Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Sandheden vil sætte jer fri (2) - 8. maj 2018


Sananda - Sandheden vil sætte jer fri (2) (The Truth Will Set You Free (Part 2)) - Adele Arini - 8. maj 2018Vær hilset, mine brødre og søstre

Det er nu tid til at fortsætte mit sidste budskab ved først at dele en smule om min virkelige livshistorie som den berømte Jesus af Nazareth med jer alle. Ulig hvad der tidligere er blevet sagt i Del 1, vil jeg for fremtiden dele min sande, autentiske lære fra den levetid her gennem Adele, et kanaliseret budskab ad gangen. Det skyldes længden af hvert kanaliseret budskab, som jeg foretrækker at holde på et minimum.

Så hvis I ikke har læst Del 1 af mit budskab, så gør venligst det, før I fortsætter her. Det er vigtigt at læse dem alle i rækkefølge. Alle vore budskaber indeholder kraftfulde Guddommelige Lys Koder, som kan hjælpe med at ”oplyse” sind, krop og ånd hos dem, der læser dem; som hjælp til at lede jer tilbage på den Spirituelle Mesters og Opstigningens vej.

Det er meget vigtigt, at I alle erkender, at dette og alle fremtidige budskaber er skrevet uden nogen hensigt om at: kritisere, eller, sætte religiøs lære i et negativt lys. Mit formål her er at oplyse kun dem, der er klar, til højere dimensionel visdom, til højere sandhed; fri for alle restriktioner i religiøse/politiske dogmer, som blev grundlagt for hundreder af år siden.

For de af jer, der kommer fra en kristen baggrund, eller hvis I er udøvende katolik, og hvis I har taget valget om at fortsætte med at læse/lytte til dette budskab, så gør det venligst med et åbent hjerte og sind. Mange af de ting, der afsløres i dag og i fremtidige budskaber gennem Adele, vil være meget forskellig fra det, I har lært i den traditionelle kristne lære. I har haft et liv som kristen i en tro, som religiøse autoriteter har lært jer, og så pludselig dukker jeg op i disse budskaber og fortæller jer alle, at noget af den lære ikke var helt korrekt.

Forvirring og vantro er fuldstændig normalt. Det er grunden til, at I er velkommen til at stoppe med at læse/lytte til dette og gøre noget andet, når som helst I vil. I er velkommen til at tro på eller ikke at tro på det, der er skrevet her. Jeres frie vilje respekteres altid. Og det er grunden til, I altid skal give den samme frihed til andre; at tro på hvad som helst, de ønsker at tro på. Følg venligst jeres hjerte, jeres kraftfulde indre GPS, i alt, hvad I vælger at fokusere på/gøre i jeres liv. Lad os begynde.

Jeg ved, at nogle af jer her har læst den meget kontroversielle bog The Da Vinci Code (Da Vinci Mysteriet) af Dan Brown, eller har set filmen (med Tom Hanks i hovedrollen). Den bog er fiktion, men nogle af de oplysninger, der blev afsløret deri, var i sandhed guddommeligt inspirerede. Det mest relevante for mit budskab i dag, er koncentreret omkring en berømt, virkelig historisk begivenhed, som lagde grunden til nutidens kristendom: det første koncil i Nikæa (i 325 e.Kr.); sammenkaldt af den romerske kejser Konstantin 1. den Store.

Denne forsamling blev overværet af tidlige kristne autoriteter; biskopper, der repræsenterede mange i kristendom. Dette koncilmøde havde til sigte at opnå enighed om kirkelig-/kanonisk ret. Disse mænd diskuterede, debatterede og nåede til sidst en aftale/ordning om mange forskellige vigtige emner som: min Guddommelighed, min relation og påstand om enhed med Fader Gud, min lære, dato for Påsken, udformningen af den nikænske trosbekendelse og meget mere, som ikke blev offentliggjort.Under dette første økumeniske koncil (og under mange andre efterfølgende koncilmøder) blev min lære meget grundigt gransket. I denne tidsperiode på omkring 3 hundrede år efter min død var der mange evangelier (skrifter om mit liv og min lære skrevet af mange disciple og øjenvidner), som var blevet opdaget af disse tidlige kristne ledere.

Med tiden besluttede disse ledere, at kun evangelier, der fik mig til at fremstå som ”den eneste” Guddommelige Søn af Gud, Faderen, skulle indgå i den bog, som i dag kaldes Biblen. Evangelier, der fik mig til at fremstå som en normal mand, en normal person, ligesom resten af menneskene, blev stort set udeladt i Biblen. Der er en grund til, at religioner fostrer den tro, at Gud (og/eller de Opstegne Mestre, der er grundlæggere af disse religioner) skal tilbedes og lovprises.

Ved at tilbede og lovprise Gud, vil Han ”højst sandsynligt” besvare jeres bønner ved at hjælpe og give jer nogle eller alle de ting, I har bedt om. Så hvis I ikke har fået det, I har bedt om, er det højst sandsynligt Guds skyld. I begynder måske endda på et eller andet tidspunkt at tænke, at I er en ”uværdig synder” eller er så uelsket af Gud, og det er grunden til, at jeres bønner ikke bliver hørt.
Det er virkelig en af de største vildfarelser gennem tiderne.

Rubriceringen/påstanden om, at Jesus var den eneste Guddommelige Søn af Gud og det var den eneste grund til, at jeg var i stand til at udføre så mange fantastiske mirakler i min fysiske inkarnation, var den mest effektive måde at fratage troende deres egen kraft og indflydelse på deres eget liv. Med denne vildfarelse er det med held lykkedes at få mange troende gennem tusinder af år til at ”miste forbindelsen” til deres egne naturlige, kraftfulde Skaber- og Manifestationsevner. Den har frataget mange mennesker deres personlige kraft.

Gud elsker JER ALLE ubetinget, uden undtagelse. Universet/Gud vil altid støtte og give jer det, I ønsker, 100% af tiden, på det perfekte Guddommelige Tidspunkt: så længe, at det, I ønsker, altid er overensstemmende med alles Højere Bedste (dvs. aldrig krænker andre menneskers frie vilje), OG så længe, I er i perfekt, fuldstændig overensstemmelse med jeres ønsker.

Der er mange ”små bidder” af Højere Sandhed i Biblen og i andre hellige bøger, men brug venligst generelt jeres indre visdom, når I læser hvilke som helst informationer, der kommer fra en kilde ”uden for” jer selv. I må bruge jeres hjerte, jeres indre GPS til at skelne deres sandhed. Og det inkluderer alle de kanaliserede budskaber, som Adele har skrevet på vores vegne. Tag ikke bare vores ord for det; brug jeres hjerte til at skelne dets autenticitet og sandhed. Højere sandhed vil altid ”føles” sand. Den vil resonere med jeres hjerter og vil altid bære Lysets og Kærlighedens vibrationer hos alle, der læser dem.

I Del 1 af dette budskab delte jeg med jer alle, at jeg kom til verden hos spirituelt vækkede, biologiske forældre. Mine forældre kendte til deres sande spirituelle identitet som Guddommelige Sjæle; som søn og datter af vores elskede Fader/Moder Gud, længe før jeg blev født. Derfor blev jeg aldrig fanget i den 3D matrix, som Planeten Jorden var dengang.

Mens jeg voksede op som dreng, vidste mine forældre også, at jeg havde en meget vigtig Kærlighedsmission at udføre. Og med det i tankerne fulgte de altid deres egen intuition og guidning (givet til dem af Gud og af deres egen åndelige team gennem visioner, drømme eller ”indre viden”) med hensyn til, hvordan de bedst skulle opdrage mig; hvordan de bedst kunne uddanne mig. Vi rejste meget i mine teenageår; til mange fjerne lande i Øst og i Vest i søgning efter vise og erfarne mænd, der bedst kunne lære og vise mig vejen til, en dag, at være i stand til at nå mit Højeste Potentiale i den levetid.

Jeg boede hos og lærte af mange spirituelle guruer; lærere, som ikke kun besad højere dimensionel, esoterisk Visdom og Viden, men som også hele tiden med succes anvendte det i deres dagligdag. De levede sædvanligvis på nogle af de mest afsides steder på planeten; idet de foretrak at leve i samfund af højere dimensionelle, fuldt vågnede sjæle. Nogle af mine lærere levede i samfund i den ”Indre Jord”.

Mennesker, der lever i disse spirituelt avancerede samfund i den Indre Jord har altid budt alle velkommen, der havde en ægte intention om at vide, forstå og anvende avanceret spirituel visdom i deres daglige liv. Dengang var besøg i deres ”skjulte” hjem sjældne; men når det skete, vidste de, at disse gæster var guddommeligt guidet til at finde og lære de højere dimensionelle måder at leve og være på af dem.

Og derfor bød de mig og mine forældre velkommen med kærlige, åbne arme og gav os et midlertidigt hjem langt hjemmefra; i vidunderligt kærlige, støttende og sikre omgivelser for mig, for at jeg skulle huske og mestre Guddommelige færdigheder, som er min fødselsret. Disse lærere var som lygtepæle på min vej til oplysning. De ”brolagde” vejen for min egen ihukommelse; for mine egne Guddommelige spirituelle kræfter og for en total, fuldstændig opvågning af min Gudelighed, min Enhed med Gud og med ALT, DER ER.

Vores ophold hos dem varede, indtil jeg var fuldt vækket og helt integreret i mit Højere Selv. I begyndelsen af tyverne levede jeg allerede mit liv som den fysiske legemliggørelse af Kristusbevidstheden (Ubetinget Kærlighed & Enhedsbevidsthed) og var blevet mit Højere Selv på alle måder. Jeg var endelig klar til min gerning af Lyset, og vi begyndte vores lange rejse hjem, tilbage til det land, hvor den sidste, men vigtigste fase af mit ”livsdrama” endelig skulle begynde. Før starten på min gerning valgte jeg at have et normalt liv for mig selv i nogle få korte år. Min tvillingesjæl (som dengang var Mary Magdalene) og jeg indgik et kærligt ægteskab. Og det var hende, der for det meste gav mig styrken og modet til at fortsætte min guddommelige mission.

Jeg startede min gerning med først at lokalisere nøglespillerne; mennesker, der ville spille en stor rolle i mit liv og i at sprede min lære efter min fysiske krops død. Med tiden voksede antallet af mandlige og kvindelige disciple til tusinder, og ikke kun de 12 særlige. Vi samledes regelmæssigt på mange forskellige steder; vi rejste fra by til by, idet vi fulgte den indre guidning, som Fader Gud og mit Højere Selv havde givet mig.

Mod slutningen af min gerning var alle mine nærmeste følgere, der havde valgt at blive ved min side til det sidste, med succes blevet deres Højere Selv på alle måder. De fulgte og lyttede meget nøje til min guidning og blev fuldstændig tro mod min lære; tro mod Lysets og Kærlighedens vej.

I spekulerer måske på, hvor længe det ville tage (for en, der fuldstændig har viet sit liv til opstigning og oplysning) at gå fra begyndende spirituel opvågning til fuld integration af det Højere Selv? Den tid, der bruges, er selvfølgelig forskellig fra person til person.

I min tid som Jesus var mine disciple imidlertid sammen med mig næsten hele tiden (med nogle få undtagelser fx under meditationer). De lyttede til mig; de stillede konstant spørgsmål, og de gav sig tid til at praktisere det, de havde lært. Deres hovedfokus hver dag var på spiritualitet. Vi var afhængige af fremmedes venlighed med hensyn til mad og vi sov, hvor vi kunne finde et sted at sove. Vi hjalp, hvor der var brug for vores hjælp og vi var altid omgivet af mennesker, der var mere end glade for at hjælpe os, når det var nødvendigt.

På grund af vores hovedfokus på spiritualitet tog det mine disciple i gennemsnit 3 til 12 måneder at mestre min højere dimensionelle lære. Da jeg døde på korset, havde alle mine nærmeste disciple: nået deres mål om oplysning og var ved egen hjælp blevet Opstegne Mestre, med de fleste af deres Guddommelige gaver og evner vækket.

Henimod slutningen forstod de, hvorfor jeg måtte tage den vej, der førte til sådan en grusom og voldsom død, og selv om vi var blevet meget nære (med bånd så stærke som mellem brødre og søstre), respekterede de fuldt ud mit valg/min frie vilje og støttede mig på enhver måde. Min mission var for vigtig for mig til at jeg ville løbe væk og undgå min forventede skæbne, og tingene skulle ske præcist, som det var meningen, de skulle ske.Det kommer måske som et chok for mange kristne troende, at Jesus engang var en simpel mand, der levede et simpelt liv som husbond og far og som en lærer i højere dimensionel visdom. Han blev født ind i en spirituel familie, der elskede Gud inderligt, og han havde forpligtet sit liv til en mission om at sprede den højere sandhed til alle, der ville lytte. Han var Guddommelig, ligesom I alle er Guddommelige. Han var Gud i en menneskekrop, ligesom I alle er Guder/Gudinder i en menneskekrop. Med tid og dedikation opnåede Jesus spirituel beherskelse/mestring og blev oplyst, ligesom enhver af jer kan gøre det samme, hvis I har modet, tapperheden, styrken, troen og tilliden til fuldstændig at overgive jer til Gud og til jeres Højere Selv/Mål.

Alle jer, der jævnligt læser disse kanaliserede budskaber, er seriøse med hensyn til Opstigning. I ved og forstår nu, at I kan vokse og flyve til større højder og lade alle begrænsende aspekter af jeres 3D selv bag jer. I længes efter at være, gøre og have mere. I har længtes HJEM i alt for lang tid. I længes efter at være hjemme igen, i jeres kraftfulde, kærlige Guds og Højere Selvs favn. I længes efter at kende jer selv, igen, som den prægtige, ALMÆGTIGE, ALVIDENDE og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE Sjæl, som I i sandhed er, i den absolutte virkelighed, som er jeres sande hjem i Himlen.

Og alt det, der er brug for, for at I virkelig kan blive jeres Højere Selv, er på alle måder (mens I stadig er i fysikalitet) at indgå en fuldtids forpligtelse til at være legemliggørelsen af Gud, i denne levetid.

Adele har skrevet en blog for nogle få år siden med titlen ”Archangel Raphael: Supreme Healer in the Angelic Realm” (Ærkeengel Rafael: Øverste Healer i Engleriget). I den blog specificerede hun de skridt, som I alle må tage for at indrette jer selv, jeres liv og hele væremåde i overensstemmelse med de mål, I måtte have i livet, især med de mål, I har, om at blive Gud.

Hvis I lige nu inderligt sætter jer som mål om en dag at blive jeres Højere Selv med ægte intention, så forpligt jer venligst TIL AT GØRE, HVAD DET KRÆVER for at nå det mål. Vejen til spirituel beherskelse/mestring, at blive en Opstegen Mester kræver mod.

Før en atlet bliver indehaveren og vinderen af en guld-, sølv- eller bronzemedalje i en sport i de olympiske lege, vil han være nødt til hver eneste dag og mange timer om dagen at gå helt ind for sagen. Denne atlet må udholde timer med gentagen træning for at kunne forbedre sin sport og blive den bedste inden for sin sport. Hans engagement i hans mål om en dag at blive olympisk medaljevinder testes konstant, på mange forskellige måder, og i mange forskellige konkurrencer.

Og ligesom atleten, når først I har begivet jer ud på vejen til at blive ”Livsmester”, vil I opdage udfordringer, der vil hjælpe jer med at anvende den højere dimensionelle Visdom, som I indtil nu har opnået. Hver dag vil jeres engagement i dette mål blive testet, gennem hvad end der sker i jeres personlige liv og arbejdsliv. Imidlertid, ulig en atlet, der konkurrerer med andre for at blive den bedste i sin sport, vil I kun konkurrere med jer selv: jeres gamle, stædige, frygtfulde, nogle gange egoistiske og selvtilfredse, 3D selv.

Hver dag skal I sigte mod: legemliggørelsen af Kristusbevidsthed (Kærlighed & Enhedsbevidsthed) hvert eneste øjeblik og udstråle kærlighed, hvor end I går. Jeres tanker, ord, følelser og handlinger må udspringe af Guddommelig Kærlighed størstedelen af tiden. Forestil jer, at I er en pilot, der har kontrol over et fly, som er jeres liv på Jorden. Forud for jeres spirituelle opvågnen har de fleste af jer sat kontrollen over jeres liv på ”autopilot”.

I fløj frem og tilbage mellem de højere højder (højere frekvenser) og de lavere højder (lavere frekvenser) mange gange, inden I nåede jeres destination (jeres mål), som reaktion på det, der skete omkring jer. Med andre ord kan jeres humør og fysiske tilstand nemt blive påvirket af de mange verdslige dramaer, der udspiller sig omkring jer, og af de mennesker, der konstant omgiver jer.Vejen til Spirituel Beherskelse/Mestring og Oplysning kræver af jer, at I: tager kontrollen tilbage over jeres fly, dvs. jeres liv, ved at slå autopiloten fra og ved at gøre, hvad end der skal til for at sikre, at I konstant kan flyve i de højere højder (i de højere vibrationer, hvor kærlighed, glæde, ro og fred eksisterer). Med andre ord må I forpligte jer til altid at være i de højere frekvenser i, hvad end I vælger at: gøre, have og fokusere på. Læs venligst mit tidligere budskab gennem Adele med titlen ”Blueprintet til jeres nye 5D liv” (”The Blueprint of Your New 5-D Life”) for yderligere informationer om, hvordan I lever et højt vibrerende liv.

Når I har mestret at ”flyve” i de højere vibrationer konstant, vedvarende, ligegyldig, hvad der sker omkring jer, så vil I snart bemærke den gradvise opvågnen af jeres Guddommelige, iboende, kraftfulde, åndelige evner. Disse naturlige evner er noget, I alle har, når I lever i de højere dimensioner, eller hjemme i Himlen.

Guddommelig Ubetinget KÆRLIGHED er den tilhørende nøgle, der er brug for til vækning af jeres spirituelle kræfter.

De 3 kraftfulde bekræftelser, som Fader Gud har delt i sine tidligere kanaliserede budskaber gennem Adele med titlen ”Kunsten at give slip” ”(The Art of Letting Go”), vil kun virke, hvis de mennesker, der siger disse potente bekræftelser, virkelig har erkendt deres spirituelle identitet som inkarneret ”Guddommelig Kærlighed”. Med andre ord vil en, der har et lavt selvværd eller en, der i virkeligheden ikke elsker sig selv/hader sig selv, aldrig være i stand til at slå bro over kløften mellem ”at handle som/foregive at være” og ”i sandhed blive” den Gud, som han/hun i sandhed er.

Og uden Kærlighed til sig selv, til andre og til verden omkring sig, kan ens kraftfulde Guddommelige kræfter og evner aldrig blive vækket. Denne persons Højere Selv vil aldrig bebyrde ham med mere end de spirituelle kræfter, han i øjeblikket har kontrol over. Jeres Højere Selv og åndelige team overvåger altid tæt jeres motivations- og parathedsniveauer til at favne mere af den, I i sandhed er.

I har alle lært lektioner om livet, når I manifesterede noget i jeres fysiske virkelighed, som I i virkeligheden ikke ønskede. Og når det blev sporet tilbage til dets oprindelse, kunne I altid finde den ”begivenhed” eller dag, hvor I tænkte negative tanker eller sagde negative ord, som var roden til det uønskede udfald.

Når jeres spirituelle opvågning befinder sig i den sidste fase (tæt på fuldendelse), vil I opdage, at tidsspændet mellem skabelse og manifestation bliver kortere og kortere, indtil der en dag ikke er noget tidsspænd. Hvad I tænker, siger og føler bliver umiddelbart jeres virkelighed. Når det sker, vil I vide, at I har nået det højeste niveau af spirituel beherskelse/mestring.

Det er et niveau, hvor alt er muligt og hvor begrænsninger ikke eksisterer. Det er et niveau, som er nået af alle de kendte og ukendte Opstegne Mestre/religiøse mestre, der engang var inkarnerede på planeten Jorden. Det er det ultimative niveau af Enhed med ALT, DER ER. At nå dette niveau betyder, at I endnu engang bliver en kraftfuld SKABER, der: har fuldstændig kontrol over jeres tanker, ord, følelser og handlinger (dvs. jeres vibrationer) og er i konstant overensstemmelse med Guddommelig Kærlighed.

Kærlighed er i sandhed DEN største kraft i dette Univers.Den næste udtalelse jeg vil komme med her, vil være mit hovedbudskab til jer alle her i dag. Hvis I er seriøse med hensyn til at blive og legemliggøre Gud/jeres Højere Selv, må I HOLDE OP med at give jeres kraft væk. I må straks slå autopiloten fra i jeres liv og tage kontrollen tilbage. Tilslut jer ikke uden videre aktiviteterne i nogen religion, jeres vennegruppe, samfundet/arbejdsorganisationer, som I tilhører eller disses beslutninger, HVIS deres værdier og livsmissioner overhovedet ikke er baseret på Kærlighed og Enhedsbevidsthed.

Vær de tapre og modige sjæle, jeg ved, I alle i sandhed er og sig NEJ, når I mener nej og find en kærligere løsning på alle de udfordringer, der opstår, idet I altid har det Højere Bedste for alle berørte i tankerne.

Når I står over for at skulle tage en beslutning, stor eller lille, MÅ I KONSTANT spørge jer selv, hvilken beslutning I vil vælge, som vil være i overensstemmelse med jeres kraftfulde Højere Selv. Den højest vibrerende beslutning, som jeres Højere Selv vil hjælpe jer med at vælge, vil altid være i overensstemmelse med energierne i Kærlighed, Enhed, Overflod og Personlig Styrkelse.

Respekter jeres spirituelt vågne Selv og vælg den vej med mindst modstand.

En opvågnet person kan sjældent vende tilbage til sit gamle selv uden at føle sig helt ulykkelig, nervøs og stresset over sit daglige liv eller over de beslutninger, der er taget. Det vil være som at bære gamle klæder, der ikke passer særlig godt længere. Den indre kamp, der kan opstå i det indre, som finder sted mellem jeres ”gamle” 3D og ”nye” 5D Selv, må nærmes med stille indadskuen, tålmodighed, medfølelse, forståelse og kærlighed. I vil vide, at I har vundet kampen, når I igen føler glæde og i fred med der, hvor I er lige nu og med de valg, I tager i livet.

I mit næste budskab (Del 3) vil jeg fokusere på emnet healing. Adele (som er en energi healer) vil gerne have mig til at forklare den højere visdom bag processen med at heale jeres fysiske krop for alle lidelser, sygdomme/ubalancer. Jeg vil dele med jer alle ”hemmelighederne” om mine tilsyneladende magiske, mirakuløse helbredelser, som jeg udførte, da jeg var Jesus af Nazareth.

Samtalerne her blev skrevet for at hjælpe jer alle med permanent at opløse, bryde og for stedse fjerne mange 3D vildfarelser, der stadig hæmmer jer.

NU er det i sandhed tid for jer alle til at bryde fri af alle restriktioner og begrænsninger, der for tiden hindrer jer i: at leve det liv, som I ønsker og at leve i det højere dimensionelle samfund, som I ønsker at være i.

Valget er i sidste ende jeres. Er I klar til at være frie? Ønsker I i det hele taget at være frie?

Som altid respekteres jeres frie vilje af os alle her i det højere dimensionelle rige.

Jeg elsker jer alle ud over alle grænser.

Jeres broder i Lyset,

Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge