Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 3. května 2024

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 3. května 2024

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Zkreslené zprávy mainstreamových médií o izraelském útoku na Hamás, o válečném štvaní této země a Íránu, o dalších miliardách peněz a zbraní pro Izrael a Ukrajinu a o vzrůstajícím antisemitismu by se daly považovat za absurdní divadlo, kdyby tyto situace neubližovaly tolika lidem a neukončovaly desetitisíce životů. Pravda nakonec odstraní mediální výmysly v těchto důležitých záležitostech a ve všech ostatních, kde ilumináti způsobují traumatické stavy.

Za oponou globální scény Bílé klobouky a mimozemské speciální jednotky vykořeňují ohniska temnoty. Jejich společné úsilí zastavilo chladné pokusy iluminátů rozpoutat třetí světovou válku a vypustit další viry. V několika zemích pokračuje zatýkání a popravy vrcholných představitelů iluminátů a hlavních aktérů zvěrstva covid 19. Neblaze nabyté majetky jsou odstraňovány z rukou iluminátů a téměř bezedná studna na praní špinavých peněz, z níž se platili protestující a žoldáci, upláceli vlivní lidé a financovaly černé operace, vysychá.

Tento pokrok ve prospěch světla je skutečně důvodem k radosti, ale dokud nebude tato tajná společnost zcela poražena, budou přisluhovači mnoha nesourodých skupin pod jejím synergickým deštníkem dál vyvolávat strach, chaos a zkázu. Naše zdroje nám říkají, že těch několik málo jedinců, kteří zůstali na nejvyšších místech, diskutuje o holografické invazi mimozemšťanů a WHO jednoduše lže o rychlém šíření viru a nařizuje uzavírky a očkování.

Uvidíme, co z těchto možností vzejde, ale to, co se rozhodně rychle šíří, je láska v akci. Rodiny a přátelé, jejichž vztahy byly přerušeny, odpouštějí a znovu se setkávají. Rozšiřuje se ocenění krásy Země a štědrého zásobování jejích forem života. Vzrůstá úcta ke zvířatům. Obyvatelé zlepšují podmínky v komunitách a občanská hnutí po celém světě získávají vliv. Jednotlivci hlouběji přemýšlejí, hledají duši, usilují o porozumění a osvícení. Tyto srdceryvné situace a mnohé další jsou aspekty energie lásky.

Buďte nebojácní, drazí. Vnímejte optimisticky budoucnost Země, spojte se se Zemí, obejměte strom a buďte každý den za něco upřímně vděční.

"Nechápu, jak jednotlivcům prochází předstírání, že jsou lidé, které Bílé klobouky popravily. Co rodiny a spolupracovníci těch mrtvých, kteří vědí, že tito jedinci jsou podvodníci? Je těžké poznat, kdo je klonem AI, ale někdy jsou manýry, řeč a reakce podezřelé. Co se stane, až ostatní uvidí u původních lidí a jejich napodobenin rozdíly, které vidím já?"

Tím, že mainstreamová média s jistotou informují o tom, co předstírající osoby dělají, podmiňují diváky, aby nezpochybnili, že celou dobu vidí tytéž osoby. Lidé, kteří o podvodnících vědí, ochotně mlčí nebo jsou podplaceni, zastrašeni či zavražděni agenty deep state, kteří chtějí, aby vliv zesnulého pokračoval. Stoupající vibrace podněcují diváky k tomu, aby zkoumali okolnosti a jednotlivce pozorněji než dosud, a objevují se otázky, jako je ta vaše. Pokud je tíha těchto zdvojených dárečků nerozhodí - takový druh podvodu není dlouhodobě udržitelný - Bílé klobouky se o to postarají.

Dovolte, abychom k tomu něco dodali. Bílé klobouky nejsou sborem andělů s božsky vydanými tajnými úkoly. Tito příslušníci národních i mezinárodních speciálních vojenských a policejních jednotek, agenti zpravodajských služeb, výzkumníci, novináři a reportéři patří k mnoha dobrovolníkům, kteří o sobě nevědí, a tudíž se za ně nepovažují. Nevědí, že bojují v bitvě mezi světlem a temnotou, která začala ve starověku a nyní končí.

Vědí však, že mocná zlověstná skupina vyvolává ozbrojené konflikty, manipuluje ekonomikou a způsobuje chaos po celém světě. Takový svět pro své děti a vnuky nechtějí. Jednotlivě se proti nespravedlnosti stavěli už před desítkami let a postupem času je k sobě přitahovala energie vědomí o síti a nesmlouvavých aktivitách této skupiny a tušení budoucnosti jejich rodin. Uvědomili si, že mají znalosti, odborné znalosti a zkušenosti, aby se stali malou, ale mocnou silou pro svobodu, a začali odhalovat a ničit zakořeněné skupiny a eliminovat její členy.

Tyto odvážné ženy a muži jsou v globálních zákopech takříkajíc sami, ale mají stále větší podporu probuzených a probouzejících se duší. Zastupují všechny profese, řemesla a povolání od zemědělství přes učitelství, řízení kamionů, vědu, stavebnictví až po hudbu - miliony a miliony lidí vytvářejí světlo, které je základem úsilí Bílých klobouků. Lidé Země, které jste přišli probudit a motivovat k proměně života v jejich světě, jsou v pohybu, drazí! Výborně!

"Četl jsem zprávu, která tvrdí, že lidstvo dělá "příliš málo a příliš pozdě", aby zachránilo planetu před katastrofou způsobenou změnou klimatu. Nevěřím, že by Bůh dopustil, aby se zlatý věk Země odehrával na zpustošené planetě, ale to, co se již stalo, je znepokojující. Víte, jak rozsáhlé budou budoucí změny?"

Nejprve si řekneme, že klimatické změny jsou skvělým příkladem toho, že ne všechno je tak, jak se zdá. Po celá léta si tento fotbalový míč překopávaly vlády, nadnárodní korporace a vědci, o tom, co se vlastně děje, se nikdy veřejně nemluvilo.

Ilumináti plánují s velkým předstihem zahájení války, pandemie nebo jiné situace, která může vést k redukci populace a sociálním a finančním otřesům. Již několik posledních desetiletí připravují půdu pro katastrofické důsledky "globálního oteplování", termín, který změnili na méně sporný "změna klimatu". Jako hlavní součást sto let trvajících příprav na jejich ambiciózní plán ovládnutí světa technologicky vytváří rekordně vysoké a nízké teploty, prudké bouře a další anomálie počasí a ničivé geofyzikální jevy.

Tyto případy "války počasí" vyvolávají nízké vibrace strachu z chmurné budoucnosti Země v důsledku klimatických změn, zatímco "měniči" vyplňují mezery v podrobné agendě svého plánu. V rámci "politiky přežití" by reguloval produkci potravin tím, že by vytlačil drobné zemědělce, místní trhy s produkty a malé obchody s potravinami a zakázal osivo více plodin a insekticidy a hnojiva s přírodními složkami. Pitná voda by byla balená a prodávaná.

V sérii tvrzení, že virulentní nakažlivá nemoc infikuje zvířata v potravinovém řetězci, by nakonec všechny tyto druhy zničili. V jejich supermarketech v patnácti- a dvacetiminutových městech by se prodávalo maso vyrobené v laboratořích podle návrhu umělé inteligence a nutričně bezcenné produkty z jejich průmyslových farem. Tyto potraviny by vedly k vážným zdravotním problémům a obyvatelstvo by se nechalo strhnout k očkování a předepisování léků jediným dostupným zdravotnickým systémem. Propojení zdravotních, nákupních a počítačových záznamů jednotlivců s jejich digitálními bankovními účty by automaticky odepřelo nebo poskytlo to, co chtějí nebo potřebují - třeba zdravotní péči, placení nájemného, školné, cestování nebo právní pomoc.

Kontroloři obyvatelstva existují v nízkých vibracích, které udržují vyvoláváním všeobecného strachu a utrpení. Jsou to loutky temných sil a postrádají světlo kromě jiskry, která je jejich životní silou. Známe je jako ilumináty nebo deep state, jeden světový řád, novou světovou vládu, tajnou vládu, chazary, neonacisty, luciferiány, satanisty, cabal nebo elitáře - všechny ostatní lidi považují za své hračky nebo dodavatele služeb a všichni jsou postradatelní.

Ve svém ďábelském plánu "změny klimatu" dělali pokroky, dokud nemuseli odklonit své úsilí na záchranu svých zařízení a záchranu sebe sama, aby mohli dál produkovat nízké vibrace, které jim umožňují ovládat svět. Z dobrého důvodu jsme vás informovali o jejich plánech, operačních metodách a ohavných aktivitách: Teprve když je známo bezohledné zlo, lze pochopit a přijmout nutnost popravit jeho původce.

Teď tedy, až skončí technologicky vyvolané počasí a "přírodní" katastrofy, může se nemocné, poškozené planetární tělo Gaii začít uzdravovat. Odlesňování a požáry v amazonském deštném pralese a dalších hustě zalesněných oblastech, toxické látky znečišťující ovzduší, půdu a vody a těžba fosilních paliv vážně ovlivnily zdraví Země a jejích forem života. Tyto podmínky lze a je třeba napravit. I když rozpad arktického ledu a tání ledovců nebude mít tak hrozivý dopad, jak někteří vědci předpovídají. Suchozemští a mořští živočichové, kteří se nechtějí nebo nemohou přizpůsobit změnám v těchto oblastech, budou instinktivně vědět, že se mají přestat rozmnožovat.

Zavedení volné energie a nahrazení mnoha milionů stromů jsou hlavními aspekty obnovy Země do stavu, kdy byla celá planeta rajskou zahradou. Na počátku byla Terra, jméno, které se změnilo na Země, jedním obrovským kontinentem s mírně zvlněnými kopci a údolími a zbytek tvořila rozlehlá plocha mělkých nedotčených vod. Dlouhé věky vyspělých civilizací předcházely prvnímu dlouhému období nepřetržitých kataklyzmat, které vytvořily vulkány a řadu rozeklaných pohoří na pevnině a táhnoucích se podél mořského dna v nových velkých hloubkách.

Podnebí budoucnosti bude mírné s výjimkou hor a polárních oblastí, kde teploty umožní sněžení a tvorbu určitého množství ledu, a nebudou zde žádné prudké bouře, zemětřesení ani sopečné erupce. Tyto ničivé události byly nutné k uvolnění negativity způsobené temnotou, aby se nehromadila a neohrožovala život na planetě. Tato eóny trvající éra skončila!

Technologie Univerzální rodiny a vaše vlastní, které jsou vyjmuty z rukou temnoty, mohou s úžasnou účinností a rychlostí napravit škody na životním prostředí, neutralizovat radioaktivitu a dematerializovat megatuny odpadků. Pokud si budete představovat Zemi jako nedotčenou, zářivě krásnou a zalitou slunečním svitem, energie vašich myšlenek a představ nejenže pomůže při omlazování Země, ale také zapečetí váš vibrační podpis v buňkách planety, z nichž pocházejí buňky vašich těl.

Společný koncept nitra planety, které tvoří různé druhy hornin, rud a krystalů, ropa, voda, magma a zemní plyn, není zdaleka dokončen. Kromě těchto přírodních prvků jsou zde tisíce kilometrů tunelů. Některé z nich byly vybudovány během minulého století, ale hlouběji v nitru Země se nachází prastaré tunely, které obsahují technologie, jež si nedokážete představit. Ve skromných komunitách i velkolepých městech žijí vysoce vyvinuté civilizace. Tito členové vesmírné rodiny se vám představí, až bude život na povrchu klidný, a známé se stanou také velkolepé tunely s ohromující technologií.

Milovaná rodino, žijete v jedné z nejvýznamnějších epoch od doby, kdy Stvořitel Zdroj vybral boha, aby spoluvytvářel a vládl všem nebeským tělesům a formám života v tomto vesmíru. To, že jste byli vybráni, abyste probudili lidstvo Gaii a pomohli mu objevit, jak fenomenální domovinu má, je neobyčejnou poctou výjimečným duším, kterými jste! Ciťte se privilegovaní, poctění a vděční!

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují jedinečnou silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

[Poznámka od Suzy: Děkuji všem, kteří mi poslali e-maily nebo přání s kondolencí k mému synovi Michaelovi.

Příliš mnoho mladých matek a otců truchlí nad ztrátou svých dětí. Příliš mnoha rodičům láme srdce, když sledují, jak jejich děti umírají hlady, na následky zranění či nemocí, protože nemají k dispozici žádné lékařské potřeby.

Je tolik nutné zastavit příčiny úmrtí, kterým lze předejít.

Můj zármutek a zármutek ostatních rodičů pravděpodobně v tomto směru nepomáhá, ale JE tu naše láska k rodinám a drahým přátelům, žijícím zde nebo v duchu, a je mnohem silnější.

Díky lásce můžeme dál a dál pomáhat pozvedat život na tomto světě].

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge