Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Adele Arini - Overflødighedshornet - 3. februar 2019


Ærkeenglene Ariel & Uriel - Overflødighedshornet (The Cornucopia) via Adele Arini - 3. februar 2019Denne kanaliserede læsning er en del af ”Daglige kort & kanaliserede budskaber” serien ("Daily Cards & Channeled Messages" Series), som normalt udelukkende er til mine Mæcen (Patron) medlemmer. Bliv en Mæcen, og du vil modtage daglige kanaliserede budskaber leveret direkte i din indbakke.

For yderligere oplysning, besøg ganske enkelt: www.patreon.com/adelearini

Fra nu af vil alle helt nye kanaliserede budskaber også være tilgængelige på vores officielle Raphael’s Healing Space YouTube Kanal for bekvemmelighedens skyld.

Så hvis I hellere vil lytte til dette kanaliserede budskab, klik ganske enkelt på følgende link: https://youtu.be/dBCNKctXQmo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hilsener I inderligt kære

I dag er vi, Ariel og Uriel, jeres søstre af Lyset, begge her for at bringe jer vidunderlige nyheder om, hvad der er på trapperne, venter i fløjene, for alle jer, der læser dette i dag.

Som I måske allerede ved, er temaet for det nye år 2019 Ekspansion, Vækst, Kreativitet og kæmpe opvågning af Sjælekræfter – det vil blive en kraftfuldt år med Manifestation og Transformation.

Den ofte fysisk smertefulde og følelsesmæssige fase med at rydde, udrense og ”heale” alle 3D ting er nu fuldendt med succes for størstedelen af lysarbejdere over hele planeten. Vi føler nu, at det er nødvendigt at præcisere ordet ”lysarbejder” for at undgå misforståelser.

Ethvert levende væsen (inklusiv de, som I måske tidligere anså for at være fuldstændigt blottet for Guddommelig Kærlighed) tilhører den samme gruppe. I, de og alle os tjener, på vores egen måde, Guds Rige. Vi er ÉN, i ordets dybeste betydning. Og da vi alle er Én, arbejder selv de mennesker, som ”tilsyneladende” tilhører den Mørke fraktion, faktisk også for Lyset – de arbejder for deres egen sjæls vækst og evolution. Også de kan kaldes en lysarbejder.

Mørke vs. lys, lavt vibrerende vs. højere vibrerende, positiv vs. negativ, fortiden vs. fremtiden, demokrater vs. republikanere, katolikker vs. muslimer, de rige vs. de fattige, de uddannede vs. de uuddannede – de er blot nogle af de endeløse mærkater, som mennesker bruger til at fastholde separation; den lange liste fortsætter. Menneskeheden har ”spillet” disse spil i det fysiske liv på Jorden i tusinder af år, og nu har I alle virkelig mestret kunsten om ekstrem Separation, Dualitet og Polarisering.

For alle tilfældes skyld vil vi imidlertid i dag bruge udtrykket, lysarbejder, refererende til kun de: hvis hjerter er rene. De ved måske ikke engang, at et sådant udtryk findes, men den måde, de lever deres liv på, er allerede så medmenneskelig, kærlig og medfølende på enhver måde.

Og det er, i sin essens, det, en lysarbejder er.

En, der har et rent, kærligt ønske om at være til tjeneste for verden og Gud – på en måde, som passer til hans/hendes egne iboende evner. Han/hun er sandsynligvis en sensitiv sjæl, som mennesker sædvanligvis henvender sig til angående råd og hjælp.

Hvis I er en lysarbejder, der har valgt at blive vækket tidligere end det Menneskelige Kollektive, er I, vores kære, en, der har en vigtig mission/rolle at spille, især inden for de næste 20 år. I er her for at vise andre, hvad det betyder at være 5D.ENERGY ORACLE CARDS - Sandra Anne Taylor

Og det var muligvis jeres stikord til at stille os dette spørgsmål, ”Ariel & Uriel, vi ved ikke, hvordan vi skal være 5D. Jeg har endnu ikke fået hukommelsen tilbage om mine højere dimensionelle livstider, så hvor/hvordan skal jeg begynde?” Vores svar er enkelt, I kære.

Begynd med jer selv; begynd med jeres liv.

Den bedste måde at ændre verden på er IKKE ved at ændre andre.

Dette princip er ofte blevet demonstreret gennem jeres mange livserfaringer med menneskene omkring jer, hver dag. At fortælle folk, hvad de skal gøre, kritisere dem, være på nakken af dem, bruge sarkasme eller enhver anden negativ adfærd vil kun tjene til at ”bære mere brænde til bålet”.

Lad os for eksempel sige, at fru C har en mission om at få hendes mand til at holde op med at ryge. Hun har været på nakken af ham i årevis; ”belært” ham om farerne; mindet ham om den gevaldige økonomiske byrde, hans månedlige forbrug af cigaretter har lagt på deres begrænsede budget. Hendes belæringer kom ganske regelmæssigt, indtil han endelig en dag ”eksploderede” og råbte til hende om ”at lade ham være i fred”.

Ser I, hvad der skete her? Hr. C har ingen vilje til at ændre noget. Intet ønske om at ændre noget. Uden viljen til forandring, så, ja…, vil intet ændre sig. Cigaretterne, ligegyldigt hvor skadelige de er, tilfredsstiller for tiden Hr. C’s behov på et eller andet plan.

Alle former for afhængighed er en form for følelsesmæssig flugt, fra årsagen til problemet.
Når folk Ikke er klar til at tage sig af den virkelige grund til, hvorfor de fortsætter med at gøre/købe ting, som de ved (dybt inde), er skadelig for dem, så vil problemet fortsætte med at være der.

Al ægte forandring må begynde med én selv.

Og her kommer hovedpointen i vores lille historie:

Følelsesmæssig Integration er “NØGLEN” til FORANDRING.

Vi er klar over, at lysarbejdere rundt omkring i verden befinder sig på forskellige stadier af deres spirituelle opvågningsrejse. Men den gruppe af kraftfulde lysarbejdere, der tilfældigvis læser denne særlige energetiske transmission (og ja, vi ved præcist, hvem I er), de fleste af jer har fuldendt jeres emotionelle integrationsproces.

Med andre ord er I holdt op med at flygte fra jeres følelser og har forløst den tidligere indlejrede giftighed i jeres emotionelle legeme. Og på grund af det er I nu præpareret og klar til at bevæge jer videre til den næste fase af jeres evolution: at mestre jeres Mestring af livet.

Hvordan bliver I en mester af livet, når I, tilsyneladende, har fejlet med at mestre et eller flere aspekter af jeres liv, om og om igen i dette liv?

Lad os nu fortælle jer, kære venner, hvad end jeres største udfordring i livet er lige nu, er denne udfordring DEN største test; den afsluttende eksamen – kærligt forberedt af jeres Højere Selv, før I kan bestå med succes og stige op.

For nogle mennesker kan det handle om deres helbredstilstand. For de fleste lysarbejdere handler det om deres mangel/knaphed på bevidsthed. For andre kan det handle om kærlighed, tilgivelse, ensomhed eller forhold.

Når I nu ved dette, er det, der ændrer spillet nu, hvordan I reagerer fra nu af stående over for jeres største udfordring i livet.

I kan vælge at fortsætte med at fokusere på jeres problemer og reagere med frygt, fortvivlelse, ængstelse, vrede, depression, skyld ELLER I kan vælge at løfte jeres bevidsthed/perspektiv – dvs. SKIFTE jeres indre programmering, så det matcher det programmerings ”sprog”, som jeres Højere Selv taler.

Jeres Højere Selv taler Kærlighedens sprog – til jer Selv og til Alle.

Jeres Højere Selv taler Fredens sprog – for jer Selv og for Alle.

Jeres Højere Selv taler Glædens/Lykkens sprog – til jer Selv og til Alle.

Jeres Højere Selv taler Visdommens og Kraftens sprog – til jer Selv og til Alle.

Jeres Højere Selv taler Overflodens sprog – til jer Selv og til Alle.

Udtrykket “overflod”, som vi bruger her, repræsenterer alle gode ting i livet, fx perfekt helbred, en udødelig (ikke-forfaldende) fysisk krop, masser af penge, gode venskaber, tilfredsstillende karriere og forhold, sjove livsoplevelser, osv.

Det er tid, vores brødre og søstre, til at ”tale” jeres Højere Selvs Sprog – Guds Sprog.ENERGY ORACLE CARDS - Sandra Anne Taylor

Gud er suverænt kraftfuld. Og følgelig betyder det, at også I er suverænt kraftfulde.

Så hvorfor bliver I ved med at glemme det, når som helst I stod over for de afsluttende tests, som jeres Højere Selv har sendt jer i den senere tid?

Gud er Kærlighed. Det betyder også, at også I er et Væsen af Guddommelig Kærlighed.

Så hvorfor opfører I jer (lejlighedsvist) så forskelligt fra jeres Sande, Kærligste Selv?

Gud er Ubegrænset – og det er I også.

Så hvorfor bliver I ved med at begrænse jer selv til 3D “programmeringssproget”, som ikke længere kan fungere i denne helt nye, højere dimensionelle arena/legeplads, som I for nylig har opdaget, at I befinder jer i?

For nogle dage siden, den 30. januar, lagde Adele et budskab ud på hendes Raphael’s Healing Space Facebook side for at dele de gode nyheder med alle om, at hun havde mærket, at alle tungere tætheder forbundet med livet på en 3D planet virkelig og sandelig var forsvundet.


Dualitet, Polarisering, Separation er stilladset, skelettet og fundamentet til en lavere dimensionel eksistens i et 3D univers. Og nu hvor disse tre ting permanent er forsvundet fra planeten Jorden, kan det kun betyde en ting.

Menneskeheden har for nylig passeret endnu en vigtig milepæl.

I, vores kære, lever nu virkelig på 5D Jorden, mens vi taler. I slutning af januar 2019 havde menneskeheden & Gaia faktisk sammen sprunget over flere tidslinier. Og hvad havde foranlediget det?

Ved den seneste forsamling over Planeten Jorden, som mange af jer deltog i under jeres søvn, havde flertallet er jer udtrykt et stærkt ønske om, at ubestridelige, synlige forandringer begynder Nu.

De “Gamle Sjæle”, der fysisk er inkarneret på planeten lige nu (dvs. drivkræfterne, der er den virkelige kraft bag historien om Skabelsen af den Nye Jord) havde sandelig fået nok af det gamle paradigme om Frygt, Nød & Separation.

I ønskede, at alle nødvendige reformer blev fremskyndet og selvom midlertidigt kaos måske følger, udtrykte I alle urokkelig tro på, at I vil være i stand til at gå gennem disse udfordringer med ynde og lethed. Vi har virkelig overmåde stor respekt og beundring for jer alle, vores kære.

På grund af dette kan tingene imidlertid se ud, som om de bliver værre i stedet for bedre – både på mikro og makro planer. Det er vigtigt at huske, at alle disse ting sker PLANMÆSSIGT.

Som et Kollektiv har I bevidst valgt at intensivere alle 3D energetiske rester inde i jer selv og inde i psyken/bevidstheden hos alle inkarnerede sjæle på Jorden for at tvinge jer til at vælge en bedre vej NU.

Dette er for at hjælpe jer med permanent at gøre jer fri; for at få jer ud af det automatiske 3D programmeringsmønster, som I har anvendt i tusinder af år. I har anvendt det lavere dimensionelle operationelle system af frygt, nød og separation i æoner.

Det er nu tid til, at I nulstiller og omprogrammerer den super computer, som er jeres liv.

Og det Sande Arbejde må begynde INDEFRA.

Jeres operationelle system må nu konstant tale Guds programmeringssprog. Først når I permanent har opnået et højere dimensionelt perspektiv (ligegyldigt hvad der sker omkring jer), vil jeres liv begynde at ændre sig på magiske, vidunderlige måder.

Med udryddelsen af lavere tætheder og deres grundlæggende struktur med hensyn til eksistens er det at tale jeres Højere Selvs programmeringssprog ikke været lettere end nu. Det er nu blevet så naturligt. Det betyder i sidste ende, at jeres anstrengelser med at få jeres frekvenser i overensstemmelse med jeres Højere Selv ikke behøver at være så krævende som før. Det vil være fuldkommen nemt, som at køre på cykel, efter i mange år ikke at have kørt på den. Ja, I er måske ude af træning, men det betyder ikke, at I er nødt til at begynde at lære fra nul.

I vil snart opdage, at jeres tanker, ord, følelser og handlinger nu naturligt hælder mod den ”højere tæthed” i stedet for det modsatte. Det er, fordi stilladset/skelettet, der understøtter det modsatte, nu er permanent og fuldstændigt forsvundet. Denne naturlige bevægelse mod ”lysere, højere” tætheds tanker/ord/følelser kan kun stoppes af jer selv. Hvis I ikke yder nogen modstand mod denne naturlige ”nulstilling”, mod denne omprogrammerings proces, som I er i færd med at gøre nu, så vil I snart opdage, at I tænker, siger, føler og handler som jeres Guddommelige Højere Selv.

Det er 100% garanteret.

Så med andre ord “følger I bare med strømmen” og overgiver jer til jeres naturlige tilbøjeligheder til at føle jer glade, føle jer fredelige, være kærlige – og snart vil jeres liv ændre sig for at afspejle denne forandring, der kommer indefra.

Vores Gud er Øverste Skaber af ALT, DER ER. Og følgelig er Kreativitet den eneste måde, hvorpå jeres Sjæl udtrykker sig selv. I år, nu hvor I er meget naturligt og godt på vej til perfekt overensstemmelse med jeres Gude-Selv, vil I ønske at vokse, udvide og udtrykke jeres kreativitet, jeres unikke bidrag til den Nye Jord på en fantastisk måde. Nogle af jer er allerede begyndt. De, der ikke er begyndt, behøver ikke at bekymre sig, alt er blevet perfekt planlagt for jer.

Jeg, Ærkeengel Ariel, er her for at hjælpe med at åbne ”sluserne” til jeres indre kreative geni. Påkald mig, for at jeg kan hjælpe jer med at frigive alle uudforskede områder af selvudfoldelse inden i jer selv. Jeg kan hjælpe jer med at udvide jeres måde at tænke på, udvide jeres grænser og opdage jeres mange skjulte talenter. Det er tid til at slippe alle jeres talenter løs og udfolde jeres Prægtighed, så hele verden kan se det. Og når I gør det, uden hverken energierne i arrogance eller indbildskhed, giver I andre plads, mod og tapperhed til at komme ud af deres ”skal” og stråle lyst også!

Åbn jer selv for alle ideer og sig altid ”JA” til alt det, som livet tilbyder jer – kun når jeres indre vejledning er perfekt enig! Jeres følelser er den indbyggede, kraftfulde indre GPS; barometeret for jeres Sandhed, som altid må bruges for at bane vejen til jeres Dimissions Fest!

Og jeg, Ærkeengel Uriel, er altid parat til med glæde at hjælpe alle sjæle, der påkalder mig. Jeg vil hjælpe med at sørge for, at kanalen flyder frit med informationer og inspiration, der er relevant for jeres personlige mission/rolle på den Nye Jord. Det næste skridt og det næste og det næste vil fortsætte med at blive afsløret, en for en, og på grund af dette vil I føle jer så lyksaligt tilfredse; idet I glade svømmer med strømmen i jeres skabelsers flod.ENERGY ORACLE CARDS - Sandra Anne Taylor

Dagens tredje kort, Overflødighedshornet, er vores gave til jer. Fader/Moder Gud, Skaberen af ALT, DER ER, har nu skænket jer denne hornformede, lysende kurv af Lys, der er fyldt med alle de ting, I nogen sinde har ønsket at få/opleve på Planeten Jorden. Overflødighedshornet er et gammelt symbol på God Høst og Store Velsignelser. I gamle dage, når nogen modtog et overflødighedshorn, var det et tegn på, at al deres hårde arbejde nu ville lønne sig på betydelige måder.

Vi vil gerne bede jer alle nu at lukke øjnene og forestille jer jeres Højere Selv og jeres åndelige team stå omkring jer. Fader og Moder Gud træder begge frem for at komme tættere på jer.

De smiler og giver jer denne smukke, lysende gave, mens de siger:

“Med denne gave giver Vi jer nu alt det, I har ønsket jer længe. Jeres ønsker, kære børn, er nu opfyldt. Gå og begynd at skabe alt det, jeres hjerte inderligt ønsker at gøre, idet denne proces er nøglen, der åbner porten til: Ubegrænset Frihed. Frihed til at være Gud; friheden til at gøre, hvad I ønsker at gøre med jeres tid; den økonomiske frihed, som mange af jer længe har søgt. I fortjener det, I kære. Den hårde del er allerede ovre, og det er tid til fejring! Vi elsker jer ud over alle grænser”.

- Alle i HIMLENS kompagni -


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2019.

Hvis I deler det, så bevar venligst det kanaliserede budskab i sin helhed og angiv nedenstående link. Megen kærlighed og taknemmelighed.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Bliv en Mæcen (Patron) og du vil modtage Daglige Englekort & Kanaliserede Budskaber direkte i din indbakke. For yderligere oplysninger gå til: www.patreon.com/adelearini


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge