Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > SPOLEČNÁ INVOKACE

SPOLEČNÁ INVOKACE

Blossom Goodchild z Austrálie, která channeluje Federaci Světla, přijala při channelování dne 31. ledna 2014 myšlenku, že by měla být společně, v jednu chvíli vyslovena Invokace neboli Vzývaní, aby se objevilo ZNAMENÍ, které by pomohlo lidem pochopit, že je nutné kráčet cestou Světla a Lásky. Pracovníkům Světla by takové znamení pomohlo potvrdit si, že kráčejí správně.

Blossom navrhla, aby všichni vyslovili či přečetli toto Vzývání dne 14. února 2014 v 9.00 hod dle času v Brisbane, Austrálie.

Austrálie má proti nám časový posun + 10 hodin, v tu dobu tedy bude v České republice ještě předchozí den, t.j bude 23.00 hod, dne 13. února 2014.


1
00:00:00,500 --> 00:00:06,500
INVOKACE
Inspirovaná channelingem s FEDERACÍ SVĚTLA
ze dne 31. ledna 2014

2
00:00:07,500 --> 00:00:12,300
Citím, že energie těchto slov přišla PŘES mě, ne ZE mě

3
00:00:13,000 --> 00:00:18,600
Čím víc nás bude oddaně žádat,
tím je větší pravděpodobnost
že bude dosaženo kýženého výsledku
pro Nejvyšší Dobro Všech

4
00:00:19,000 --> 00:00:21,700

Žádám, když vyslovuji,
anebo poslouchám tento požadavek
5
00:00:22,000 --> 00:00:24,500
přicházející z nejhlubších prostor

6
00:00:24,800 --> 00:00:30,000
protože je to
naše opravdovost a náš záměr
které ať jsou přijaty

7
00:00:30,800 --> 00:00:35,000

Děkuji mnohokrát
všem, že se účastníte

8
00:00:35,300 --> 00:00:40,000

když připojíte svoji energii,
poslouží to k vašemu uzdravení
a k uzdravení planety

9
00:00:40,500 --> 00:00:42,000
teď je čas

10
00:00:42,300 --> 00:00:44,900
Prosím, zhluboka se nadechněte
a otevřete svá srdce

11
00:00:45,000 --> 00:00:46,000
INVOKACE

12
00:00:49,000 --> 00:00:52,000
Božský Duchu…
Energie Nejvyšší Čisté Lásky

13
00:00:56,300 --> 00:00:59,000
vysíláme k vám
toto volání z nejhlubších částí
našich srdcí.

14
00:01:01,000 --> 00:01:04,100
My zde na planetě Zemi
bojujeme za to, aby naše Světlo svítilo…

15
00:01:07,800 --> 00:01:10,800

kvůli těm, kdo ztratili cestu,
kdo mají potřebu ovládat
l

16
00:01:12,800 --> 00:01:15,500

způsobem který je pro nás velmi krutý

17
00:01:19,000 --> 00:01:21,500

My, lidské bytosti,
potřebujeme znamení

18
00:01:24,100 --> 00:01:25,800
OD NEJVYŠŠÍHO BOHA všech

19
00:01:26,500 --> 00:01:28,000
PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO všech
20
00:01:31,000 --> 00:01:32,500
aby naše unavené duše

21
00:01:33,700 --> 00:01:35,200

pocítily povzbuzení a osvěžení

22
00:01:35,200 --> 00:01:35,800

pocítily povzbuzení a osvěžení

23
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
aby mohly splnit
svoji misi
na Nádherné Matce Zemi
..

24
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
která také velmi trpí

25
00:01:44,000 --> 00:01:46,100
pod břemenem, které bylo
na ni naloženo.

26
00:01:49,800 --> 00:01:51,200

K Já Jsem Přítomnosti,

27
00:01:53,000 --> 00:01:55,500
části které pobývá v každém z nás

28
00:01:58,000 --> 00:01:59,500
Žádáme o znamení
...

29
00:02:01,000 --> 00:02:03,400

Žádáme,
protože máme starost

30
00:02:04,000 --> 00:02:07,240

o to, že se nám nepodaří
splnit úkol pozvednout Matku Zemi

31
00:02:07,400 --> 00:02:09,500
a ty, kdo žijí v ní a na ní …

32
00:02:09,800 --> 00:02:12,000
aby se znovu dostala
na své správné místo.

33
00:02:17,000 --> 00:02:19,800

Je zde příliš mnoho utrpení
...

34
00:02:20,100 --> 00:02:22,100
příliš mnoho bolesti
.

35
00:02:22,500 --> 00:02:23,900
příliš mnoho smutku

36
00:02:24,200 --> 00:02:25,200
příliš mnoho válek

37
00:02:26,500 --> 00:02:28,900
příliš mnoho ovládání

38
00:02:29,000 --> 00:02:30,800

příliš mnoho všeho
co nás zneklidňuje ,

39
00:02:33,000 --> 00:02:35,910
a i když se snažíme být ve Radosti a Lásce

40
00:02:40,000 --> 00:02:42,200

je to velmi těžké

41
00:02:42,400 --> 00:02:45,800
žít mezi vibracemi,
které nemají za účel
sloužit Světlu.

42
00:02:51,200 --> 00:02:53,800
Proto, s úctou ke každé živé BYTOSTI

43
00:02:56,800 --> 00:02:59,300
na planetě Zemi a na všech planetách

44
00:02:59,400 --> 00:03:00,800
s úctou k všem těm

45
00:03:00,800 --> 00:03:02,800
kdo žili ve fyzických tělech

46
00:03:03,000 --> 00:03:05,500
i těm kdo nikoliv

47
00:03:06,000 --> 00:03:08,100

s nejvyšší úctou ke VŠEMU CO JE

48
00:03:09,500 --> 00:03:12,000
žádáme o vedení
...

49
00:03:13,800 --> 00:03:15,000
prostřednictvím Vás

50
00:03:16,000 --> 00:03:18,500
Nejvyšších Energií Čisté Lásky

51
00:03:21,000 --> 00:03:23,800
žádáme aby nám bylo dáno znamení

52
00:03:24,000 --> 00:03:26,000

které by osvítilo naši cestu domů

53
00:03:29,000 --> 00:03:31,800

neomylně a způsobem, který nelze nepochopit.

54
00:03:37,000 --> 00:03:39,800

Žádáme, aby toto znamení přijaly všechny duše

55
00:03:42,000 --> 00:03:44,000
ve svých srdcích

56
00:03:44,900 --> 00:03:47,600

a aby tak opustily svoje strachy a své ego

57
00:03:49,000 --> 00:03:51,800

a umožnily poslané Lásce
aby se k nim dostala

58
00:03:53,300 --> 00:03:55,100
a aby prostoupila celou naší bytost

59
00:03:56,600 --> 00:03:59,000

když rozpoznáme PRAVDU
která od ní přichází.

60
00:04:05,200 --> 00:04:08,500
Ať ti, kdo tomuto znamení porozumí

61
00:04:09,000 --> 00:04:11,000
poskytnou bezpodmínečnou pomoc těm, kdo mu neporozuměli

62
00:04:13,700 --> 00:04:19,200
a s vědomím, že nyní bylo znameni dáno.

63
00:04:19,500 --> 00:04:22,300

Ať jsme znovu posíleni
abychom pokračovali na naší cestě

64
00:04:22,400 --> 00:04:25,000
s novou sílou a odhodláním.

65
00:04:28,500 --> 00:04:30,200

Božský Duchu

66
00:04:31,800 --> 00:04:33,400

prosíme, rozpoznej upřímnost
67
00:04:34,200 --> 00:04:36,000
z níž pochází naše žádost .

68
00:04:39,000 --> 00:04:41,100

PROTOŽE MNOZÍ ZTRÁCEJÍ VůLI KRÁČET VPŘED
69
00:04:42,300 --> 00:04:44,500

VE SLUŽBĚ SVĚTLU
KTERÝM JSME

70
00:04:47,000 --> 00:04:49,340

a to každému působí starost.

71
00:04:51,800 --> 00:04:53,800
Protože tak to bylo rozhodnuto, ne?

72
00:04:55,000 --> 00:04:56,800
že sami pozvedneme

73
00:04:59,000 --> 00:05:01,300
sebe a tuto planetu
do vyšších vibrací

74
00:05:03,800 --> 00:05:05,300
a opravdu to uděláme,

75
00:05:07,500 --> 00:05:08,900
protože jsme bojovníky Světla
76
00:05:09,700 --> 00:05:11,600

s vytasenými meči
...

77
00:05:13,000 --> 00:05:15,300

a tak ode Všeho, Co Je LÁSKOU
...

78
00:05:16,700 --> 00:05:19,800
žádáme o znamení které by všem pomohlo

...

79
00:05:23,000 --> 00:05:26,200

urychlit uskutečnění UDÁLOSTI
která je předpovězena

80
00:05:29,000 --> 00:05:32,000

a o transformaci do NOVÉHO ÚSVITU SVOBODY
81
00:05:33,000 --> 00:05:35,000
pro všechny a pro každého.

82
00:05:38,300 --> 00:05:39,200

Na kolenou,

83
00:05:40,400 --> 00:05:42,000
s hlavou skolněnou
v úctě

84
00:05:43,000 --> 00:05:45,000
a s rukou na srdci,

85
00:05:46,900 --> 00:05:49,200

jsme si zvolili být v této době na Zemi

86
00:05:52,000 --> 00:05:53,700
abychom sloužili.
...

87
00:05:54,900 --> 00:05:56,300
Proto

88
00:05:57,800 --> 00:05:59,900
žádáme aby naše žádost byla vyslyšena

89
00:06:01,000 --> 00:06:04,100
VE PROSPĚCH CELÉHO LIDSTVA

90
00:06:04,300 --> 00:06:05,800
VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ

91
00:06:07,000 --> 00:06:08,900
A NAŠÍ NÁDHERNÉ MATKY ZEMĚ

92
00:06:12,300 --> 00:06:13,800
S vděčností
...

93
00:06:14,800 --> 00:06:16,000
v lásce ...

94
00:06:17,000 --> 00:06:18,700
ve světle ...

95
00:06:19,200 --> 00:06:21,300
a ve Zlatých Paprscích ,

96
00:06:23,700 --> 00:06:25,700
Blossom Goodchild ...

97
00:06:26,100 --> 00:06:28,300

ve jménu BOJOVNÍKů SVĚTLA

98
00:06:28,800 --> 00:06:30,500
kteří v současné době
drží stráž
...

99
00:06:31,800 --> 00:06:33,400
na planetě Zemi.

100
00:06:33,800 --> 00:06:39,780
Napsala, namluvila a vyrobila Blossom Goodchild www.blossomgoodchild.com
Titulky: Petra Samoiski-Tierney


Překlad: Zelmira
Share |


Galactic Channelings

Create Your BadgeTsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.