Home > > Matthew Ward - 20. března, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 20. března, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Energeticky se toho děje hodně. Stále rostoucí vibrační rychlosti rychle oddělují pšenici od plev. Typicky, ilumináty kontrolovaná mainstreamová média šíří plevy selektivními a zkreslenými zprávami. I když internet omezil jejich schopnost propagovat jen to, co chtějí, abyste věděli, buďte ostře kritičtí k informacím ze všech zdrojů, včetně internetu.

Důvěřujte své intuici, co je pravda a co není, která vám umožní vidět skryté„ pozadí“. S poznáním, že vše končí se zlatým věkem Země v plném květu, můžete pozorovat postavy v karmických rolích a nenechat se lapit odehrávajícím se bouřlivým dramatem.

Mnoho mladých lidí na celém světě se cítí naštvaných, zrazených a s beznadějnou budoucností. Důvodem může být chudoba, nedostatek vzdělání a pracovních dovedností, nezaměstnanost, rozbité rodiny, nízký status, ke kterému je společnost odsouhlasila, vlády, které ignorují jejich potřeby, stav celého světa. Mladí lidé, jejichž životy byly takto negativně zasaženy, jednají podle svých intenzivních pocitů pácháním násilných činů. Chtěli bychom, aby všechny nám drahé duše věděly, že přicházejí prospěšné změny.

Někteří „netolerantní“ jednotlivci berou poznámky Trumpa jako oprávnění opovrhovat a jednat agresivně vůči „odlišným“ jednotlivcům. „Osvícený pohled“ duší na této stanici je bezpodmínečná láska ke všem členům pozemské rodiny. Jednou bude každá duše ve vašem světě milující, laskavá a uctivá.

Každý člověk je zodpovědný za své chování. Nikdo nemůže jedince motivovat k tomu, aby jednali způsobem, který je v rozporu s hodnotami, principy a sebeúctou jednotlivce. Mnozí občané se hněvají za podmínky, z nichž obviňují vládu. Chtějí změny, které slibuje Trump. Energie hněvu vylučuje jasnou myšlenku a zdravý úsudek. Chtějí, aby jejich hněv dostal veřejné fórum, a on to poskytuje. Velký počet jeho věrných stoupenců na shromážděních povzbuzuje ty, kteří považují agresivní typ rétoriky za své právo chovat se tímto způsobem vůči jednotlivcům, kteří s nimi projevují nesouhlas.

Občané všech zemí, kteří se domnívají, že jejich vlády je ignorují, chtějí být vyslyšeni. Kolektivní hlas, který byl dlouho ignorován, někdy vede k násilné vzpouře. S rostoucími vibracemi se uchylují k násilí, aby získali spravedlnost. Do zemí, které jsou nyní podněcovány, přijde stabilita a klid s upřímnými vůdci.

Jak vzestup ovlivní duše, které vstoupily do těla namísto jiné duše?
Duše v duchovním světě vstupuje do dohody s duší, která chce opustit své tělo, které je vyčerpáno z fyzických, nebo emocionálních podmínek. Výhodou je provést to jako kojenec a růst dál do dospělosti. Vstoupit do života, který jiná duše opustila, je vzácné. Dokonce ještě vzácnější je taková dohoda s dítětem, protože se ztrácí věková výhoda. Během této jedinečné éry však řada evolučních duší „vstoupila“, aby pomohla ve vaší transformaci světa. Obvykle jejich vibrační úrovně mohou léčit těla a uklidnit mysli tak, že tito jedinci jsou schopni provádět mise, pro které se rozhodli.

Když je mise dokončena, duše se rozhodne, co dál: Pokračujte v životě na Zemi až do fyzické smrti a pak vstoupí do Nirvány pro další život duše, vezme si dovolenou a plánuje další život, nebo se vrátí přímo do své původní vlasti, nebo hvězdné lodi, pokud to bylo místo, kde žila před vstupem do pozemského života. Dodáváme, že všechny duše mají vrozenou schopnost dematerializovat a rematerializovat tělo nebo projevit nové, ale pouze vyvinuté duše vědí, že mají tuto schopnost a používají ji.

Vizualizace je skutečně mocným nástrojem, ale vidět sám sebe kompletní nestačí k „opravě“ zranění.

Kompletní tělo není požadavkem k osobnímu vzestupu, reakce na zdravotní stav však ovlivňuje proces vzestupu. Řekněme, že člověk s chronickou nemocí si tuto zkušenost vybral, aby se naučil soucit a trpělivost, kterou neměl v jiném životě k lidem, kteří byli nemocní, měli omezenou pohyblivost nebo duševní poruchu. Je-li zvolená lekce poučením, přináší pokrok ve vědomém a duchovním vědomí - cíl každé duše v každém životě. Naopak, je-li člověk sžírán sebelítostí, neustále si stěžuje a vyžaduje pozornost, je třeba lekci opakovat v jiném životě. Připomínáme, že to, čemu říkáte „reinkarnace“, není návratem osoby, která žila dříve, ale „nová“ duše, jejíž osobnost je určena pro fyzický život zvolený kumulativní duší. [zpráva 3. února 2014].

Při vzestupu se těla stanou „kompletní“ – bez nemocí, chybějících končetin, zdravé nové zuby, kosti, klouby a orgány, které nahradí umělé náhrady a mechanickou podporu. Půjde to individuálně jako proces, nikoli okamžitě. Podle tempa vstřebávání světla, které přeměňuje buněčnou strukturu založenou na uhlíku na krystalickou, s přesvědčením, že fyzická přeměna je realitou, podle volby smlouvy o duši.

Je pravděpodobné, že starší osoby, které mají některý z výše uvedených stavů, si jej vybraly spolu s přechodem na duchovní život před zářivým zdravím a úplnými těly. Ustanovení o duševní smlouvě platí stejně pro mládež, mohou si vybrat nemoc a přechod v mladém věku nebo zažít nemoc a invaliditu a později být uzdraveni. Jak již bylo uvedeno v předešlých zprávách, dohody před narozením dávají příležitost k duchovnímu růstu všem duším, které prožívají život. Jednotlivé smlouvy jsou navrženy odpovídajícím způsobem.

Zdraví pracovníků Světla závisí na míře, do jaké se buněčná struktura stala dostatečně krystalickou. Nicméně, hlavní příčinou všech nemocí je stres. Stres vyvede systémy těla z rovnováhy a útočí na nejzranitelnější části. Snížení stresu může pomoci zlepšit zdraví.

Zvláště důležité je samoobnovení, které nabízí samota. Svět v míru začíná tím, že jednotlivci dosáhnou vnitřního míru, a začnou vyjadřovat vysoké vibrace lásky, odpuštění, soucitu a úcty k druhým a sobě. Ctít sebe sama je také poznáním a pocitem vděčnosti za dobro ve vašem životě, bez energie pro obavy. Buďte aktivní.

Pokud se nemůžete vyhnout střetům, změňte chování, rozumně diskutujte. Stanovte si priority tak, abyste na konci dne měli pocit naplnění. Když se to nepovede, promyslete si, jak můžete dělat věci jinak, abyste dosáhli uspokojivých výsledků příště, a jděte do postele se svou myslí v míru.

Důležitý je dostatek spánku, výživné potraviny, pít hodně vody, cvičit tělo a mysl, trávit čas v přírodě. Choďte naboso na písečné pláži nebo na trávě, zahradničte, starejte se o mazlíčky, vděčnost zvířat, kteří žijí s pečující osobou, přináší vysoké vibrace.

Meditace, hluboké dýchání, jóga, aromaterapie a masáže jsou také vynikajícími prostředky ke snížení stresu. Dobrovolnictví v komunitních aktivitách, jako jsou hospice, útulky zvířat, školní programy a pomoc bezdomovcům. Když zvyšujete životy druhých, zvyšuje to váš život. Úsměvy a smích osvětlují nejen vaše srdce, ale i srdce osob s vámi. Navštivte přátele, galerie, muzea, filmy, sportovní akce.

Stručně řečeno, nějakou dobu dělejte cokoliv, co dává smysl. Milujte sebe sama a starejte se o sebe. A nezapomeňte, že Boží vyslanci jsou vždy s vámi. Požádejte o pomoc a bude vám láskyplně dána - nemusí to být to, o co jste žádali, ale bude to to, co potřebujete.

Vaši domácí mazlíčci jsou multidimenzionální duše stejně jako lidé. Většina lidí to o sobě neví, mnohem méně o zvířatech. Zvířata vědí, že smrt není. Vzpomínají na své návštěvy v Nirváně během spánku a na to, jak jsou mladí, zdraví a aktivní. Mazlíčci by tam raději zůstali, než snášet bolest a oslabení. Když se kvalita života vašeho domácího mazlíčka v tomto stavu zmenší, jsou vděční, když milosrdně ukončíte jejich utrpení. Když přijde čas na přechod, energie lásky, která je mezi vámi a vašimi domácími mazlíčky, vás znovu spojí.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |