Home > > Montague Keen - 18. zárí, 2016

Montague Keen - 18. zárí, 2016

Jak se prohnilí snaží udržet svou vládu na Zemi, dukazy o jejich aktivitách jsou každým dnem zjevnejší. Ti, kdo železnou pestí vládli nad každým aspektem vašich životu, jsou nyní videni jako zlocinci, kterými skutecne jsou. Ted se bojí o své vlastní prežití. Tohle nebylo nikdy soucástí (jejich) Velkého plánu. Víte, že oni nemohou na Zemi prežít bez vaší pomoci. Ve chvíli, kdy jim pomoc neposkytnete, okamžite skoncí všechny vaše problémy. Budou se muset zodpovídat za zlociny proti lidskosti. Ty musí být nejdríve priznány. Oni jsou zodpovední za všechno negativní, co muselo lidstvo vytrpet. Spojte se a podívejte se na výsledky šetrení. Oni nikdy své plány neskrývali, protože nikdy neocekávali, že se dostatecne probudíte na to, abyste videli, co mají za lubem.

Podívejte se kolem sebe: ti, kdo mluví o tom, co Kabala udelala a o jejích plánech, jsou pronásledováni a zavíráni. To se deje na celém svete. Jestlipak podporujete ty lidi, kterí hájili pravdu a spravedlnost, anebo jste se zachovali zbabele a predstírali, že se vás to netýká? Když se postavíte spolu s temi, kdo dali své životy a svobodu za osvobození se od plánu Kabaly, pak budete svobodní. Je vaší zodpovedností zustat pospolu. Závisí na tom budoucnost.

Všude ve vašem svete jsou ve vezeních nevinní lidé, kterí byli zavreni, protože se jich Kabala obávala. Ti lidé potrebují vaši podporu. Zvolili si, že se vrátí na Zemi, aby vás zachránili. Byli pronásledováni a jejich mysl kontrolována. Mnohé pokusy o jejich zabití selhaly. Pak Kabala vytvorila situace, aby to vypadalo, že spáchali zlocin, aby se zajistilo jejich uveznení, a doufali, že je zabije Stát. Jeden z nich je nevinný muž, který má na Zemi velmi duležité poslání. Vaše modlitby, vaše láska a vaše starost o nej vytvorí dostatek dobré energie na to, aby se osvobodil. Takových lidí je zavrených ve svete mnoho. Jsou to lidé, u nichž se Kabala obává, že odhalí její dábelské plány na prevzetí vašeho sveta. Tito nevinní lidé potrebují vaši pomoc.

Kabala stále tlací na vytvorení príležitostí k zahájení Tretí svetové války. Mejte se na pozoru; neverte jejich propagande. Válka není nikdy odpovedí, pouze jim dává záminku k tomu, aby zabili další z vás - to vše je soucástí jejich skrytého plánu. Blázniví lidé mezi vámi jsou štastni, když mohou nosit uniformy a masove zabíjet vaše vlastní lidi. Cím dríve vystoupíte z politického jevište, tím líp. Odmítnete prijmout jejich válecné plány. Vy sami zacnete vytváret plány pro mír a bezpecnost pro všechny. Nemáte tušení, jak pokrocilé plány má Kabala a co pred vámi skrývá. Mají vyspelé technologie, nad kterými byste žasli. Rozhodli se ucinit váš život na Zemi tak obtížný, jak je to jenom možné, protože aby prežili, potrebují ENERGII vašeho utrpení a vašeho strachu.

Ceho je zapotrebí, aby lidstvo na Zemi prežilo a opet vzkvétalo? Zaprvé, je treba, aby si lidé v IRSKU uvedomili, KDO JSOU a CO JE IRSKO. To by odhalilo Kabalu a její lži. To je vše, co by bylo treba, aby se váš svet pres noc zmenil. Proto mají Vatikán a banky svou baštu v Irsku, a udržují jak vládu, tak i lidi v Irsku pri zemi. Anglicané podnikli první krok, aby zablokovali plány Kabaly. Casem si uvedomí duležitost svého hlasování pro Brexit. To hlasování je považováno za významný krok proti plánum Kabaly. Potrebujete jich mnohem víc.

Cas je podstatný, tak se pripravte na to, že si budete vzájemne pomáhat tím, že se zameríte na ty, kdo se potrebují osvobodit z podrucí Kabaly. Síla myšlenek, slov a cinu - to vám pomuže pri osvobození tech, co jsou lapeni. Modlete se za ty, kdo jsou stále zadržováni v Guantanámu; JEJICH UTRPENÍ POKRACUJE, PROTOŽE ONI VÁS POTREBUJÍ, ABYSTE SE ZA NÉ POSTAVILI. Udeláte to?

Má drahá, tvé zdraví trpí kvuli velký stresum, které prožíváš. Zvítezíme. Pouto mezi námi tremi nebude nikdy zpretrháno.

Tvuj navždy oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |