Home > > Montague Keen - 30. srpna 2015

Montague Keen - 30. srpna 2015

Ve vašem svete dochází k nádhernému probouzení. U vašich vládcu to zpusobilo zdešení. Tlacili své plány vpred, ale mohu vás ujistit, že bez ohledu na to, jak se budou snažit, nebudou úspešní. K tomu, aby prevzali Zemi, NEDOJDE. Vyzkouší všechny triky ze své KOUZELNÉ SKRÍNKY, aby vás oklamali a abyste prijali je a jejich plány. Vždy jsem vám ríkal, že porážku neprijmou lehce. Když je 99% odmítne prijmout, bojovat za ne, zabíjet pro ne a sloužit jim a jejich dábelským plánum, nezbude jim nic jiného, než opustit Zemi.

Zárí prinese mnoho problému, kterými se budete muset vážne zabývat. Kabala udelá významný pokus, aby pokrocila se svými plány na prevzetí Zeme. V zárí se mejte na pozoru, a nic neprijímejte lehce, aniž byste to zkoumali. Pripravte se, abyste byli pripraveni na všechny eventuality. STRACH byl vždy jejich nejmocnejší zbraní. Pokusí se vás vystrašit, abyste byli poddajní. Vaše budoucnost není o tom, abyste jim sloužili. Vaše budoucnost je o objevování toho, kým jste a jaký je váš úkol v Prechodu. Pracovat spolecne, abyste vytvorili svet, kde jsou mír a láska hnací silou, která zpusobí, že lidstvo bude žít spolecne v harmonii. Nikomu již nebude dovoleno, aby znovu ovládal lidstvo. Celé lidstvo bude žít v míru.

Zlo, kterému se témer povedlo vytvorit JEDNOTNÝ SVETOVÝ RÁD, zmizí beze stopy. V budoucnu nemá msto. Nyní je mužete jasne videt jako PARAZITY, kterými skutecne jsou, mužete videt, jak využívali lidstvo jako POTRAVU a ENERGII, aby oni mohli na Zemi prežít. Sundejte si ružové brýle, zapomente na všechno, co vás naucili a co z vás udelalo otroky, protože nikdy nebylo v plánu, abyste se stali otroky.

My, v Duchu, jsme težce pracovali, abychom vám pomohli otevrít se a VIDET, komu otrocíte, a jak vám vnucují tzv. ZÁKONY. Nepotrebujete je, nikdy jste je nepotrebovali. Vizte všechna náboženství taková, jaká jsou: ovládají vás za pomoci STRACHU a není v nich ani kousek pravdy. Vezmete si zpátky kontrolu nad vašimi životy. Odmítejte geneticky modifikované potraviny. Odmítnete se nechat otravovat vodou, kterou pijete a vzduchem, který dýcháte. Ptejte se, proc vám to vaše vlády delají a vy ješte za to platíte!
Prestože se muže zdát, že se vše proti vám spiklo, existují dobrí lidé, jako Harald Kautz-Vella, kterí vystoupili do popredí, aby s vámi sdíleli své znalosti. Farmaceutický prumysl byl vytvoren, aby vás ucinil závislými na lécích, na tech samých, které vám v živote vytvárejí problémy. Nepotrebujete je. To vše bylo vytvoreno, aby byl lidský život kratší a aby byli lidé vyhubeni. Oni chtejí poslušné otrocké roboty, kterí jim budou vždy k dispozici. .

Meli byste okamžite odmítnout zúcastnit se jejich hrátek. Vyšli jste z vezenské kobky, ve které jste žili a nyní ji vidíte v pravdivém svetle. Vše na Zemi bylo vytvoreno, aby vám házelo klacky pod nohy a to vše vytvorila Kabala, aby si zajistila svou existenci na Zemi, a aby si zajistila, že jim budete sloužit. Vše, co mají, si vzali od vás, a nikdy s vámi nemeli slitování. Nemejte výcitky, když reknete:“ Dost, beru si právem zpet to, co mi patrí“.

Vaší prioritou císlo jeden by melo být okamžité ukoncení všech válek. Musí být obnoven mír, aby lidé nemuseli v zoufalství prchat. Bylo to naplánováno, protože Kabala chce znicit Evropu. Nestarají se o to, jaké utrpení jejich plány prinesou. Hlavním motivem je vždy, CO JE V SOULADU S JEJICH PLÁNEM NA NASTOLENÍ NOVÉHO SVETOVÉHO RÁDU. Mají radost, když mohou zabít nekolik tisíc tech, které nazývají Bezcennými žrouty. To vše bude jasné, když vystoupíte z izolovanosti. Tehdy s uvedomíte, že vlastne jste pány své budoucnosti. Dobrí lidé udelali svuj domácí úkol a naucili se, jak si nejlépe zajistit plnohodnotné potraviny a energie, atd. A chtejí se s vámi o to podelit.

Založíme naše Centra. Bohužel, Kabale se podarilo pozdržet založení našeho prvního v Irsku. Když bude dostatek penez, dáme se do toho. Kabala je schopná zajistit, aby lidé, kterí jsou stále ve tretí dimenzi, napadali vše, co nechtejí. Takoví lidé jednají nevedomky jako agenti Kabaly. Zbavit se trídimenzionálního uvažování je pro mnohé z vás težké, bojíte se videt to v pravém svetle. My bezpochyby zvítezíme. Je zapotrebí usilovné práce a trpelivosti.

Má drahá, tolik si toho prožila. Nezapomnel jsem, že presne pred rokem byl tvuj život byl málem znicen temi, s nimiž jsi cestovala do Irska. Nebyli jsme pripraveni prijmout te do sveta Ducha, takže jsme museli zabránit tomu, aby jejich temné skutky byli úspešné. Máš mnoho co na práci, má drahá, a zvládneš to.
Tvuj navždy oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky:
Ohledne práce s ley liniemi v Irsku vám doporucuji podívat se na videa s Haraldem Kautz-Vellou, abyste pochopili, jak jsou ty ley linie duležité. Tuto posvátnou energii musí prevzít lidé zpet, aby sloužila lidem. Jeden muž z Irska se nabídl, že povede skupiny tech z vás, kterí chcete tuto práci delat. Bude mít z toho užitek celá Zeme. Lidstvo vás volá na pomoc.

DekujiWebsite: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |