Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Hvordan I skaber mirakler (1) - 10. maj 2019


Sananda - Hvordan I skaber mirakler (1) (How to Create Miracles Part 1) via Adele Arini - 10. maj 2019Alle nye kanaliserede budskaber er nu tilgængelige på vores officielle Raphael’s Healing Space YouTube kanal. Så hvis I foretrækker at lytte til dette kanaliserede budskab, så klik på følgende link: https://youtu.be/6A8xzEmjTbU

Ved at blive en Patron af mit arbejde for så lidt som USD 1.11 pr. md., vil I få regelmæssigt kanaliserede budskaber leveret direkte i jeres indbakke. For yderligere oplysninger, besøg: www.patreon.com/adelearini


Til at begynde med tænkte jeg, at dette kanaliserede budskab, som er Del 1 af Sanandas nye højere dimensionelle undervisningsserie, udelukkende skal være til min Patroner.

Men idet jeg følger en kraftig tilskyndelse/Højere opfordring til at dele det her i dag, gøres det nu gratis tilgængeligt for alle.

Efter jeg har været igennem en meget udfordrende periode med at skrive dette budskab og efter at have læst dette budskab (fra en chelas perspektiv) mange gange, forstår jeg virkelig den kraftfulde gave, som dette budskab er, fra Himlen over os. Det er så dybt, indeholder mange lag og er en kraftfuld Lys transmission af højere dimensionelle informationer, kun til de, som virkelig er klar til Mestring.

Med stor taknemmelighed over denne gave sang jeg for nyligt den følgende kærlighedssang for Sananda, Fader Moder Gud og ALLE i Himlens Kompagni. Det er en sang, som jeg dedikerer til alle, også her i dag: ”Because you loved me” af Celine Dion.

Tak Gud for at elske & støtte os alle. Jeg ville ikke være, hvor jeg er i dag uden din støtte og umådelige kærlighed. 사랑해요. Sangteksten udtrykte perfekt mine følelser.

Mange tak også til 3 kraftfulde Lysarbejdere, Ms. S, Ms. M & Ms. M. for jeres uvurderlige hjælp. Uden hvilken dette budskab ikke ville være blevet til noget. Jeg sender min kærlighed til disse 3 elskede engle og til alle lysarbejdervenner her (især de af jer, der er/var medlemmer af mine grupper)!

For all those times you stood by me - for alle de gange du stod ved min side
For all the truth that you made me see - for al den sandhed du fik mig til at se
For all the joy you brought to my life - for al den glæde du bragte ind i mit liv
For all the wrong that you made right - for al den uret du rettede op på
For every dream you made come true - for alle drømme du fik til at gå i opfyldelse
For all the love I found in you - for al den kærlighed jeg fandt i dig
I'll be forever thankful baby - vil jeg for evigt være taknemmelig baby
You're the one who held me up - du er den, der holdt mig oppe
Never let me fall - lod mig aldrig falde
You're the one who saw me through through it all - du er den, som hjalp mig igennem det hele

You were my strength when I was weak - du var min styrke, når jeg var svag
You were my voice when I couldn't speak - du var min stemme, når jeg ikke kunne tale
You were my eyes when I couldn't see - du var mine øjne, når jeg ikke kunne se
You saw the best there was in me - du så det bedste, der var i mig
Lifted me up when I couldn't reach - løftede mig op, når jeg ikke kunne nå
You gave me faith 'cause you believed - du gav mig tro, fordi du troede
I'm everything I am - jeg er alt, jeg er
Because you loved me - fordi du elskede mig

You gave me wings and made me fly - du gav mig vinger og fik mig til at flyve
You touched my hand I could touch the sky - du rørte min hånd, jeg kunne røre himlen
I lost my faith, you gave it back to me - jeg tabte min tro, du gav mig den tilbage
You said no star was out of reach - du sagde, ingen stjerne var uopnåelige
You stood by me and I stood tall - du stod ved min side og jeg rettede ryggen
I had your love I had it all - jeg havde din kærlighed, jeg havde det hele
I'm grateful for each day you gave me - jeg er taknemmelig for hver dag, du gav mig
Maybe I don't know that much - måske ved jeg ikke så meget
But I know this much is true - men jeg ved, dette er sandt
I was blessed because I was loved by you - jeg var velsignet, fordi jeg var elsket af dig

You were always there for me - du var der altid for mig
The tender wind that carried me - den blide vind, som bar mig
A light in the dark shining your love into my life - et lys i mørket, der skinnede din kærlighed ind i mit liv
You've been my inspiration - du har været min inspiration
Through the lies you were the truth - gennem løgnene var du sandheden
My world is a better place because of you - min verden er et bedre sted på grund af dig.

======================================================================

Sananda taler:

Hilsner elskede brødre & søstre,

Det er nu tid for mig at spille en større rolle med at minde jer om, præcis hvor kraftfulde I er og at vise jer det næste springbræt på jeres rejse for at nå destinationen, som er: den ultimative frihed til at være jer Selv.

I min levetid som Yeshua ben Yosef, kom det at tro på mine egne iboende Gude-kræfter og helt at forstå Enhed nemt til mig. Jeg var privilegeret at blive født til to vækkede forældre – noget, der sjældent skete i den mørke periode af menneskehedens historie. Mine forældre sørgede for (fra tidligt i mit liv) kun at bibringe mig højere dimensionelle anskuelser/programmeringer, som afspejlede vores Gude-lignende natur. De sørgede også for altid at tale til dem selv og til alle, de mødte, på Guds sprog – det sprog, som jeres Højere Selv taler (læs venligst ”Overflødighedshornet”, hvis I har brug for en genopfriskning), og de lærte deres børn at gøre det samme.

Det betyder, I kære, at skabe et fantastisk liv fyldt med mirakler afhænger i sidste ende kun af det følgende:

I er nødt til at tale jeres Højere Selvs sprog flydende, 100 % af tiden, til både: jer selv og andre.

Ja, vi har nævnt det hyppigt, af én grund. Nogle af jer her behøver at blive mindet om det fra tid til anden. Ikke flere undskyldninger, I kære. Det er tid til at stoppe pendulet med at svinge frem og tilbage mellem jeres 3D & 5D selv afhængigt af jeres humør/tilstand den pågældende dag. De fysiske manifestationer af jeres ønsker har været svingende netop af denne grund alene. De svingende resultater, I har haft indtil nu, er forårsaget af inkonsekvensen i: jeres metoder og jeres værensmåde.

Vi forstår, at I ændrer jer konstant og opgraderes dagligt og således måske oplever de forskellige gener/op- & nedture, som Opstigningsprocessen sædvanligvis bringer. Men at hjælpe jer alle til at mestre jeres mestring betyder også, at vi ikke skal pylre om jer – dette budskab, som er en del af Vores højere dimensionelle undervisningsserie, er: specielt Lys-kodet for Mirakler og programmeret til Mestring.

Nogle dage føler I jer måske godt tilpas og så kan I nemt manifestere jeres ønsker; men på andre, ikke så gode dage, har I måske tænkt på, om I virkelig er så kraftfulde, som vi bliver ved med at sige, I er. Vi kan nemt sige, at ”I er så kraftfulde, ud over hvad I kan forestille jer” så ofte, som I gerne vil have, at vi siger det, men vi foretrækker, at I siger, tror og vælger at være det, lige her, lige nu.

Men lad os for eksempel sige, at hvis I er den, der ikke lige nu er klar til sådan en erklæring eller hvis I virkelig ikke tror på denne erklæring eller hvis I ikke udtaler denne erklæring, jeres sandhed, ved at praktisere jeres mestring eller hvis I i stedet vælger fortsat at ligge under for jeres 3D programmeringer, når I står over for udfordrende omstændigheder, så er der ingen mening i det. I dette scenarie vil jeres aktive, dybt indgroede programmeringssprog & alle eksisterende 3D filtre på plads konstant forhindre jer i at opleve en fysisk virkelighed, hvor I er Gud.

At få at vide af nogen (eller af os, jeres højere dimensionelle venner), at I er Gud, er helt forskellig fra uden tvivl at vide det og at opleve denne Sandhed.

Ægte læring kan kun opnås gennem personlige, førstehånds livsoplevelser. Hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Hvad der var grunden til, at jeres manifestationer tog fart/aftog/stoppede. Og som sådan var det, fordi I nu lærer igen at mestre jeres mestring i et helt nyt, højere dimensionelt miljø, som I ikke har oplevet siden jeres sidste levetid i den Gyldne Tidsalder i Atlantis/Lemurien.

Adele kom for nylig til en kraftfuld erkendelse om, at skabelses- og manifestationsprocessen i et 3D miljø er fuldstændig forskellig fra: skabelses- og manifestationsprocessen i et 5D miljø, som Jorden nu helt er blevet!

Hendes erkendelsesproces kan sammenlignes med den hos en PC-bruger, som er ekspert i det gamle, svært-at-lære, simpel interface, MS-DOS operationssystem (som var mainstream i 1980’erne, før Windows kom). Når brugeren besluttede at skifte til en PC med den nyeste version af Windows, var hun nødt til at lære, hvordan hun bruger hendes nye PC. En PC, som virker på en fuldstændig anderledes, men let-at-lære, grafisk-bruger-interface måde, som er Windows 10.

Og hvad vil der ske i det følgende scenarie, hvis denne PC-bruger stædigt ville insistere på at bruge hendes MS-DOS viden på hendes helt nye, Windows 10-system PC? Ja, svaret er enkelt; det vil ikke virke. Hendes anstrengelser vil være fuldstændigt nyttesløse og hun vil sandsynligvis ende med at føle sig frustreret. Hun er nødt til at tilpasse sig den nye, moderne teknologi og lære nye færdigheder. Heldigvis er Windows brugerfladen så nem at lære & at vænne sig til! Det kræver kun øvelse & at sætte sig ind i det.

På næsten samme måde, I kære, står I for tiden over for en lignende situation som denne PC-bruger. I har levet i 3D omgivelser så længe og derfor er I helt vant til reglerne for overlevelse eller reglerne for skabelse/manifestation i de svære, negative, frygtfyldte og lavere vibrerende omgivelser, som plejede at være jeres planet Jorden.

I de gamle, negativt polariserede omgivelser led/døde ”gode” mennesker i en ung alder, mens vidunderlige ting skete for ”dårlige” mennesker. St. Ambrose skrev den følgende frase i det 4. århundrede, "Når I er i Rom, gør, som romerne gør". Denne frase indfangede præcist nødvendigheden for jer at tilpasse jer det nye miljø, I befinder jer i, for at I kan trives i det miljø. Dårlige mennesker trivedes i en negativt polariseret verden, og nu hvor spillets regler har ændret sig, vil de samme dårlige mennesker (hvis de nægter at ændre deres måder) finde det svært at overleve/trives/vinde "spillet" i dette 5D, positivt polariserede operativsystem, som jeres planet nu fungerer under.

Det er grunden til, at vi (jeres højere dimensionelle venner) ved, at individuel Opstigning på en negativt polariseret planet er tre gange så udfordrende som individuel Opstigning på en positivt polariseret planet. (Hvis I nogensinde har tænkt, at jeres nuværende opstigningsproces er for udfordrende, ønsker I måske en skønne dag at forsøge at stige op på en negativt polariseret, ikke-Opstignings Jord i en anden tidsperiode, hvor der ikke er så mange vågnede sjæle, som der er i dag! * lo).

Sjæle, der med succes er steget op til højere dimensioner i mørke perioder i Jordens historie (eller en anden planets), er virkelig en sjældenhed. Efter deres succes sendte Kilden (Fader/Moder Gud) dem sædvanligvis ud på hellige missioner til steder/planeter og kun når deres hjælp var nødvendig. Mange sådanne sjæle har fået til opgave og har valgt at vende tilbage nu for at hjælpe det menneskelige kollektive & Jorden, indtil den tid, hvor deres Højere Selv beslutter, at deres missioner er blevet fuldført med succes, og der således ikke længere er brug for dem her. Sådanne sjæle kaldes ofte: "Kilde Sjæle". Sjæle, der med succes har fuldført deres rejse tilbage til Kilden efter mange prøvelser og trængsler.

Det er nu tid for jer helt at forlade jeres gamle selv en gang for alle. Stop med at bekæmpe jeres indre Gude-Selv og erklær ganske enkelt en kraftfuld intention om dagligt altid at være en levende, omvandrende demonstration af Kristusbevidsthed og se jer aldrig tilbage! Kampen mellem jeres 3D & 5D selv er ovre, lige så snart I siger, at den er ovre og beslutter permanent at forlade kamppladsen. Hvad betyder det, Sananda?

I har alle hørt det følgende udtryk, "hvad du har modstand mod, varer ved". Når som helst jeres 3D selv dukker op for at kæmpe med jer (ved stædigt at fastholde jeres gamle vaner i frygtfulde tanker, ord, følelser, gerninger) og nu, hvor I er blevet jeres Højere Selv, er alt, hvad I behøver at gøre, at tage en pause på 5 minutter, ånd dybt ind, kom i overensstemmelse med jeres indre Gudegnist og mærk jeres ubegrænsede kraft, for at I igen føler jer bedre tilpas og fredfyldte. Når I er vendt tilbage til jeres naturligt harmoniske værenstilstand, vil ingen problemer nogensinde være for store at løse for jer. Kampen vil være ovre, lige så snart I vender tilbage til indre Harmoni. Når I tager disse små pauser, mindst 3 gange om dagen, så iagttag ganske enkelt, hvordan jeres liv vil ændre sig til det bedre kort efter!

Det er nu tid for jer alle at rette ryggen i jeres Sandhed og aldrig at give op, når som helst I står over for/oplever kontraster, der kommer fra folk, hvis bevidsthed og vibrationsmæssige frekvens er meget forskellig fra jeres. Ligesom det tog tid for jer at nå dertil, hvor I er i dag, vil disse menneskers integrationsproces med deres eget Højere Selv tage den tid, det tager. Send dem ganske enkelt kærlighed, tålmodighed, fred, forståelse og medfølelse og giv dem rum til at vokse og vågne spirituelt.

Til de af jer her, som er medlemmer af Adeles grupper, I har hengivent badet jeres fire lavere legemer i Guds Syv Hellige Flammer hver dag. Som et resultat heraf er I alle gået igennem en periode med intens renselse i den senere tid, som gjorde underværker med hensyn til at sætte fart i den energetiske proces med at komme i overensstemmelse med det indre JEG ER. Til de af jer, som ikke har været igennem det, anbefaler vi stærkt, at I begynder at udføre denne praksis dagligt.

Vi kan alle tydeligt se de kraftfulde resultater, der kommer af jeres hengivelse, selv om I ikke kan se eller føle dem helt endnu! Giv ikke op på halvvejen ved måske at tænke, at det hårde arbejde, I har gjort indtil videre, har været spild af tid. Utålmodighed er en af de største faldgruber, som Opstigningskandidater står overfor. Lee Carroll har (i en af hans YouTube videoer, hvor han kanaliserer Kryon) delt med mange, at "at have tålmodighed" er en af de 5 store udfordringer aspiranter til Opstigning må lære at håndtere.

Menneskeheden har været grundigt trænet i eller er endda blevet hjernevasket til at få øjeblikkelige resultater, lige nu, gennem de mange programmeringssprog anvendt inden for forskellige marketing planer - fx. i TV/radio reklamer, for at få folk til at reagere lige med det samme. Mange mennesker har tilpasset sig til at "arbejde hårdt & at have travlt" og har (oftere end ikke) styrtende travlt med at nå et eller andet sted hen; at lave noget; at være nogen. Der er intet galt i det, undtagen at de det meste af tiden har glemt vigtigheden af bare at være. De har glemt den fine kunst i at leve bevidst/dybe åndedrag. De glemmer ofte at lægge planer i glæde, i deres daglige gøremål, som for det meste er fokuseret på at betale regninger eller at holde trit med tilbagebetaling af prioritetslån og/eller at passe på deres kære.

Det menneskelige kollektive har været så betinget af, at tiden "løber ud", hvis folk ikke køber noget, som markedsførerne ønsker, at de skal købe, lige nu. Hvordan deres helbred, livskvalitet, lykke, rigdom/aktiver kan påvirkes, hvis de ikke gør, som markedsførerne ønsker, at de skal gøre, lige nu. Har I bemærket, I kære, at det menneskelige kollektive har mestret frygt & nogle har endda brugt kraften i frygt til deres egen fordel for at påvirke folks adfærd? Jeres liv, hele jeres verden bliver ofte udsat for det subtile og ikke-så-subtile sprog i: frygt, mangel, begrænsning og adskillelse. Frygt for at tiden render ud. Frygt for at noget måske bryder sammen/at I måske lider et tab. Frygt for, at hvis I ikke har det, som de sælger jer, vil I ikke være accepterede/værdsat for blot dem, I er.

Frygt, frygt og mere frygt er præcist det programmeringssprog, et uopvågnet medlem af det Menneskelige Kollektive taler meget flydende.

Skridtene til permanent at ændre dette frygtbaserede programmeringssprog er:

1) At vide & at tro på, at jeres eget programmeringssprog naturligt vil ændre sig, jo mere fuldt I har integreret den indre JEG ER tilstedeværelse.

2) At forstå og at stole på, at når først I har begyndt denne hellige rejse med integrationen af JEG ER, er der ingen vej tilbage. Rejsen vil tage lige så lang tid, som der er brug for, og ligesom når I kører bil på en rejse til en specifik destination meget langt væk, er det bedst at antage en afslappet, turist-lignende attitude og at tage så mange pauser, som er nødvendige! Nyd rejsen, udsigten og menneskene/vennerne, som I får på rejsen.

Sammenlign venligst den ovennævnte med en anden version af den samme rejse. I denne anden version spørger I konstant jeres Højere Selv, hver dag, spørgsmål som disse "Er vi nået frem? Jeg har været på denne rejse så længe og den synes uendelig. Hvorfor er der ikke kommet nogen resultater, ingen tegn på, at tingene bliver bedre i mit liv? Hvor længe skal vi vente, før vi når dertil?"

I kære, lige så meget som vi elsker jer, så lær venligst at elske jer selv mere. Jeres handlen på denne utålmodige måde er næppe befordrende for en afslappet, fredfyldt rejse. I presser jer selv; presser enhver passager, der kommer jeres vej forbi på denne rejse og presser os - medlemmerne i jeres åndelige team (ikke at vi nogensinde har noget imod at være i den modtagende ende af dette pres). Og når I stresser jer selv på denne måde, så lad os stille jer det følgende spørgsmål: "Er det, I gør, en kærlighedshandling over for jer selv eller det modsatte? Er jeres utålmodighed et karaktertræk hos jeres Højere Selv eller jeres gamle 3D selv?"

Tålmodighed er en af de karaktertræk en chela skal besidde for at stige op med succes. (Et ord af sanskrit oprindelse - en chela er en dedikeret Opstigningsstudent. En hengiven student over for de Opstegne Mestre).

3) Vid, at der altid er TID NOK til alt og ingenting under himlen.

Spørgsmål som disse: "Mit Højere Selv, jeg er nu 50/60/70 år gammel. Vil jeg nå min destination i tide? Vil jeg virkelig stige op i denne levetid med succes?" tjener til yderligere at demonstrere jeres dybe 3D programmering om, at I "løber tør for tid". At I ikke virkelig tror på, at jeres fysiske krop ændrer sig til at være en krystallinsk baseret, lysere krop lige nu eller at I ikke virkelig tror på, at nogle af jer her med succes har stoppet aldringsprocessen og endda er begyndt at vende det fuldstændigt.

4) Praksis opererer altid fra NU'et, hvor Nutid og Fremtid er smeltet sammen til EN.

Når I føler jer utålmodige, så vid uden skyggen af tvivl, at det altid skyldes den følgende grund: I handler ikke som jeres multi-dimensionelle Højere Selv. I er ikke i overensstemmelse med det og I er nødt til at gøre, hvad end der er nødvendigt for at vende tilbage til perfekt overensstemmelse med det indre JEG ER.

Husk, kære, jeres JEG ER opererer altid inden for zonen af INGEN ADSKILLELSE mellem jeres nutids-selv/nutids-virkelighed og jeres fremtids-selv/fremtids-virkelighed. Og I må vende tilbage eller lære, hvordan I altid er i dette nulpunktsfelt, hvor TID IKKE EKSISTERER.

Bed jeres Højere Selv om at give jer gaven med: real-livs oplevelse, ved at vise jer præcist, hvordan det føles som at gå gennem livet med jeres værenstilstand kraftfuldt indstillet på dette nulpunktsfelt. En forpremiere eller et foto for at give jer en fornemmelse af, hvordan det føles at være et 5D menneske, der opererer i et 5D miljø. Adele har oplevet nogle få af disse lyksalige dage i den senere tid, og I kan have lignende oplevelser også - det eneste, I behøver at gøre, er at bede om det. Hvis I ønsker det, vil jeres Højere Selv også vise jer, hvordan I kan være der altid.

Til de af jer, som har fortsat ad denne opstigningsvej med tro, vedholdenhed, tålmodighed og lejlighedsvist med glæde, er tiden nu kommet for jer, hvor I skal huske, hvordan I nemt skaber mirakler fra nu af.

Vær glade, I elskede, for Himlens/Harmoniens Rige er nu her, og ligesom den mytiske fugl Fønix er I nu klar til at rejse jer fra asken af jeres gamle 3D selv (som er blevet fuldstændigt fortæret af Guds 7 Hellige Flammer) for endnu engang at blive genfødt på ny som en opgraderet 5D "fugl Fønix", som er klar til at flyve og mestre himlene.Jorden er nu blevet fuldstændigt positivt polariseret som nævnt før og således, hvis I går gennem livet og er autentiske, kærlige, fredelige, glade og er i en konstant tilstand af Enhed med Alt og Alle (dvs. altid at være i nulpunkts feltet), så tro os, når vi siger, at Himlen vil naturligt være manifesteret i jeres fysiske virkelighed.

Himlen er et sted, hvor mirakler findes i overflod. Himlen er et sted, hvor I er skaberne af jeres egne mirakler. Himlen er et sted, hvor offermentalitet ikke eksisterer. Den er også et sted, hvor I er almægtige Skabere i jeres egen ret; konstant i samskabende proces som Gud og med Gud.

Elskede venner, Himlen har altid været på Jorden og kan findes inde i jer selv. Dette er ikke en kliché; det er et udsagn af højeste Sandhed.

Det følgende er de 5 fundamentale regler; de 5 forskrifter til at skabe mirakler i jeres liv. Den ene er lige så vigtig som den anden, og de er alle forudsætninger for jeres mestring af Kunsten om Pludselig Udvikling og senere mestring af Kunsten om Æter-realisering - dvs. Mestring af Jeres Magi!

Regel nr. 1: Harmoni/Fred.

Man kan ikke skabe mirakler, når hele ens væsen er i en tilstand af disharmoni.

Jeres sind, krop og ånd må være fredfyldt ligegyldigt, hvad livet byder jer, for konstant at kunne skabe og opleve mirakler. At mestre den fine kunst om at opretholde fred er noget, som de fleste af jer her får masser af øvelse i lige nu. Himlens rige er også kendt som Harmoniens Rige.

Ens energier må altid bruges på en harmonisk måde med energierne i Alt i skabelse for at skabe & manifestere det, som man inderligt ønsker at få/opleve i livet.

Enkelt sagt, den kraftfulde skabelsesproces begynder kun med den fuldstændige accept af hvem, hvad og hvor I er lige nu. I må have fred med, hvem I er, hvad I er og hvor I er lige nu, så I fredfyldt, harmonisk kan indstille jeres indre GPS til det næste "mål/ønske/destination" for hvem, hvad og hvor I vil være næst. Dette er den sande mening i "Alt er altid godt, og livet ændrer sig konstant; skaber sig selv på ny". Gud er Skaberen af Alt, Der Er. Hvad laver en skaber? En skaber skaber altid noget nyt. Dette betyder, at skabelse/manifestation er så naturligt og er iboende i os; og hvad vi skaber, definerer, hvem vi er.

Jeres Gude-Selv - som altid er i en tilstand af udvidelse og skabelse; som fuldstændigt forstår, at intet nogensinde mangler og at der kun er ønsket om at udvide & skabe noget nyt - skaber ganske enkelt. Jeres Højere Selv vil altid begynde/starte Skabelseshandlingen fra en tilstand af Kærlighed, Enhed, Harmoni og Glæde, med Udvidelse og Vækst som dens eneste formål.

Man kan ikke skabe mirakler ud fra en tilstand af Mangel. Jeres Højere Selv har altid direkte adgang til den ubegrænsede overflod af Råenergi (også kendt som Elektron-isk Lys Substans), som er Kilden. Og Hun/Han kan nemt transformere denne råenergi til stof; til hvad som helst, I har brug for, når som helst (med jeres parathed & samarbejde).

Erkend, føl og anerkend, at alt er godt med jer/med jeres liv lige nu.

Der er aldrig virkelig mangel på noget.

Når først I har: mestret Harmoni med hele jeres værensmåde og helt har indlejret troen i jer, at I har alt, I ønsker/nogensinde får brug for og I aldrig mangler noget, så er det der, hvor mirakler, store & små, nemt kan manifesteres. Det er, når I med succes er blevet den ultimative dirigent, der leder Universet, for at orkestrere/håndtere Kildens Råenergier til en smuk symfoni af endeløse mirakler.

Hvis oplevelsen af mangel er Guds vilje for Menneskeheden, så vil det for evigt være til stede ved Guddommelig Lov, uden at det kan ændres. Som I kan se for jer selv, er der mange mennesker derude, der ikke har nogen problemer med at tiltrække positiv overflod til deres liv (fx. rigdom, godt helbred, kærlighed, venskaber osv.). Så spørgsmålet bliver, "tillader I, at overflod kommer ind i jeres liv eller blokerer I (underbevidst) for det?" "Har I det måske bedre med at leve i en tilstand af mangel, måske fordi det er, det eneste I har kendt til?"

Når som helst I føler mangel (i et eller flere aspekter af jeres liv), er det, I i virkeligheden gør, er, at I lever jeres liv i en tilstand af disharmoni. For eksempel hvis I oplever mangel i et område med finansiel overflod, lever I ikke i harmoni med energierne i rigdom & fremgang. Allervigtigst kan det bruges til at fortælle jer, at I ikke er i harmoni (i overensstemmelse) med jeres Højere Selv.

I er, hvor I er i dag på grund af alle jeres tidligere valg; og selv om I skulle nægte at indrømme det over for jer selv, er det den skinbarlige sandhed. Hvis der er noget omkring jer selv/jeres liv lige nu, som I ikke synes om, er vejen til Harmoni/Fred at indrømme over for jer selv, at på et højere niveau har I bevidst skabt denne kontrast, så I kan opleve den. Med andre ord er I, hvor I er lige nu, fordi I på et vist punkt i jeres liv bevidst eller underbevidst har skabt denne oplevelse. Og nu føler I jer forhåbentligt mere klar til at komme videre, til at vælge anderledes og til at skabe en ny oplevelse.

Adele var kommet til en kraftfuld erkendelse for nylig, gennem en faktisk livsoplevelse, at en hvilken som helst negativ følelse så som: desperation, utålmodighed, frustration, vrede osv. kun vil tjene til at sinke og eventuelt standse skabelsesprocessen på stedet. Længerevarende negativitet vil endda vende jeres skabelsesproces ved at tilbageføre alt det, I har arbejdet så hårdt for og ved at tiltrække mere af det, som I ikke ønsker at have i jeres liv. Er det, hvad I virkelig ønsker for jer selv, I kære?

Husk venligst, at når som helst I føler jer desperate eller utålmodige efter at få/at opleve noget, er det, I faktisk gør, at bekræfte over for jer selv, at I endnu ikke har, hvad I ønsker.

Og på dette tidspunkt burde I alle, studerende af Livet/Spirituel Mestring, klart vide, at for at manifestere jeres ønske I føle, som om I allerede har det, som I ønsker, lige her, lige nu.

Desperation eller utålmodighed skubber effektivt jeres drømme væk.

Kærlighed, glæde, taknemmelighed og begejstring tiltrækker jeres drømme til jer i et fantastisk tempo.

Med andre ord, det allerførste skridt; selve fundamentet til at skabe et liv fyldt med mirakler kræver, at I er fredfyldte og harmoniske, ligegyldig hvad. Freden, som bærer i sig, en vis grad af distance til jeres ønskede udfald. Denne distance kommer af jeres totale overgivelse til Guds vilje og fuldstændige tro på det Guddommelige, som er inde i jer/alle.Regel nr. 2: Forening/Enhed med ALT, Der Var, Er og Vil Være.

Når man skaber et liv fyldt med mirakler, kræves det, at man er og handler i enhed med ALT, der er i eksistens, herunder enhed med Tiden selv.

Alt, hvad I kan se, høre, røre, lugte og endda det, som er usynligt for jeres sanser, er: GUD. Gud er Energi. Energipartikler er alle steder og ingen steder. Til de af jer her, der ønsker at mestre den magiske kunst i bevidst skabelse, dvs. at mestre brugen af Livskraftsenergi, som er Kilden, må I først hæve jeres bevidsthed og forståelse til et niveau, hvor I altid kan føle (med hver fiber i jeres væsen og hver celle i jeres krop), at I er ét med Gud. Og ÉT med alt i Skabelsen.

Og med enhed vil forståelse snart komme, for hvad I gjorde eller ikke gjorde mod/for andre (fx. medmennesker, dyr, træer, planeten), gjorde I/ikke gjorde mod jer selv. Og således må man gøre sig en kraftfuld intention om altid at tænke, sige, føle og handle for ens eget og ALLES højere bedste. Eller med andre ord aldrig at skade noget levende væsen og leve jeres daglige liv ved altid at være forbundet med jeres kraftfulde hjerte (centret for/kilden til alle jeres Gudgivne kræfter). I min levetid som Yeshua anvendte jeg følgende ord til læren om begrebet om enhed i en af mine mange prædikener til folkemasserne: "Gør mod andre, som I ønsker, de skal gøre mod jer".

Når først I har mestret enhed, kan Opstegen Mester Merlin eller jeres eget Højere Selv påkaldes som assistance til at hjælpe jer med at mestre elementerne: vand, luft, jord og ild. I vil lære, hvordan I bruger de rå, altid tilstedeværende, Livskraft/Kildeenergier i Universet, for derefter at kommandere disse energier til at tage form til det, I ønsker at fremkalde. At gøre dette, dvs. at skabe det, mange af jer betegner som mirakler i dag, vil en skønne dag være naturligt og almindeligt for jer.

I kan mestre enhed ved lige nu at beslutte endnu engang at blive i stand til kraftfuldt at føle de energier, der fuldstændigt omgiver jer. Beslut jer lige nu, hvis I vil, til at være en, der er ekstremt sensitiv over for energetiske frekvenser/vibrationer, så I kan blive mester af Livskraftsenergier. Alle jer her er naturligt sensitive i en eller anden grad - kærlige, medfølende sjæle er det altid. I dette tilfælde er jeres næste skridt til at skabe mirakler at øge jeres energetiske sensitivitetsniveau til det samme niveau som hos en energiarbejder inden for de næste 20-100 år. Jeres samfund ændrer sig hurtigt hver dag til at blive et samfund, der en skønne dag vil opnå mestring over energi.

En 5D planet beboet med et 5D samfund/civilisation er en planet, som er fyldt med legemliggjorte sjæle, som er blevet Mestre af Kildeenergien. Hvis/Når I er klar, så bed ganske enkelt jeres Højere Selv om at guide jer med hensyn til, hvordan I gradvist og sikkert kan forøge jeres sensitivitet over for energi.

Imidlertid er der, I elskede, ligesom med enhver aktion, en reaktion, vær blot opmærksom på, at med enhver kraft, som gives jer, følger også et stort ansvar. Der vil være en læringskurve; en periode med tilpasning, indtil I er klar til at være så sensitive, som I har brug for at være for fuldt ud at favne jeres kraftfulde, magiske, Alkymist-Selv.

Regel nr. 3: Man må altid leve inden for "Nulpunktsfeltet" eller Nulpunktsbevidsthed, hvor der kun er NU'et. Fortid og fremtid eksisterer ikke.

Denne regel er måske nem at forstå, men at opnå denne bevidsthedstilstand med succes kan være meget udfordrende (for de fleste af jer her, på nuværende tidspunkt, hvor dette budskab skrives).

For at I lever inden for nulpunktsfeltet, skal I være og handle som det kraftfulde, multi-dimensionelle, lysende og strålende Lysvæsen, I virkelig er. Et væsen, som opererer uden for ALLE restriktioner og begrænsninger og uden for Tidens lavere dimensionelle rammer.

Forstår I nu, hvorfor vi tror, det er den mest udfordrende regel for jer at efterleve? Flertallet af jer, der læser dette i dag, opererer stadig inden for Tidens begrænsninger, fordi det er selve fundamentet til, hvordan jeres samfund virker lige nu.

Spørgsmålet bliver nu: "Hvordan kan vi (jeres højere dimensionelle venner) effektivt lære alle jer her - som stadig er så stærkt bundet til Tidens ekstremt begrænsende rammer - hvordan I lever/opererer ud fra Nulpunktsfeltet i INGEN Tid?

Som vi tidligere har nævnt, kommer den bedste, mest effektive lærer fra virkelige livsoplevelser. Hvert øjeblik af jeres vågne tid vil jeres Højere Selv konstant trække jer tilbage ind i NU'et. Hver gang I tænker tilbage på fortiden eller føler jer emotionelt fortvivlet over noget, som er sket i fortiden (hvilket I på dette tidspunkt skulle have sluppet), lever I endnu engang ikke i NU'et. Jeres Højere Selv vil igen sætte jer i overensstemmelse med NU'et.

Dette vil fortsætte med at ske, oftere og oftere fra nu af, og jeres Højere Selv vil fortsætte med at gøre det for jer, indtil I en dag endelig lærer, hvordan I hele tiden kan være i NU'et, ligegyldigt hvad. Når I er fuldt til stede, fuldt forankret/groundet i NU'et (i stedet for i fortiden eller fremtiden), vil I være i stand til nemt at gå ind i den vidunderlige følelse og den krystalklare vished om at: Alt er godt og vil altid være godt. Kærlighed er det eneste, der er. JEG ER. Dette er kendt som "Skabelsens Reneste Tilstand". Dette er Begyndelsen og Enden. Liv evigt evig. Vid, at når I er i stand til med succes at føle dette, har I fået adgang til Mestringens nulpunktsfelt over jeres Matrix, Mestring over Energi; Mestring over alt i Skabelsen.

Regel nr. 4: Man må vide, at man ER Kærlighed. Man må vide, at man er Elsket. Man må vide, at KÆRLIGHED er alt, der er. Man må også forpligte sig til at være Kærligheden indeni, hvert eneste øjeblik, uden undtagelser.

De fleste af jer her ved, at Kærlighed er den Kohæsive Liv-Kraft Energi, som binder alt i Skabelsen sammen. I hver en ting, som I kan se, røre, føle, spise, høre, mærke, eksisterer den Ubetingede Kærligheds Lyserøde Flamme, som kan findes i kernen af dens væsen. Kærlighed er virkelig den lim, der binder alt sammen. Det lyder som en kliché, vi kender, men vi taler faktisk om energi her.

Uden Kærlighed i dens kerne vil alt, der er blevet fysisk skabt i jeres virkelighed, holde op med at eksistere. Det vil endnu engang vende tilbage til Kildens råenergi og afvente Skabelsens næste moment ved Gude-Selvet hos alle legemliggjorte sjæle. Kærlighed er alt, der er. Kærlighed er den mest kraftfulde kraft i Universet. Dette budskab er ofte blevet leveret til menneskeheden, gennem hele tidens vævning, gennem vores mange Kærlighed-Lys, Lys-Kærlighed budbringere af det Guddommelige, fordi dette er i sandhed den vigtigste NØGLE til Skabelse.

Start med at indgive alt det, som I ønsker at skabe, med denne yderst vigtige ingrediens. Hvis I er en kok, der ønsker at tilberede et måltid, må alle ingredienserne til jeres lækre opskrifter være til stede, for at måltidet bliver en succes. I Kunsten at Sam-Skabe med Gud, er Kærlighed den energi, der opretholder og nærer det, som I ønsker at skabe.

Med andre ord, kære venner, hvis I ønsker at skabe noget med held, må I gøre det af kærlighed. Og aldrig af frygt, nød, adskillelse eller forpligtelse.

For eksempel, for at skabe flere penge, mere rigdom & fremgang i jeres liv, bliver I nødt til at elske penge. I bliver nødt til at være kærlige venner med penge. I kan ikke foragte nogen, der elsker penge, ej heller antage en "helligere end dig" attitude over for folk, der har penge/dem, der nyder at tjene penge.

Et andet eksempel, hvis I ønsker at nyde et godt helbred, er I nødt til at elske jeres krop hele vejen igennem. Når I ser jer selv i spejlet, må der ikke være nogen kritik overhovedet, ingen vrede/fordømmende tanker om jeres krop, jeres helbred, hvordan I ser ud, osv. I må altid kommunikere med jeres krop med kærlighedens sprog. Når I ofte siger "jeg elsker dig" til jeres krop og når I sender den kærlighed til hver enkelt celle i hvert enkelt organ, giver I faktisk jeres krop det "brændstof", som forynger den kropsdel(e), I har brug for at heale! I giver jeres krop adgang til Kærlighedens uendelige kraft, til at heale sig selv for den helbredstilstand, jeres bevidsthed har tilpasset sig efter at have levet mange år på Jorden.

Det er tid for jer at være den Kærlighed, som I i sandhed er, i enhver af jeres tanker, ord, følelser og handlinger/gerninger.

Erkend, at I er kraftfulde energetiske væsner. Enhver investeret tanke er energi. Ethvert ord udgøres af kraftfulde energier. Spild aldrig det udtalte ord. Lær at tale med omtanke; idet I fuldt ud erkender vægten og kraften af jeres ord. Enhver udstrålet følelse er energi. Hver eneste gerning, I gør, er jeres energier, der udmøntes i handling.

En dag, når I med succes har lært at styrke jeres energisystem med overstrømmende Kærlighed og at bruge Kærlighed som jeres eneste Brændstof, så tro mig, når jeg siger, at så vil Himlens Rige på Jorden fuldstændig være jeres, som I kan beherske. Det er, når I erfaringsmæssigt vil vide, at I er Gud.

Regel nr. 5: Den Hellige Treenighed i: Accept, Taknemmelighed og Glæde.Denne sidste regel er ganske enkel.

Accept af jeres Guddommelige Fødselsret, som Gud, er nødvendig for at være med til at skabe mirakler.

Taknemmelighed er en anden vigtig ingrediens, som skal gives til Gud - Kilden til Alt i Skabelsen. Taknemmelighed over det, der skal skabes, eller gives til jer, i denne Skabelseshandling, som I skal til at gøre.

Glæde er en afgørende ingrediens, som holder passionen ved Skabelse i live! Når I gennemtrænger jeres Skabelser med Glædens energi, vil I tiltrække flere og flere grunde til at være taknemmelige, til at være i live, til at være mere glad over. Glæde skulle virkelig være den eneste grund til, at I gør noget fra nu af.

At skabe et liv fyldt med mirakler kræver, at I er glade og er 100% til stede i livet. Glæde er også hemmeligheden ved at have en fysisk krop, som aldrig ældes/forfalder. Energien i GLÆDE fungerer som en anden slags brændstof, som der er brug for i Kunsten at Skabe (vi har allerede forklaret tidligere, at Kærlighed er det primære brændstof), hvilket vil sætte fart i/accelerere jeres Kreative proces!

Hver gang jeg, som Yeshua, befandt mig i processen med at skabe mirakler (så som at lave vand om til vin, heale folk, have kontrol over Moder Natur eller at genoplive den døde), var alle disse 5 fundamentale regler/forskrifter altid til stede, uden undtagelse. Alle 5 er lige vigtige og de er alle indbyrdes forbundne.

Spørgsmålet bliver nu, hvilken/hvilke af de 5 tror I, I har brug for at forbedre mest? Eller føler I måske, at I har mestret dem alle? Hvis ja, vil I være klar til de tests/udfordringer, som jeres Højere Selv vil sende jer, for at vise jer, hvor meget I er vokset og hvor meget I mangler, for at mestre jeres Mestring.

Mange ting, som er afsløret her i dagens budskab, er ikke nyt for jer. Faktisk er nogle af jer her, som er vores hengivne chelaer, kommet langt i forståelsen af alle disse og anvender dem dagligt i jeres liv.

Fortsæt rejsen fremad, I kære, med fuld fokus på jeres mål med helt at integrere jeres Højere Selv. Ved altid at følge jeres egen guidning, som kommer inde fra jeres hjerte. Når I gør det, vil legemliggørelsen af de 5 fundamentale regler/forskrifter forklaret herover blive så nem, så instinktiv.

Vi vil fortsætte dette budskab på et senere tidspunkt, for at give jer alle her tid til helt at forstå og integrere Lys-Kærlighed og Kærlighed-Lys energierne, som er kraftfuldt indgydt i hvert eneste ord i dette budskab.

Jeg elsker jer altid ud over alle grænser,

Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv linket herover. Tak og Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge