Home > > Matthew Ward - 2. června, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. června, 2014S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Jednotlivci nejednají pod těžkým vlivem, nýbrž spíše v souladu s hluboce zakořeněným náboženským, politickým nebo filozofickým přesvědčením a občas podle mentálního fungování, které je zintenzívněno převažujícími vibracemi.

Putin chce totéž, co jiní národní představitelé: silnou ekonomiku, stabilní vládu a klidné občany. Neuvědomil si šíři nespokojenosti mezi Ukrajinci a výkřiky poté, co ti, kteří žijí na Krymu, hlasovali pro vstup do Ruska, kde se většina voličů cítí pohodlně.

Vlastně je to případ opětovného spojení. V průběhu vaší historie se národní hranice měnily v souladu s válečným vítězstvím, ziskem, nebo ztrátou kontroly a potřebou přírodních zdrojů. Nikdy neměli na zřeteli, jak to ovlivnilo obyvatelstvo rozdělené do různých národních států a kultur.

Nesouhlas, jakým směrem by se tyto změny měly uskutečnit, je způsoben přetrvávající dualitou v extrémech spektra - progresivní, futuristické myšlenky na jednom konci a návrat do minulosti na druhé straně. Touha žít společně harmonicky se ale stává silnější.

Dosažení dostatečné energetické účinnosti prostřednictvím vzájemně prospěšného uspořádání přináší zdravější ekonomiku, větší stabilitu v řízení a více spokojených občanů - to je to, co čínští a ruští vůdci potřebují a chtějí. Z hlediska životního prostředí není extrakce zemního plynu planety dobrá, ale je méně destruktivní, než ropa. Neznečišťuje váš vzduch jako uhlí a jaderná energie. Postupně opouštíte fosilní paliva, protože obnovitelné zdroje energie expandují. Když bude Země v energetických rovinách, kde jsou fotony více než elektrony, budete používat pouze „volnou energii“.

I když všichni na Zemi zažili krutost rasové diskriminace v některém životě - pravděpodobně v mnoha životech - nikdy to nebylo určeno pro žádnou z vašich ras.

Pojďme se na chvíli vrátit do starověku vaší planety, kdy z různých důvodů přišlo několik civilizací. Jejich účelem bylo vytěžit zlato a nechtěli vykonávat těžké práce sami. Přinesli populaci s nízkou inteligencí. Později se příslušníci civilizací spojili s dělnickou populací, čímž se zvýšila jejich úroveň inteligence a vytvořili se různé barvy a rysy kůže. Když civilizace viděly, že různé rasy značně posílily celou rodící se populaci, udělily jim vědomé povědomí o začátcích všech duší. Rozmanitá populace pokračovala v duchovním a intelektuálním rozvoji a žila klidně, dokud se temné síly nevrátily do sluneční soustavy a nezavedly složky strachu předsudků a rozkolu.

Temné síly opustily oblast před několika desítkami let a poslední z jejich temnoty, která pohltila planetu na tisíciletí, odešla, když se Země vynořila ze třetí hustoty před 18 měsíci. Také rasismus šířený temnotou musí zaniknout, aby láska nahradila předpojatost.

Papež František je další známá a velmi respektovaná osoba. Duchovně vyvinutá duše, která ztělesnila Jorge Bergoglio, tak učinila na žádost nejvyššího vesmírného koncilu, aby později mohl mocně ovlivňovat v papežském postavení. V souladu s duševním akceptováním vesmír „vydláždil cestu“ pro příležitost, která „zapadá“. Bergoglio se tak stal papežem navzdory silné opozici ve Vatikánu. Jedná na základě toho, co považuje za svou odpovědnost, napravit zločinů, které od svého vzniku církev spáchala. [ 21. července 2013 ]

Protože papež Jan Pavel měl stejný záměr, byl proti své vůli klonován, než byl otráven. Kdyby se papež František bránil zapojení, potkal by ho stejný osud. Aby odhalil zlo v dlouho trvající vatikánské hierarchii, musel zůstat naživu.

U telepaticky přenášených zpráv z několika zdrojů je velmi pravděpodobné, že se jedná pouze o různé perspektivy.

Z naší perspektivy bylo nejzávažnějších více než sedm desetiletí: okamžitá infuze světla z daleko vzdálených civilizací v reakci na výkřik Gaie o pomoc. Toto světlo, které zachránilo samotný život vaší planety, také umožnilo, abyste se uvolnili z třetí hustoty a začali stoupat. Všechny nesčetné události během cesty Země byly příležitostí pro její obyvatele zvládnout vybrané karmické lekce a dosáhnout rovnováhy, kterou potřebovali, aby se vyvinuli do čtvrté hustoty. Tento pokrok byl pro každou z duší, které to udělali, událostí, která mění život.

Plány na oficiální uznání ET musely být neustále měněny kvůli odhodlání iluminátů bránit i uvědomění si vaší vesmírné rodiny. Víme, že před časem Bůh zbavil velitele flotily zodpovědnosti za to, kdy bude váš svět připraven pokojně potkat členy jiných civilizací. Nechtějí způsobit chaos a nechtějí být zabiti. Až bude Bůh vědět, že bezpečnost každého může být zajištěna, řekne velitelům „Teď“.

Kolektivní psychika národů Země musí být připravena přijmout, že obrovská flotila lodí tu fungovala dlouhá léta, a že ve vašem středu žije mnoho tisíc duší z jiných světů. Někteří z nich se narodili do rodin, jiní „přišli“ dohodami o převodu duší a někteří přišli přímo z jiných civilizací a přizpůsobili svá těla podle vašeho lidu - jejich stav evoluce duše má tuto schopnost. Zatímco někteří mají vlivné pozice v oblastech, kde mohou ovlivnit důležité prospěšné změny, většina z nich je zde proto, aby ukázala výhody vědomého a duchovního uvědomění v každodenním životě.

Jako vaši výzvu vidíme být všímaví k vesmírnému zákonu přitažlivosti. Udržujte své myšlenky zaměřené na to, co chcete, ne na to, co nechcete.

Chceme vám také připomenout vibrace slov:
Kromě zvuku slov, slova sama o sobě mají vibrace. Milující slova rodičů dětem jim pomáhají dosáhnout rovnováhy. Křičení drsných slov zničí rovnováhu okřiknutých i těch, kteří křičí. I vzpomínky na to vrátí také nízké vibrace, i když s menší intenzitou. Psaná slova také vydávají vibrace, takže si pečlivě vybírejte slova, která budou přínosem, čtěte, co vám odlehčí srdce a mysl.

Před několika lety jsem požádal matku, aby podepisovala svou korespondenci LOVE a PEACE, protože tato slova vydávají některé z nejvyšších vibrací v anglickém jazyce, stejně jako jejich protějšky ve všech ostatních jazycích, je to stejné se světlem, vděčností, odpuštěním, pravdou, laskavostí, soucitem, velkorysostí, požehnáním a úsměvy. Mluvit, psát a číst tato slova a další, které jsou světlem naplněné, nejenže zvyšuje vaše vibrace, ale vyzařujete tuto energii naplněnou světlem pro všechny blízké, čímž si povznášíte svou vlastní. Oni šíří své vyšší vibrace na všechny, jejichž životy se dotýkají a tak dále a tak dále.

Když používáme slova s nízkými vibracemi v našich poselstvích, jsou zakořeněna světlem našeho milujícího záměru, který zvyšuje jejich vibrace. LÁSKA, která je stejná energie jako světlo a podstata všech duší, je nejsilnější silou ve vesmíru. LOVE-LIGHT je klíčem k vyřešení všech konfliktů a cítění míru uvnitř!

Od dob zahrady Edenu nebylo ve vašem světě tolik světla jako dnes. Pokračujte ve svém dobrodružství vzestupu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |