Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 7. ledna 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 7. ledna 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Nejprve vám přejeme, abyste do nového roku vstoupili s bezmezným nadšením a optimismem! Příští rok ve stejnou dobu můžete o roce 2022 přemýšlet s velkým pocitem zadostiučinění, že jste pomohli lidem na Zemi udělat velký pokrok směrem k mírovému a harmonickému světu.

Nyní je nám ctí a výsadou přivítat Boha, který si vyžádal, aby mohl v tomto poselství promluvit.

BŮH: Děkuji, Matthew. Líbí se mi začátek poselství. Bude dosaženo velkých pokroků, to je jisté, ale budou tam i hrbolaté pasáže, zatímco se bude uklízet nepořádek. Letošní rok změní pravidla hry a kdo jiný než já může říct, že je nejvyšší čas zastavit tu krutou hru, kterou někteří z mého stáda na Zemi hrají. To není odsudek, to je fakt.

Nuže, mé milované děti, to, co si o mně myslíte a cítíte, je pro vás důležité, tedy i pro mě, protože vy všichni jste mými částmi a v každém okamžiku myslím a cítím přesně to, co každý z vás. Proto je pro mě velmi důležité, co si o sobě myslíte a cítíte.

Dezertéři v mém stádu chtějí, aby vás rozdíly ve vašich kulturách, rasách a náboženstvích rozdělovaly. Mají za sebou dlouhou historii, kdy to úspěšně dělali. V průběhu věků používali mnoho lživých metod, aby mým dětem na Zemi zabránili poznat, že jsou bohové a že v mých očích jsou si všichni rovni. Před dávnými, dávnými časy moji hlavní poslové říkali lidem totéž a další univerzální pravdy, ale ti, kteří se zpronevěřili, zničili původní záznamy a sami sepsali vaše svaté knihy, aby ty obsahovaly to, čemu chtěli, aby každý věřil a dělal.

Vykreslovali mě jako hněvivého, pomstychtivého Boha, pokud mě neposlouchají, a vytvářeli jim sloužící zákony prosáklé kontrolou a chamtivostí a říkali lidem, že to jsou mé zákony. Způsobili zbídačení a rozpoutali všechny války, dokonce některé v mém jménu. Podnítili otroctví, obětní rituály a myšlenku, že muž je nadřazen ženě, a ničili planetu, která je tělem mého dítěte Gaii.

Nikdy jsem nechtěl nic z této falše, brutality, rozdělování a destruktivity! Vždycky jsem chtěl, aby moje pozemská rodina žila radostně, společně, v kooperaci a rozmanitosti, aby obohatila svůj život. Chci, aby se mé lidstvo navzájem milovalo a respektovalo a aby Příroda zachovávala krásu planety a prosperovala v její hojnosti, všechno jsou to i mé části.

Jde o to, že poté, co si mě Stvořitel vybral za boha tohoto vesmíru a dovolil mi využít jeho energii k tomu, abych uvedl své návrhy do formy, jsem povinen ctít jeho dar svobodné vůle pro všechny své děti. Nikdy mi není dovoleno zasahovat do toho, co se kterékoli z nich rozhodne udělat, bez ohledu na to, jak ohavné nebo smrtící je to pro mnoho a mnoho jiných.

Co mohu, je reagovat na žádosti o pomoc ze svobodné vůle, a to dělám pro Gaiu a její obyvatele od chvíle, kdy mě o to před více než 80 lety požádala. Tehdy začaly celé civilizace vysílat masu světla, aby zvýšily vibrace Země a otevřely mysl mých zdejších dětí, aby mohly jasně vidět probíhající kontrolu a povstat proti ní. Některé z mých oveček z jiných domovských zemí žijí přímo s vámi a mimo jiné zabránily fungování jaderných hlavic a výrazně omezily pustošení zamýšlené virovou pohromou. Jiní odstraňují z vašeho ovzduší znečištění - kdyby to nedělali nepřetržitě, většina z vás by umírala na vdechování patogenů a jiných toxických látek.

Vaši nesčetní pomocníci nedělají tyto věci a mnohem víc jen proto, že jsem řekl, že mohou. Duchovně vyspělí v mém stádu pracují v rámci univerzálního zákona o povolení zasahovat do záležitostí jiné civilizace, když je potřeba pomoci zřejmá - dělají to, protože jste rodina a mají vás rádi!

Pokud jste mě požádaly o pomoc, nebo i když ne, dostávaly jste ji po celou dobu. Já ale nemohu nastolit mír na Zemi, protože ten začíná mírem v každém srdci. Před lety jsem řekl svému dítěti Suzanne: Srdce je sídlem duše. Jste nesmrtelné duše stvořené z čisté lásky - je to stejná energie jako světlo, podstata našeho Počátku ve Stvořiteli a nejmocnější síla v celé existenci. Tato energie JE vším, co existuje! Láska je to, co jste vy, co je Gaia a já, co jsou zvířata, rostliny, galaxie, vědomí a celý náš vesmír!

Láska je tvoření, ne způsob chování, a neznamená to mít rád cokoli, co se děje. Někteří z mého stáda, ti, které nazýváte temnými, dělají nevýslovně zlé věci. Díky tomu se mohou zdát nejsilnější, ale jsou nejslabší, protože si místo lásky zvolili bezcitnou prázdnotu. Mají jen jiskru Stvořitelovy esence, která udržuje životní sílu každé duše, a jejich čas na planetě skončil. Budou odvedeni na místa velmi, velmi daleko, kde dostanou další šance zvolit si lásku, a pokud budou nadále odmítat, Stvořitel se jich ujme.

Děkuji vám všem, kteří jste opustili své světy, abyste pomohli naší pozemské rodině dosáhnout Zlatého věku Gaii. Vím, že vaše mise nebyla snadná - zažil jsem každý krok vaší cesty - a ctím vás za to, že jste zůstali vytrvalí. Má láska k vám je nekonečná a věčná.

Nyní ti děkuji, Matthew, že jsi mi dovolil promluvit ve svém prvním poselství nového roku Země. Pro mé děti to bude fenomenální zlom!

Matthew: Děkujeme za tvá inspirující slova!

BŮH: Matthew, chtěl bych, aby zde zazněl i další hlas, jestli dovolíš, promluvím o tom s tvou matkou. Suzy, před několika lety ti Gaia předala poselství a já jsem tě požádal, abys ho zařadila do mé páté knihy ze série, které říkáme Knihy Matthewa. Prosím, zkopíruj její vzkaz.

[Během globální meditace o podzimní rovnodennosti v roce 2011 jsem si vizualizovala Zemi ve zlatobílém světle, když jsem uslyšela prosbu zapiš má slova. Následující je to, co jsem zaznamenala].

Jsem Gaia, duše planety, které říkáte Země. Stejně jako ty se cítím těžce nebo lehce. Když byl můj duch zlomený, dlouhé věky jsem plakala. Moji lidé se navzájem nenáviděli a mé tělo bylo nasáklé jejich krví. Teď už nepláču, protože je tolik důvodů k radosti, tolik důvodů k vděčnosti.

Mé světlo ještě není v plné síle, mé tělo ještě není v rovnováze, protože některé z mých dětí se k sobě stále chovají nenávistně. Některé z nich jsou bez lásky, bez soucitu, bez pochopení, že může být naprosto skvělé, když v srdcích proudí harmonie a respekt.

Přesto mám radost, protože jsem na cestě, jakou ještě žádná jiná duše v tomto vesmíru neabsolvovala. Vracím se domů a vy, kteří držíte v rukou světlo, jež mi pomáhá postupovat vytrvale a rychle vpřed, jdete se mnou. Dokážete si představit větší změnu, než je tato naše společná cesta? Dokážete si představit větší vzrušení, než je náš vzestup? Já ne!

Požádala jsem dnes o možnost sdělit vám svou vděčnost za vás všechny. Byli jste vybráni z velkého množství duší, z trojnásobku počtu, který se mohl inkarnovat a zúčastnit. Taková úroveň světelné služby ještě nikdy nebyla podniknuta. Hrajeme roli v nejvelkolepějším představení, jaké se kdy v tomto vesmíru odehrálo. Cítím pokoru, která se mísí se vznešeným uspokojením z dobře vykonané práce - v kontinuu je naše práce dokončena.

Jak naše cesta pokračuje, je pro vás a tento náš svět připraveno mnoho zázraků. O mnohých vám bylo řečeno, takže na ně můžete myslet a těšit se na ně, ale skutečný život ve slavných časech, které brzy přijdou, je nad vaše představy.

Víte, že všechny bytosti v tomto vesmíru sledují, jak se to vyvíjí? Je těžké si představit tak obrovské publikum! Všechny duše světla nám fandí, a tak jim i nadále poskytneme dobrou show, zážitek hodný Božího potlesku. Sdílím s vámi své srdce a má láska k vám přetéká.

BŮH: Děkuji ti, Suzy. Nyní opět promlouvám ke všem. Víte, proč chci, aby Gaiino a moje poselství bylo v prvním Matthewově poselství ve vašem novém roce? Samozřejmě nevíte a nebyla to férová otázka. Chci, abychom pro vás já i Gaia byli víc než mlhavé pojmy kdesi venku nebo tam nahoře. Jak jsem vám řekl, jsme duše stejně jako vy a bez dalších odkladů chci, abyste nás poznali a pocítili naši společnou blízkost a teplo milující, starostlivé rodiny! Jak to udělat lépe, než vám o nás a našich citech k vám říct?

Chystám se říct něco víc o vašem nadcházejícím roce. Bude živý, nesmírně živý! Na cestě budou tu a tam výmoly a hrboly - moje hrající si děti nebudou odcházet jemně - ale když se budete cítit jako mocní multidimenzionální členové rodiny, dění bude jen hučet.

Máte bohaté zkušenosti se světem lidí, kteří váhají s velkými změnami - už jste to zažili. Vlastně jste je mnohokrát svým bytím inspirovali k posunu vpřed díky energii svého nadšení, vzrušení a důvěry, která je plná lásky a světla. Tyto pocity jsou jako naděje, radost, odpuštění, vstřícnost, štědrost, soucit a vděčnost - všechny jsou blahodárně nakažlivé - a jak se šíří v mém pozemském stádu, převezmou otěže a změní svůj svět a vy se můžete radovat: Mise je splněna!

Moji milovaní, prosím, přemýšlejte o tom, co jsme vám s Gaiou řekli. Opravdu se nemusíte naše slova učit nazpaměť, jen si vzpomeňte na naši lásku k vám a uchovejte si ji ve svém srdci. Žijte ze svého srdce a udržujte své světlo zářivě jasné - povznášíte celý náš vesmír!

Matthew a Suzy, děkuji vám oběma. Nyní se loučím, abyste mohli pokračovat.

MATTHEW: Děkujeme ještě jednou.

Víme, jak toužíte po tom, aby všechny okolnosti související s "pandemií" skončily - stejně jako my a všechny ostatní světelné bytosti v tomto vesmíru!" Skončí, jakmile budou fakta o tomto zločinu proti lidstvu zveřejněna. Vzhledem k tomu, že se vše blíží stále rychleji, bylo by přirozené očekávat, že se tato pravda a všechny dlouho potlačované pravdy stanou všeobecně známými někdy v nadcházejících týdnech nebo měsících.

Účelem této bezprecedentní éry na Zemi - a jak uvedla Gaia, v tomto vesmíru - je otevření myslí a srdcí, aby se civilizace mohla vyvíjet v duchovním a vědomém uvědomění, které potřebuje ke spoluvytváření Zlatého věku. Kdyby všechny pravdy vyšly najevo najednou, kolektivní psychika třetí hustoty by upadla do šoku a zastavila by velkolepou dynamiku, která narůstá. Zjevení se tedy budou objevovat postupně, aby si lidé mohli osvojit jedno po druhém. I když se vše zrychluje, je pochopitelné, že osvícení nelze uspěchat, když uvážíte ohromující rozsah informací, které se národy potřebují naučit.

Mluvme tedy o tom, co přijde jako první. Může se jednat jen o "pandemii", ale uvažuje se o tom, že by se to dalo spojit s výsledkem prezidentských voleb ve Spojených státech, protože za obě zjevně podvodné situace jsou zodpovědní někteří stejní jedinci. Nevíme, kdy budou důkazy předloženy, ale existují náznaky, že by to mohlo být před polovinou roku. Vedle probíhajícího zatýkání a stíhání zúčastněných osob probíhají v několika zemích soudní spory související s "pandemií", některé žaloby jsou podány u Mezinárodního trestního soudu, mnoho milionů občanů na celém světě se shromažďuje proti omezením a očkování a stále více lidí se těmto nařízením brání.

Bez ohledu na rozhodnutí, jaké informace budou zveřejněny, až to přijde, většina obyvatelstva bude ohromena. Pravděpodobné reakce budou směsicí vzteku, úlevy, zmatku, viny, studu a strachu a někteří možná zvolí nedůvěru nebo popření. Vaše četné celoživotní zkušenosti, neocenitelné při pomoci lidem na Zemi probudit se v takovém rozsahu, vám umožní být oporou jasnosti a naděje pro ty, kteří se budou zmítat. Aby osoby, které byly dvojnásobně nebo trojnásobně očkovány, neměly pocit, že právě zaslechly smrtící zvonění, může být obzvláště užitečné nabídnout povzbuzení v podobě stoupajících vibrací.

Ať už jsou pocity lidí ohledně pravdy jakékoli, budou se mísit s obavami o fyzické, emocionální a duševní účinky, které mohou zažívat v důsledku neustále stoupajících vibrací. Mějte na paměti, že na tyto účinky jsou citlivá i vaše hustá těla. Pokud se cítíte vyvedeni z rovnováhy, rozladěni, roztrpčeni nebo unaveni, vzpomeňte si na naše doporučení, abyste zhluboka a rytmicky dýchali, pili hodně čisté vody, jedli lehce, dostatečně spali, našli si čas na samotu a byli co nejčastěji s přírodou. Sdílení těchto doporučení s rodinou, přáteli a kolegy může ulevit mysli a odlehčit tělu těch, kteří jim naslouchají a dbají na ně.

Milované sestry a bratři, až bude cesta hladší - a nahoře je! - budete žít v osvíceném světě, kde v kolektivním vědomí roste jednota a pokračuje nejúžasnější éra na Zemi.

Jsme s vámi na každém kroku vaší cesty a spolu se všemi ostatními světelnými bytostmi v tomto vesmíru vás podporujeme silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka Suzy: Srdečně děkuji všem, kteří napsali uznání za Matthewova poselství. Nejdražší přání zdraví a štěstí do nového roku.

Z úžasného důvodu, který hřeje u srdce, bude lednové poselství později než obvykle - osm členů mé rodiny přijede na svátky z Panamy a Nizozemska!

Veškeré dotazy a připomínky zasílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na The Matthew Books

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.
BUĎTE tím, co chcete ve svém JáShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge