Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Forandringens vinde - 5. februar 2019


Lady Gaia - Forandringens vinde (The Winds of Change) via Adele Arini - 5. februar 2019Hilsener elskede børn

Jeg har med glæde udpeget eller meldt mig frivilligt til at give jer alle denne energi/opstignings update i dag.

Det er en stor glæde for mig at afsløre over for jer, at februar vil være en måned med store bevægelser. Hver og en af jer vil bevæge jer hurtigere hen ad den unikke opstigningsvej, som er blevet specielt forberedt til jer. Døre vil åbnes, veje blive åbenbaret, klarhed kommer let – da vi har brug for vores lysarbejdere til at begynde at positionere sig i de forreste linier; som ledere og ikke som tilhængere.

Misforstå venligst ikke dette ved at tænke, at I ikke længere har brug for jeres med-lysarbejderes støtte eller at det er tid til at ”gå vejen” alene. Det er ikke, hvad vi siger her. At være i selskab med ligesindede sjæle styrker jeres vej, beslutsomhed, motivation og naturligvis er det også sjovt at gøre det!

Ligesom når folk mødes i grupper for at ”tale forretninger”, fx læger med andre kolleger, forfattere med andre forfattere, kunstnere med andre kunstnere osv., vil det hjælpe jer at være sammen med medrejsende, især i de perioder hvor det bliver hårdt. Talemåden ”et fælles problem er et halvt problem” er meget sand på mange måder. Nogle gange behøver I blot et lyttende øre, eller to, fra folk, som virkelig kan forstå de ting, I går igennem.

2019 vil være året, hvor vi har brug for jer mere end nogensinde, I kære.

Vi behøver jeres Lys; vi behøver jeres mod; jeres villighed og parathed til at træde ind i de roller, som I blev født til at tage.

I alle bærer unikke Opstignings ”Lyskoder”. Opstignings ”Nøgler”, som vil aktivere forskellige døre/portaler til Skabelsen.

Forskellige folk vil blive “trigget” eller “aktiveret” af forskellige lysarbejdere – på baggrund af lighederne i tidligere liv/nuværende livs udfordringer, som de, og jer, er gået igennem. Og på den måde vil I helt enestående være placeret for at hjælpe disse mennesker på grund af det, I har lært/erfaret. De mennesker, som vil komme til jer for at få hjælp, vil være dem, som (instinktivt, på et højere plan) ved, at I er den bedste person til at hjælpe dem med at komme videre.

I er alle perfekt stationeret rundt omkring i verden lige nu, hvor end I befinder jer, er præcist, hvor det er meningen, I skal være, i dette NU i tiden. Hver og en af jer bærer forskellige frekvenser af Gud; signatur frekvenser, som ikke kan kopieres af en anden lysarbejder eller et andet menneske. I er hver især så unikke som jeres DNA, og som sådan vil jeres bidrag til verden og til hele Opstigningsprocessen være lige så unik. Lige så vigtig & afgørende for helet.Fader Moder Gud er i gang med at male et prægtigt, kæmpestort, smukt, fantastisk maleri med titlen: ”Himlen på Jorden”. Og forestil nu, at dette maleri splittes op i mange forskellige brikker. Antallet af brikker vil præcist svare til antallet af lysarbejdere, der for tiden er fysisk inkarneret på planeten.

Hver og en af jer her er en super dyrebar, vigtig og ekstremt værdifuld ”puslespilsbrik” i dette maleri.

Når I nu ved, hvor dyrebare I er, så begynd venligst at anerkende den værdi, I bringer ind i verden. I behøver ikke engang at ”gøre noget” særligt for at bidrage til hele opstigningsprocessen. Processen sker automatisk. Når jeres overordnede LQL (Light Quotient Level – lysmængdeniveau) er på et højt nok niveau – som kommer af et højt integreringsniveau af jeres fire legemer: fysisk, emotionel, mental & æterisk med jeres Højere Selv – så er det, at I vil blive indkaldt til større tjeneste. En tjeneste, som de fleste af jer er blevet bedt om at gøre, underbevidst, især i de sidste 12 måneder.

Denne tjeneste for Lyset, som I har udført, inkluderer det følgende, men ikke udelukkende, blot dette: jeres Højere Selv har ”brugt” jeres fysiske krop som en kraftfuld modtager og sender af Lysets Reneste, Højeste Frekvenser. Kristusbevidsthedens Energier. Mahatma Energier. Omega Lys Energier. Ren Kilde Energier af en skala, som jeg (jeres Moder Jord) og I aldrig har oplevet før.

Jeres fysiske kroppe kan sammenlignes med en kæmpe stor, kraftfuld parabol; eller mere præcist med en krystal baseret energi sender/modtager. Ja, det betyder, at jeres krop er en levende, åndende, vibrerende krystallinsk sender og modtager af højeste grad.

En spirituelt vækket person, som er meget tæt på fuld integration med sit Højere Selv, fungerer som denne ”parabol” med den højeste, mest kraftfulde kapacitet. Personen – som en svamp dyppet i vand – ”absorberer” de højere dimensionelle energier i sit fire-legeme-system; beholder nogle af energierne til sin egen individuelle transformation til et 5D Lysvæsen og fordeler/spreder så resten til mig selv (Moder Jord) og til alle medlemmer af det Menneskelig Kollektive. Dette sker automatisk, hvert eneste sekund hver eneste dag, lige siden I nåede det krævede LQL.Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg deler disse informationer med jer, mine børn, er grunden ganske enkel. Da det gennemsnitlige LQL hos alle jer her har nået 70% og derover, vil I blive indkaldt til større tjeneste nu, mere end nogensinde. Og hvis I undrer jer over hvordan, I kære, er det også ganske enkelt.

Tag jer simpelthen tid til hver morgen, før I begynder dagen, at tune ind på jeres Højere Selv og på Mig og stil os dette spørgsmål:

“Hvordan kan jeg være til tjeneste for os alle i dag?”

Her refererer ordet “os” til jer selv, til mig selv Gaia og til alle i Guds Rige, især dem, der for tiden er på Jorden. Og vi vil give jer svaret på det spørgsmål med noget, som kun I kan gøre for os den dag. Og det noget vil være unikt; det vil være relateret til jeres sjæls formål, mission og bidrag til skabelsen af den nye Jord.

Lad os nu vende tilbage til det aktuelle emne.

I februar vil I alle være i gang med at opbygge momentum. Hvert øjeblik skaber I på ny; hver dag vil vi sende jer den perfekte inspiration og vejledning for at hjælpe jer, hjælpe os, med at skabe den nye Jord på en måde, som perfekt passer til jeres iboende evner.

Til de af jer, der er energetisk sensitive, vær venligst opmærksom på, at februar vil være begyndelsen på Det Nye. Vi har alle passeret en milepæl, i slutningen af januar.

Jeres sensitivitet vil være den samme for nogle af jer, mens den for andre vil være stigende. Og det hele sker efter planen. De spirituelle gaver, som nogle af jer har bedt om, vil snart blive aktiveret.

Spirituelle gaver, så som klarhørelse, klarsyn, klarviden, klarfølelse, disse og mange flere, er på vej til jer lige nu, mens vi taler.

Og nu med hensyn til fysiske Opstigningssymptomer vil de fleste af jer her ikke være så kraftigt påvirket, som I har været det i den sidste måned. Tingene bliver bedre, I kære. Opstigning bliver lettere med hensyn til, hvordan de højere energier, som I har absorberet, faktisk påvirker jeres krop – jeres ånds fysiske hylster.

Det er nu tid for jer alle at vokse; det er tid for jer alle at favne jeres kreativitet og faktisk begynde at skabe.

Og det er indlysende, at, for at I kan begynde at skabe, må I være i stand til dagligt at fungere med en høj grad af lethed og ynde. Der er muligvis stadig dage, fx tæt på nymåne/fuldmåne, hvor I måske føler jer lettere sløje, det vil imidlertid ikke være så fysisk eller følelsesmæssigt og ikke så krævende/udmattende, som det med jævne mellemrum har været tilfældet i de sidste 6-7 måneder.

Det er tid for jer at fejre, I kære. Det er tid for jer at begynde jeres medskabende proces med mig; med jeres Højere Selv og åndelige team; med Fader Moder Gud for at realisere den verden, som I ønsker at leve i – den verden, som I ønsker, jeres børn skal leve i.

Alt Er Muligt.

I er et ubegrænset væsen med ubegrænsede kræfter.

Det er tid for jer at begynde at opdage, hvad disse kræfter er.

Det er tid for jer at bevæge jer ud over jeres normale grænser, for at teste jeres grænser, og brede vingerne ud. I er ikke længere 5D nyfødte. Faktisk er I ikke længere 5D teenagere.

Hvor I er lige nu, kan måske sammenlignes med en ung mand, der bliver 21; en ung mand, der netop har fået nøglerne til sin første bil. Den unge mand, som fik denne fødselsdagsgave fra sine forældre for at fejre voksenlivet. Bilen repræsenterer hans nyfundne frihed i livet.

aa05.02.19-4.jpg

Friheden til at gøre, som han har lyst til med sit liv; friheden til at tage lige derhen, hvor han har lyst til; friheden til at bestemme, hvor hurtigt, eller hvor langsomt, han ønsker at nå sin destination. Denne frihed er i bund og grund friheden til at skabe, hvad han ønsker at skabe med sit liv. Friheden til at lave, hvad han ønsker at lave for at opretholde livet; friheden til at råde over sine egne penge, og friheden til at købe det, han ønsker, når han ønsker det.

Uden streng forældre kontrol, der konstant begrænser hans valg i livet.

Og det er præcist, hvad der sker med jer også, mine kære.

I har lært alt det, som det var meningen, I skulle lære i jeres mange liv her på planeten Jorden, kære Gamle Sjæl, og I har med succes helet, sluppet og udrenset mange disharmoniske minder/erfaringer, der har været lagret i jeres DNA’s gigantiske pakhus. Disharmonisk for jeres Højere Selvs Sande Natur.

Hvis vi skulle sammenligne jeres oprydnings- og udrensningsproces med skrælningen af de mange forskellige lag i et løg, så har de fleste af jer her nået den inderste kerne af jeres løg.

Og den indre kerne er, hvor jeres Højere Selv kan findes. Det er det kraftfulde aspekt af jeres Selv, som er Gudlignende i sin natur.

Nu hvor I har fået nøglerne til jeres bil, dvs. til Ubegrænset Frihed, er det tid for jer at indstille jeres GPS med koordinaterne til det sted, I ønsker at rejse hen fra nu af.

Mulighederne er endeløse. For de af jer, der aldrig har prøvet at køre en bil med GPS’en slået til, når I trykker på ”start”, vil I se, at GPS’en automatisk skaber og viser en rute, der fører jer til jeres destination. Og når I følger ruten, er der overhovedet ikke tvivl i jeres sind om, at I vil nå jeres destination ved at følge de verbale instruktioner fra GPS’en i bilen.

Og på lignende måde, mine kære, må I begynde at stole, ubetinget, på jeres højere selv, jeres hjerte, jeres åndelige team. Uden at frygt eller tvivl griber ind i jeres skabelses- og manifestationsproces. Stol på os, som I ville stole på GPS’en i jeres egen bil. Jo oftere I gør det; jo mere I øver jer, jo bedre bliver I til det.

Jeres udvikling og vækst vil ske i et eksponentielt tempo, især inden for de næste 6 måneder og det i den grad, at ved slutningen af året vil I, når I ser tilbage på, hvad der er sket i 2019, være fyldt med så megen glæde, ærefrygt, undren og taknemmelighed for alt det, der er sket.

Det er vores løfte til jer, kære. Vi har imidlertid brug for jeres kooperation; jeres samarbejde for at vi kan hjælpe jer, med at forvandle jeres liv til det bedre.

Brug ikke et sekund mere på at være i frygtens vibrationer, ligegyldigt hvad der sker omkring jer. Bare vær fokuseret på, hvilken vej I vil gå, altid, og vær overbevist om, at det ikke vil mislykkes for jer at nå derhen.

Ligesom GPS’en i jeres bil ikke vil fejle med hensyn til at vise jer vej, når I konstant er tunet ind på jeres følelser, på jeres Højere Selv, på Gud, vil ruten/vejen, der fører jer til jeres destination, konstant blive afsløret netop på det perfekte tidspunkt. Altid, når I er klar til den næste bane, den næste gade, den næste vej, den næste motorvej.Vi elsker jer så meget, elskede venner. Alle os her i Himlens kompagni, vi takker jer for jeres tjeneste for mig, Gaia, og for det Menneskelige Kollektive. Og vi ønsker at gøre alt, vi kan, for at hjælpe jer med at opnå det, I ønsker at opnå.

At stole på os og at stole på jeres Højere Selv betyder også: at stole på jeres hjerte, jeres følelser, jeres intuition meget mere end I har gjort indtil nu. Begynd med at lytte mere til vejledningen, der kommer Indefra.

Svarene på alle jeres spørgsmål; på alle jeres problemer; på alle jeres dilemmaer/udfordringer, som I i øjeblikket står overfor, er alle inden i jer.

Og i det øjeblik I erkender det, er det øjeblik, hvor I er blevet fuldgyldige partnere i Samskabelsens Guddommelige Akt.

Gud skaber sig selv på ny, gennem jer, og det er præcist det, der er meningen.

Endnu engang vil vi gerne minde jer om, at I er Gud og Gud er jer.

I det øjeblik I forstår og fuldt ud tror på betydningen i dette udsagn, uden at tvivl, frygt eller følelser af uværdighed forstyrrer denne samskabende proces, er det øjeblik, hvor I endelig vil opdage, hvor nemt det er at skabe og manifestere alt det, som er jer kært.

Det vil være det øjeblik, I vil kende jer selv, gennem jeres egen erfaringer, Som Gud.

Kærlighed er i sandhed den eneste ting, der betyder noget. Den er Skabelsens drivkraft.

Fyld jer selv op med så meget kærlighed; forestil jer, jeres bil være fyldt op med kærlighed som dens eneste brændstof.

Når I fylder jeres bil med Guddommelige energier som dens brændstof, fylder I faktisk jeres bil (jeres liv) med DEN kraftfuldeste kørekraft; i stand til at føre jer til ufattelige højder. Når jeres bil løber tør for energi/brændstof, behøver I blot at fylde den igen; giv jer selv lidt blid kærlig pleje (TLC – tender loving care) og forbind jer igen med Kærlighedens Strålende Flamme, som stråler inde i den indre GPS, som er jeres hjerte. Og når I har intentioner om at gøre det ofte, vil I være i stand til at få jeres bil/liv til at køre i et højere tempo, da den altid vil være i konstant overensstemmelse med Kildens kreative energier.

Vi er her med jer hvert skridt på vejen, når I begiver jer ud i verden som en 5D voksen, som nu er klar til at være vores 5D ledere; at skabe en ny generation.

En generation af supermennesker, som ikke længere vil opføre sig på den måde, som 3D mennesker opfører sig.

Når I bryder ud af jeres selvpålagte 3D fængsel, som I har levet i så længe, vil I opdage, at verden udenfor, uden for fængslet, er forunderlig, langt ud over hvad I kan forestille jer.

I er vores pionerer, vores 3D LovBrydere. I står i forandringernes forreste linier.

I er dem, der bringer, skaber og med lethed rider på Forandringens Vinde.

Er fuldstændig uden frygt; står uden vaklen i jeres tro. Stol på, at forandringens vinde vil føre jer til pragtfulde steder fyldt med alt det, I nogensinde har ønsket jer i livet. Frygt aldrig forandring, mine elskede. Forandring er den eneste konstant i livet.

Forandring er Guds navn. Forandring er Gud, og Gud er forandring. Og da Gud er i en konstant tilstand af udvidelse, altid skabende Sig selv på ny, så er Dens navn synonym med Forandring.I behøver blot at bruge mere tid udendørs; indånde frisk luft; forbinde jer med Naturen – med træerne, blomsterne og dyrene omkring jer – for at I nemt kan forbinde jer med jeres Indre, Højere Selv igen. Jo oftere I gør det, jo bedre bliver jeres liv.

Vi håber, at dette budskab har tjent til at hjælpe jer på en styrkende måde; til at opmuntre jer og forsikre jer om, at alt er godt.

Tingene vil fortsætte med at være gode i denne måned og i mange måneder frem.

Ja, forandring vejrer afgjort i luften, men det er forandring efter jeres eget valg; en forandring, som i sandhed vil være for jeres højere bedste og det højere bedste for ALLE.

Påkald mig, når som helst I har brug for min hjælp, når som helst I måske føler jer ude af balance. Svimle, måske endda frygtsomme over de mange forandringer, der sker for jer og for alle omkring jer.

Jeg vil holde jer tæt i mine arme og fylde jer med den ubetingede kærligheds energier, ro og fred; give jer de forsikringer, I har brug for og tidender om alle de gode ting, der skal komme.

Vi elsker jer ud over alle grænser.

Jeres Moder Jord


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Hvis I deler det, så bevar venligst det kanaliserede budskab i sin helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Bliv en Mæcen (Patron) og du vil modtage Daglige Englekort & Kanaliserede Budskaber direkte i din indbakke. For yderligere oplysninger gå til: www.patreon.com/adelearini


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge