Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Български > Галактическата Федерация Чрез Небесен Пътешественик - September 18, 2011

Галактическата Федерация Чрез Небесен Пътешественик
September 18, 2011


Поздрави от Федерацията

Сега ви доставяме предисловието ни към най-великото събитие в човешката история. Вие сте на път да изпитате онези промени, които са били дискутирани от толкова дълго време и за които ние от наша страна сме ви подготвяли от много дълго време наистина. Тези подготовки ще бъдат забравени от някои в първите моменти след разкриването, защото вихър от дейности и събития ще се разгърне на вашата планета. За други, подготовките ще им служат добре. На каквото и ниво на подготовката да се намирате в дните и седмиците, следващи Разкриването, помнете, че винаги трябва да си помагате един на друг, използвайки най-доброто от вашите способности.

Ние редовно ви казвахме, че Разкриването е начално събитие в придвижването на човешките видове напред към галактическото членство и в края на краищата към вашето Издигане. Това изместване в съзнанието е велико събитие, което беше наблюдавано в космоса с много вълнение от доста дълго време.

Когато се разгърнат плановете за преструктуриране на паричната система в глобалните ви икономики и в правителствените ви икономики, няма да има гръмки съобщения. Ще бъде сякаш това е незначително и просто друг начин да се прави бизнес. Ще бъде третирано от медиите ви просто като друг начин да се справите с икономическата криза във вашия свят и ще върви незабелязано от много като действително световно променящо събитие. Това е според плана. Да създадем повече катаклизми в ума на много (от това, което сигурно ще произлезе като резултат от обявяването за вас на нашето присъствие) би било твърде много, за да го понесете. По-скоро, ние виждаме тайния достъп за прилагането на тези промени като много по-ефективни и практически.

Веднага след тези промени, някои от които вече са се случили, ще върви по-формалното обявяване на разкриването. Както сме дискутирали в миналото, промените, които ще се настъпят в резултат от разкриването, ще бъдат значителни и изумителни за някои, ако не за повечето от вас. Вече са в ход подготовките за мястото, датата и часа на официалното обявяване, както и по какъв начин да се извърши и неизбежната работа с медиите, понеже те се боричкат за всеки детайл. Това беше събитие, чието планиране беше оставено за последната минута, поради много причини. Сега се дискутира по него и ще бъде приложено в тази времева рамка, дискутирана от вашите лидери.

Отново ви молим вашите действия да останат спокойни и целенасочени. Вие сте маяците Светлина за света. Действията и изражението ви ще диктуват как ще отговорят другите. Вашата спокойна увереност относно как в действителност стоят нещата ще извърви дълъг път в поддържането на другите в разумна степен на здрав разум, необходима, за да се разбере и асимилира цялата информация, която ще потече с бърза скорост веднъж след като обявяването се извърши. След това, ние ще дойдем при вас, с отворени обятия и сърца, с Любов и вълнение за нашето обединяване отново.

До този момент, останете винаги отворени за позитивната енергия, която сега облива планетата ви като дъждовна буря. Тя е там за ваше благо, независимо дали я чувствате или не. Останете верни на вашите влечения и вътрешното си чувство за това кои и какво сте и какво трябва да постигнете. Тези мисли ще бъдат потвърдени за вас по много действителни и показателни начини.

Останете с мир.


Превод: Tauno - Website: Elven InspiredShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Wanderer of the Skies,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


´╗┐


Tsū
Join the Galactic Channelings Community on Tsū!
Tsū is the only social network that shares its revenues with its members.
It works through invitation only, so you can use this link
to create a profile.