Home > > Matthew Ward - 27. července 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 27. července 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Mnozí z nás žili ve vašich okolnostech v některé civilizaci, a poté změnili své světy na velkolepost nad rámec vaší představy. Jednou to bude tak i na Zemi.

To, co vidíte, je střet mezi „vzdělanými“ a „studenty“, kteří jsou rezistentní vůči lekci osvícení.

Poměrně málo studentů bojuje za udržení starých lekcí, protože v nich ovládali svět. Jejich odpor vůči novým bude jejich pádem. Většina odolávajících je ponořena do předsudků, a s větším vzděláním, osvícením opustí fanatismus a stanou se uctivé milující duše. Časem budou všechny národy sjednoceny ve vědomém a duchovním vědomí.

Existují negativní, nebo temné, mimozemské civilizace, ale nikde v blízkosti Země. Ani nejmocnější ET ve vesmíru a bez ohledu na to, jak moderní technologie mohou mít, nikdy nebudou mít schopnost odstranit nebo ukrást duše.

[výňatek z knihy Revelations for a New Era, 17. října 1995, poslové v Nirváně byli posíleni energií 100 a více duší, aby zabránili temným entitám kazit zprávy. Matthew nazval duše, které ho podporovaly, Skupinová Mysl. ]

Matko, dnes ráno vás pozdravujeme se závažnými novinkami! Stvořitel rozhodl, že vrchol temných sil již nebude moci využít své svobodné vůle k zadržování svobodné vůle jakékoli jiné duše! Všechny duchovně vyvinuté bytosti v tomto vesmíru se radují, co tato zpráva byla sdělena posly Stvořitele!

Vysvětlím, proč je tato vyhláška slavným vítězstvím nebývalého rozsahu světelných sil. Podle pravidel Stvořitele musí být volby svobodné vůle každé světelné bytosti vždy respektovány. Vrchol temnoty však toto pravidlo ignoroval a využil své svobodné vůle k zachycení svobodné vůle každé duše, která vyvinula „zlé“ tendence. To udržovalo energii temných sil a umožňovalo její kombinovanou svobodnou vůli mnohem větší než svobodnou vůli každého jednotlivého světla. Proto byla po všechny věky temnota schopna vytvořit negativitu v tomto vesmíru a svobodná vůle jednotlivých světelných bytostí ji nedokázala zastavit.

V souladu s vyhláškou Stvořitele Bůh stáhl toto zneužití svobodné vůle temnými silami v tomto vesmíru a propustil všechny zajaté duše. Nyní, když může být poctěna svobodná vůle VŠECH duší, skončila bývalá bitva mezi světlem a temnotou!

Nejzávažnější dopad na Zemi: očista planety od akumulované negativity může být mnohem menší co do rozsahu a intenzity, než by bylo nutné před vyhláškou. Když očistná činnost začala asi před půl stoletím, stále se vytvářela intenzivní negativita a samotná existence vaší planety byla vážně ohrožena. Světlo, které bylo zapotřebí k záchraně těla Země, bylo také nutné k restrukturalizaci buněčného nastavení jejích lidských obyvatel, „modernizace“ DNA je nezbytná pro duchovní jasnost a fyzické přežití ve vyšších hustotách, kde míří Země.

Restrukturalizace by mohla být dokončena v mžiku vašeho oka, ale stále je v procesu, protože bitva mezi světlem a temnem nejen bránila této rychlosti, ale temnota stále zvyšovala obrovský tlak negativity, který udržuje na nízké úrovni vědomí Země a národy. Během posledních pěti desetiletí světlo z mocných zdrojů planetu zbavilo negativity. Bez této nesmírnosti přicházejícího světla mohly být temné síly úspěšné ve svém záměru zachytit všechny duše na Zemi, ale díky světelným silám to není možné.

Přestože temnota již nemá sílu kombinované svobodné vůle svých zajatých duší, její vliv během jejich dlouhého vězení nemůže být náhle otřesen. Jejich myšlenky, pocity a činy - spolu se stejnými od všech ostatních jedinců s temnými tendencemi - stále vytvářejí negativitu. Ta bude postupně mizet, až bude obyvatelstvo Země jen dušemi žijícími ve světle.

Dokud se Země nezbaví veškeré negativity, její uvolnění přes geofyzikální otřesy bude pokračovat. Mnoho neviditelných pomocníků zmírní počet zranění a úmrtí - kromě silného světla, které je vyzařováno vysoce vyvinutými civilizacemi, jejich vyspělá technologie vyrovná účinky zemětřesení, sopečných erupcí a prudkých bouří. Mezi těmito civilizacemi, Matko, jsou ti, jejichž zástupci vám poslali své poselství pro lid Země.

Duše jiných civilizací po desetiletí pomáhají zachraňovat život a dech Země! Na planetě je prakticky neznámé, že pouze zásah vaší benevolentní vesmírné rodiny udržel Zemi na stabilní oběžné dráze po celou dobu jejího dlouhého boje o zotavení se z hrdla smrti. Ačkoliv očištění nebude muset být tak katastrofické, jak se dříve myslelo, lidé na Zemi potřebují znát neochvějnou ochotu těchto civilizací pomáhat v jakémkoliv opatření, které je zapotřebí! Kromě toho je jejich neocenitelná pomoc stejně důležitá jako dříve, protože temnota vidí duše Země jako cenu, kterou lze vyhrát nebo prohrát, a v jejím zápalu k vítězství zvyšuje své taktické vyzbrojování strachem, chaosem, lží, zmatky a násilím..

Poselství mají nyní stejně kritický význam jako před vyhláškou Stvořitele! Vědět, že jste členy naší vesmírné rodiny a vědět o pomoci, kterou mnozí poskytují Zemi, je rozhodující při zvyšování masového vědomí, abyste nespadli do spárů temných! Duchovně vyvinuté duše v celém tomto vesmíru si zbožně přejí, aby se tato nepřetržitá pomoc stala známou.

Na individuální úrovni bude uvnitř každé duše řešena dualita - osobní karmické volby k dosažení rovnováhy nezbytné pro rozvoj duše a reintegraci s Bohem. Vyplavou dlouho skryté pravdy - každý z vás je nedílnou součástí Boha a všech ostatních duší, telepatická komunikace je vaše přirozené právo. Tyto a mnohé další pravdy přijdou v příštích několika letech, jak bude zesilovat síla světla a dosáhne srdcí a myslí. Ne všechny duše budou vnímavé, a to je v pořádku - budou mít jiné celoživotní příležitosti přijmout světlo.

Ve vládách na všech úrovních nastane mnoho změn, protože zkorumpovaní a tyranští vůdci jsou nahrazeni osobami s moudrostí a duchovní integritou. Tento proces bude také trvat několik let, protože bude existovat silná opozice současných vůdců a těch, kteří je následují v jejich temných stopách, ale nakonec světlo převáží v takové intenzitě, že síla temných prostě přestane existovat.

Vaše měnové systémy se změní. Chamtivost je základem obchodu a celé ekonomiky Země. S tím systémy nemohou přežít, protože světlo stále roste. Výměně zboží a služeb poslouží nové normy.

Mnohé všudypřítomné zdroje kontroly mysli budou redukovány, a později odstraněny, když lidé „uvidí světlo“. Ti, kteří byli právě propuštěni z držení temnoty, ztratili během zajetí schopnost používat svědomí, tato schopnost se vrací a posiluje infuzí světla, aby jim pomohla při využití jejich nově vrácené svobodné vůle pozitivním způsobem.

Stručně řečeno, všechna opatření, jejichž cílem je udržet lidi v nevědomosti, podvodu, strachu a bídě, skončí, když bude poslední temnota přeměněna na světlo. Transformace této velikosti nemůže nastat přes noc.

Je jen 22 let od tohoto prohlášení, nicméně, v kontinuu výnos tvůrce platí i pro vaši minulost, a budoucnost. Velké množství duší na Zemi má svůj první, nebo druhý fyzický život, co jeho svobodná vůle duše byla vrácena. Věky trvající zajetí temnotou je nechaly náchylné k nízkým vibracím násilí, klamu, chamtivosti a fanatismu. Ale v žádném případě tomu všichni bývalí zajatci nepodlehli. Většina z nich chce mírový svět, ve kterém lidé žijí společně a prosperují; a někteří se účastní mírových shromáždění a hnutí, jejichž výsledkem jsou právní předpisy pro spravedlivé a rovné zacházení se všemi občany nebo ochrana životního prostředí a života zvířat.

Tyto zákony pro vás byly dávno zpožděné, a nevztahují se na každého, a násilí a destruktivita nepřestaly. Občanská a lidská práva pro každého člověka na celém světě, uctivé zacházení se zvířaty, ochrana Země samotné, mír a čestní vůdci ve všech národech se dosud neprojevují. Ale pro nás rychlost pokroku v civilizaci, která byla před osmi desetiletími v hluboké třetí hustotě, je ohromující - v tomto vesmíru je jedinečná! A tato změna společenských postojů se nemohla uskutečnit bez světla - téže energie jako LÁSKA - vysílaných na planetu nespočetnými členy rodiny a vyzařovanými pracovníky světla.

Světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí dobrovolníky za vytrvalost ve vašem poslání pomáhat lidem spoluvytvářet Zlatý věk Země.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |