Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Kunsten at give slip - 11. april 2018


Fader Gud - Kunsten at give slip (The Art of Letting Go) - Adele Arini - 11. april 2018Mine inderligt elskede

Jeg vil gerne hjælpe jer alle med at huske den gamle kunst om at give slip. Nu tænker nogen af jer måske, hvorfor det er så vigtigt at give slip og lade Mig tage over? Så meget som, at der i dag er et andet budskab, der berører dette emne. Sananda har også for nylig talt om denne kunst at ”overgive sig” i hans sidste budskab gennem Adele. Hans budskab har tjent som en god introduktion, som jeg kan bygge videre på og gøre rede for.Det er vigtigt, at I alle erkender, at dagens budskab er NØGLEN til at: nedbryde og aflive ALLE KRAFTFULDE 3D overbevisninger, der holder jer nede.

Det er en dyrebar, gylden nøgle, jeg nu giver videre til jer, mine elskede børn, til at låse den tidligere skjulte dør op til der, hvor jeres højere dimensionelle Skaber- og Manifestationskræfter bor.

Det er også en magisk nøgle, som, når den bruges, vil åbne dørene til Himlens Rige på Jorden.

Hvad vil I gøre efter at have læst dette budskab, efter at have modtaget denne nøgle? Vil I smide den ud og glemme, at den nogensinde fandtes?

Eller er I klar til at tage det ekstra skridt i troen, med mod, tapperhed og løftet om at ”tage springet fra klippen” nu og lade: jeres gamle måder, gamle overbevisninger, gamle vaner og alle jeres dybt forankrede 3D måder at være, tænke, føle og handle på, bag jer?

Jeg fortæller jer nu højtideligt: ”Denne opgave KRÆVER mod”.

At acceptere denne nøgle i dag symboliserer jeres totale overgivelse, tro og tillid til Mig, til jeres Højere Selv og til Universet. Acceptér den kun, HVIS I er klar.

Tag nu nogle få dybe indåndinger og visualisér, at Jeg står foran jer nu, jeg rækker min hånd ud og tilbyder jer denne gyldne nøgle. Og her er nøglen, der vil åbne den højere dimensionelle del af jer, som længe har været glemt, mens I levede på 3D Jorden. Vil I tage den fra min hånd og gøre den til jeres?

Jeg KENDER alle jer, der læser dette. Jeg kender jeres sande parathedsniveauer og jeres sande grad af villighed til at ændre jeres liv. Jeg ved præcist hvor mange af jer, der har accepteret denne nøgle og i sandhed gjort den til jeres. Jeg ved også, at nogle af jer har accepteret den, men vil senere glemme dens eksistens og vende tilbage til jeres gamle 3D måder. Nogle af jer er heller ikke klar til at modtage denne nøgle, og det er helt fint. Det betyder ikke, at I aldrig vil blive klar. Det betyder blot, at I i dag ikke er klar. Det faktum, at I fortsætter med at læse dette budskab, fortæller mig, at I snart vil være klar.

Der er kun ÉN grund til, hvorfor nogle til sidst vil glemme, at denne nøgle nogensinde fandtes, eller hvorfor de ikke er klar til at acceptere den. Den grund er FRYGT. Frygt for forandringer. Frygt for det ukendte. Frygt for at miste den stabilitet og tryghed, som I lige nu nyder. Frygt for, at den mindre berejste vej, som vi vil lede jer ud på, vil være fuldstændig forskellig fra: hvor I ønsker at rejse hen, hvad I ønsker at være og hvad I ønsker at gøre/have.

Frygt er en kraftfuld 3D illusion, som fastholder jer i lidenhed og selvbehagelighed. Tilstedeværelsen af frygt med hensyn til et bestemt aspekt af jeres liv er en kraftfuld reminder om, at I må ”give slip på denne frygt” for ikke kun at komme ind på bedre veje, men også for at vokse som person; for at vokse ind i jeres Højeste Potentiale.

I får nu to valgmuligheder begrundet i jeres frygt. Hvad vil I vælge, mine elskede? Valgmulighed 1 eller 2?

1) F.E.A.R -> Forget Everything And Run (FRYGT -> Glem alt og flygt)
ELLER
2) F.E.A.R -> FACE EVERYTHING AND RISE (SE ALT I ØJNENE OG VOKS).

Til de af jer, der vælger den anden mulighed, flot klaret! Hør, eller ”føl” det bifald, som hele Himlens kompagni giver jer lige nu. Jeres villighed til: ikke kun at acceptere nøglen, men også at vælge at ”se alt i øjnene og vokse” er en kraftig indikation på, at I nu er klar til at favne det Højeste Potentiale af, hvad I kan være, gøre og have i indeværende levetid. Og jeres Højeste Potentiale er UENDELIGT. Det er alt, hvad I lige nu kan forestille jer og dog så meget mere. I er alle GUDER og GUDINDER. I er det fysiske udtryk af Mig.

Og nu, her kommer NØGLEN, I alle har ventet på:

JEG ER ALT DET, JEG ER. JEG ER UBEGRÆNSET. JEG ER GUD.
Og HVAD JEG ER, ER I OGSÅ.

I AM ALL THAT I AM. I AM UNLIMITED. I AM GOD.
And WHAT I AM, YOU ALSO ARE.

Den Hellige Proces med at: Huske -> Vide -> Forstå -> Blive -> og endelig, Legemliggøre denne største, spirituelle sandhed er NØGLEN til at låse jeres UBEGRÆNSEDE Guddommelige Skaber- og Manifestationskræfter op.

Den information, jeg lige gav jer herover er den største hemmelighed med hensyn til Spirituel Mestring og Oplysning, som alle jeres Opstegne Mestre/religiøse mestre har opdaget og mestret i fortiden. Engang blev denne ”højt klassificerede” spirituelle viden brugt som lære for kun de få udvalgte: de stærkt hengivne og dedikerede ”indviede” eller engagerede studerende på Mysterie Skoler rundt omkring i verden.

Vær nu venligst ærlige over for jer selv, mine elskede. Hvor omtrent er I placeret i ovenstående proces? Er I i ”huske” fasen; ”vide” eller ”forstå” fasen; ”blive” fasen eller ”legemliggøre” fasen? 99,99% af jer, der læser dette, vil sandsynligvis befinde jer i de første fire faser. Det er, fordi de fleste af jer, der læser dette, er I, der er i gang med at bringe jer i overensstemmelse med og blive jeres Højere Selv.

De af jer, der tilhører den sjældne 0,01% gruppe: I læser blot tilfældigvis dette budskab, ikke fordi I har brug for at vide/lære mere. I er blot her for at få informationer om, hvad I fuldt ud er blevet. Ikke at I egentligt har brug for disse informationer, fordi al den Visdom, I nogensinde vil få brug for, har I allerede fundet inden i jer selv. Det er bare dejligt at holde jer opdateret om, hvad der sker på det planetariske spirituelle vækstniveau.

Og til dem, der tilhører den ovennævnte største gruppe og har accepteret nøglen, lad os nu fortsætte med jeres kraftfulde visualiserings øvelse:

Gå venligst tilbage til der, hvor vi var før. Der hvor jeg tilbød nøglen i min hånd, og I accepterede den. Nu, hvor I kender den Højere Sandhed om, hvad nøglen er symbol på, så fokusér venligst al jeres opmærksomhed på denne smukke gyldne nøgle, I nu holder.

Forestil jer, at de 3 nøgle udsagn: ”Jeg er alt det, jeg er. Jeg er Ubegrænset. Jeg er Gud.” faktisk svæver i luften foran jer/omkring denne gyldne nøgle. Og erklær derefter jeres intention om, eller ”bed” ganske enkelt mentalt om, at disse 3 udsagn går ind i nøglen og bliver fuldstændig integreret i den. Forestil jer nu, at nøglen gløder medintenst, gyldent hvidt lys. Disse tre kraftfulde udsagn har nu fyldt og besjælet nøglen med Min ALMÆGTIGHED.

Det sidste trin er det vigtigste. I skal nu forestille jer, at denne smukke, intenst skinnende gyldne nøgle fuldstændigt SMELTER SAMMEN MED og BLIVER ÉT med den hånd, som I holder den i.

Den bliver så umiddelbart ét med jer; med hele jeres fysiske krop og energetiske felt. Når integrationsprocessen er færdig, så sid stille i et minut eller to. Føl de super kraftfulde effekter, denne visualiserings øvelse har på jeres 3 systemer: det fysiske, mentale og emotionelle legeme. Den ændrer jer bogstaveligt talt indefra og ud.

Denne smukke gyldne nøgle er nu smeltet sammen med alle jeres celler, helt ind til selve jeres DNA. Den gør nu sit arbejde med at ”aktivere” den tidligere slumrende ”Gude-sekvens”, som er gemt i jeres DNA.

Hvad skal I så gøre herefter for at være sikker på, at jeres Guddommelige kræfter ikke igen kommer til at ligge i dvale, efter de er blevet aktiveret? Svaret er enkelt, mine elskede. Foretag ovennævnte kraftfulde visualisering mindst en gang om dagen. Når I bliver vant til det, skulle processen ikke tage mere end ca. et minut eller to af jeres dag.

Udtal og tænk også alle ordene i disse 3 højt potente udsagn ofte i løbet af jeres dag; i jeres pauser. Om morgenen, lige så snart I vågner og om aftenen, lige før i falder i søvn, er de to kraftfuldeste tidspunkter at sige disse ”bekræftelser” på og lade dem synke dybt ned i jeres underbevidsthed. Fortsæt med at lave disse visualiseringer og sige disse bekræftelser i mindst 21 dage og se de mirakuløse effekter, de har i hele jeres væsen/liv.

Der er en STOR forskel mellem ”drømmere” og ”skabere”.

Drømmere er glade for bare at drømme/fantasere om: et bedre liv eller en mere vellykket fremtid eller at leve i et 5D samfund på Nova Gaia. De fortsætter bare med at drømme og drømme, men handler ikke for at gøre deres ønsker til en fysisk realitet i deres liv.

Skabere, på den anden side, er visionære. De ”forestiller sig” en lykkeligere, lysere, fredeligere & rigere fremtid og deltager derefter aktivt i at få denne fremtid til at ske!

Mine elskede, er I en drømmer? Eller en Skaber? Er I klar til at gøre krav på jeres Guddommelige fødselsret? Er I klar til at indtage jeres kraftfulde plads i Kosmos som ”dem, der har magten”; som den vågnede gruppe af Lysvæsner, der holder Menneskehedens og Gaias skæbne i deres meget kompetente hænder?

Jeg er her for at bede om jeres fulde engagement og dedikation for denne sag. Jeg giver alle mine børn en åben invitation til at gå ind i Himlens Rige på Jorden. Vil I nu acceptere min invitation? Er I klar til det?

I undrer jer måske over, hvorfor jeg ikke bare trækker jer ud af denne 3D Jord og så straks ”kaster” jer direkte ind i 5D Jorden. Hvorfor må I alle være nødt til at gå igennem denne undertiden udmattende, ofte forvirrende, lejlighedvist smertefulde, kaotiske Opstigningsproces? Svaret er enkelt. At gøre det, vil umyndiggøre jer.

Det er JERES livsrejse. I er her for at opleve, skabe, manifestere, lære og lege. I er her på et storslået eventyr, som aldrig før har været oplevet noget sted i dette Univers: opstigningen af et planetarisk væsen, som er Gaia, jeres Moder Jord, sammen med alle Hendes indbyggere.

Alt, hvad I har gået igennem i dette liv (og tidligere liv her på Jorden og andre steder) og alt, hvad I går igennem nu, skabte totaliteten af, HVEM I I SANDHED ER: ”en prægtig, multi-dimensionel evig Ånd på en endeløs evolutionær rejse til uendelige potentialer”. Så hvorfor skulle jeg gribe ind i sjælevækstprocessen og den Guddommelige Plan, som I selv har lavet, forud for jeres fødsel her på Jorden? Denne indgriben, ligegyldig hvor velmenende den er, vil være en direkte krænkelse af en af vores Helligste Universelle Love: Loven om den Frie Vilje.

Så vi vil altid være her for at støtte jer hvert skridt på jeres vej, inden for de rammer, som I har fortalt os, ville være acceptable for jer, før I inkarnerede her, og det, vi er i stand til at tilbyde jer inden for Opstigningsprocessens rammer.

Planeten Jorden Selv og de fleste af Hendes indbyggere går nu igennem en grundig, intens udrensnings- og afgiftningsproces for at frigøre og heale alt, der ikke længere tjener deres Højere Selv/Formål. Mennesker overalt bliver tvunget til at se deres dybt indgroede problemer i øjnene, som kommer fra deres fortid/fortidige liv. Alle, der ikke lige nu er på højde med deres Højere Formål, vil befinde sig ved en større korsvej, da der røres op i en masse ting for at vække dem spirituelt og gøre krav på deres Guddommelige kraft. For eksempel har en masse mennesker for nylig mistet deres job, blevet skilt, mistet deres formue, deres helbred, deres tro på sig selv og deres tidligere ”normale” måde at leve på. Det er ikke et tilfælde. Det hele er en del af Opstigningsprocessen.

Hvis I er en af de mennesker, der for tiden går igennem en hård tid, så husk venligst, at I har alt inde i jer for at komme sejrrigt ud af det! Fremtiden ser måske trøstesløs ud lige nu eller det kan se ud, som om der ikke er nogen vej ud af det. Det er blot en illusion. Det er i virkeligheden kun FRYGT, der taler og stikker sit grimme hoved frem.

Mit råd til alle jer, der læser dette i dag, er enkelt: GIV SLIP OG LAD GUD. (LET GO AND LET GOD.)
At følge dette enkle råd bør være DET TILBAGEVENDENDE TEMA hvert øjeblik på dagen. Jeres Opstigningsproces vil blive så meget mere glidende, lettere, mere afslappende, sjovere og rigere, hvis I blot giver slip på al kontrol og overlader det til Mig/jeres Højere Selv.

Selv om I er langt fremme på jeres Opstigningsrejse og er begyndt at blive jeres Højere Selv, vil I stadig have godt af at huske denne enkle sandhed. Jeres bevægelse frem mod at ”Blive” den fulde ”Legemliggørelse” af jeres Højere Selv vil blive sådan en let sag, hvis I overgiver al kontrol. Slip al utålmodighed. Utålmodighed vendt mod jer selv, mod verden omkring jer eller mod selve Opstigningsprocessen tjener jer på ingen måde. Om noget, øger det den negativitet, der allerede er fremherskende på denne smukke Planet.Solnedgang over smukke Sandringham Beach, Melbourne.

Det billede, som Adele har valgt til at repræsentere mit budskab i dag, er meget symbolsk med hensyn til, hvad jeg virkelig gerne ville have, at I gør fra nu af. Nogle asiatiske kulturer har festivaler i løbet af året, hvor de sender flyvende lyslanterner op (kaldet ”kongming” i Kina, eller ”khom loi” i Thailand) for at symbolisere: tilstedeværelsen af håb i deres hjerter og frisættelsen af/kunsten at ”give slip” på deres frygt, problemer og bekymringer.

Forestil, at I nu er i besiddelse af jeres egen smukke flyvende lyslanterne. Visualisér, at I holder den i hånden og griber en pen og skriver alle jeres største udfordringer, bekymringer, tvivl, ængstelser og frygt på alle sider af rispapirlanternen. Tænd lyset og lad den stille flyve opad. I jeres tanker erklærer i jeres kraftfulde intention om, at denne flyvende lyslanterne når Mig og jeres Højere Selv. Mens i ser lyslanternen stige op i himlen, giver I et løfte om permanent at give slip på alt det, I har skrevet på den, for stedse. Og bed mentalt om vores assistance til, at det sker.

(Tag venligst hensyn til lokale love og Planeten Jorden/miljøet, hvis I agter at gøre dette i virkeligheden og ikke kun i tankerne. Erstat eventuelt den flyvende lyslanterne med et smukt papirark og brænd det i en egnet brandsikker beholder i jeres egen baghave. Gør det til et helligt ritual; lad ”brænding af jeres frygt til aske” symbolisere den permanente frisættelse/opløsning af ALT det, der holder jer nede.)

Herunder er nogle eksempler på kraftfulde, falske 3D overbevisninger, I kan starte med at slippe fra i dag. (Der er mange flere begrænsende overbevisninger, som det Menneskelige Kollektive må give slip på for at nå deres Højeste Potentiale).

  1. Den eneste måde, I kan blive rig på, er ved at arbejde hårdt for penge.

  2. I er magtesløse over for jeres fysiske handicaps. I må have gjort noget ”forkert” i jeres tidligere liv, siden I fortjener at blive født blind, døv eller stum.

  3. I er ude af stand til at få amputerede lemmer til at vokse ud igen; ude af stand til at heale syge organer; ude af stand til at heale jeres krop for alvorlige sygdomme som cancer. Jeres krop ældes, når I bliver ældre og så bliver I syge, når det er tid for jer at dø. Det er ikke muligt for en 60-årig at vende alle tegn på aldring og fysisk se ud som en 30-årig.

  4. I er ude af stand til øjeblikkeligt at rejse fra et sted til et andet halvvejs rundt om kloden via jeres tankes kraft.

  5. I kan kun blive rig eller komme frem i livet, hvis I er unge og fysisk attraktive, veluddannede, rige og har den ”rigtige” hudfarve.

  6. Gud skal “tilbedes” og lovprises.

Hvis I ikke kan ”tænke, føle, tro, eller handle” jer ud af den 3D kasse, I har levet i hele jeres liv, så vil I aldrig kunne vokse til det kraftfulde, multi-dimensionelle Lysvæsen, som er jeres sande identitet. Det er på tide at slippe ALT det, der lænker jer og holder jer nede!

Jeg ved, at det er meget svært og super udfordrende at slippe alle ovennævnte overbevisninger fra en hel levetid. I har jo for det meste accepteret disse overbevisninger som ”sande” baseret på jeres egne observationer og sociale tilhørsforhold gennem hele jeres liv. Ét budskab fra Mig, der siger, at de ALLE er falske overbevisninger, vil ikke rokke ret meget med hensyn til at ændre sådanne kraftfulde tankemønstre, der har været gældende i meget lang tid.

Men til de af jer her, der virkelig tror på eksistensen af jeres Guddommelige Skaber- og Manifestationskræfter, vil jeg nu dele hemmeligheden om at overvinde disse kraftfulde overbevisninger/tilhørsforhold. Her er den: ULEJLIG JER END IKKE MED AT OVERVINDE DEM. Der er alt for mange af dem, og de er alle alt for indgroet i jeres underbevidsthed. Det vil tage alt for lang tid at erkende dem og slippe dem en for en.

I behøver blot at bytte ALLE disse dybt indgroede, 3D falske overbevisninger ud med ÉN kraftfuld overbevisning, der fortrænger dem alle.

Og her er den igen: JEG ER ALT DET, JEG ER. JEG ER UBEGRÆNSET. JEG ER GUD.
I AM ALL THAT I AM. I AM UNLIMITED. I AM GOD.

I må fuldstændigt dedikere jer til at gøre jeres bedste for at LEGEMLIGGØRE ovenstående udtalelser. Det er NØGLEN til jeres Guddommelighed, jeres Suverænitet.

Tager I udfordringen op? Er hele jeres væsen; jeres sind-krop-ånd klar til nu at favne dets Gudlignende potentiale? Er I klar til at tage kontrollen over jeres eget liv tilbage og STOPPE med at give Mig skylden eller stoppe med at give folk/verden omkring jer skylden for det, der sker i jeres liv? Med andre ord, er I klar til at tage ansvaret for jeres eget liv?

Er I klar til ENDELIG at lade alle følelser om lidenhed, magtesløshed, værdiløshed eller uværdighed bag jer, for FULDSTÆNDIGT, en gang for alle, at FAVNE jeres Gudelighed, Guddommelighed og Kraftfuldhed?

Hvis et stærkt, øjeblikkeligt og bestemt JA er jeres svar, så, mine elskede, tag venligst begge Mine Hænder nu. Slip alt det, der holder jer nede og stol på Mig. Overgiv jeres liv helt og overlad det til Mig. Jeg vil passe på jer, guide jer, beskytte jer hvert skridt på vejen og sørge for, at I vil nå den destination, I gerne vil rejse til. Det eneste, I skal gøre, er at: STOLE PÅ mig fuldstændigt.

Det er jeres MISSION, skulle I vælge at acceptere den. Bolden ligger hos jer.

Med Al Min Kærlighed og Mit Lys

Fader Gud.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge