Home > > Matthew Ward - 11. července 2011

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 11. července 2011


S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady je Matthew.

Velká množství duší již nepodřimují netečně, ale reagují na zesilující světlo doprovázející cestu vzestupu Země do vyšších vibrací a nových postavení vzhledem k ostatním nebeským tělesům. Mnoho miliónů lidí září své světlo ke všem lidem kolem sebe.

Tvůrci dokumentu vyhlašujícího, že USA je státem nezávislým na britské politické vládě, si neuvědomovali, že jednají z Boží inspirace. Vyšším cílem inspirace ke sjednocení kolonií bylo vytvoření nového státu, kde by byly neomezené příležitosti pro lidi ze všech zemí, stát, kde by rozdíly byly nejen respektovány, ale podporovány ku prospěchu všech. Spojené státy se měly stát zemí spojení umu, talentů, zdrojů a novátorských myšlenek všech obyvatel vedených moudrou a spravedlivou vládou . Měly ukázat světu život v harmonii a prosperitě.

Historicky vzato občané rodící se země byli svobodní pouze po prchavý okamžik. Záměrem iluminátů, kteří vystavěli britské impérium, bylo zvětšit, nikoliv zmenšit základnu svého vlivu. Nespravedlnosti, které daly vznik občanské válce, se prostě přesunuly do utajení. Již od doby prvních kolonistů chtěli temní ovládnout západní kontinenty a tak si rozšířit svou cestu ke světové nadvládě. Svobodná vůle těchto temných převládla a maják se „nikdy nerozsvítil“.

Až nyní, více než 250 let po podpisu Prohlášení o nezávislosti, bude ve Spojených státech i v ostatních zemích dosaženo svobody.

S radostí vám oznamujeme, že mezi novými „zářiči“ jsou přeběhlíci z řad iluminátů, kteří „uviděli světlo“ a s nadšením ho přijali. I když někteří, kteří je opustili, tak učinili ze sobeckých důvodů – viděli, že ilumináti jsou ve smrtelné agónii a chtějí se jevit tak, aby nebyli spojováni s touto skupinou, přesto jsou výsledky pozitivní. Tyto osoby již nejsou překážkami v oblastech, kde dříve zdržovali reformy nebo jim bránili. Je možné, že budou ochotni přijmout světlo.

Vrcholní členové iluminátů, kteří dosud nejsou ochotni přijmout, že jejich moc již nelze obnovit, stále mají dosti vlivu, aby zpomalovali síly světla. I mnohé dobré duše stále vězí v mentalitě třetí hustoty, a netuší nic o realitě, že si zvolily aktivně se účastnit této ve vesmíru nebývalé éry.

Každá osoba má svobodnou vůli k přijetí světla, což si stanovila ve smlouvě své duše. Může opakovat zkušenosti z tohoto života v některém jiném světě třetí hustoty.

Bez ohledu na to, kolik lidí bude osvíceno ohledně jejich pravého já a neoddělitelných aspektů Boha a všech duší, dlouhé věky duality ve vaší civilizaci již téměř skončily. Dominantní mužské energie, které udržovaly po tisíciletí válku, brutalitu a tvrdost, jsou nyní vyrovnávány přílivem ženských energií, a rovnováha znamená pouze světlo.

V tomto důležitém okamžiku je prvotní starostí, že mnoho lidí dosud úplně nevyřešilo karmu třetí hustoty, kterou si zvolili. V rozrušení z toho, že žijí a pracují s mimozemskými bratry a sestrami, by tito lidé mohli sejít ze své karmické cesty a promeškat příležitost k vývoji do čtvrté hustoty.

Nedávná prašná bouře v Arizoně byla způsobena lidmi, incidenty technologicky produkovaného počasí se významně snížily co do počtu i co do rozsahu. Žádná ze závažných událostí minulých let a měsíců se nebude opakovat. Matka Země uvolní svou zbývající negativitu bez podobných závažných otřesů.

Ve většině oblastí, kde se dříve stále vyskytovaly chemtrails, je obloha nyní čistá. Když se někteří z pilotů, mechaniků a dalších zaměstnanců těchto letů dověděli o pravém účelu chemtrails (toxické chemikálie nejsou určeny ke kompenzaci ozonové díry, ale k šíření jedů a chorob), odmítli pokračovat v práci. Jiní, kteří také poznali pravdu, však nadále pokračovali v práci odměňované dobrým platem, ale když finance vyschly, také opustili své zaměstnání. Nejvýznamnějším faktorem v této situaci je, že někteří jednotlivci, kteří nařizovali či financovali lety, patří mezi ty, kteří přijali světlo. Chemtrails ztratili téměř všechnu svou finanční podporu.

Relativně vzato, ukončení chemtrails a snížení ďábelského užívání technologií může provést pouhá hrstka jedinců, ale dosažení významných mezinárodních cílů si vyžaduje zapojení mnoha miliónů jedinců. Úspěch v globálním měřítku postupně přichází, i když pomaleji, než by vyžadovaly situace.
Měřítkem pokroku světla, které je známo snad pouze jen osobám, na které to působí, je otvírání množství telepatických spojení.

--------------------------

Úryvek z knihy
Energie strachu vytváří bariéru mezi objektem nebo situací, a energií světla. Ani světlo v duši, ani světlo z jiného zdroje nemůže dosáhnout jejího vědomí a rozptýlit moc strachu nad jejím životem. Bariéra funguje jako zeď, izoluje osobu v jejím strachu a nedovoluje jí cestu ven. Strach je tak výraznou emocí, že dále posiluje blok vytvořený energetickou bariérou a intenzifikuje moc toho, čeho se obáváme.
Osoby naplněné strachem si znovu a znovu vytvářejí další okolnosti přinášející strach prostřednictvím vesmírného zákona přitažlivosti. Proudy energie, které tito lidé vysílají, přitahují to, co má „podobné“ vyzařování, a tak stále obnovují své zdroje strachu.
Strach je nejen vysoce nakažlivý, ale díky jeho intenzívní moci lidé vyzařující pocity strachu působí jako magnet, který přitahuje energetické interakce, které opomíjejí zdravý rozum, racionální myšlení, zdravý úsudek a moudrá rozhodnutí. Strach je zákeřný, může přesvědčit lidi, že jediná cesta úniku je hlouběji do strachu, a někdy až do temnoty. Strach plodí předsudky, tyranii, lakotu, agresivitu, podvod, nečestnosti, nenávisti a týrání bezmocných zvířat – to vše jsou charakteristické vlastnosti psychik, které jsou zdeformovány strachem.
Temní potřebují strach, aby udrželi sami sebe.
Pro temné je velkou výhrou, když vyvolají strach, který oslabuje a drží v zajetí bojácné jedince. Lidé, kteří žijí ve strachu, jsou snadno ovládáni, klamáni a bojí se ozvat proti autoritám, jejichž záměry a činy jsou založeny na temnotě.
I když je strach vskutku mocný, nejmocnější silou v kosmu je světlo. Lidé, kteří žijí ve světle, se nikdy nepotřebují ničeho bát! Při smrti duše přechází rychlostí světla z těla do Nirvány, což je svět duší přicházejících ze Země. Ve světle této nádherné říše se lidé, jejichž uplynulý život byl poznamenán strachem, učí být silnějšími a méně zranitelnými ve svém příštím fyzickém životě, v příštím evolučním kroku ve věčném životě jejich duší.

--------------------------

Využijte moudře zbývajícího času! Uznejte své božské já a důvěřujte a nechte se vést svou intuicí, poselstvími vaší duše vašemu vědomí. Zbavte se triviálních myšlenek, zájmů a aktivit, které nemají místo v životě hojnosti nádherných divů čtvrté hustoty.

20. Pomoc naší vesmírné rodiny budete mít tak dlouho, dokud bude potřeba – hojnost světla z mocných zdrojů v této galaxii i jiných, technologickou pomoc od posádek v lodích na vaší obloze a těch, které brzy budou na zemi, a rostoucí vliv našich dobročinných bratrů a sester žijících mezi vámi.

Ve své duši máte všechny informace a schopnosti, které budete kdy potřebovat. Vrozená znalost vesmírných zákonů a vaše skryté schopnosti vám budou dobře sloužit.

Z mnoha a mnoha miliard duší, které se chtěly účastnit této nejvíce vzrušující doby v celém vesmíru, jste právě vy byli poctěni. Radujte se z tohoto privilegia a odpovědnosti a vězte, že nekonečná, věčná a bezpodmínečná láska všech bytostí světla v tomto vesmíru je s vámi při každém kroku na této vaší cestě.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |