Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Den store Begivenhed er på vej - 12. marts 2018


Sananda - Den store Begivenhed er på vej (The Great Event is Coming) - Adele Arini - 12. marts 2018Mine kæreste venner

Det er med stor fryd, glæde og umådelig kærlighed, at jeg bringer jer den største update i nyere tid. Tiden er NU for ALLE (der er klar) til at vende tilbage til KÆRLIGHED.

I, mine elskede lysarbejdere, har tålmodigt ventet længe på det. For en fantastisk, mirakuløs Begivenhed som denne kan kun ske på det perfekte Guddommelige Tidspunkt. Vi, kompagniet i Himlen, må vente, til Lysfrekvensen på Planeten Jorden er høj nok til at katalysere/udløse Begivenheden og til alle (der, på et Højere Plan, har besluttet jer for at Stige op) er tilstrækkeligt klar.

Vi har alle arbejdet hårdt på dette kæmpestore projekt i tusinder af Jordiske år; i det, der føles som æoner med jeres lineære opfattelse af tid. Antallet af højt udviklede Lysvæsner, der tager del i denne storslåede begivenhed, løber op i billioner; befindende sig på begge sider af rigerne (fysiske og ikke-fysiske). Og I regnes med i dem! Jeres dedikation, hårde arbejde, mod, vedholdenhed, store sejre over “tilsyneladende umulige at overvinde” udfordringer og alle de oplevelser, I har gået igennem i det nuværende liv og i tidligere, har bragt jer frem til dette punkt. De har beredt jer.

Og NU er det tid for jer alle at høste belønningen!

Dette budskab er givet for at give jer en klar, lettilgængelig og grundig forståelse af den kommende ”Store Begivenhed”.

Lad os begynde med det følgende spørgsmål ”Hvad er den Store Begivenhed?” I har måske hørt Begivenheden nævnt forbigående i andre budskaber, blogs eller bøger. Og for nogle af jer er det måske første gang, I falder over disse informationer.

Enkelt sagt, er Begivenheden en enkeltstående, kosmisk, fuldstændig synlig ”eksplosion” af planetarisk omfang af Guddommeligt Lys og Kærlighed på Jorden. Disse kraftfulde bølger af Guddommeligt Lys og Kærlighed vil komme direkte fra Gud/Kilden; kanaliseret gennem den Store Centrale Sol. De vil passere gennem jeres galaktiske og planetariske systemer, nå jer og omfatte alle på Jorden i ET enkelt øjeblik – nå alt levende på planeten på samme tid. Gaia og alle Hendes indbyggere vil være i stand til at se og føle Begivenheden, og ikke en eneste person vil bagefter være uberørt.

Hvad vil der sandsynligvis ske under Begivenheden? Under Begivenheden vil alle inkarnerede sjæle føle en kraftfuld, ubestridelig bølge af en blanding af følgende følelser på én gang: Ubetinget Kærlighed, Guddommelig Lyksalighed, Fuld Accept af hvem I er, Guddommelig Nåde/Velsignelser og stærke følelser af endelig at være HJEMME igen. Under denne kraftfulde energetiske bølge vil nogle af jer være i stand til at se tilsynekomsten af en Opstegen Mester: ledere/grundlæggere af religioner/trosretninger, som I tror på eller har en tæt åndelig forbindelse med.

For eksempel, hvis I er kristne, ser I måske et syn af Herren Jesus og vil være i stand til at tale med Ham personligt. Hvis I er buddhister, ser I måske et syn af Siddharta Gautama (Buddhaen) og være i stand til at have en privat samtale med Ham. I vil øjeblikkeligt være i stand til at genkende, hvem de er, ud fra det meget kraftfulde Lys og Kærlige vibrationer, de udsender og ud fra jeres egen evige forbindelse med de højt udviklede Lysvæsners sjæle.

Selv efter at have læst det, der er skrevet herover, vil det være svært for de fleste af jer simpelthen at forestille jer, hvordan Begivenheden vil føles, fordi I endnu ikke har en tidligere livsoplevelse som udgangspunkt for sammenligning med det (i dette liv). Dog har nogle af jer, der læser dette, oplevet noget lignende Begivenheden, under jeres meditation/spirituelle opvågning, men i meget mindre målestok. Hvis I tilhører den sidste gruppe, vil I, hvad end I tidligere har følt før, føle alle de ovennævnte følelser igen, men forstørret mere end tusinde gange under den kommende Begivenhed.

Hvad, der vil ske for alle efter Begivenheden, er imidlertid det, der bliver lidt indviklet at forklare. Hver og én af jer vil opfatte og bearbejde Begivenheden forskelligt: afhængigt af den type af sjælegruppe, I tilhører, blandt de 4 forskellige sjælegrupper herunder.

Gruppe 1 består af opvågnede sjæle, vores Lysarbejdere; alle jer, der læser dette. I vil vide og forstå Begivenheden for, hvad den virkelig er. Det er den store katalysator, der samtidigt vil: markere begyndelsen på Nova Gaia – Utopia Jorden og markere Afslutningen på Tider (Afslutningen på Liv, som I tidligere har kendt det på 3D Jorden). I er vågnet tidligere end størstedelen af Menneskeheden af en meget vigtig grund: I er blevet betroet at være guiderne, vejviserne og anførerne i 5D liv.

I har alle trænet og forberedt jer til dette øjeblik i tiden gennem meget lang tid og er nu helt klar til at tage lederskabets hverv på jer og være de lærere/mentorer/trænere, I er kommet her for at være. Jeres livs blueprint; de næste skridt, som I må tage; den rolle, som I vil påtage jer efter den Store Begivenhed, vil blive afsløret for jer grundigere og tydeligere af jeres Højere Selv og jeres åndelige team. De fleste af jer har reageret på jeres Kald og er begyndt på/har allerede etableret jer i disse Lysarbejder roller på dette tidspunkt på en eller anden måde, facon eller form.

I vil føre an mht. 5D levemåden og vil modtage konstant guidning og direkte hjælp fra jeres Galaktiske Brødre og Søstre fra mange højt udviklede, avancerede civilisationer. I vil have glæde af de lektioner, disse Galaktiske vil give, for at hjælpe med den planetariske healing af Gaia, så vel som dannelsen af den Nye Jord.

Mange nye 5D strukturer er nu klar til at blive bragt på plads og jeres åndelige kræfter vil være fuldt vækkede og begynde at udvikle sig i et hurtigere tempo. I vil lære, hvordan I behersker jeres tanker, da menneskeheden snart vil være en race af væsner, der overvejende kommunikerer telepatisk. At beherske jeres tanker er det første skridt mod Beherskelse af Kunsten at Skabe og Manifestere. Og jeres Galaktiske Brødre og Søstre vil være jer meget behjælpelig med det også. Og når jeres lektioner med dem er slut, vil I gå ud i verden for at dele den viden med andre, så ALLE MENNESKER på Planeten Jorden en dag vil være den Levende Legemliggørelse af deres Højere Selv. Alle vil blive kraftfulde Skabere og Manifestorer. Jorden vil blive en planet, der udelukkende består af Kærlige Væsner, der virkelig legemliggør At Være Én og Enhed; af Mesterlige Væsner, der er Steget op til 5. dimension.

Gruppe 2 består af uopvågnede sjæle (der, på et Højere Plan, har besluttet at Stige op i dette liv), Begivenheden vil: udløse et kolossalt chok, forvirring og foranledige dem til at starte søgning af større forståelse om, hvad der præcist skete med dem. Begivenheden kan sammenlignes med DET største wake-up-call, de nogensinde har hørt i hele deres liv; et wake-up-call, der ikke længere kan ignoreres. De vil begynde (med en følelse af, at det er bydende nødvendigt, hvilket de kun selv kan føle) at søge og tiltrække til deres liv guidning fra jer, mine elskede Lysarbejder venner. De vil intuitivt finde den ”perfekte” mentor, der har den højere viden, der er nødvendig for at hjælpe dem med at bevæge sig fremad på deres egen Store Vej i Lyset. Åndelig udvikling vil blive deres vigtigste fokus i livet. Og med tiden, efterhånden som de modnes åndeligt, vil disse sjæle også generhverve deres fulde erindring om deres sande Højere Selv og stræbe efter at legemliggøre Guddommelig Kærlighed i deres hverdag.

Gruppe 3 består af uopvågnede sjæle (der, på et Højere Plan, har besluttet Ikke at Stige op i dette liv). De vil stadig føle intensiteten i den Store Begivenhed og også opleve alle de følelser, der kommer under den. Imidlertid vil de, når den er ovre, langsomt vende tilbage til livet i det tredje dimensionelle paradigme. Selv om de ville falde over “sande og autentiske” nyheder om Begivenheden og hvad den betyder, vil deres indre reaktion være stærk: tvivl, vantro og benægtelse.

Begivenheden er det største wake-up-call for alle inkarnerede sjæle på Planeten Jorden, der for tiden stadig slumrer. Denne gruppe af sjæle slumrer imidlertid for tungt og har (på et Højere Plan) besluttet ikke at vågne op i dette liv. Derfor vil Begivenheden ikke udløse nogen interesse i spirituelle ting; da de ikke er i den fase, hvor åndelig udvikling bliver en prioritet. Med andre ord er de ikke mentalt, fysisk, emotionelt eller spirituelt klar til at Stige op lige Nu, i indeværende liv.

Gruppe 4 består af uopvågnede sjæle (der, på et Højere Plan, har besluttet at spille de Mørkes rolle i dette liv). Hvis du ikke allerede har gjort det, så læs venligst denne kanals budskab fra sidste uge med titlen ”At favne Mørket” ("Embracing the Dark") for yderligere information om denne særlige gruppe af sjæle. Der er to typer af de Mørke i denne særlige gruppe af sjæle. Den ene type ”ved besked” om, hvad der sker på Jorden lige nu, og den anden type befinder sig ”fuldstændig i mørke” og har ingen idé om/er ligeglad med Begivenheden og hvad den betyder.

De, der ”ved besked” – som indtil nu aktivt og bevidst har forsøgt at forhindre og stoppe Menneskehedens åndelige fremskridt – vil nå til en pludselig erkendelse af, at deres tid nu har nået sin fuldstændige afslutning. De vil vide, at alt er tabt mht. deres Mørke mål/sag, da Menneskeheden ikke længere vil have nogen interesse i at leve i den type af lavere vibrationel, tredje dimensionel bevidsthed, som disse Mørke trives i.

Alle sjælene i gruppe 4 vil kun have to mulige veje at tage efter den Store Begivenhed.

Vej A er vejen for en mulig tilbagevenden til deres Højere Selvs Lys og Kærlighed. Det er vejen, der tilbyder disse sjæle en endelig sidste chance for at favne Lyset og vende tilbage til deres Guddommelige oprindelse i det indeværende liv. For de sjæle, der vælger dette, kræves et stort mod for at gå vejen. De må alle ”komme på det rene” med al den uret, de har gjort i indeværende liv (dvs. alle de ting, der har skadet Planeten og/eller menneskene, grupper/samfund/borgere i deres egne lande).

Alt vil dog blive afsløret, på den ene eller den anden måde. Intet kan forblive skjult på Nova Gaia. Ethvert menneskeligt væsen på Planeten vil en dag finde ud af den uret, der er blevet gjort mod dem af denne gruppe af sjæle, hvis tidligere mål var at have ”Magt over Andre” og tilfredsstille deres grådighed. Enhver skadelig handling, de nogensinde har taget del i (enten direkte eller indirekte) vil blive udsat for tilbundsgående undersøgelse.

Spirituelle ledere, fra sjælegruppe 1, over hele verden vil blive udvalgt til at træde frem og repræsentere Menneskeheden – for at bestemme, hvad der skal ske med alle sjælene i gruppe 4, der har besluttet sig for at gå vej A. Hvis I bliver udvalgt til at være en af disse spirituelle ledere (og mange af jer, der læser denne artikel vil blive det), så husk venligst, hvad jeg har sagt i slutningen af mit budskab fra sidste uge gennem denne kanal. Her kommer det igen:

I bliver kaldet til at være fornuftens stemme; KÆRLIGHEDENS stemme. I vil blive kaldet til at være forankringen af den femte dimensionelle måde at være på: den Ubetingede KÆRLIGHEDS måde. I vil være Roens stemme, Fredens stemme. I vil tale og stå foran mange borgere på Jorden og overtale dem til at vælge den Ubetingede Kærligheds måde, Tilgivelsens måde og Giv-slip-på-Fortidens måde.

Disse ledere må først fastslå den sande intention hos alle dem, der tilhører gruppe 4. Der må være ÆGTE anger; en ægte intention om at forbedre sig og en villighed til at overgive sig til beslutningerne fra: ikke kun de udvalgte spirituelle ledere, men også den gruppe af mennesker, de har skadet i deres fortid.

Lederne vil have evnen til at opdage al falskhed og alle løgne, de vil komme ud for hos nogle af disse sjæle. Et bevidst forsøg på at bedrage og lyve vil helt bestemt mislykkes; for det tilfælde, hvor nogle af disse sjæles sande intention blot er, på den ene eller anden måde, at undslippe de konsekvenser, de er tvunget til at stå ansigt til ansigt med.

Kun dem med de mest ægte intentioner om at: gøre det godt igen, forsone og betale for deres fejl og antage den femte dimensionelle levemåde i en ånd af Kærlighed, Enhed, Fred og Overflod til alle, vil til sidst blive tilgivet, favnet og kontinuerligt guidet, således at de igen vil gå Den, der lever i Lysets vej.

Efter at have været igennem ovenstående vurdering, hvis/når det vurderes, at nogle sjæle er så fortabte i Mørket, at intet yderligere kan gøres for at få dem til at vende tilbage til Lysets vej (dvs. det vil sandsynligvis være gruppe 4 sjæle, der ”ved besked”), så er Vej B den eneste mulighed, disse sjæle kan vælge. Ingen anden vej vil være tilladt.

Vej B er, hvor disse vil være nødt til at blive ”sendt tilbage” eller blive ”forenet” med Kildens Lys, med Guds kærlige favn i det åndelige rige, for derefter at blive genfødt/reinkarnere på en anden tredje dimensions planet, der stadig lever i en bevidsthed af Dualitet, Frygt, Nød og Adskillelse. Deres ”tilbagevenden til Kildens Lys” vil ske på en kærlig, respektfuld måde. Disse sjæle vil få lov til fortsat at indlade sig i liv på en lav vibrations planet og ”spille” Mørkets roller, indtil de er klar til at genforene sig med deres Højere Selvs Lys og Kærlighed.

Der er 1 vigtigt punkt at huske her: Gud har givet enhver sjæl den frie vilje til at gøre, hvad end de ønsker med det liv, Han/Hun har fået. Der er ingen dom. Ingen fordømmelse.

Hver eneste sjæl, der for tiden tilhører gruppe 4, har (før fødslen; på planet for det Højere Selv) bestemt enten at følge Vej A og Stige op Nu i dette liv eller at følge Vej B og Stige op Senere i en fremtidig levetid et eller andet sted, når de engang bliver klar.

Jeres job, alle mine elskede Lysarbejdere, der i øjeblikket læser dette, er at lede og leve som et eksempel til efterfølgelse. I må være en af de første til at træde frem og vise jeres vilje til at favne, tilgive og give slip på al den uret, disse sjæle, i gruppe 4 Vej A, har gjort før den Store Opvågning; før den Store Begivenhed.

Nu kommer her det STORE spørgsmål, som jeg er sikker på, at alle, der læser dette, stiller sig selv. ”Hvornår antages det, at den Store Begivenhed finder sted?” Der har været mange forskellige svar. Nogle kanaler rapporterede for nylig, at det snart vil ske netop i denne måned, sidst i marts 2018. Nogle skrev, at det vil ske før udgangen af året. Andre forudsagde, at det vil ske meget senere, måske inden for 3-10 år fra nu. Hvilket af disse svar er det rigtige?

At forudsige fremtiden er et dristigt foretagende. Det er grunden til, at, hvis I konsulterer to forskellige synske medier på to forskellige tidspunkter (lad os sige, en konsultation først i tyverne og den anden først i trediverne), er der en stor mulighed for, at disse synske medier vil give jer to meget forskellige svar på det samme spørgsmål, I har stillet dem. Ud af det UENDELIGE antal af mulige, fremtidige virkeligheder, der ligger forude, dvs. jeres mulige tidslinjer, kan disse synske medier kun give forudsigelser, der er baseret på jeres vibrationer og de intentioner, I har, på tidspunktet for jeres konsultation. Hver eneste person I møder i jeres liv, som spillede en rolle i jeres liv dengang, eller som ville (i den fremtidige tidslinje) spille en rolle i jeres liv, vil have kraft til at ændre jeres mulige fremtid. Det handler virkelig om ”Korsveje” for alle, der vil spille en mulig betydelig rolle i jeres liv.

Hvad angår timingen af den Store Begivenhed, er risikoen for fejlforudsigelse forstørret en million gange. Der er mange mikro og makro faktorer, der kommer fra det menneskelige kollektive, der kan influere rum og tid til at skabe en anden tidslinje end det, der oprindeligt blev forudsagt/skønnet/forudset.

Når det er sagt, så kommer her vores endelige svar på jeres STORE spørgsmål. Med den antagelse at alle ting fortsætter med at udvikle sig med forandringer i det nuværende tempo, er der 56% mulighed for, at den Store Begivenhed sandsynligt vil finde sted inden for de næste 3-6 måneder fra i dag. Dette svar er baseret på nuværende Lys Data og Jordens planetariske vibrationsniveau. Bliv venligst ikke skuffet, hvis det sker lidt senere end ovennævnte forudsigelse. Der er endda 30% chance for, at den vil finde sted før den ovennævnte tidsramme.

Den vigtigste ting, uanset hvornår den Store Begivenhed faktisk vil finde sted, er, at denne kosmiske, storslåede og mirakuløse Åndelige Begivenhed er uundgåelig. Det vil helt sikkert ske. Lyset er allerede sejrrigt! Absolut intet kan hindre Nova Jord i at manifestere sig i jeres fysiske virkelighed lige her, lige nu.

Det vil snart være tid for jer at slutte jer til de yderst livlige fejringer, der allerede nu finder sted i Himlen, i de højere dimensionelle riger. Jubel og stor glæde genlyder gennem alle galakserne i dette Univers. Hele det Galaktiske samfund, alle jeres Brødre og Søstre af Lys (fra jeres fortidige/fremtidige liv i de højere dimensioner; i forskellige racer/civilisationer) står klar til at omfavne og byde hele Menneskeheden velkommen i deres fold. Til ånden af Det at være Én og Enhed med Alt, Der Er.

Det er i sandhed store tider, I lever i. Anerkend venligst inderst inde den ære og respekt, I får ved fysisk at være inkarneret på planeten Jorden, mens den Store Forandring sker. Lad os give jer vores dybe hjertelige tak; i kærlig taknemmelighed over for Fader/Moder Gud, Kilden/Øverste Skaber for denne Store Gave af Kærlighed og over for Moder Jord, Gaia, for Hendes dybe, vedvarende Kærlighed og de ofre, Hun har bragt for hele Menneskeheden gennem æoner af tid.

Der er i sandhed ikke yderligere for jer at gøre fra nu af, mine elskede Lysarbejdere. Fortsæt med at stråle jeres Lys og lev hver dag fuldstændig fokuseret på: jeres egen storslåede Store Vej af Lys og en høj vibrationel måde at leve på.

Vær venlig også at fortsætte jeres dagligdag og opfør jer som om, I er legemliggørelsen af jeres Højere Selv og opfør jer som om, Nova Jord allerede er her. Begge ting, i det store NU, er bestemt sandt og overhovedet ikke en forkert overbevisning.

Alle os her i den højere dimension bukker for jer alle i stor respekt, kærlighed, taknemmelighed og beundring for jeres deltagelse, mod, tapperhed og hårde arbejde med at skabe og manifestere Nova Jord. Vi vil fortsætte med at være jeres kærlige, støttende arbejdspartnere i dette storslåede Opstignings projekt. Hele vejen til dens fuldendelse; til enden.

Jeg går med jer, hvert skridt på vejen. Anmod om hjælp, når som helst I har brug for den. Vi står alle klar til at hjælpe. I er aldrig alene.

Jeg sender jer megen kærlighed og meget lys på jeres vej.

Jeres broder i Lyset,

Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed. Namaste.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge