Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. srpna 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. srpna 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Úsilí sil Světla při vykořeňování temnoty se zacílilo. Součástí toho jsou dobře medializované nepokoje v několika zemích a v zákulisí probíhají diskuse o ukončení války na Ukrajině a vyčištění zbývajících vlád ovlivněných Ilumináty. K dalším pokrokům patří plánovací zasedání pro zásadní zlepšení globální ekonomiky, obnovu životního prostředí a lékařského průmyslu a na základě pozvání mezinárodní skupiny, která má tyto záležitosti na starosti, se jich jako poradci účastní mimozemšťané s technologickými znalostmi v těchto oblastech.

Jelikož veškerá činnost probíhá ve zrychleném režimu, je pravděpodobné, že se otřesům a nepříjemnostem nevyhneme, protože houževnatí ilumináti se brání tomu, aby byly odstraněny zbytky jejich sítě. Pravděpodobně také zesílí falešné "zprávy" mainstreamových médií, aby vyvolali strach, protože tuto energii potřebují k dalšímu fungování. Bez ohledu na to, jak se nadcházející situace může jevit, nic z toho, o co se pokusí, nebude úspěšné - stále rostoucí vibrace zajišťují, že všechny podniky světelných sil budou triumfovat.

Vy k tomu neocenitelně přispíváte, drahá rodino. Většina z vás není sice v zákopech, ale právě vaše BYTÍ vysílá vysoké vibrace, které mění život na Zemi. Věděli jste to, když jste se tam dobrovolně přihlásili, proto jste tam šli – jste posila lásky a světla, velkolepé duše!

Nyní se budeme věnovat některým otázkám, o kterých jste psali. Nejprve k "pandemii". Ilumináti se prostě nemohou smířit s tím, že miliardy lidí nezemřely hromadně před více než dvěma lety. Musí se spokojit s tvrzením, že jejich virus bude neustále mutovat z jedné varianty za druhou a každá potřebuje posilovací injekci nebo novou vakcínu. Když lidé umírají krátce po očkování, je příčinou smrti "covid"; lidé, kteří mají vážné nežádoucí reakce na vakcíny, mají "dlouhodobý covid"; neočkovaní lidé, kteří onemocní poté, co byli v úzkém kontaktu s osobami, které byly očkovány, prostě chytili "covid", protože nebyli očkováni. Klamání o všech aspektech "pandemie" tak pokračuje. Temní mohou tvrdit, že opičí neštovice se stanou pandemií, pokud se všichni nenechají očkovat - nepřehlédněte, jaké bohatství na vakcínách vydělávají.

Je třeba zopakovat, že to, čemu se falešně říká vakcíny, jsou roztoky obsahující tkáň měnící DNA, toxiny, patogeny a naprogramovaný nanočip určený k interakci s 5G satelity a zařízeními k ovládání obyvatelstva. U hadího jedu nevíme, zda je všech roztocích, v žádném, nebo náhodně, nebo zda byla jiná složka v této směsi chybně identifikována jako jed, a tak se začalo spekulovat. Ať už je to jakkoli, veškerá toxicita roztoku je co nejvíce zneškodněna vědci z mimozemských speciálních jednotek, kteří také vymazávají programování čipů a snižují účinnost tkáně ve všech šaržích.

Přesto důrazně nedoporučujeme očkování a také masky, zejména pro děti. Pokud znáte naše zprávy, víte, že neradíme - nabízíme návrhy a někdy i doporučení. Lidé však po očkování umírají nebo se u nich objevují vážné zdravotní problémy a pro většinu z nich to není volba ve smlouvách duše. Tvrzení, že "vakcíny" jsou pro děti bezpečné, je prostě zlo.

Temní nařizují očkování, protože vědí, že nechrání, ale infikují. Vědí, že masky nemohou zabránit virům - nařizují nošení masek, protože vědí, že to brání správnému fungování dýchacích cest, což oslabuje imunitu a zvyšuje náchylnost k nejrůznějším nemocem. Maskování dětí také narušuje správný vývoj mozku - prosím, nedovolte, aby se to stalo drahocenným mladým životům.

Chceme zmírnit strach u lidí, kteří se nechali očkovat, aby si udrželi práci, nebo nevěděli, že ctihodní lékaři a další vědci neodhalili, co jsou "vakcíny" zač. Proto znovu opakujeme to, co jsme řekli v předchozích zprávách: Absorpce světla přeměňuje buňky na bázi uhlíku na krystalické, které jsou odolné vůči cizorodým prvkům, jako jsou složky roztoků, a absorpce světla je snadná, jak řekl Bůh: Buďte laskaví. Také převládající vibrace jsou naplněny světlem, a i to dobře předznamenává buněčnou změnu.

Ano, milovaná rodino, tato "pandemie" definitivně skončí! Stejně jako všechno ostatní, co existuje, je to energie. Mnozí lidé, jejichž hlavní pozornost se soustředila na záležitosti související s pandemií, nyní přemýšlejí o inflaci, nedostatku potravin a pohonných hmot, povětrnostních podmínkách nebo jiných potížích, s nimiž se potýkají zemědělci, nebo, na druhou stranu, o dovolené. To znamená, že energie kolektivních myšlenek a pocitů již není vrcholně zaměřena na "pandemii", a pokud nebude důsledně "živena", vyprchá. Pokud na ni nebudete dále myslet, urychlí se její konec.

"Zdá se, že mé modlitby nemají vůbec žádný účinek." Nejprve si řekneme, že fyzikální zákon, který řídí život v tomto vesmíru, rozpoznává jedinečný energetický podpis každého člověka, ale tento zákon nedokáže rozlišit modlitby od jiných myšlenek. Lze tedy oprávněně říci, že samotný váš život je modlitbou - váš výrok "Dejte si pozor, za co se modlíte" je moudrý.

Pocit naléhavosti nebo zoufalství v modlitbách - ve všech myšlenkách - rozbíjí vyslanou energii a vylučuje jasnost v "univerzální polévce", odkud přichází odpověď. Naopak klod umožňuje myšlenkám přijít jasně. Přesto výsledek nemusí být takový, jaký jste si představovali. Vesmír poskytuje to, co nejlépe poslouží vašemu nebo cizímu nejvyššímu dobru, a to vždy v souladu s volbou smlouvy o duši.

Dále, aby pomohl planetě udržet rovnováhu, zahrnuje fungování vesmíru směrování světla tam, kde je ho nejvíce potřeba. Pokud vyšlete světlo do určité situace nebo na určité místo, vesmír ho musí takříkajíc přeskupit, aby se mohlo rozptýlit podle potřeby. Navrhli jsme vizualizovat Zemi ve zlatobílém světle, protože energie jde přímo tam, kde vykoná největší dobro. Záměr má svou vlastní energii. Když je láska základem všeho, co si myslíte, říkáte a děláte, žijete ze svého srdce, sídla duše, a tento záměr umocňuje světlo, které vyzařujete prostě tím, že JSTE.

Všem, kteří mají potíže s meditací a vizualizací a ptají se, zda jim můžeme kromě BYTÍ navrhnout i jinou metodu, jak vytvářet světlo, ano, můžeme. V předchozích poselstvích jsme hovořili o síle slov - vyřčených, napsaných i myšlených - a řekli jsme, že všechna slova vyzařují vibrace. Jedna nám velmi blízká duše, Blossom Goodchild, dostala od Federace světla mantru: Já jsem světlo, já jsem láska, já jsem pravda, já jsem. Každé slovo přidává k mantře další vysoké vibrace a v kombinaci s jejím transformačním záměrem vytváří záři, která proudí do vašeho světa.

"Matthew řekl, že pozemská civilizace dvakrát zahynula kvůli negativitě. Kdy a jak k těmto událostem došlo? Byly Atlantida a Lemurie zničeny při jedné z těchto událostí? Je biblický příběh o Noemovi počátkem dnešní civilizace?" "Ne. První událost, před několika miliardami let v lineárním čase, začala gargantuovským zemětřesením, které drasticky změnilo pevninské masy a změnilo polohu vod - z v podstatě rovného povrchu planety se staly oceánské hlubiny a pohoří. Toto zemětřesení spustilo desítky let zemětřesení a sopečných erupcí, které zvýšily pohoří a vytvořily další, stejně jako kaňony, údolí, jezera, moře a řeky po celé zeměkouli.

Když se geologická činnost uklidnila a planeta byla opět obyvatelná, přišli příslušníci jiných civilizací a objevily se nové rostliny a živočichové. Život opět začal v míru. Pozdější příchozí však měli své vlastní touhy a představy, neshody přerostly ve válčení a začala se hromadit negativita. Zhruba před miliardou let dosáhla takového množství, že náhlá doba ledová zahubila všechny formy života.

Uplynuly celé věky, než byla planeta opět pohostinná pro život, a mezi novými obyvateli byly duše, které žily v Atlantidě a Lemurii. Byli duchovně, vědomě i technologicky mnohem vyspělejší než současná pozemská civilizace, ale nakonec někteří jedinci ztratili duchovní vědomí a používali krystaly jako zbraně. Právě to zničilo Lemurii a později Atlantidu. Většina obou kontinentů nyní leží na dně oceánů, zbytek vytvořily ostrovy v Atlantickém a Tichém oceánu. Ostatní části planety obě tyto katastrofy přežily.

Mnohem, mnohem později, týdny dešťů vedly k rozsáhlým záplavám a částečnému očištění planety. Veškerý život v nížinných městech a vesnicích se utopil; mnoho lidí a zvířat a nejodolnějších rostlin ve vyšších polohách přežilo. Jak se příběhy předávaly z generace na generaci, mohly obsahovat přikrášlení o muži, který postavil velkou loď, aby zachránil svou rodinu a zvířata. Nebo možná zištní vládci státu a církve, kteří vymysleli "Boží zákony", sepsali příběh o Noemovi a arše, aby stoupencům křesťanství ukázali, jak je důležité poslouchat "Boha".

Epizoda se záplavou se odehrála dlouho po vzniku vaší současné civilizace, která vznikla tak trochu stejně jako znovuosídlení po dvojím zániku všeho živého, jen s několika podstatnými rozdíly. Lidé, kteří přišli z různých civilizací, přežili. Vytvořili svět s rozmanitostí ras, kultur a filozofií a vysoce vyvinutými dušemi, které se vtělily do velryb, aby ukotvily světlo v hlubinách oceánu, kam temnota nedosáhne. Suchozemští živočichové byli mnohem menší a inteligentnější než předchozí formy, jako například dinosauři, kteří byli považováni za neúspěšný experiment. A mnozí z nich, stejně jako velryby a delfíni v oceánech, byli orientováni na rodinu. Protože byl Jupiter ideální pro vývoj živočišných a rostlinných druhů, kterým se dařilo v podmínkách podobných pozemským, žili na této planetě dočasně příslušníci vyspělých civilizací, aby mohli plnit tyto úkoly a dopravovat tyto formy života na Zemi.

Na počátku lidé, zvířata a rostliny znali své spojení na úrovni duše - žili spolu v harmonii, komunikovali telepaticky a každý z nich prospěšně sloužil ostatním. Pak opět sestoupila temnota. U některých zvířat vštípila divokost a u lidí schopnost brutality. Potlačila schopnost poznání na úrovni duše dosáhnout vědomí - to eliminovalo vědomí každého člověka o sobě samém a poznání, že každá forma života je duše, těla mají samoléčivé mechanismy, rostliny mají léčivé vlastnosti a stromy prastarou moudrost. Temnota také vštípila pojmy oddělenosti, sebeobsluhy, nenávisti, strachu, chamtivosti, klamu a fanatismu.

Tento nízkovibrační stav panoval po tisíciletí, dokud před necelým stoletím Gaia nezačala volat o pomoc, a vzdálené civilizace nevyslaly na Zemi obrovské množství světla a vibrace nezačaly stoupat. Nyní vysoké vibrace výrazně "převažují" nad nízkými, a protože oba extrémy nemohou koexistovat, nízké, v nichž se daří temnotě, rychle slábnou. Jak se bude civilizace dále probouzet, pozná opět své božství a neoddělitelné spojení s celou přírodou.

Toto je vhodné místo pro vaši otázku týkající se klimatických změn: Je to vážná hrozba pro planetu, nebo součást přirozeně se opakujícího cyklu? V kontextu fotbalového míče, který se překopává sem a tam jako politický a ekonomický problém, to není ani jedno, ani druhé. Změna klimatu je však skutečně reálná a již delší dobu neprobíhá přirozeně. Od té doby, co byla před osmdesáti lety vyvinuta technologie "války s počasím", ji ilumináti využívají k vyvolávání rekordních teplot, bouří ve stále větším počtu a síle, tornád, sucha a záplav. A kdy v nějakém předchozím cyklu se těžila ropa a zemní plyn - oběhový systém Země - a fosilní paliva, chemtrails a další toxické látky kontaminovaly vzduch - její dýchací systém - nebo byly zjizveny čtvereční kilometry amazonského deštného pralesa? Škody na životním prostředí způsobené těmito postupy přispěly k tomu, že se neobvyklé počasí připisuje klimatickým změnám, a také oddálily převzetí otěží matkou přírodou.

Cesta Země zpět k jejímu původu ve vysoké páté hustotě zahrnuje postupný návrat k původnímu mírnému klimatu, kdy byla celá planeta nádhernou zahradou. I když tehdy byla topografie značně odlišná, nadcházející změny neznamenají, že na horách už nebude sníh nebo že každý ledovec roztaje v mořích. Znamená to, že k oteplení dojde v oblastech, kde teploty klesají až na mínus 50°, a oblasti s úmornými vedry se ochladí. Znamená to, že už nebudou katastrofální záplavy ani sucha - rozptýlený déšť promění pouště v ornou půdu a vyschlá koryta jezer, řek a potoků se naplní křišťálově čistou vodou. A bez temnoty vytvářející negativitu nebude třeba ji uvolňovat v zemětřeseních, prudkých bouřích a sopečných erupcích.

Milovaní bratři a sestry, všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za to, že pomáháte Zemi postupovat stále vpřed směrem k jejímu Zlatému věku, a podporují vás silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________

[Poznámka od Suzy. Jsem vděčná všem, kteří mi napsali uznání za Matthewova poselství. Vaše pocity jsou velmi významné - děkuji vám!]Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge