Home > > Matthew Ward - 15. ledna 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 15. ledna 2011


1. S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

2. Střelba v Tucsonu v Arizoně. Střelec jednal pod kontrolou mysli a všichni, kteří byli zabiti nebo zraněni, buď následovali původní smlouvy o duši, kde se rozhodli účastnit se akce za „vyšším účelem“ nebo těsně před střelbou upravili své smlouvy tak, aby zahrnovaly tento incident se stejným účelem.

3. Jakkoli traumatické na vědomé úrovni to bylo pro ty, kteří byli zraněni a rodiny, na úrovni duše účastníci ochotně sloužili k vynucení pozornosti na nevyhnutelné důsledky stále více jedovaté rétoriky ve společnosti, která podněcuje násilí. Výkřik za účelem ukončení invazivity a násilí může změnit kolektivní vědomí vaší civilizace, která z velké části přijala tento druh chování jako vrozený aspekt lidské přirozenosti.

4. Toto chování NENÍ vrozeným aspektem lidské přirozenosti – učíte se ho! Duše je čisté světlo, které je stejné jako láska, a to je nejsilnější síla ve vesmíru. Násilí, kastování a nenávist jsou záměrně zaváděny. A protože to, co tvoří vaše kolektivní vědomí, je to, co vytváří váš svět, je nezbytné, aby tyto vlivy byly vytaženy na světlo. Sjednocený duch může být odkazem na životy všech duší, které pomohli očistit váš svět temnoty. Trest, ani pomsta či odveta nikdy nepřinese mír a harmonii - pouze LÁSKA může ukončit iluzi oddělenosti a dát prostor nevinnosti a čistotě.

5. Světelné bytosti v celém vesmíru ctí duše, které souhlasily, že budou v Tucsonu „oběťmi“. Ti, kteří zemřeli, byli láskyplně, vděčně uvítáni v Nirváně, světlo se intenzivně rozzářilo na jejich truchlící rodiny, přátele a ty, kteří se zotavují z ran a pomáhají zdravotnickým týmům. Ani na okamžik nepodceňujte sílu modliteb a srdečných pocitů.

6. Monitorovatelé Země z Nirvány nám předali paměti amerického prezidenta Obamy. Známe duši tohoto člověka lépe, než vědomě zná sám sebe. Dobrovolně opustil svou duchovně vyspělou civilizaci, aby sloužil v předvoji mistrovského plánu Zlatého věku, jeho slova v těchto pamětech byla z jeho srdce a duše ve shodě se všemi nebeskými hostiteli.

7. Účinky střelby, šok, hrůza a následné modlitby dávají energii smíření obrovský tah vpřed. Energetická síla směřující k mírovému soužití je příliš silná na to, aby mohla být vykolejena.

8. Náhlé úmrtí milionů ptáků a ryb na různých místech světa nebylo z jediné příčiny, ale z posledních sil.. Malá těla těchto zvířat jsou zranitelnější než lidská těla k mnoha formám toxických znečistění. Jejich imunitní systémy byly vážně oslabeny dříve, než byli zasaženi výbuchem nízkých vibrací z umělých elektromagnetických mřížek.

9. ET tomu nemohli zabránit, protože to přesahuje jejich autoritu. Je jim však dovoleno odklonit nebo neutralizovat škodlivé rádiové vlny namířené proti národům. Bez jejich zásahu by bylo mnoho lidských těl nemocných nebo zabitých spolu s masovým odlivem ptáků a ryb.

12. Neobvykle těžké povětrnostní podmínky v mnoha částech světa, včetně silných sněžení, záplav a teplotních extrémů, jsou dílem člověka. Jakmile se prvky v atmosféře uvedou do pohybu, nastane dominový efekt. Když se podmínky začnou zmírňovat a energie uvnitř se rozptýlí, technologové pro kontrolu počasí je znovu naruší. Totéž platí pro sopečné erupce a zemětřesení. ET v maximální možné míře snižuje zamýšlené škodlivé následky všech manipulovaných událostí a zároveň umožňuje jejich plné uvolnění negativity. Ilumináti se snaží vyprodukovat negativitu ze zármutku, strachu, chaosu, rozsáhlého ničení, nemoci, hospodářských katastrof a beznaděje.

13. Celkový efekt Wikileaks je prospěšný. I když byly dříve potlačené informace zveřejněny pouze v minimálním množství, mohou zmírnit šok občanů této země nad důkazy, do jaké míry je vláda zradila.

14. Prostředky na obnovu Haiti ukradli Ilumináti. Kvůli této krádeži se bývalí američtí prezidenti Clinton a Bush po umělém zemětřesení rychle objevili na Haiti.

15. Obavy z posunu magnetického pólu Země jsou zbytečné. Probíhající posun je nápravným opatřením, které začalo před více než 60 lety.

16. Když klon spáchá zločin, nemá to vliv na karmu a v revizi života je to prostě fakt, který se udál během fyzického života. Na Zemi jsou lidé klonováni, aby se udržely jejich silné pozice nedotčené v případě přirozené smrti nebo atentátu, protože to jsou obvykle jedinci vysoko v řadách klonovaných Iluminátů, dělají to dobrovolně.

17. Proces klonování „stáhne“ všechny charakterové rysy, vzorce chování a znalosti daného člověka. Klon pokračuje ve vlastní bezohlednosti a klamání jako osoba, která měla za následek trestnou činnost před produkcí klonu. S postupnými klony dochází k duševnímu a fyzickému zhoršení. Pokud je osoba klonována po chronickém onemocnění, které nastalo po užití léků nebo alkoholu, je ohrožen i stav následného klonu a časté jsou náhrady. Příkladem je bývalý americký prezident George W. Bush – předsednictví vlastně řídil klonovaný viceprezident Cheney.

18. Duše se mohou rozhodnout vstoupit do klonů s úmyslem změnit negativní charakterové rysy a vzorce chování na pozitivní, ale jen zřídka je to úspěšné. Nejčastěji duše vstupují do klonů osob, kteří se bránili a byli zabiti, například papež Jan Pavel a bývalý americký prezident Jimmy Carter. Duše, které vstoupily do jejich klonů, uspěly ve svém úmyslu nepodřídit se požadavkům Iluminátů a stali se respektovanými jedinci, o nichž víte.

19. Barack Obama nebyl klonován, ani nebude.

22. Pokud byste si vzpomněli na všechna vaše ustanovení smlouvy, jaký účel by měl fyzický život? Jaký pokrok by mohl být v duchovní jasnosti, použití univerzálních zákonů a použití svobodné vůle, kdybyste jednoduše následovali rozhodnutí, která jste učinili předtím, než jste věděli, za jakých okolností se s nimi během života setkáte?

23. Zapomenutí smluv o duši, které se týkají ustavení a hlavních aktérů, které vyhovují zvolenému prožívání, nechají osobnost zaplnit detaily života, jak se postupně rozvíjí. Nejsou určeny k tomu, aby se někdo utopil v celoživotním moři zmatku. Pokud lidé věnují pozornost své duši, je to jako obrovské blikající šipky. Blikače jsou svědomí, inspirace, instinkt… , sladí vědomá rozhodnutí se smluvními volbami.

24. To však nezpochybňuje vaši svobodnou vůli odchýlit se od smlouvy, když vznikají další příležitosti růstu. Smlouvy nejsou rigidní, ale spíše umožňují flexibilitu. Různé druhy situací mohou nabídnout stejné měřítko učení - ve skutečnosti to není učení, vzpomínání si, co ví vaše duše. Duchovní růst je série sebeobjevení, která se předávají z života do života. Každá smlouva je navržena tak, aby poskytla duši příležitost k dalšímu rozvoji.

25. Povědomí o „misi“ označuje primární účel duše pro ztělesnění. Nevypadá jako náhlé prozření, přichází jako smysluplné úspěchy, které dávají pocit naplnění. Žádný život nikdy není zbytečný! „Chyby“ vedou k situacím, které je velmi obtížné zvládnout. Nejsou odpadem, pokud se od nich naučíte. Kromě toho mohou být součástí vaší smlouvy - ne všechny životy mohou být snadné, nepřinesly by duši žádný pokrok. Evoluce vyžaduje rovnováhu a dosažení rovnováhy vyžaduje řešení stresových situací, stejně jako využití ideálních okolností. Inkarnace nabízí nesčetné možnosti a pravděpodobnosti. Žádné jistoty, které by vám znemožnily uskutečnění mnoha možností, které činí každý život jedinečným studijním dobrodružstvím.

26. Bůh to stručně vysvětlil ve své odpovědi mé matce:
Kdyby vše bylo naprosto známé, kdyby nic nevyžadovalo žádné nezávislé myšlení nebo rozhodnutí nebo činnost, proč by existovala potřeba vícenásobného prožívání? Co by se tím mělo naučit? Proč by byl život nezbytný? Mohli bychom jen postoupit na Konec, který je Počátkem, a nechat všechny životy všech dob uložené v tomto počátečním bodě Bytí.

27. Hlavní reformy, které jsou nezbytné k tomu, aby se uskutečnil Zlatý věk Země, nemohou být dosaženy ve zbývajících dvou krátkých letech do konce roku 2012. Domnívám se, že po roce 2012 bude váš svět beze změny.

28. Protože vaše víry vytvářejí vaši realitu a společně tyto víry vytvářejí váš svět, musíte znát univerzální realituhttp://www.galacticchannelings.com/cesky/matthew31-12-07.html toho, co se děje a co je před námi. Všechny nezbytné reformy, které zbaví váš svět temnoty, budou dokončeny včas a po etapách.

30. Některé mořské pobřežní cesty se budou postupně přesouvat do vnitrozemí, některé nízko položené ostrovy se budou pomalu ponořovat, žádné drastické změny.

31. Země je duše, která sídlí v planetárním těle a nepotřebuje druhé takové tělo.

32. Duše se budou i nadále vyvíjet, dokud nebudou znovu v Kosmické Jednotě se Stvořitelem - tedy „nesmrtelné duše“ a „věčný život duše“.

33. Nic v tomto vesmíru není statické - neměnnost je v rozporu s vědeckými zákony, které řídí celý život v tomto vesmíru.

34. Před úplným odchodem Země ze třetí hustoty zbývá relativně malý lineární čas. Proto přechodná fáze, do které vstupujete, bude bouřlivá, se změnami přicházejícími silně a rychle. Budete uprostřed lidí, kteří se bojí, protože všechny systémy, které jsou jim známy, jsou v chaosu a kolapsu. Víte, že je to součást transformace světa a jste tam, abyste v tomto procesu pomáhali. Klidným jednáním v nadcházejících okolnostech můžete zmírnit vážné obavy těch, kteří nechápou, že zmatek vede k „lepšímu světu“, který chtějí.

35. Všechny nezbytné pravdy budou odhaleny a budou reformovány vlády, ekonomické, právní, energetické, vzdělávací, komunikační a dopravní systémy. Zjemnění bude pokračovat ve všech těchto oblastech a dalších vylepšeních, a jak budete duchovně a intelektuálně růst. [ „Esej o 2012,“ - 31. prosince 2007].

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |