres Højere Selv. Vi er jeres evige partnere i dette store planetariske opstigningsprojekt. Hvis I har nogen rester af negative/blandede følelser om, hvad I bliver anmodet om at gøre fra nu af, så læg venligst disse byrder fra jer og fortsæt på jeres vej, fuldstændig uden at være hæmmet af de ”spøgelsesagtige, energetiske rester, der kommer fra vægten af det, der skete i jeres mange tidligere liv. De tidligere liv, som I havde valgt og planlagt for jer selv.

Frygt ikke for jeres fysiske sikkerhed, omdømme, underhold og tryghed, som der er fuld garanti for, for dette er DEN levetid, hvor I alle skal stråle så lyst med hele jeres sæt af Sjælekræfter. Denne levetid er kulminationen på al jeres hårde arbejde, hvor I endnu engang vil lede fra forreste række og alle jeres store globale mål og individuelle mål vil lykkes for jer.

Dette er også DEN levetid, hvor ALLE jer, der læser dette, i høj grad er de fysiske repræsentanter for jeres Gude-Selv; det Højere Selv, som er ligeså Almægtig, Alvidende og Allestedsnærværende som JEG ER. Og som jeres Højere Selvs fysiske legemliggørelse på enhver måde tilfalder opgaverne jer, for at I skal mestre jeres Spirituelle Mestring snarere end senere.

Og vi beder jer om at have 100 % fokus på det, så at I ved årets udgang vil være klar til at gå omkring som jeres almægtige Gude-Selv 100 % af tiden. I vil have ladt al frygt, usikkerhed, bekymring og tvivl bag jer og er fløjet til højere højder; og har fuldstændig antaget de mange, eller alle, af Vores Guddommelige Egenskaber. Jeres Fader Moder Guds Egenskaber/Kvaliteter.

I dag er vi her for at give jer den SIDSTE nøgle, som vil give jer hel og fuld adgang til de magiske undere i Guds Rige.

Dette er i sandhed den sidste nøgle til jeres transformation; til at blive og fuldstændig legemliggøre jeres Højere Selv og til at få adgang til alle jeres Sjælekræfter for det højeste bedste for alle.

Og nøglen er det hebræiske Mantra, som reciteres mange gange i følgende YouTube video:

KODOISH, KODOISH, KODOISH, ADONAI, TSEBAYOTH
eller
KADOSH, KADOSH, KADOSH, ADONAI, TZ'VAOT.

(Oversættelse: Hellig Hellig Hellig er Herren Gud af Skarerne, den Almægtige Fader, som var og som er og som altid vil være.)

Den første (Kodoish) er en version tilpasset Vesten, og den sidste (Kadosh) er den autentiske hebræiske version. Begge er kraftfulde, men vi vil stærkt anbefale at bruge den sidste version for større virkning.

Hebræisk er en af de få gamle sprog, som bruges som ”nøgler” til at aktivere Højere Bevidsthed på Jorden. Så det bør ikke komme som en overraskelse, at denne nøgle skal fremføres på dens oprindelige sprog, hebræisk, - og ikke i dens engelske oversættelse. Og det skyldes Lydens Lysvibrationer, som opstår af dette kraftfulde Mantra.

Denne hyldest, som bruges af alle i Himlens Kompagni, er nøglen til jeres tilbagevenden til fuld ENHED med ALT, DER ER.

Hovedfordele ved at recitere dette kraftfulde Mantra ofte, dagligt:

* At bringe den højeste, reneste vibration af Guds Trone i Himlen ind i jeres energifelt, jeres hjem, jeres rum. Dette mantra indeholder den reneste vibration af Guddommelig Ubetinget Kærlighed.

* Til de, hvor skelneevne er nyt for jer & gerne vil erhverve en kanaliseringsevne, brug dette Mantra til at skelne informationerne, som I modtager, til at sikre jer, at kun Væsner af det Højeste Lys er dem, der bliver kanaliseret.

* Når I bruger mantraet, slår I effektivt bro mellem Himlen og Jorden. Så jo oftere I gør det, jo før vil Jorden blive en replika af jeres Himmelske Hjem. I vil fremskynde & kraftfuldt bidrage til Opstigningsprocessen på denne måde.

Der er mange andre fordele ved dette mantra, men de ovennævnte 3 fordele skulle række for nu.

Vi vil gerne opfordre jer alle til at recitere dette Mantra højt, så ofte som muligt i jeres vågne timer.

Til de af jer her, som foretrækker at mestre jeres Spirituelle Mestring snarere end senere, anbefaler vi stærkt, at I gør det 108 gange om dagen, hver dag. I vil måske gerne bruge en Mala (en bedekrans, der bruges af mange til chanting eller meditation), så I nemt kan følge med i, hvor langt I er i jeres mantra chanting.

108 gange lyder af meget, men det vil kun tage mellem 20-25 minutter af jeres tid, afhængig af jeres hastighed. Gør det i mindst 30 dage og observer så, hvordan jeres liv vil ændre sig som et resultat af denne kraftfulde spirituelle praksis, når den udføres med stor disciplin!

Jeres dedikation, engagement og hengivenhed for tjeneste for Guden i Lys og Kærlighed vil blive belønnet ud over alle grænser. Jeres vækst vil være eksponentiel og jeres eksisterende spirituelle evner vil blive styrket som aldrig før, med flere evner i gang med at blive brugt til det Højeste Bedste for ALLE på Jorden.

I er klar til Storhed, elskede. Og vi er her i dag og rækker vores hænder ud og inviterer jer til endnu engang fuldt ud at blive den Store JEG ER indeni.

Vær ét med os, jeres Fader Moder Gud og Højere Selv, oftere, da Vores favn er det ene sted, hvor I oftest længes efter at være. I Vores favn findes jeres HJEM. Og Hjem er, hvor I er jeres Mest Kraftfulde, men det er også det ene sted, hvor I uden mindste tvivl ved, at I er Guds Lys & Kærlighed.

I blev sendt af Gud til at sprede Lys & Kærlighed, så ALLE, som ønsker at stige op, med succes kan gøre det; påvirket af jeres tilstedeværelse og personlige bidrag her på Jorden.

Vi er her for jer altid – klar og venter på, at I vender tilbage til jeres pletfrie, strålende Selvs fulde favn. Det Selv, som er prægtigt kraftfuldt og mægtigt; det Selv, som for tiden fryder sig over omfanget af de opgaver, der venter dem, i modsætning til det lille selv, som måske skælver i frygt/ængstelse.

Kom og tag vores hænder, vores elskede. Vi er klar, kun hvis I er.

Elsker jer altid,

Fader Moder Gud.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Hvis I deler det, så bevar venligst det kanaliserede budskab i sin helhed og angiv nedenstående link. Tak og Namaste.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Alle nye kanaliserede budskaber er nu tilgængelige på vores officielle Raphael’s Healing Space YouTube kanal. Så hvis I foretrækker at lytte til dette kanaliserede budskab, så klik blot på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=TQDebi4djx8&feature=youtu.be

Ved at blive en mæcen (Patron) af mit arbejde for så lidt som USD 1.11 pr. md., vil I kunne modtage jævnlige kanaliserede budskaber leveret direkte i jeres indbakke. For yderligere oplysninger, besøg blot: www.patreon.com/adelearini


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge