Home > > Adele Arini - En kærlig invitation til alle - 10. februar 2020

Det karmiske Råd - En kærlig invitation til alle via Adele Arini - 18. december 2019 - opdateret 10. februar 2020Vi hilser jer, elskede lysarbejdere og chela, med hjerterne fulde af kærlighed, glæde og fred.

Som det nye år nærmer sig hastigt, er det tid for jer her, som er klar og villige, til med glæde at forpligte og overgive jer selv fuldstændig til jeres livsmission og højere kald.

Dette er en åben invitation beregnet kun for jer, der er oprigtige og klar til at forpligte jer i jeres liv hver dag til at manifestere jeres højere mål; jeres egen guddommelige plan for denne levetid.

Nogle af jer her er måske allerede klar over, at to gange om året, i december og juni, mødes de Opstegne Mestre, som er en del af det Store Hvide Broderskab, i Royal Teton Retreat i Wyoming, USA, for at diskutere og beslutte, om alle indsendte anmodninger skal efterkommes. Denne måneds møde vil gælde for den næste 6 måneders periode fra 20. december 2019 til 20. juni 2020.

Det er tid til at tage jeres kreativt tænkende hat på, kære, og skrive jeres bøn en af de nærmeste dage, kun hvis I føler jer stærkt guidet til det.

Som altid, følg ganske enkelt jeres intuition; jeres hjerte om, hvad I skal skrive.

Skriv enkelt, respektfuldt og uformelt - gennemtrængt af al jeres kærlighed, oprigtighed og taknemmelighed.

Det følgende er de 6 trin:

1) Beslut og skriv alle jeres vigtigste mål; jeres ønsker for første halvdel af 2020.

2) For hvert mål/ønske, erklær jeres forpligtelse med beskrivelse af jeres handlingsplan. Vær realistiske og følg jeres instinkter. Forpligt jer kun til det, I kan forpligte jer til, for at forhindre, at I overbebyrder jer selv. Vi ønsker, at I føler jer glade, når I holder jeres løfter, som I afgiver over for Gud/jeres Højere Selv i denne bøn.

3) Nedskriv hele bønnen på et stykke papir med blæk.

Når I er færdige med at skrive det ned, er det næste trin at underskrive og datere den. Alle bønner skal være sendt senest fredag 20. december 2019.

4) Gå ind i en kort meditation. Påkald en hvilken som helst ærkeengel/opstegen mester for at sikre, at jeres bøn modtages af Vogteren af Skriftrullerne på Royal Teton Retreat. Visualisér, at I og ærkeenglen/den opstegne mester rejser sammen til retreaten og personligt møder det Lysvæsen, der står for modtagelsen af jeres bønner.

5) Hvis/når det er det rigtige tidspunkt, så følg ganske enkelt jeres indre vejledning og brænd jeres bøn i en sikker, brandsikker beholder. Guddommelig timing for dette kan komme med det samme for nogle mennesker eller noget senere for andre (fx. ved årets slutning).

6) Når jeres bøn er sendt, behøver I blot at forpligte jer til jeres egen handlingsplan hver dag. Tiden for handling og skabelse af et fremadskridende momentum har nu indfundet sig! Efter I er gået ind i den næst kraftfulde 3:3:3 portal den 21. december 2019, vil I finde det så let og glædeligt at holde jer til jeres plan.

Vær opmærksom på, kære, at vi tager jeres bønner og handlingsplaner, aftaler eller løfter meget alvorligt.

Husk, hvad Vi har sagt mange gange før gennem Adele og mange af Vores budbringere. Jeres ord og handlinger definerer, hvem I er.

Ethvert ord, I skriver og taler, enhver tanke, I tænker, enhver følelse, I udstråler og enhver handling, I gør (eller ikke gør) vil have en kraftfuld, genlydende virkning på jeres lavere legemer, bevidsthed og liv (dvs. jeres fysiske virkelighed).

Vær opmærksom på dette, hvis/når I beslutter jer for at sende en bøn. Denne bøn kan kraftigt accelerere manifestationen af alle jeres personlige, spirituelle eller livsmål.

Når alt kommer til alt, vil bønnen være skrevet af jer og i sidste ende for jeres eget bedste.

Ingen i Himlens hierarki tvinger eller presser jer til at skrive bønnen. Og skriv derfor kun, hvis I er sikker, klar og villige til at forpligte jer til at lave positive forandringer i jeres liv.

Vi er klar til at hjælpe og assistere alle jer her, i det, I ønsker at skabe og manifestere i 2020, men for at kunne gøre det er jeres samarbejde påkrævet.

Det vil i sandhed være et stærkt samarbejde mellem jer og Ånd.

Hold jer, hver dag, til jeres nedskrevne forpligtelse for at skabe vedvarende positive forandringer, og i de næste 6 måneder observerer I blot, hvordan ethvert aspekt af jeres liv (berørt i bønnen) vil blive transformeret på fantastiske, ofte magiske måder!

Med al Vores kærlighed og hengivenhed,

Jeres JEG ER tilstedeværelse og medlemmer af det Karmiske Råd.

Obs!, hvis I har brug for hjælp til at skrive jeres bøn, kan informationer på følgende webside være nyttige for jer:
https://sirius-eng.net/news/letters_to_the_karmic_board.htm


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2020.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |