Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Sandheden vil sætte jer fri (4) - 7. november 2018


Sananda - Sandheden vil sætte jer fri (4) (The Truth Will Set You Free (part 4)) - Adele Arini - 7. november 2018Elskede venner

Det er tid for jer alle at huske, hvem I er. At huske, hvor I kom fra. At huske grunden til, at I er her, i en tid, hvor Jorden og de fleste af hendes indbyggere stiger op. Processen med at huske alt dette vil tjene til at hjælpe jer med at udstikke en kurs til jeres destination. Ikke kun det, det vil også hjælpe jer til at blive det, I så inderligt ønskede – at opnå tilstanden af komplet enhed med jeres Guddommelig Kristus Selv; enhed med Gud. Jeres ihukommelse vil føre jer til et sted, hvor I oplever indre vished og forståelse.

Dog tilhører de af jer, der har fulgt vores budskaber her regelmæssigt, en gruppe af sjæle, der for længst er nået længere end de 3 indledende opvågningsstadier.

Faktisk vidste de fleste af jer her allerede, at I for længe siden var nået til: 'At blive' fasen og så fortsatte til den sidste etape på jeres opstigningsrejse mod jeres ultimative mål. Mod mållinjen, hvor I kan være jeres Højere Selv 24/7, ligegyldigt hvad der sker omkring jer.

I dag er jeg her for at fortælle jer, at den tid for længst er ovre for jer alle, hvor I endelig skal bestå med glans! Erkend, kære venner, at I faktisk ikke længere er studerende – hvor I ihærdigt studerer, lærer og absorberer al knowhow, guidet og undervist af dem, som I kollektivt kalder Opstegne Mestre, sådan en som mig selv.

Det er tid for jer alle at se ned, bag og omkring jer. Åbn jeres øjne på vid gab for at se og erkende sandheden. Gennem loven om synkronicitet har de fleste af jer her (som energetisk er i overensstemmelse med vibrationerne i dette særlige kanaliserede budskab og derfor lige nu: læser/lytter til det) faktisk krydset Mållinjen, selv uden at I er bevidst om, at det er sket for nylig!

Tillykke, elskede Mestre! I har endelig nået Bjergtoppen, Tinden, hvor jeres drøm om fuldstændig enhed og integration med Gud/Højere Selv altid har befundet sig.

Jeg ved, at der er nogle af jer, der ryster på hovedet, idet I ikke helt tror på det. I synes, det er meget svært at tro, at I virkelig har fuldendt integrationsprocessen med jeres Højere Selv. Hvis I synes, I tilhører denne gruppe, er dette mit budskab til jer:

"Jeres tro vil virke som porten, som nøglen, som åbner døren for, at jeres liv virkelig kan tage sit afsæt herfra og føre jer videre frem. Jeres vantro, på den anden side, vil: sinke manifestationen af jeres mål, få jeres vibrationer til nemt at blive påvirket af menneskene/verdenen omkring jer og afholde jer fra at få adgang til de umådelige kræfter, jeres Sjæl har. Når I nu ved dette, hvad vil I vælge at gøre nu, kære venner?"

I de sidste 2 måneder, lige siden hendes sidste kanaliserede budskab den 7. september, er Adele konstant blevet guidet til at nå denne dybe erkendelse af alle os her i de højere dimensioner, som elsker hende højt. Det gennembrud, hun oplevede og delte med jer alle i hendes seneste budskab gennem Fader Gud, var faktisk, da hun nåede Tinden, Bjergtoppen, dvs. den destination, hun havde længtes efter at nå frem til, i mange af hendes tidligere liv. Det er lykkedes for hende og for mange af jer her, der læser dette nu!

Til hendes forbløffelse erkendte hun for nylig, at det eneste hun havde gjort i de sidste 2 måneder, efter at have nået sin destination, var at nyde udsigten. Glædede sig over den gennemtrængende lyksalighed, kærlighed, glæde og fred, som kun kan findes på Tinden. Og tro mig, når jeg siger, at det faktisk er en integreret proces i jeres Opstigningsrejse. Det er vigtigt, at I alle anerkender og erkender, at dybt inde i jer er der en uendelig mængde af mod, styrke, udholdenhed, vedholdenhed og endeløs tapperhed, der med succes har bragt jer hertil!

Vi har stor beundring og respekt for jer, gamle sjæle. I har gjort, hvad I oprindeligt satte jer for at gøre, ved aldrig at give op.'Her' er, hvor de fleste af jer nu står med hovedet højt hævet i dag. På Tinden, hvor I nu har jeres frihed til: at være med Gud; erklære jeres storslåethed og handle som et kraftfuld Lys-Væsen, der altid er 'Et med Gud' og ikke behøver at være bange for, at I bliver forfulgt af verden på grund af det – hvilket tidligere har været et gennemgående tema i mange af jeres oplevelser/erfaringer i tidligere liv. Dengang i de liv blev det ofte anset for blasfemisk og farligt for jeres fysiske sikkerhed at tro det eller blot at handle, som om det Guddommelige var inde i jer. Hvis I havde afveget en smule, eller meget, fra den slagne vej, som jeres religion eller herskende klasse ønskede, I skulle blive på, blev I straffet for det. Næsten hver gang I lod jeres Guddommelige Lys skinne, var der mange, der stoppede jer på jeres vej.

Men i stedet for at give op fortsatte I alle med at inkarnere her på Jorden igen og igen; kun udstyret med ren og skær vilje og en kraftfuld tro på, at en dag ville alt ændre sig. En dag vil Jorden endnu engang være det paradis, som hun blev skabt til at være. En dag kan I vise jeres Guddommelighed, jeres Mestring og stråle med vores Skabers lys og ikke komme i vanskeligheder på grund af det! Ok, mine venner, den dag er nu kommet. I er endelig her for at se og nyde det.

Så føl jer ikke skyldige over at have taget jer en meget tiltrængt pause – alt er godt. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her. Hvil jer og tag jer den tid, kort eller lang, I har brug for at bearbejde, integrere og endda beundre det fuldendte billede i puslespillet, eller Master Planen, som jeres Højere Selv skabte til jer alle, da I først begyndte jeres fysiske eventyr her på Planeten Jorden.

Vejen til der, hvor Adele er i dag, har været en lang, bugtet vej, som ofte var svær, udmattende og nogle gange endda helt umuligt udfordrende på enhver måde. Og vi taler ikke kun om hendes indeværende liv, men også om alle hendes tidligere liv under ét. For at kunne spille den rolle, som hun spiller lige nu, måtte hun først spille tusinder af forskellige roller og samle mange sjælsvækst lektioner fra disse tidligere liv. Og det er også sandheden for jer alle, gamle sjæle, der læser dette i dag.

Den, I er i dag, er kun mulig på grund af SUMMEN AF ALLE dem, I tidligere har været.

Når I er færdige med at nyde udsigten; når I er klar til at bevæge jer videre på jeres opstigningsrejse, er jeres næste skridt at tage jer tid til at kigge jer omkring og se, hvor I er. Ikke langt bag jer står der en majestætisk port, som vil føre jer til det 'Forjættede Land'.Se alle jeres kære: medlemmer af jeres åndelig team, Højere Selv, endda Fader & Moder Gud står nu foran Himlens sagnomspundne perleport. Disse lysvæsner er en del af jeres velkomstkomité! De er her for at byde jer velkommen HJEM. Hjem til, hvor I er ét med jeres Storslåede Selv. Hjem til, hvor I er ét med Gud og med Alt, Der Var/Er/Vil Være. Bag denne port eksisterer dualitet og det lineære begreb om tid, som I kender det, ikke længere. Ondt vs. godt, lyst vs. mørkt, eksisterer ikke længere. Alle tilhører Lysets fraktion. Fortid og fremtid vil smelte sammen til det evige NU.

Jeres Højere Selv træder snart frem og stiller jer to meget vigtige spørgsmål som opført herunder. Dette Højere aspekt af jeres Selv er nødvendig for at forklare, at før I kan gå gennem denne port, må I først tage en sidste beslutning en gang for alle om permanent at lade alle jeres 3D ejendele bag jer. I kan ikke tage noget med jer, der er 3D af natur, gennem porten. I må give slip på alt det, der ikke længere tjener jer. For denne port fungerer som en port til de højere dimensioner, og kun sjæle med de højeste spirituelle modenheds- og parathedsniveauer kan gå igennem. Kun sjæle, der er klar til konstant at være det Lys og den Kærlighed, som er deres Sande Natur, kan bevæge sig fremad og tage det sidste skridt.

Man kan ikke lade som om, kære. Jeres Højere Selv vil øjeblikkeligt vide, om I er ægte i jeres intention, når I erklærer jeres parathed til permanent at smide al jeres 3D bagage ud og ikke længere bære det med jer. Bed jeres Højere Selv om at forvandle alle disse til Guddommeligt Lys og tak for alle lektionerne; den værdifulde erfaring, de har givet jer – hjulpet jer med at komme dertil, hvor I er i dag.

Mens I stadig befandt jer i åndelig søvn (før I begyndte jeres opstigningsrejse, dvs. før I begyndte bjergbestigningen), har I alle været fuldstændigt opslugt af den 3D Matrix, som Planeten Jorden var. Bevidsthedens tredje dimension og femte dimension er to fuldstændige diametrale modsætninger; energetisk er de som to magneter, der frastøder hinanden i stedet for at tiltrække hinanden. Og det er grunden til, at fjerde dimension eksisterer.

4D er bufferzonen, hvor alle opstigende sjæle skal opholde sig, mens de lærer, praktiserer, giver slip på alle deres 3D konditionering; deres 'skyggesider' – bliver klar til deres fuldstændige & permanente forvandling til 5D. Med andre ord repræsenterer rejsen op til Bjergtoppen jeres vækkede Selv, der lever i 4D bevidsthedstilstanden. Når I befinder jer i 4D, kan I på gode dage flyve op i 5D, og på jeres dårlige dage kan I vende tilbage til jeres 3D reaktioner/vaner for at håndtere jeres udfordringer.I tusinder af år har menneskeheden været forfalden til for meget drama. Forskellige 3D temaer som: frygt, lidelse, vrede, vold, krig, sygdom, knaphed/nød/fattigdom, racediskrimination, grådighed, forskellige klassesystemer, magt over andre – I har spillet disse 'triste sange' om og om igen.

S1: Er I virkelig klar til at slippe alle disse temaer?

Mange mennesker, der læser dette, vil øjeblikkeligt sige "Selvfølgelig Sananda! JA! Uden mindste tvivl! Er ikke sikker på, hvorfor du bliver ved med at stille os dette spørgsmål, igen og igen, i flere forskellige kanaliserede budskaber. Jeg har været klar i et godt stykke tid. Fik du ikke mit memo?"

Jeg er her for at fortælle jer, kære venner, at der er en stor kløft mellem 'at sige, at I er klar' og 'virkelig at være klar'. At give slip på jeres ego & frygtorienterede selv kan være den sværeste ting, I er blevet bedt om at gøre. At give slip er imidlertid den ENESTE måde, hvorpå I med succes kan stige op til 5D.

Den berømte sang herunder er meget Guddommeligt inspireret; teksten beskriver perfekt Opstigningsrejsen hos en Sjæl, der er klar til at gå igennem himlens port og endelig at favne Mestring af Liv.

I behøver blot at iagttage jeres handlinger, daglige vaner, adfærdsmønstre, jeres dominerende tanker/ord/vibrationer for at nå ind til kernen i jeres sandhed. Jeg kender hver eneste en af jer her, der læser/lytter til dette kanaliserede budskab. Jeg kender jeres Sande Parathedsniveau. Menneskehedens hang til dramaer er meget tydelig i jeres daglige nyhedsudsendelser. Måske behøver I end ikke at tænde for jeres TV for at se beviser på det overalt. Se nøje på tilstanden af jeres liv/arbejde. Der er måske mennesker omkring jer, som ikke kan klare at leve i fred. De elsker ofte at skabe dramaer og spændinger for at 'peppe' deres liv 'op' eller for at tiltrække sig større opmærksomhed. Et fredeligt liv er måske det samme som et kedeligt liv for dem.

Er I en af dem, I kære? Forfalder I stadig til adfærd som: at sladre om andre, beklagelser (over fx pengenød, jeres helbredstilstand) og glemmer, hvor kraftfulde I er, indtager lavt vibrerende fødevarer/drikke, som ikke er i overensstemmelse med den, I virkelig er, forfalder til alle mulige slags afhængigheder (som forstyrrer jeres fremgang), etc.

Det handler overhovedet ikke om, at vi er fordømmende, mine venner. Hvis I ønsker at fortsætte med at gøre alle og nogle af de ovennævnte ting, så lad os for Guds skyld ikke hindre jer i det. Jeres frie vilje respekteres altid her. Vi spørger blot til jeres dedikations- og forpligtelsesniveauer over for jeres Opstignings mål. Hvis I har sagt, at I er klar, så vis os det!

Vi minder jer bare endnu engang om, at I må gøre jeres bedste for at være i konstant og fuldstændig overensstemmelse med jeres Højere Selvs frekvenser. Vær årvågen med hensyn til jeres tanker, ord, følelser og handlinger – dvs. jeres vibrationer.

Jeres Højere Selv ser altid på denne verden og menneskeheden med kærlige øjne fulde af medfølelse; udstråler altid Kærlighed, Fred & Harmoni, Glæde og Overflod. Så hvis jeres tanker/ord/følelser/handlinger ikke repræsenter en af disse Guds 5 Guddommelige Frekvenser, så ved I, at I ikke er i overensstemmelse med jeres Højere Selv. Så snart I opdager, at det sker, så tag jer tid til straks at rette op på det.

Dette sted med konstant Skelnen: beslutte, hvad der er Sandhed eller Illusion; beslutte sig til at reagere eller ikke at reagere; beslutte sig til at ændre kurs eller ikke at ændre kurs – er præcis den vej, som en Mester går ad. En Mester er aldrig reaktiv over for folk eller begivenheder i verden - hun er altid behersket. En Mester er altid i stand til at se det større billede i alt og lader ikke noget påvirke sin ligevægt/sine vibrationer. En Mester ved også, hvordan hun skal bruge sine kraftfulde Skaberværktøjer på en viis måde og spilder aldrig tid på en tanke, et ord, en følelse eller en handling, som ikke afspejler den, hun virkelig er. En Mester retter sig aldrig efter verdens eller andre menneskers mening/beslutning, med mindre han har skelnet, at det er for alles Højeste Gode at gøre det.

En Mester har adgang til Højere, multi-dimensionel information, der kommer fra det Guddommelige – hun ser alle ting, der sker omkring hende fra fugleperspektiv og vil bruge Visdom for alles større gode. En Mester ved, uden nogen som helst tvivl, at han selv er fuldt ansvarlig for alt, hvad der sker i hans liv. En Mester går tillidsfuldt på ukendt område (som repræsenterer hendes 5D liv fra nu af – en vej, hun aldrig før har gået på Jorden) og vakler aldrig eller føler sig bange. Mesteren (lige som på en af billederne vist herover) vil ganske enkelt klikke ind på et kort; aktivere 'GPS’en', som er inde i hendes hjerte, for at udstikke en kurs til der, hvor hun ønsker at gå hen!

S2: Er I klar, kære, til at nå dette niveau i Mestring?

Det er faktisk det sidste spørgsmål, jeres Højere Selv vil stille jer, før I kan gå igennem porten. I vælger bevidst at gå gennem porten, og at gå ind i de højere dimensioner er ensbetydende med, at I ytrer følgende erklæring til Universet og til alle os her i de højere riger, som altid lytter/observerer.

'JEG ER HELT AFGJORT KLAR til endnu engang at være den kraftfulde Skaber, jeg ved, jeg er. Lad det ske!'

'I AM DEFINITELY READY, to once again be the powerful Creator that I know I am. Bring it on!'

Efter at have ytret sådan en kraftfuld erklæring, vil Universet adlyde og reagere på jeres tanker, ord, følelser og handlinger i et meget hurtigere tempo fra nu af. I vil snart opdage, at jeres tanker og ord (både positive og negative) vil blive manifesteret i jeres fysiske virkelighed hurtigere; ofte tilsyneladende med lysets hastighed gennem synkronicitetens kraft.Og hvad tror I så, der vil ske bagefter (i denne meditationsøvelse, som vi stærkt anbefaler jer at gøre – kun hvis I føler, at I har nået Bjergtoppen/Tinden), når I går igennem perleporten?

Reaktionen vil være forskellig fra menneske til menneske. De af jer, der er sensitive over for energi, vil måske kunne føle en pludselig, eksplosiv energetisk udladning inde fra jer selv. I vil føle jer 'høje'. Nogle af jer oplever måske endda det ofte omtalte fænomen, at jeres kundalini spontant vågner. Andre fortæller måske om at føle intens glæde, kærlighed, lyksalighed og fuldstændig frihed over endelig at være den, I er. Nogle af jer vil måske endda græde tårer i stride strømme; idet alle ophobede spændinger, der kommer fra tyngden af oplevelser, som I gamle sjæle har, efter at have levet på 3D Jorden i æoner, opløses.

I spekulerer måske på, hvad så nu, Sananda? Hvor skal jeg hen, efter dette? Det er op til jer, kære venner. Jeg vil stærkt anbefale, at I går i den retning, der giver jer den største GLÆDE. Hvis tanken om at gøre noget, eller ikke at gøre noget, giver jer glæde, så følg den guidning, der kommer fra jeres Højere Selv.

Når I er gået igennem porten, så tro mig, når jeg siger, at I vil finde det meget nemmere at høre jeres Højere Selvs stemme. Jeres åndelige evner vil vende tilbage i et højere tempo og jeres intuition bliver mere kraftfuld. Det er en tid med store forandringer inde i jer selv og med jer, at favne jeres fulde Mestring er noget, som I må vænne jer til. Det er tid for akklimatisering og anvendelse af jeres højere dimensionelle muskler; for afprøvning af jeres evner på fantastiske måder!

Blev Harry Potter og hans venner kraftfulde troldmænd/-kvinder, lige så snart de kom til Hogwarts? Nej, det tog dem flere års studier, før de kunne bruge stærkere magi som det, de brugte i seriens slutning. Der er dog en stor, vigtig forskel mellem jer og Harry Potter.

Jeres magiske kræfter, dvs. jeres skaber- og manifestationsevner er nu blevet fuldt aktiveret! I behøver ikke at gå i skole i mange år for at lære, hvordan I bruger jeres Højere Dimensionelle Kræfter! Jeres Sjæl, aka jeres Højere Selv har adgang til al den information, I nogensinde vil få brug for. Hold op med at leve i den lineære tids kraftfulde illusioner og brug i stedet jeres kraft til at 'forbinde/linke' jeres fremtid med/til jeres NU, så jeres mål manifesterer sig hurtigere.

Det eneste, I behøver at gøre, er at have en meget kraftfuld intention om altid at være dybt forbundet med jeres Højere Selv OG at tro på, at I allerede er jeres Højere Selv lige her, lige nu. Og ikke i en eller anden fjern fremtid.

Med andre ord, VÆR øjeblikkelig jeres Højere Selv og handl i overensstemmelse med det!

Bed jeres Højere Selv om at give jer påmindelser, eller små puf, hver gang jeres vibration sænkes, så der straks kan rettes op på situationen. Det eneste, der kræves, er øvelse. Efter at have gjort det konstant i mindst 30 dage, vil I opdage, at det at være forbundet/i overensstemmelse med jeres Højere Selv er blevet super nemt at gøre! Det er nu blevet naturligt. I bliver konstant gjort opmærksom på alt det, der sker indeni og udenfor, så I kan tilpasse jeres frekvenser til det, afhængig af, hvad I står overfor i livet.

Når I står over for udfordringer i livet, som stadig kan trigge jer, og som måske kommer fra rester af gamle, tætte 3D energier inde i jer selv eller fra menneskene omkring jer/i verden: er det vigtigt, at den første ting I bør gøre, er straks at forbinde jer med den Guddommelige Gnist, der befinder sig i det højere hjertechakra – porten til jeres Højere Selv.

Når I har forbundet jer med jeres Højere Selv og med succes har sat jer ud over frygt, det grundlæggende overlevelsesinstinkt, må I stille jer selv dette meget vigtige spørgsmål: 'Når jeg handler som det almægtige Højere Selv, som jeg ved, JEG ER, hvad skal jeg gøre i denne situation, som jeg i øjeblikket befinder mig i?'

I det øjeblik I stiller jer selv dette spørgsmål, er det, som om I 'trækker stikket' til den 3D matrix, I har opholdt jer i i mange liv og 'igen kobler jer' til den højere dimensionelle, oprindelige virkelighed, hvor jeres Guddommelige, Højere Selv bor. I har gjort jer fri af den tætte matrix med Frygt og er gået ind på arenaen (dvs. tackler problemet) med en fuldstændig anderledes tilgang; med nye øjne/nye perspektiver.

I vil nu være i stand til at se på udfordringen og se den for, hvad den er, lillebitte og nem at løse, i jeres Pragtfulde Gude Selvs øjne!I vil snart komme til den ultimative erkendelse, at ikke blot er I blevet Matrixens Mester (ganske som Neo blev det), men i var/er også Arkitekten af denne Matrix. I har konstant adgang til den højere dimensionelle håndbog kaldet 'Arkitekturens Matrix' og som sådan kender I alle enkelthederne om, hvordan I slår systemet. Alle nøglerne, trickene/teknikerne, knowhow om, hvordan I kan manipulere og håndtere matrixsystemet for at tilvejebringe jeres ønskede resultater, er umiddelbart tilgængelige for øjeblikkelig download, når I har brug for det! Og det er her, det sjove virkelig begynder, kære venner! Jeg håber virkelig, at I bliver lige så spændte som jeg er over det!

I er blevet vækket tidligere end størstedelen af menneskeheden, så I kan handle som bavner af lys, vejvisere eller fyrtårne på en opvågnende planet, som stadig er fyldt med så mange dramaer. Det er afgørende for jer at gøre jeres yderste i de næste 2 måneder og fokusere fuldstændigt på jeres opstignings mål; om at opnå Mestring, så I kan blive klar til det meget vigtige kommende år 2019. Lysarbejdere og alle medlemmer af vores besætning på Jorden, tiden er kommet, hvor I alle skal træde frem, stråle jeres Lys og føre an! Menneskeheden vil få brug for jer. Gaia vil få brug for jer. Og for det tilfælde at I endnu ikke ved, hvordan I skal være den 5D leder, verden har så desperat brug for, er svaret ganske enkelt.

I fører an ved at være eksemplet! I fører an ved at vise jeres Mestring af livet.

En Mester behøver ikke at sige et eneste ord; han/hun kan ganske enkelt træde ind i et rum og udstråle ubetinget kærlighed, glæde og fred, og hver eneste person i det rum vil straks begynde at føle sig bedre tilpas efter at have været i den samme tid/det samme rum med Mesteren, endda selv om det kun drejer sig om kort tid. Og det er så kraftfulde, I er, kære venner. Regnbue Lys Legemet, der tilhører sådan en Mester, kan stråle milevis i alle retninger – og påvirker, influerer, vækker og højner vibrationerne hos de mange sjæle, som befinder sig inden for hans/hendes indflydelsessfære. I vil snart have den evne til at vække og minde ALLE om, hvem de er og hvad de er i stand til, hvor end I går.

Jorden, en opsteget planet, som er helt fyldt af Opstegne Mestre som dens indbyggere, vil være en planet med Enhed, Fred & Harmoni, Glæde, Kærlighed og Overflod til alle. Denne garanterede fremtid er ikke fjern, mine elskede. Den er så nær, at I næsten kan se, røre, føle eller dufte den. Jeres ihærdige anstrengelser har virkelig givet pote, og Jorden og Menneskeheden vil stige op med succes (eller er steget op med succes, set fra vores Højere perspektiv). Og det hele starter med jer selv, vores Ambassadører af Lys!

Erklær og kræv jeres Mestring lige her, lige nu. Og bring jer så ganske enkelt i overensstemmelse med jeres naturligt kærlige, kraftfulde og alvidende, vise Selv, som altid kan findes inden i jer selv.Til slut vil jeg gerne tale om en voksende bekymring blandt mine medmenneskelige og kærlige Lysarbejdere, der er til stede her i dag. Der er nogle af jer her, som er blevet noget bekymrede over, at jeres voksende 'distance' til tilsyneladende tragiske hændelser som: naturkatastrofer eller de lejlighedsvise skyderier i USA rapporteret i nyhederne for nylig, dødsfald blandt de folk, I kender eller endda jeres kæres dødsfald i disse katastrofer, ikke er sådan, en Mester burde føle/være som. Lad mig forsikre jer om, mine elskede, at det at I føler på denne måde – distanceret fra alle dramaerne – ikke betyder, at I bliver til væsner, der mangler medfølelse.

Tværtimod bliver hele den Menneskelige race til en stærkt empatisk og telepatisk race. I vil være i stand til at føle, mærke og se meget mere end I har kunnet indtil nu. Og som sådan vil I alle være i stand til at føle, hvad den anden person føler lige her og nu, i den nære fremtid. Når I er i stand til med det samme at mærke en anden persons følelser på denne kraftfulde måde, vil I blive bevæget til at gøre jeres yderste for at hjælpe denne person, på en måde, der tjener det højeste gode for alle involverede i pågældende situation.

Disse stærke følelser af distance repræsenterer faktisk jeres vækkede 5D Selv, som observerer alt det, der foregår i verden, indefra. På grund af det er I begyndt at kunne se alt, det der sker, ud fra den 'Ultimative Sandhed', ud fra Højere dimensionelt perspektiv og IKKE ud fra det 'Illusoriske 3D Matrix' perspektiv.

Det er en kraftfuld gave, som skulle have givet jer masser af grunde til at fejre!
Denne distance vil være i stand til at give jer det pusterum, og det tidsskel, til at kunne VÆLGE, hvordan I skal reagere, eller OM I skal reagere, på det, der sker. Og det er selve definitionen på Mestring.

En Mester reagerer ikke på den måde, som hele verden stadig er stærkt betinget til at reagere. En Mester kan nemt, og mesterligt, vælge at reagere med kærlighed i stedet for frygt, med medfølelse i stedet for vrede, med forståelse i stedet for at give efter for tanker om hævn; og vælger altid fred i sind, krop og sjæl.

En Mester er fuldt bevidst om, at det, der skete, skete, fordi alle involverede sjæle i den situation havde valgt at arbejde sammen og fik det til at ske, af grunde, som kun kendes af Mesteren og af dem i de højere riger. En af grundene kan måske være: at trigge massiv spirituel vækning hos de mennesker, der bliver nært påvirket af sådanne tragedier. En Mester har med succes givet slip på alle tilknytninger til 3D dramaer, dvs. har fuldstændig distanceret sig fra alle 3D illusioner, især de illusioner, der kommer fra det største drama, som menneskeheden godt kan lide at engagere sig i: dramaerne forbundet med den fysiske krops død.

Døden er den ultimative illusion af alle. I det øjeblik et menneske dør, bevæger hans/hendes ånd sig videre og begynder rejsen Hjem, til Fader/Moder Guds ventende arme. Det øjeblik, hvor mennesket vender tilbage til Enhedsbevidsthed; til den Ubetingede Kærligheds varme favn, er faktisk en meget glædelig begivenhed for den tilbagevendende, ofte trætte ånd.Når I imidlertid står over for sørgende familiemedlemmer, der inderligt føler tabet af deres kære, så giv dem ganske enkelt plads til at heale, kære. Det er grunden til, at I er her. For at trøste, når og hvor der er brug for trøst. Send ofte jeres healende lys og kærlighed, så sørgeperioden ikke bliver for lang og udmarvende. Guid dem (kun når de beder om det), så de snart kan se ud over deres sorg og erkende, at deres kære aldrig virkelig har forladt dem. En del af deres Sjæl bliver altid med Gaia; med deres kære selv efter deres fysiske hylsters død.

I er i stand til at være denne bavne af lys, trøst, kærlighed og styrke, ved at være distanceret og ikke bliver overvældet af den samme sorg. Med andre ord virker jeres distance som et skjold, som en barriere, der beskytter jer fra at synke ned i dybderne af de mange kraftfulde 3D illusioner derude – og giver jer i stedet lejlighed til at være en kraftfuld repræsentant for Kærlighed & Lys.

Frygt aldrig andres mening, elskede Mestre! Det er nu tid for jer alle at gå med hovedet højt hævet i jeres Mestring; til fuldt ud at favne jeres kraftfulde, multi-dimensionelle Selv og stråle jeres Lys glansfuldt. Lige som de stærke fyrtårne, der guider skibene på havet (de stadigt sovende/nyligt vækkede sjæle) tilbage til land (dvs. hjem til Gud og deres Højere Selv), langs de klippefyldte kyster (de mange udfordringer, som opstigning bringer til denne planet).

Stol på kraften i jeres Lys og frygt aldrig igen mørket. Mørket må vige, hvor end I stråler jeres Lys så glansfuldt. Og det er den ultimative sandhed, som mange af jer, gamle sjæle, har glemt. Frygt ikke! Guds Rige er her NU på Jorden og velsignet være alle, der er i det.

Jeg sender jer alle megen kærlighed og glæde,

Jeres broder i Lys, Sananda.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2018.

Hvis I deler det, så bevar venligst budskabet i sin fulde helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge