Home > > Matthew Ward - 15. listopadu 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. listopadu 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.
Začněme otázkou několika čtenářů: „Pokud by skutečně měl nastat zlatý věk, jak k tomu může dojít při zneužívání bohatství a moci, které stále udržují miliony v rigiditě a poutech? Co máme jako probuzení udělat, abychom získali nějakou svobodu v našem životě; řekněme v příštích 20-ti letech?“

Drazí, na každém kroku jste pomáhali manifestovat pokrok. Vše, co musíte udělat, je pokračovat v tom, kdo jste - zosobnění lásky a světla - a vyzařovat svou podstatu!

Víme, že je pro vás obtížné vidět mimořádné pokroky, které jste pomohli lidem Země udělat, protože v centru médií po celém světě jsou vždy horká místa. Kombinace toho, co je veřejnosti známo - otřesy, těžkosti a utrpení - a co není - rozsah zneužitého bohatství a moci a konec toho všeho - není složitá, když znáte cíl. Jde o několik významných úvah.

Jedním z faktorů je odstranění posledních zbytků kontroly těmi, kdo bolestně zneužívají svou svobodnou vůli k dosažení a využití síly. Mnoho z těchto jednotlivců je ve vládních, bankovních, mediálních a filmových odvětvích, mezinárodních korporacích, královských domech, křesťanských církevních orgánech, energetických a lékařských a zemědělských oborech.

Pokud by všechny byly odstraněny jedním pádem, výsledkem by byla dezorganizace a zmatek. Vhodné načasování umožňuje zkušeným lidem s duchovní a morální integritou vstoupit do nejdůležitějších pozic.

Dalším faktorem jsou diskuse ve skupině, která přináší ukončení staré doby vlády temnoty na planetě. Jejich inteligence, vizionářské nápady a moudrost je dovedly k jejich současnému vlivnému postavení a mají různé názory na to, které nápady jsou nejlepší pro rychlé zlepšení vašeho světa s co nejmenším narušením.

Další úvahou je, jak nejlépe odhalit stále skryté pravdy, aby nedošlo k šoku kolektivní psychiky. Víte, co většina lidí ani netuší. Veškeré náboženské dogma je vytvořeno člověkem pro kontrolu mas, nemoci byly úmyslně způsobeny k odstranění mnoha milionů životů, několik jednotlivců ovládá globální ekonomiku, bývalí i současní členové vlád a osobnosti ve sportovních a zábavních oborech patří mezi ty, kteří se účastní temných aktivit. To je obrovské množství informací pro nevědomé lidi.

Nemůžeme dát časový rámec, kdy všechny duše na Zemi budou žít svobodně, mírumilovně a láskyplně, ale můžeme vám říci, že božský plán Gaia pro její planetární tělo a jeho obyvatele je na místě. Kurz se bude i nadále otáčet tímto směrem, bez ohledu na zápas temných o udržení svého vlivu, jejich dohody s právními systémy nebo se pokusy uniknout trestnímu stíhání. Už se moc dlouho vyhýbat odpovědnosti na Zemi nemohou, o to méně když umřou.

V předchozích zprávách jsme vás vyzývali, abyste poslali světlo těmto temným - mezi všemi dušemi v naší univerzální rodině to oni velmi potřebují. Právě nedostatek světla je vedl k rozsáhlému boji a utrpení. K podpoře duchovního a vědomého růstu, který povznáší život nejen na Zemi, ale v celém vesmíru, potřebují tyto nejslabší články v naší rodině spíše soucit, než odsouzení.

Nikdy to neznamená ospravedlnění toho, co tyto duše udělaly, ani vymazání jejich činů z pozemských historických záznamů. Spíše je to vzdání se osobních odsudků a respektování vesmírných procesů. Když tito jednotlivci přejdou do duchovního světa, bude jejich hodnocení života zahrnovat stejné fyzické, mentální a emocionální trauma, jaké cítil každý, jehož života se dotkli. Toto prožívání lze nazvat peklem.

„Lidé vyžadují více rostlinných produktů. Poptávka roste. Nemůžeme se vyhnout výrobkům vyrobeným z GMO, protože jinak nedokážeme uživit planetu. Měli bychom se GMO vyhýbat, pokud je to vůbec možné, nebo skutečně lidem a živočichům neškodí? “

Nejprve řekněme, že trend rostlinné stravy je díky rostoucímu povědomí o jejích přínosech pro zdraví a celkové pohodě planety a všech jejích obyvatel.

GMO začalo dávno křížením a roubováním, a v pozdějších letech i dalšími metodami produkce nových druhů ovoce, zeleniny, potravinářských rostlin, bavlny a květin, jakož i pro zvýšení odolnosti rostlin vůči zamoření hmyzem a chorobami.

Informace, že GMO potraviny jsou zdraví škodlivé, ale nutné kvůli hromadnému hladovění, vznikly temnými, aby vyvolaly nízké vibrace obav z takových produktů. V přesvědčování mnoha lidí o této falešné informaci byli velmi úspěšní. Všimněte si, že neexistuje žádné závažné varování o obilí.

Geneticky modifikované potraviny všeobecně nejsou škodlivé, ale chemikálie v insekticidech ano. Je důležité pečlivě oplachovat tyto potraviny a další produkty. Také jsou škodlivé chemikálie a cukr ve zpracovaných potravinách, těm je třeba se také vyhnout.

Bez ohledu na to, jaké jídlo jíte, vděčnost zdroji za jeho zpřístupnění zvyšuje jeho přínos pro tělo, mysl i ducha. Požehnání jídla a žádost, aby sloužilo vašemu nejvyššímu prospěchu, také přidává nutriční hodnotu.

Nyní budeme krátce hovořit o problémech, které byly vyřešeny v předchozích zprávách, ale znovu vyvolávají obavy kvůli současným situacím a spekulacím nebo předpovědím:

Situace na Středním východě nepovede k třetí světové válce ani k velkým válkám mezi žádnou ze zúčastněných zemí. Všechny národní a mezinárodní konflikty včas vyřeší vyjednávání.

Změny klimatu nebudou mít za následek zaplavení všech mořských pobřežních vod až po vrchol hory a utopení milionů lidí, ani to nezpůsobí vymření mořského života.

Prudký vítr, který šíří požáry v Kalifornii, je způsoben technologií manipulace s počasím, stejně jako divoké bouře, záplavy, sucha a rekordní teploty. Činnost Iluminátů bude v tomto ohledu zastavena a technologie, které potlačují a používají pro zlovolné účely, budou zveřejněny a použity pouze pro prospěšné účely.

Ve vaší sluneční soustavě nejsou žádné „zlé mimozemské civilizace“. Pravda je, že někteří lidé, kteří na Zemi vytvářejí chaos, jsou reptiliáni, ale jiní plazi žijící mezi vámi jsou duše naplněné světlem, které pomáhají ukončit všechny činnosti způsobené temnými plazy a lidmi.

Průmyslová robotika výrazně změní zaměstnání, za 30 až 40 let ho nahradí tréning v oblasti služeb a prosperita bez práce s krátkými prázdninovými intervaly.

Bude zaveden globální ekonomický systém založený na drahých kovech, aby se v co největší míře zabránilo podvodům.

Také se ptáte, jak se život na Zemi dostal do stavu, v jakém je dnes, a to je třeba uvést do kontextu historie vašeho světa:

Po dlouhou dobu silní dobývali slabé a několik lidí vládlo nad zbytkem obyvatelstva, kteří žili v krutých podmínkách bez naděje na zlepšení. Říše stoupaly a klesaly; revoluční, občanské, mezinárodní a světové války obvykle daly různým jednotlivcům kontrolu a často měnily národní hranice.

V průběhu těch tisíciletí pokračovala chamtivost a touha po moci, a tak živila strach, zbídačování, a zoufalství většiny světových národů. Tma zůstala pevně zakořeněná.

Záblesk změn začal před osmdesáti lety, když na Gaiinu žádost silné vzdálené civilizace rozzářily její planetární tělo, aby se udrželo naživu. Jak světlo zesílilo a lidé absorbovali jeho vysoké vibrace, války a hluboké rozdíly mezi bohatými a chudými se postupně přesunuly z přijetí „to je život“ na netolerovatelné. Podvody ve vládách, korporacích a ekonomickém sektoru začaly vycházet najevo.

Dnes jsou slyšet hlasy protestujících mas po celém světě. Hlavní média zdůrazňují zmatek, ale ani správci médií, ani reportéři nevědí, co je základem obrovských nepokojů.

Nevědí, že rostoucí požadavky na změnu jsou způsobeny pokrokem v kolektivním vědomí, nebo že rostoucí povědomí lidí o vlastní hodnotě dláždí cestu do mírového světa, kde se všichni podílejí na jeho hojnosti a žijí v souladu s přírodou.

Drazí bratři a sestry, všechno se děje v pořadí, v jakém musí. Nesnesitelné podmínky musely vyvolat dostatečné nepokoje, které vyvolaly akci. Lidé museli změnit strach z vlád na odvahu potřebnou ke vzpouře a vyžadování změn. A díky vaší neocenitelné pomoci to civilizace Země přináší rychlostí, která je ve vesmíru nebývalá.

Probíhající zrychlování vibrací, které ovlivňuje každou duši a každou akci na celém světě, uklidní sváry a vnese do chaosu řád. Jak úsilí začalo tavit horní vrstvy a přineslo prudké úspěchy na základní úrovni, přichází svoboda v jedné zemi za druhou, protože LÁSKA a SVĚTLO pokračují v pronikání do srdcí a mysli.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru ctí vaši službu Zemi a podporují vás bezpodmínečnou láskou.

Poznámky pod čarou

Steve: Po smrti budou revidovat celý svůj život a poté migrují na úroveň astrálního světa, která odráží jejich celoživotní aktivity.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |